5. ročník

Úkoly pro marody

3. 5. - 7. 5. 2021

 

1. Přísudk slovesný a přísudek jmenný se sponou

učebnice str. 155-157

Napiš si do pomocníčku ze žlutých tabulek, jak poznáš přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou.

 

2. Napiš do sešitu

str. 156 cv. 2 a podtrhni přísudek (možná jsi s námi ještě dělal, v tom případě znovu nedělej)

str. 157 cv. 7 a podtrhni přísudek

 

3. Ostatní cvičení na stranách 155 - 157 si:

 • pročti a vyhledávej podmět a přísudek
 • rozlišuj přísudek jmenný se sponou a slovesný
 
4. Zopakuj si ze čtvrtého ročníku:
 
 • nepřímou a přímou řeč
 • pojmy: uvozovky, uvozovací věta
 
Pokud si nevzpomeneš, zapátrej v učebnici (str. 173, 174)
Až si učivo připomeneš, vytiskni si a doplň uvozovací nebo přímé řeči podle zadání
Pracovní list (stačí vyplnit jednu polovinu pracovního listu - druhá část je stejná)
 
 
5. Podmět nevyjádřený
 
učebnice str. 158 - 159
 • projdi si všechna cvičení, drž se úkolů v zadání
 • psát z těchto stran nic nemusíš
 
6. Vyplň pětiminutovky str. 22
 
 
 

9. 4. 2021

 

1.Opiš do sešitu z učebnice str. 137, cv. 2

Vytvoř věty pomocí slovesa být v přítomném tvaru. Drž se vzoru.

Nezapomeň, čím začíná a končí věta.

 

2. Procvičuj

https://www.liveworksheets.com/iq158543eu

https://www.liveworksheets.com/ko1519064vh

 

 

 

8. 4. 2021

 

1.Opiš do sešitu z učebnice str. 136, cv. 1a

Příklad: Mamince (já) pomáhám rád.

 

2. Vyčasuj v přítomném čase slovesa MÍT, MÝT, BÍT, BÝT

 

 

3. Procvičuj

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4942

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4959

https://www.liveworksheets.com/zd1718186me

 

 

7. 4. 2021

 

1.Opiš do sešitu z učebnice str. 135, cv. 6a

 

 

2. Urči mluvnické kategorie u sloves

utřeli byste -

měli jste -

přišli bychom -

zahoď -

mám -

měl bych -

mlčte -

 

3. Procvičuj:

Zájmeno já (mě/mně)

https://www.liveworksheets.com/nf1686526ai

Opakování s/z, n/nn, mě/mně

https://www.liveworksheets.com/ig1706288nb

 

 

6. 4. 2021

 

1. Slovesa

Opiš do sešitu z učebnice str. 134, cv. 2a – spoj podstatná jména se správným slovesem

 

2. Napiš uvedená slovesa v infinitivu

sedíme, učešeme, zahodíš, koupe se, podívají se, rostu, máte

 

3. Procvičuj

https://www.liveworksheets.com/xu1667939zh

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/%C4%8Cesk%C3%BD_jazyk/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_u%C4%8Diva/Slovesn%C3%BD_zp%C5%AFsob_rx1716280oz

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/%C4%8Cesk%C3%BD_jazyk/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_u%C4%8Diva/%C4%8C%C3%ADslovky_eu170371or

 

 

 

 

31. 3. 2021

 

1. Vytiskni si, nalep do pracovního sešitu a vypracuj

zájmena.pdf (74926)

 

 

 

30. 3. 2021

1. Vytiskni si, doplň a nalep do PS

číslovky.pdf (89191)

 

2. Vyskloňuj číslo 42, 53

 

 

 

29. 3. 2021

 

1. Napiš do sešitu, doplň i/y, n/nn, mě/mně, ni/ní

Sehnal m__ vi__ý ocet. M__ jsme si na Tomášov__ de__í návštěv__ brz__ zv__kl__. Nev__bral si m__ do oddílu. M__ se to moc nel__b__lo. O m__ neměj obav__. Ode m__ usl__šíš pravdu. Nemějte o n__ starost. Přišel jsem kvůi n__ o hodně peněz. Dobře si na n__ vzpom__nám. Jedu tam se (3)________ družstv__ .

 

2. Napiš číslovky (slova)

Např: 1 356 768 - jeden milion tři sta padesát šest tisíc sedm set šedesát osm

 

356, 24, 12, 1354, 28, 108, 424, 25 638, 348 761

 

3.Procvičuj

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm

https://www.pravopisne.cz/2012/08/pravopisne-cviceni-nini-ji/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

26. 3. 2021

 

1. Dnešní úkol máte ve schránce školy

Vypracuj a vlož do pracovních listů:

 • opakování zájmen
 • opakování číslovek

 

25. 3. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 129, cv 2

 • číslice piš slovy – číslovkami

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 129, cv 3

 • číslice piš číslovkami

 

3. Opakuj přídavná jména – opiš do sešitu a doplň i/y

 

Nov_ úl, kameninov_ džbán, znám_ herec, s ohniv_mi jazyky, přejedl se dráždiv_mi jídly, ošuměl_ pobuda, do vos_ch h nízd, zdrav_ přístup, živ_ vojáci, nov_ studenti, Novákov_ děti, motýl_ sosáček, kovov_ nábytek, u zahradníkov_ lavičky.

 

4. Procvičuj přídavná jména

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

 

24. 3. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 128, cv. 4

Piš slova ve správném tvaru místo čísel.

Používej při tom pomocníčka. Nezapomeň, že složená číslovka (třeba 125) se píše zvlášť (sto dvacet pět).

 

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 128 cv 5b

Napiš správně letopočet a k němu historickou událost.

