Dění ve třídě

30.6. Slavnostní ukončení školního roku

Ve středu 30. 6. jsme slavnostně ukončili školní rok 2020/ 2021 .

Rozloučili jsme se s našimi páťáky, navštívil nás i pan starosta,

 který předal dárky nejen páťákům, ale i všem žáčkům naší školy.

Páťáci si zvolili na svoje trička heslo:

" Každá cesta má svůj cíl."

Jsem velmi ráda, že jsem se na své cestě setkala se super partou šikovných páťáků

 a bylo mi ctí, že jsem byla jejich třídní.

Přeji jim mnoho zdraví, štěstí a úspěchů do dalších školních let.

Foto :

IMG_20210630_081741.jpg (3261499)

IMG_20210630_081759.jpg (3634135)

IMG_20210630_081956.jpg (3664790)

IMG_20210630_082051.jpg (3736175)

IMG_20210630_082052.jpg (3717564)

IMG_20210630_082106.jpg (3747126)

IMG_20210630_082556.jpg (4821067)

IMG_20210630_082615.jpg (2899863)

IMG_20210630_082509.jpg (5056527)

IMG_20210630_082329.jpg (3676763)

IMG_20210630_082302.jpg (3849631)

IMG_20210630_084201.jpg (7869835)

IMG_20210630_082221.jpg (3328003)

IMG_20210630_084130.jpg (7566136)

IMG_20210630_084133.jpg (6394942)

IMG_20210630_084152.jpg (7657611)

Ráda bych také poděkovala všem rodičům za spolupráci v průběhu celého školního roku.

Moc děkuji všem svým čtvrťákům a páťákům za krásné kytky a dárky, velmi si toho vážím.

Na závěr přeji pohodové prázdniny.

L. Čechová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výlety do Otradic a Náměště

Foto :

IMG_20210625_083125.jpg (2797737)

IMG_20210625_083139.jpg (3341571)

IMG_20210625_083148.jpg (2991426)

IMG_20210625_091356.jpg (4893196)

IMG_20210625_091930.jpg (5269099)

Moc jsme si to užili.

---------------------------------------------------------------------

1.6. Den dětí

V úterý 1. června jsme si užili Den dětí.

Ráno dětem neprve přišel popřát pan starosta a předal všem sladkosti.

Pak následovalo soutěžení v družstvech. Všichni získali zlatou medaili.

Bylo to super.

 

V úterý 18.5. jsme měli ukázkovou hodinu Korfbalu. 

Moc jsme si souboj týmů užili a hra nás všechny zaujala.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše výtvory         

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jsem velmi pyšná na to, že máme v naší třídě šikovné žáčky,

kteří se ve svém volném čase věnují různým aktivitám.

 

Lucka Kašparová navštěvuje ZUŠ v Náměšti nad Oslavou, kde se 

učí nejen hře na klavír, ale věnuje se také tanci.

Jak se jí to daří je vidět v ukázce, kde tančí podle vlastní choreografie.

www.youtube.com/watch?v=aGcxWE2cSLk

 

I Magdalena Pražáková navštěvuje ZUŠ v Náměšti nad Oslavou.  

Za svůj výkon získala Zlaté pásmo v celorepublikové soutěži ve hře na klavír.

Gratulujeme!

 

Obě děvčata jsou navíc " bezva holky." 

L. Čechová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V pátek 30.4. jsme si užili čarodějné dopoledne.

Čtvrťáci a páťáci psali příběhy, s čarodějnicí Meggy počítali 

i řešili úkoly z angličtiny a kreslili obrázky.

Na závěr jsme společně plnili úkoly v okolí školy.

 

                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  

  

 

 

V pondělí 12.4. jsme se vrátili k prezenční výuce.

Jsme všichni moc rádi, že opět pracujeme společně ve třídě.

V předmětu Člověk a práce čtvrťáci a páťáci vyráběli maňásky, výrobky se jim povedly.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatika - distanční výuka - Můj erb

 

Zdravím všechny páťáky a chválím všechny aktivní, kteří už zaslali svůj erb. Jsou krásné a přesně Vás vystihují. Děkuji moc za výbornou práci Opět můžete hádat, čí jsou vytvořené erby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        Terezka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výprava za lesními skřítky

V době předvelikonoční žáčci z naší třídy,  z naší školy podnikli výpravu za lesními skřítky.

I les v okolí Kralic nad Oslavou skrývá  kouzelná tajemství.

Žáčci  plnili úkoly, počasí jim přálo. Vycházky do přírody se zúčastnili nejen

žáci se svými spolužáky, kamarády, sourozenci, ale také jejich rodiče a prarodiče.

Podle vyprávění a fotek si putování  všichni moc užili.

 

                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvťáci zpracovávali v angličtině téma Easter - Velikonoce

 Peťa 

 Viktorka 

 Viktorčina babička, paní Kramářová, pracovala se svojí vnučkou.

Těší mě, že se s námi zapojila.

Děkuji všem, kteří mi zaslali pěkné obrázky, chválím je.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informatika - distanční výuka - ROBOT

 

Zdravím všechny páťáky,

a zároveň vás chválím za splněný úkol. Můžete hádat, kdo z vašich kamarádů vytvořil tyto roboty:

 

Ohlédnutí za 1. pololetím

V průběhu 1. pololetí se nám střídala prezenční a distanční výuka" jak na houpačce".

Chtěla bych všechny čtvrťáky a páťáky pochválit za práci, jak při online hodinách,

tak za splnění písemných úkolů.

Poslední den prvního pololetí 28.1. jsem se potkala se svými žáky 

při individuálních konzultacích, protože celý měsíc leden probíhá výuka distančně.