 

3. Procvičuj

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky2.htm

 

 

 

23. 3. 2021

 

Skloňujeme číslovku 22 – dvacet dva

Každé číslo skloňujeme podle vlastního tvaru

 • dvacet – podle pět
 • dva – podle dva

 

1. pád

Dvacet dva

2. pád

Dvaceti dvou

3. pád

Dvaceti dvěma

4. pád

Dvacet dva

6. pád

Dvaceti dvou

7. pád

Dvaceti dvěma

 

1. Pomocí tabulky v pomocníčkovi vyskloňuj čísla 23 (dvacet tři), 36 (třicet šest)

piš slovy, ne číslem :-)

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 126, cv. 2

 

3. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

22. 3. 2021

 

1. Nauč se tabulku – vlep do pomocníčka (budeme dělat na online hodině)

Skloňování číslovek

Pád

dva

oba

tři

čtyři

5 - 99

1.

dva, dvě

oba, obě

tři

čtyři

pět

2.

dvou

obou

tří, třech

čtyř, čtyřech

pěti

3.

dvěma

oběma

třem

čtyřem

pěti

4.

dva, dvě

oba, obě

tři

čtyři

pět

6.

dvou

obou

třech

čtyřech

pěti

7.

dvěma

oběma

třemi

čtyřmi

pěti

 

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 126 cv 1

 

3. Opiš a doplň i/y

Sbírali bambus_, na nedaleké mez_, odlitek z mosaz_, rozkvetlé narcis_, z Čáslav_, drog_ jsou návykové, zahrada s fialkam_, připevnit motouz_, za horam_, na malé návs_, odhlasováno zastupitel_, pokrytý rz_, drobní plaz_, v poslední fáz_, o příteli Karlov_, pod židl_, s kružidl_.

 

 

19. 3. 2021

 

1. Napiš do sešitu od každého druhu 3 určité a 3 neurčité číslovky

Vytiskni si, ať nemusíš tolik psát

1. základní (ptáme se:______________ )

určité -

neurčité -

2. řadové (ptáme se:______________ )

určité -

neurčité -

3. druhové (ptáme se:______________ )

určité -

neurčité -

4. násobné (ptáme se:______________ )

určité -

neurčité -

 

2. Opiš a doplň sebou, s sebou

Co vzít ____ do autobusu? Nemrskej tak ____. Byl si ____ velmi jistý. V restauraci zabalí jídlo i ____. Lekla se a hned ____ trhla a zrudla. Kolik peněz máš _____? Pohni ______! To se rozumí samo _____. Zůstaň prosím sám _____. Vezmi bratra ______.

 

3. Opiš a doplň n/nn

povi__é očkování, tule__í kožich, v hlubi__ých dolech, se__á rýma, nový ce__ík, manipulace s ce__ými informacemi, týde__í pobyt, čtenářský de__ík, ra__é zkušenosti, ochra__é pomůcky, dřevě__é schody.

 

 

 

18. 3. 2021

 

1.Opakuj druhy číslovek

v pomocníčkovi

v učebnici na str. 124

 

2. Vypiš číslovky z učebnice str. 123, cv. 3

určité -

neurčité -

 

3. Napiš správné dvojice slov str. 123, cv. 4a

 

4. Opiš do sešitu a doplň správné i/y

pevné provaz_, uvař to bez sol_, dárek od firm_, sleduj stop_, referát na slavné mohyl_, mezi mýdl_, anglické příslov_, pod strom_, mezi slepicem_, napsal spisovatel_, pro tyto účel_, chleba s cibul_, bavil se učitel_ .

 

 

17. 3 2021

1. Úkoly pro dnešní den máš ve schránce školy

 • opakujeme zájmena
 • vyplň pracovní list a nalep do sešitu pracovních listů
 

 

16. 3. 2021

 

1. Doplň pětiminutovky str. 56

 

2. Napiš z učebnice str. 118, cv. 2

 

 

15. 3. 2021

 

Skloňování zájmena ONA a ONY

 

číslo jednotné

příklad ve větě

číslo množné

příklad ve větě

1. pád

ONA

Ona čte.

ONY

Ony čtou.

2. pád

JÍ / NÍ

Nečte bez .

NICH / JICH

Nečte bez nich.

3. pád

JÍ / NÍ

Koupil knihu.

NIM / JIM

Koupil jim knihu.

4. pád

JI / NI

Viděl ji číst.

JE / NĚ

Viděl je číst.

6. pád

Ta kniha je o .

NICH

Ta kniha je o nich.

7. pád

NÍ / JÍ

Četl s .

NIMI / JIMI

Četl s nimi.

 

 

1. Opiš a doplň cvičení, řiď se podle tabulky.

Tam kde si může ukázat TU bude krátké i, Tam kde si můžeš ukázat nebo TOU budeš psát dlouhé í.

Říkej si:

Nekoukej na ___. ( Nekoukej na TU dívku = Nekoukej na ni.)

Slyšel jsi ___? ( Slyšel jsi o dívce? Slyšel jsi o ní?)

 

Mám __ před očima.

Půjdeme za __ do města.

Je to na __ vidět.

Podej __to.

Dej na __ pozor.

Je toho na __ moc.

S __ to půjde hladce.

To by se __ líbilo.

Vidím __ na plakátě.

Vidím __ to na očích.

Bez __ to nejde.

Poslouchej __ !

Říkal __ to.

 

2. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

 

12. 3. 2021

 

1. Vyskloňuj do sešitu zájmena MY, VY

Nápověda v učebnici str. 116

 

2. Napiš do sešitu cv. 9, str. 116

Pozor – MY -  je 1.p zájmena MY

              MI  -  je 3. pád zájmena JÁ ( myslím tím pouze mě)

 

3. Zajdi si do školní schránky pro pracovní list

Vyplň a nalep do velkého sešitu – Pracovní listy

Máš na to celý víkend, nespěchej a správně odůvodňuj psaní i/y

 • tvrdé, měkké souhlásky
 • vyjmenovaná slova
 • koncovky podstatných jmen
 • koncovky přídavných jmen

 

4. Procvičuj zájmena

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

 

11. 3. 2021

 

1. Opiš do sešitu a doplň mně/mě

myslí na ___, řekni to ___, ____se to stát nemůže, proč jsi na ___ nepočkal, napsal___ dlouhý dopis, ___se to netýká, určitě se bavili o ___, mysli zítra na _____, představení se ___ líbilo.

 

2. Opiš do sešitu a doplň sebou/s sebou

S sebou – něco někam vezmeš, bereš, neseš – bral ji s sebou

Sebou – vlastním tělem (před tělem, nad tělem, tělem) – mrskal sebou

 

Nesli to _____________, škube __________, přivedl je _____________, pohněte ____________, hoď____________, měli ho ____________, nosím _______ lékárničku, mám před _______dalekou cestu, buď sám _________, vezměte je _________.

 

3. Opiš do sešitu a doplň i/y

Učitelov__ neobv__klé přednášky b__l__ velmi zábavné. Část v__žky b__la pob__ta z__nkov__mi pl__šky. S jeho blázniv__m__ nápady b__la sm__řená. Rádi si pov_-dáme s vesel__m__ l__dm__.

 

4. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

5. Vytiskni si do pomocníčka pomůcky

 

10. 3. 2021

 

1. Opiš do sešitu a doplň zájmeno JÁ ve správném tvaru

 

________ se ta jeho knížka moc nelíbí.

Mohla bys ________ poslat svoje poznámky?

Nemusíš se o ________ bát.

Nechoď ke ________.

Úplně ve ________ hrklo.

Na ________ se můžeš spolehnout.

Prozraď ________ to.

Běžte beze ________, musím se učit.

Brzy o ________ vyjde článek v novinách.

 

2. Vyskloňuj do sešitu zájmena SE

 

3. Procvičuj

 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm

https://www.mojecestina.cz/article/2014101601-test-sklonovani-zajmena-ja-2

https://www.skolasnadhledem.cz/game/15

 

 

 

9. 3. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 114, cv. 5

 

 

2. Vyskloňuj do sešitu zájmena TY, JÁ

 

 

3. Procvičuj

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

8. 3. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 114, cv. 4

Využij tabulku a vzpomeň si na pomůcku, kterou jsem vám psala.

Pokud určíš správný pád, nemůžeš se splést.

 

2. Opiš a doplň správné i/y

Na město se snášel kysel__ déšť. Ten člověk není zl__. Na dvorku stojí ps__ bouda. Moji předkové byl__ opravdov__ vlastenci. Sl__šel jsem ciz__ hlas__. Oba byl__ štíhl__. Koup__l k__lo hověz__ho masa. Hynkov__ hračky vzal__ sedlákov__děti.

 

5. 3. 2021

 

1. Vytiskni si tabulku do pomocníčka (nebo si ji opiš)

Je důležité, naučit se ji, hlavně kvůli tvaru zájmene JÁ 

kde se píše mně (3. a 6.pád), mě (2. a 4.pád)

Pomůcka:

Místo tvaru MĚ/MNĚ použij nějaké klučičí jméno, třeba PETR.

2. pád - Šel tam beze mě. Šel tam bez Petra.

3. pád - Půjdeš ke mně? Půjdeš k Petrovi?

4. pád - Pozoroval mě. Pozoroval Petra.

6. pád - Mluvil o mně? Mluvil o Petrovi?

Ve 3. a 6. pádě je vždy koncovka -ovi, podle ní si pamatuj, že budeš psát i MNĚ.

 

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 114, cv. 3

Slova v závorce dávej do správného tvaru podle pádu. Použij tabulku

 

 

4. 3. 2021

 

1. Rozděl do sešitu do dvou skupin zájmena a příslovce

 • učebnice str. 112, cv. 19a

 

2. Vyskloňuj zájmeno NĚJAKÝ

 • v čísle jednotném i množném

 

3. Opiš do sešitu a doplň i/y

Slep__l b__lé m__s__, protože se rozb__l__.

Z larev se v__v__nul__ motýl__ a zářil__ všemi barvam__.

V__b__rav__ člověk má mlsný jaz__ček.

M__slel na to, co v__děl na V__sočině.

Netop__ři s__dl__ ve ml__ně, který už je dávno zchátral__.

Děvčata v__pravěl__ o tom, co zažil__ na v__letě na starob__l__ hrad.

Děti nevěděl__, čí jsou hus__, které pob__hal__ po návs__.

 

 

3. 3. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 31

 

2. Opiš do sešitu, doplň i/y a barevně vyznač zájmena

Ti sousedov__ ps__ dnes v__l__.

Turisté musel__ přejít tento v__sutý most.

Slep__š moje dvě rozb__té váz__?

Naše stol__ se velmi v__klal__.

V__dal jsem se na v__let do L__tom__šle sám s prázdným__ kapsam__.

Nikdy jsem nesl__šel takový v__m__sl.

Onen zv__k si l__dé v__tvořil__ zb__tečně.

Tento předp__s b__l vy__án mým ošetřujícím lékařem.

 

 

2. 3. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 34

 

2. Vyskloňuj do sešitu zájmeno CO a JAKÝ v jednotném čísle

 

3. Opiš do sešitu a doplň i/y

 

Milujeme zdrav_ rostlinný tuk. Chutná nám ryb_ maso. Netrpěliv_ závodníci. Nov_ obyvatelé se nastěhoval_. Ciz_ návštěvníci. Máme kuřecí a vepřov_ řízek. S Michalem jsme navštívil_ Adamov_ rodiče. Čapkov_ knihy půjčím Pavlov_m rodičům. Viktorov_ rodiče odešl_ domů.

 

 

1. 3. 2021

 

Úkoly si dnes vyzvedněte ve schránce školy. Čeká vás tam opakování učiva. Pro každý ročník je tam vložen dvojlist, který je označen 4. nebo 5. ročník.  Po vyplnění si ho nalep do sešitu pracovních listů, vyfoť ho a pošli mi ho ke kontrole obvyklým způsobem.