Popovídali jsme si spolu, zhodnotili, jak se dětem dařilo 

v jednotlivých předmětech, činnostech. V mnohém

se moje hodnocení shodlo se sebehodnocením dětí.

Na závěr jsem žákům předala výpis z vysvědčení a popřála pěkné prázdniny.

Doufám, že si děti především odpočinou od sezení a práce u počítače,

protože dlouhé sezení u počítače působí neblaze na nás všechny.

Jsem ráda, že se máme možnost vidět a slyšet na online hodinách,

ale sebelepší technika nenahradí osobní kontakt. Jak jsem si s dětmi

povídala, většina by raději chodila do školy a pracovala při prezenční

výuce. Tak doufejme, že se situace zlepší a budeme v 2.pololetí

moci více pracovat společně ve škole a ve třídě.

Na závěr moje velké poděkování patří rodičům za spolupráci, komunikaci.

Děkuji i za dárečky, které mi děti přinesly. Přeji všem svým čtvrťákům i páťákům,

aby se jim v 2. pololetí dařilo co nejlépe.

L. Čechová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 4.12. jsme měli "Čertovskou matematiku." 

Čtrvťáci i páťáci počítali úkoly na body, a jak to dopadlo?

4. ročník

1. místo Maty Bureš

2. místo Viktorka, Petr, Majda

3. místo Maty Malý

 

5. ročník

1. místo Lukáš

2. místo Anetka

3. místo Lucka, Honza

 

Blahopřeji!

Přeji za všechny čtvrťáky, páťáky  i jménem svým pohodové adventní dny

L. Čechová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od pondělí 30.11. se můžeme po dnech distanční výuky opět učit ve škole.

Viděla jsem, jak velkou radost  měli všichni z naší třídy z toho,

že se můžeme vrátit do třídy a setkávat se.

Mít roušky po celou dobu vyučování není úplně jednoduché,

ale musíme to zvládnout. Hodiny tělocviku chodíme na procházky a to je fajn.

  

L.Čechová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastivěda

V úterý 13.10. páťáci v hodině vlastivědy prezentovali jednotlivé kraje ČR.

Musím je všechny pochválit, protože se výborně připravili.

Měli za úkol jako majitelé cestovní kanceláře popovídat ostatním o kraji,

představit nám zajímavá místa. Na závěr jsme rozdávali body.

A jak to dopadlo...........

                                                           1. místo

   

            Lucka                                                               Lukáš                                                   Justýna

    Tři vítězové se stejným počtem bodů.

 

                                                                   2. místo

                                   

                                         Aneta                                                          Dominik Cejnek

 

                                                                   3. místo

                                               

                                                                                Dominik Ján

Všem blahopřeji!

13.10. 2020

L. Čechová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše výtvory  

 

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglický jazyk

 

V minulém týdnu jsme v hodinách angličtiny tvořili projekt na téma

" Project about me."

Žáci měli za úkol zpracovat dané téma za využití zvládnuté slovní zásoby.

Čtvrťáci procvičovali především frázi I can, I can´t.

Páťáci využili více gramatických jevů, frází. Text žáci doplňovali obrázky.

V příštím týdnu nás čeká prezentace a vyhodnocení.

11.10.2020

L. Čechová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše výtvory

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarná výchova

Žáci spolupracovali ve skupinách a kreslili komiks na téma

" Staré pověsti české."

O pověstech jsme si vyprávěli ve Vlastivědě a některé jsme zhlédli na youtube.

   

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlédnutí za měsícem září

Chtěla bych pochválit žáky své třídy za práci ve vyučování v průběhu měsíce září.

Mám radost, že velká většina žáků má zájem, snaží se a chce pracovat.

Jsem přesvědčená o tom, že "chtít" je polovina úspěchu.

Žákům se daří samostatná i skupinová práce,

 někteří velmi dobře zvládají pomoct a vysvětlit úkol spolužákovi. 

Po vyučování začaly probíhat kroužky, velká část dětí z naší třídy se přihlásila

do sborového zpěvu, keramiky, uličníka. Také například Lucka s Anetkou chodí do baletu.

Majda, Justýnka, Anetka, Lucka hraje na hudební nástroj. Těší mě, že se hodně dětí z naší třídy

věnuje ve svém volném čase aktivitám pohybovým, hudebním a dalším.

Než aby seděly jenom u počítače.

Maty Malý a Maty Bureš hrají fotbal za Březník, byla jsem jim fandit a myslím, že jsou

velmi šikovní a jsou platnými hráči svého týmu.

 

27.9. 2020

L. Čechová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše výtvory 

 

    

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drakiáda

Společně jsme si užili pouštění draků. Sluníčko svítilo, větřík foukal.

Byla i legrace. Další foto se skrývá pod obrázkem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V minulém týdnu jsme úspěšně zahájili nový školní rok 2020/2021 a společně 

jsme všichni v naší škole v Kralicích nad Oslavou přivítali prvňáčky.

Jsem velmi ráda, že jsem se po letních prázdninách setkala se svými žáky, letos

čtvrťáky a páťáky. Pracovali jsme spolu už vloni a práce se nám dařila.

Jsme potěšena, že i letos můžu jako třídní provést školním rokem partu správných 

a šikovných děvčat a kluků.

Zatím jsme se seznámili s učivem pro tento školní rok, opakovali učivo

a tento týden již jdeme do výuky dle rozvrhu naplno.

Přeji všem svým čtvrťákům, páťákům, všem paním učitelkám, zaměstnancům a žákům 

ve škole v Kralicích pevné zdraví a pohodový nový školní rok.

 

8. září 2020

L. Čechová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------