 

 

26. 2. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 49

2. Opiš text a barevně vyznač zájmena

 

Jedním z pokladů v krabici v mé pracovně je papírový pytlík. Dala mi ho moje dcera. Včera mi nečekaně řekla, že v pytlíku jsou její věci, které má moc ráda. Ona si myslela, že si s nimi budu chtít hrát, ale teď je chce zpátky. Vrátil jsem jí je.

 

 

25. 2. 2021

 

1. Dokonči pětiminutovky str. 48

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 108, cv. 6a

 

Pozor na: (vytiskni a nalep do pomocníčka)

Psaní i/í ve slově vaší, naší/vaši, naši

 

Dlouhé í

Ve 2., 3 a 6. p, č.j. – o (té) naší, vaší

V 7. p, č.j. (tou) naší, vaší, (tím)naším, vaším

 

Krátké i

Ve 4.p, č.j. (tu) naši, vaši

Ve 2., 3 a 6. p, č.mn. (těch) našich, vašich, (těm) našim, vašim

 

3. Opiš do sešitu z učebnice str. 108, cv. 8a

Pomáhej si ukazovacími zájmeny, použij tabulku z učebnice nebo z pomocníčka

 

24. 2. 2021

 

1. vytiskni, nalep do sešitu a správně doplň i/y/a v přídavných jménech

Ten, kdo bude mít problémy s tiskem, může si pracovní list vyzvednout ve schránce školy......aspoň se proběhnete :-)

 

Pracovní list

 

23. 2. 2021

 

1. Opiš do sešitu, doplň i/y, dávej pozor na:

 • shodu podmětu s přísudkem
 • koncovky podstatných jmen – vzory rodu středního, ženského, mužského
 • koncovky přídavných jmen – tvrdá, měkká přivlastňovací
 • vyjmenovaná slova

 

Děti běhal__ za barevn__m__ motýl__. Přiběhl__ k nám dva ciz__ ps__. Rozpustil__ vrabec vesele poskakoval po střeše. Zpěvav__ ptáci seděl__ na v__sokém stromě. Nad lesem kroužil__ dva drav__ ptác__. U m__sl__vny b__lo sl__šet sov__ houkání. Z bl__zkých tmav__ch močálů se oz__valo skřehotán__ žab. Jedl__ jsme hověz__ polévku.

 

2. Zopakuj si ZÁJMENA – máš je v pomocníčkovi

 • Napiš do sešitu všech 7 druhů zájmen a všechny jejich zástupce
 • Nauč se je nazpaměť - už je umíte ze čtvrté třídy, takže to bude hračka

 

3. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm

https://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm

 

 

22. 2. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 47

Přídavná jména přivlastňovací – připomeň si, že měkké i píšeš jen v 1. a 5. pádě čísla množného, rodu mužského životného, nebo v koncovkách -ami,-emi, -mi

 

2. Vystupňuj přídavná jména

lehký -

zlý -

dobrý -

velký -

malý -

dlouhý –

velký –

krásný –

 

3. Opiš cvičení 5a z učebnice str. 102

Doplň správný stupeň přídavného jména

Odpověz na otázky

 

 

19. 2. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 102, cv. 4a – slova v závorce dej do správného tvaru

 • připomeň si, kde se píše nn – n
 • připomeň si, že u zeměpisných názvů se v přídavných jménech píšeme malé písmeno Praha – pražské pověsti

 

2. Doplň pětiminutovky str. 46

Přídavná jména přivlastňovací – pozor měkké i piš jen v 1. a 5. pádě množného čísla, rodu mužského životného – pomůže ti ukazovací zájmeno TI

 

3. Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

18. 2. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 101, cv. 2a

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 102, cv. 3a

 

3. Doplň pětiminutovky str. 45

 

 

17. 2. 2021

 

1.Stupňování přídavných jmen může být i nepravidelné

1. stupeň - dobrý

2. stupeň - lepší

3. stupeň – nejlepší

Pročti si žlutou tabulku v učebnici str. 100 dole

 

2. Do sešitu napiš cv. 7, str. 100 (řiď se tabulkou)

3. Vytiskni si procvičování, nalep a doplň budeme procvičovat i na online hodině

 

 

16. 2. 2021

 

Stupňování přídavných jmen

 

1. stupeň krásný (základní)

2. stupeň krásnější – přípona ší, ejší, ější (ještě lepší)

3. stupeň nejkrásnější – předpona nej (nejlepší)

 

1. Vystupňuj do sešitu přídavná jména

pomalý -

smutný -

tvrdý -

pevný -

 

2. Opiš a rozhodni, zda jde o podstatná jména (ptej se pádovými otázkami) nebo přídavná jména přivlastňovací (ptej se otázkou čí)

Např:

o Budulínkovi – o kom, o čem – podstatné jméno (- ovi)

Budulínkovy sestry – čí sestry – přídavné jméno

 

Martinovi koně -

jdu k Martinovi -

Honzíkovy sešity -

zavolám Honzíkovi -

Milanovy chyby -

Milošovy sestry -

hodil to Milanovi -

 

3. Opiš a doplň

Zlato b__vá naz__váno ryz__m kovem. Motýl__ křídla jsou v hm__z__ říší nejkrásnější. V__děl__ jste pohádku Lv__ král? Sysl__ nora slouží s__slům i v z__mě, kde sp__ zimním spánkem. Odjela m__nul__ v__kend. Na v__sokých kom__nech v__dáme často čap__ hnízdo. Na m__tině leží mrtv__ zajíc. V__šl__ jsme na v__let bez namáhav__ch v__stupů.

 

 

15. 2. 2021

 

1. Opiš do sešitu a doplň I/Y

 

Se snaživ_mi lidmi, o pověrčiv_ch básních, banánov_ koktejl, znám_ herec, do vos_ch h nízd, kameninov_ džbán, porcelánov_ servis, nakažliv_ smích, u zahradníkov_ lavičky, soutěživ_ prvňáci, zdrav_ přístup, nov_ úl, o spravedliv_ch soudcích, bleskurychl_ start, kovov_ nábytek.

 

2. Napiš správné dvojice a doplň I/Y (přivlastňovací přídavná jména – ukazuj si ty -ti)

 

kouzelníkov__ střevíčky

Honzov__ rádcové

Popelčin__ služebné

králov__ zbraně

královnin__ kouzla

Sněhurčin__ rolničky

kašpárkov__ sítě

vodníkov__ trpaslíci

loupežníkov__ buchty

 

3. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.skolasnadhledem.cz/game/498

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

12. 2. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 44

 

2. Opiš do sešitu – doplň i/y

Pardál__ skoky jsou neob__čejně dlouhé. Sl__šel jsi někdy šakal__ v__tí? Byl__ jsme vzbuzeni pronikav__m ps__m štěkotem. Na Vánoce m__váme ryb__ polévku. V p__sních se často zp__vá o s__v__h holub__čkách. Pozoroval__ jsme orl__ let nad dom__. P__l jsi někdy koz__ mléko? Mus__m m__t krab__ci s nov__m__ kostkam__. B__la tu ciz__ žena. Chytám Karlov__ králíky. Petrov__ křečci rozkousal__ dřevěnou ohrádku.

 

3. Z podstatných jmen utvoř přídavná jména – pozor na psaní n/nn. Opiš do sešitu.

(ráno)_____vstávání

(klokan)______mládě

(víno)________ocet

(týden)_______lhůta

(koleno)_______kloub

(jelen)______říje

(kámen)_____zeď

(vrána)_____krákání

 

 

11. 2. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 43

 

2. Opiš do sešitu a doplň i/y

 

Nerudov__ básně, Petrov__ křečci, Ladov__ kresby, králov__ dcery, Karlov__ králíci, Karlov__ králíky, Františkov__ vozidla, Mikulášov__ prázdniny.

 

3. Opiš větu, napiš slovní druhy a mluvnické kategorie

 

Moje maminka mi vyprávěla o svém dětství a vzpomínala na zážitky z rodinných výletů.

 

maminka -

vyprávěla -

o dětství -

vzpomínala -

na zážitky -

z výletů -

 

3. Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

10. 2. 2021

 

1. Opiš do sešitu a doplň i/y

Jedl_ jsme hověz__ polévku. Velmi jsme si pochutnal__ na hus__ pečeni. Zdatn__ chlapci potřebují v__datnou stravu. Prav__ včel__ med je léčiv__. Citrónov__ nápoj je chutn__ a zdrav__. Zdvořil__ host poděkoval. Zdvořil__ žáci pozdravil__. Doléhal sem vesel__ sm__ch. Ke dveřím přicházel__ vesel__ mládenci. Dívky se bavil__ v__právěním vesel__ch vtipů.

 

2. Vypiš z vět ve cvičení 1 podmět a přísudek

Podmět

Přísudek

(my)

Jedli jsme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 2. 2021

 

1. Vyskloňuj do sešitu VČELÍ VOSK podle vzoru jarní, v čísle jednotném i množném

 

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 97, cv. 3a

 

3. Doplň pětiminutovky str. 42

 

4. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

 

 

 

8. 2. 2021

 

Zdravím vás všechny po jarních prázdninách. Doufám, že jste aspoň trošku odpočatí. Věřím, že jste nezapomněli nic z toho, co jsme se společně naučili. Pro začátek týdne si dáme lehký rozjezd a trošku procvičování.

 

1. Vyskloňuj do sešitu v čísle jednotném i množném MALÝ ČÁP (obě slova)

 

 

2. Opiš do sešitu, do závorky doplň vzor

 

F__alov__ ( ) kabát, kruhov__ ( ) objezd, o mal__ch( ) dětech, směl__( ) lovci, kysel__( ) čaj, hladov__( ) vlci, opravdov__ ( ) přátelé, s děrav__m__ ( ) ponožkami, s hotov__m__ ( ) v__kres__, cel__ ( ) měs__c, v__hynul__ ( ) živočichové, pap__rov__ ( ) draci, opravdov__ ( ) přítel.

 

3. Rozděl správně do sešitu přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací

 

Rybí maso, prezidentovy projevy, rostlinný tuk, netrpěliví závodníci, Čapkovy knihy, noví obyvatelé, cizí návštěvníci, vepřový řizek, kuřecí řízek, Tomášovi bratři.

 

 

 

28. 1. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str 94, cv. 8

 

2. Urči mluvnické kategorie – rod, číslo, pád a vzor

na chvíli -

trpěl bolestmi -

pozorovali stopy -

mezi poli -

svou přitažlivost -

v rákosí -

do Bratislavy -

květy bledulí -

bytosti -

do klece -

 

3. Prázdninové procvičování

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=04.+P%C5%99%C3%ADpony+-n%C3%BD%2C+-n%C3%AD+%28dvojv%C3%BDrazy%29#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=02.+P%C5%99edpony+s-%2C+se-%2C+z-%2C+ze-%2C+vz-%2C+vze-#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=01.+P%C5%99edlo%C5%BEky+s%2C+se%2C+z%2C+ze#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Skladba+slova&topic=01.+Skupiny+b%C4%9B%2Fbje%2C+v%C4%9B%2Fvje%2C+p%C4%9B%2Fpje%2C+m%C4%9B%2Fmn%C4%9B#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

27. 1. 2021

 

1. Napiš z učebnic str. 94 cv. 5napiš dvojice slov, které k sobě patří

 

2. Vyskloňuj v jednotném i v množném čísle

DRZÝ PÁV

 

3. Pětiminutovky str. 41

 

4. Stále procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1794&action=show#selid

 

 

26. 1. 2021

 

1. Napiš z učebnic str. 93 cv. 4 – piš podle zadání

vzor: malý pes – 7.p, č.j. - s malým(mladým) psem, 1.p, č.mn – malí(mladí) psi

 

2. Pětiminutovky str. 40

 

3. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1794&action=show#selid

 

 

25. 1. 2021

 

Dnes budeme na on-line hodině procvičovat přídavná jména.

 

Úkoly vypracuj až po této hodině!

 

1. Opiš do sešitu, doplň vzor mladý/mladí:

Otužil__ ( )plavec, otužil__ ( )plavci, děrav__ ( )hrnec, zavástiv__ ( ) lidé, roztomil__ ( ) koucour, mil__ žáci, bouřliv__ ( ) potlesk, dokonal__( ) muži, vychladl__ ( ) oběd, bramborov__ ( ) knedlík, toulav__( ) psi, ve starobyl__ch ( ) hradech, hloup__ ( ) žert, hloup__ ( ) lidé, zl__( )pes.

 

2. Vyskloňuj v čísle jednotném i množném MALÝ PES

 

3. Procvičuj:

Tetris – šipkami posouvej na správné místo druhy přídavných

https://www.umimecesky.cz/tetris-druhy-pridavnych-jmen?source=explicitKC

 

Rozřazovačka

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pridavne-jmena-druhy-1-uroven/1348

 

 

22. 1. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 39

 

2. Rozděl přídavná jména na tvrdá měkká, přivlastňovací

Známý tenista, bílé peří, maminčin mazlíček, draví orli, ryzí zlato, sestřino kolo, motýlí křídla, stará paní, rozkvetlý keř, bratrovy lyže, veselá děvčata, borový les, rychlý posel, ochočená zvířata, včelí med, kvetoucími lípami, radostným pokřikem, mladou kněžnou, v posvátném háji.

 

3. Vyskloňuj – NOVÝ ŽÁK - v jednotném i množném čísle

 

4. Poslechni si

https://www.youtube.com/watch?v=Xn2RbEnmVF8

 

5. K vyzkoušení (holky už dělaly na on-line)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Doplň si vždy vzor ve správném tvaru, půjde to snadno.

 

21. 1. 2021

 

1. Napiš z učebnice str. 91, cv. 2a

Roztřiď slovní spojení do třech sloupců nebo řádků podle rozdělení na přídavná jména:

(dělali jsme na on-line hodině)

 

Tvrdá

Měkká

Přivlastňovací

 

2. Nauč se skloňovat přídavná jména podle vzoru mladý ve všech rodech – učebnice str. 92

 

3. Vyskloňuj

VESELÝ MUŽ (pozor na i/y – řiď se podle vzoru MLADÝ)

 

Jednotné číslo

Množné číslo

1. p

 

 

2. p

 

 

3. p

 

 

4. p

 

 

5. p

 

 

6. p

 

 

7. p

 

 

 

3. Pětiminutovky str. 38

4. Procvičuj:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/626

 

 

20. 1. 2021

 

1. Dokonči pracovní list vlepený do sešitu – shoda podmětu s přísudkem

2. Pětiminutovky str. 37

3. Dané přídavné jméno napiš ve všech rodech, v čísle jednotném

Vzor: spící – (ten) spící muž, (ta) spící žena, (to) spící dítě

ptačí -

kuřecí -

vlčí -

ranní -

vraní -

 

 

19. 1. 2021

 

 

1. Dané přídavné jméno napiš ve všech rodech, v čísle jednotném

 

Vzor: Mladý – (ten)mladý muž, (ta)mladá rostlina, (to)mladé tele

hodný -

zelený -

tajný -

dlouhý -

složený -

 

2. Dané přídavné jméno vyskloňuj ve všech pádech v čísle jednotném i množném

 

Starý dům

1.p kdo,co

starý

staré

2.p koho, čeho

 

 

3.p komu, čemu

 

 

4.p koho, co

 

 

5.p oslovujeme

 

 

6.p o kom, čem

 

 

7.p s kým, čím

 

 

 

 

3. Napiš do sešitu z učebnice str. 89, cv. 5a

 

4. Pětiminutovky str. 35

 

 

18. 1. 2021

 

1. Přečti si vyprávění str. 86

Odpověz do sešitu na otázky

 

a) Kdo je vypravěčem příběhu?

b) Jak se hrdinové příběhu rozhodli strávit odpoledne?

c) Jak to, že si nevšimli jezu?

d) Upozorňoval je někdo na nebezpečí?

 

2. Napiš synonyma (slova souznačná) ke slovům

 

sledovali -

unikl -

smál se -

rozhlédl se -

pravil -

opaloval se -

podřimoval -

 

3. Pětiminutovky str. 33

 

4. Vytiskni, vypracuj a nalep si do sešitu shodu podmětu s přísudkem – jen str. 26

Pracovní list

 

 

15. 1. 2021

 

1. Opiš do sešitu a doplň i/y

 

Ps__ štěkal__ na holub__. Stroje v dílně rachotil__. U vchodu stál__ stráže. Slep__ce kdákal__. Housata štěbetal__. Sov__ houkal__. Žáci se učil__. Děti si hrál__. Hráči hrál__. Obraz__ v__sel__. Kaštany rozkvetl__. Auta zastavoval__. Automob__l__ zastavoval__. Lodě vyplouval__. Chlapci se chystal__ na v__let. Obě třídy jel__na v__let. Díváme se na seriál__. Jak se vede bratrov__?

 

2. Roztřiď podstatná jména podle vzoru

 

basista, chlapec, průvodce, obrys, obrys, závodník, herec, pohyb, klíč, fotbalista, strojvůdce, žák, počítač, televizor, strážce, atlet, slepýš, policista, zajíc, rádce, prosinec, Aleš, sud, dědeček

 

pán -

hrad -

muž -

stroj -

předseda -

soudce -

 

3. Vypiš do sešitu pouze podmět a přísudek

 

a) V říjnu naši karatisté na mistrovství světa získali 3 medaile.

b) Hroznové víno jsme dali do krabice od banánů.

c) Kuchyňská linka se také musí utírat utěrkou.

d) Psí maminka nemá lehký život.

e) V hlase mu zazněla bolest.

f) Ze rtů mi unikl slabý smích.

g) Včera večer jsem nebyl doma.

 

4. Procvičuj

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni5.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

 

 

13. 1. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 84 cv. 2a

 

2. Urči mluvnické kategorie

 

u školy -

mají -

na komíně -

mají hnízdo -

nabírá -

uhlím -

pojďme -

 

3. Pětiminutovky str. 30

 

 

 

12. 1. 2021

 

Opakování – podstatná jména

 

1. Skloňuj podstatná jména - napiš do sešitu

kolega

 

jednotné

množné

1. p kdo, co

 

 

2. p koho, čeho

 

 

3. p komu, čemu

 

 

4. p koho, co

 

 

5. p oslovujeme, voláme

 

 

6. p o kom, o čem

 

 

7. p s kým, s čím

 

 

 

 

průvodce

 

jednotné

množné

1. p kdo, co

 

 

2. p koho, čeho

 

 

3. p komu, čemu

 

 

4. p koho, co

 

 

5. p oslovujeme, voláme

 

 

6. p o kom, o čem

 

 

7. p s kým, s čím

 

 

 

2. Pětiminutovky str. 29

 

3. Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD&topic=02.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+dopl%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+i%2C+%C3%AD+%2F+y%2C+%C3%BD+%28v%C4%9Bty%29#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid

 

 

11. 1. 2021

 

1. Dnes budeme společně na on-line hodině opakovat vzory podstatných jmen rodu mužského.

2. Pro samostatnou práci si vytiskni, nalep do sešitu a vyplň pracovní list

pracovní list - koncovky, shoda, vs.docx (9471)

 

 

 

8. 1. 2021

1. Opiš do sešitu – z učebnice str. 77 (nebo81), cv 5

slova v závorce doplň ve správném tvaru podle vzoru hrad

 

2. Opiš větu

 • doplň slovní druhy

 • doplň mluvnické kategorie

 • zapiš větný vzorec

 

Sysli žijí ve stepích a živí se zrním a obilím, protože to jsou býložravci.

Sysli -

žijí -

ve stepích -

živí se -

zrním -

obilím -

jsou -

býložravci -

 

3. Vytiskni si, nalep do prac.listů a doplň

Pracovní list

 

 

7. 1. 2021

 

1. Opiš do sešitu z učebnice str. 76, cv. 2 ( pro Honzíka a ty, kdo máte starou učebnici jako já je to str. 80)

Doplňuj slova podle vzoru pán

 

2. Vyskloňuj do sešitu své jméno ve všech pádech, v čísle jednotném i množném

 

3. Napiš zájmena:

 

Tázací -

Neurčitá -

 

3. Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1B.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1C.htm

 

 

 

6. 1. 2021

 

Opakujeme koncovky podstatných jmen

1. Opiš z učebnice str. 81, cv. 8

 

2. Pětiminutovky str. 32

 

3. Opiš větu:

 

Poznej živočicha, který má dlouhý krk, žije v Africe a u nás ho můžeš vidět jen v zoologické zahradě.

 • Urči, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí

 • napiš větný vzorec

 • urči slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen

 

4. Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni7A.htm

 

 

5. 11. 2021

 

1. Opiš a doplň – koncovky v rodě středním

Polab__, taška s obinadl__, hodiny s kyvadl__, malé královstv__, ohlédl se za chránit si zdrav__, mávat křídl__, velké vítězstv__, lodě s kormidl, vozí uhl__, na pol__, topí dřív__m, chlubí se obydl__m, před divadl__, pěkné počas__.

 

2. Opiš a doplň s/z

_tráta, _kok z letadla, vhodný _působ, _estřelit pouťovou růži, _výšení platu, _níst oběd, _rostlá noha, _běhlý dav, _hýbl se pro hůl, _ložil uhlí, _cestovalý dobrodruh, _mazat tabuli, _práva lesa, _pála je nepříjemná nemoc, _hlížet dolů, _vrhnout vládu

 

3. Opiš větu

 • Doplň slovní druhy

 • Doplň mluvnické kategorie

   

Okolo ohrady s dobytkem pobíhal rozzuřený vlčák.

 

Ohrady -

s dobytkem -

pobíhlal -

vlčák -

 

4. Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

 

 

4. 1. 2021

Zdravím vás milí páťáci po vánočních prázdninách. Čeká nás opět on-line výuka, ale věřím, že nás snad co nejdříve pustí zpět do školy. Každé ráno na vás bude čekat pár úkolů, které vypracujte do sešitu a posílejte mi je ke kontrole tak, jak jste zvyklí. Podle rozvrhu distanční výuky se budeme setkávát po skupinách na on-line výuce. Těším se na vás, jste moje šikulky :-)

 

Opakuj a opiš do sešitu

 

1. Opiš a doplň n/nn

Ra__í ptáče, ra__ý salát, de__í tisk, de__ík, sli__á žláza, hlině__ý džbán, vo__é oleje, kame__é sloupy, dřevě__é schody, sti__é, místo, telefo__í budka, škol__í autobus, ply__ý obal, klid__ý dům, ce__ík, záko__ík.

 

2. Opiš a doplň i/y – koncovky podstatných jmen

Hus__ a slípk__ žerou kopřiv__, pořad v televiz__, mezi zebram__ viděl žiraf__, vyniká píl__, byl__na na mez__ch, pěnkav__ a kos__ na větv__, žen__ vázal__ otep__ slám__,  na lyžích si pomáháme holem__, v__tamíny nezanedbávej, zb__tky na pánv__.

 

3. Vypiš z vět jen podmět a přísudek

 

Na zahradě rostou růže.

Alena včera navštívila svou nemocnou kamarádku Kláru.

Na stole stála hořící svíčka.

Okolo ohrady s dobytkem pobíhal rozzuřený vlčák.

Na okně hlasitě mňoukalo kotě.

 

 

27. 11. 2020

 

1. Napiš vyjmenovaná slova po P

 

2. Pozor na chytáky

pýchavka x píchat (bodat)

pysk (ret) x pisk (hvizd)

slepýš (zvíře) x slepíš (lepit)

opylovat (pylem) x opilovat (pilníkem)

pykat (být potrestaný) x pikaná (dětská hra), pikle, pikola

Pamatuj: Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv

 

3. Opiš do sešitu z učebnice str. 59, cv. 8 – vyber do vět správné slovo

 

4. Opiš

Páv se p_šnil svými p_rky. Tapír je lichokop_tník. Klop_tl jsem o p_tel p_sku. Netop_r létá v noci. Sp_sovatel napsal další kap_tolu. P_š menší p_smena. Nep_skej pod oknem, kap_tán spí. Listonoš roznáší dop_sy a časop_sy. Prop_sovací tužka leží vedle lamp_čky.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

26. 11. 2020

 

1. Napiš vyjmenovaná slova po M

 

2. Vzpomeň si na chytáky

my – mi

mýt – mít

mýval(medvěd) – míval (měl)

Pamatuj:

mys (výběžek pevniny) – miss

sumýš – mořský živočich

mýto – poplatek na dálnici

 

3. Opiš do sešitu z učebnice str. 59, cv. 7a

 

4. Vytiskni, nalep do sešitu Pracovní listy a doplň i/y

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

25. 11. 2020

 

1. Pětiminutovky – str. 51 druhý sloupeček

 

2. Napiš do sešitu vyjmenovaná slova po L

 

3. Připomeň si chytáky

mlýn – mlít(obilí)

slynout (být proslulý) x linout (vůně)

vlys (na budově) x vlis (lisovat)

lyže x ližina (trám)

lýčený (střevíc – z lýka) x líčený (předstíraný)

Pamatuj: Lysá, Lysolaje, Volyně, slynout, vlys

 

4. Opiš do sešitu

 

Starý ml_nář, l_bové maso, jedovatý pl_n, škodl_vý l_kožrout, l_ný Honza, L_sá hora, pol_kat sliny, Šumava sl_nula krásou, l_skový keř, nesl_šný šepot, uml_t kávu, bl_štivé skl_čko, ozdobný vl_s, červený kal_ch, l_žiny skútru, pel_ňkový odvar, rozpl_nul se, potichu zavzl_kat, l_zat zmrzl_nu, l_bezná tvář, rozpl_vat se na jazyku, děda nedosl_chá, nal_l si l_monádu, l_pový květ, pol_kám oběd, mal_čká El_ška.

 

 

24. 11. 2020

 

1. Vyplň pětiminutovky str. 18 - celá, str. 51 - jeden sloupeček

 

2. Opiš větu, urči slovní druhy a mluvnické kategorie

 

Malá děvčata v__la na louce věneček ze žlutých pampelišek a bosí chlapci honil_ vyplašené husy.

 

děvčata -

v_la -

na louce -

věneček -

z pampelišek -

chlapci -

honil_ -

husy -

 

3. Vytiskni si a doplň

 

Procvičuj

https://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/CVICENI3.htm

 

 

 

23. 11. 2020

Opakujeme vyjmenovaná slova

 

Připomeň si:

bít - slovo vyjadřuje nějaký násilný čin, někdo do něčeho nebo někoho mlátí, tluče (pomůžu si slovem - nabije, přibije, dobije, odbije, bije, zbije)

být - slovo vyjadřuje, že se někdo nebo něco někde vyskytuje nebo někdo něco získal, ztratil, něco se někde objevilo nebo naopak zmizelo (pomůžu si slovem – nabude, přibude, bude, odbude)

Záludné dvojice:

býlí (bylina) – bílý (barva)

bydlo (živobytí) - bidlo (tyč)

zbýt (zůstat) – zbít (zmlátit)

přibýt (přidat) – přibít (přitlouct)

pobýt (vyskytovat se) – pobít (potlouct)

odbýt (odbudeme něco, někoho) – odbít (odpálit)

dobýt (získat) – dobít (něco doplnit -baterii, dotlouct – srdce)

nabýt (získat) – nabít (náboje, baterie) Pozor ! nabít = také narváno k prasknutí Je tam nabito. Mám hlavu nabitou vědomostmi. (narváno k prasknutí) Nabyl vědomosti. (získal)

 

1. Napiš do sešitu vyjmenovaná slova po B

 

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 58, cv. 3

 

3. Vytiskni si, nalep do školního sešitu a doplň i/y ve shodě podmětu s přísudkem

 

Procvičuj chytáky:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

 

 

 

20. 11. 2020

 

1. Přečti si tabulku v učebnici na str. 54 nahoře -shrnutí učiva

2. Napiš do sešitu cv. 1, str. 54 - doplň je/ě, n/nn

3. Napiš do sešitu cv. 2a, str. 54

4. Vytiskni si a vyplň opakování

 

Od pondělí 23. 11. 2020 nadále pokračuje distanční výuka. Sledujte strány s úkoly. Hezký víkend :-)

_________________________________________________________________________________________________________

 

19. 11. 2020

Opakování

1. Doplňuj ě, je

2. Doplňuj n/nn

3. Doplňuj i,y

4. Tvoř přídavná jména

Vytiskni si pracovní list

 

18. 11. 2020

 

1. Napiš do sešitu dvojice slov - přídavné jméno a slovo základové

 

pekařský – pekař                 ženský -

umělecký -                           ruzyňský -

francouzský -                       stolní -

polský -                                mobilní

učitelský -                             truhlářský -

 

2. Napiš do sešitu a urči rod přídavného jména

 

malá vařečka– r. ženský                                             drahý ručník -

malé kotě -                                                                 dlouhá dráha -

pomalý hrnec -                                                            starý člověk -

barevná tužka -                                                            dubová kůra -

zlaté slunce -                                                               zalepené kružítko -

 

3. Napiš do sešitu a urči pád přídavných jmen (podle podstatných jmen)

 

mourovatému kotěti – komu čemu (mourovatému kotěti) -

o temném lese -

dlouhými tyčinkami -

na slabém internetu -

staré babičce -

 

 

4. Opiš do sešitu z učebnice str. 53, cv 3a

 

5. Doplň pětiminutovky

str. 50 – n/nn vyznač kořen slova

str. 10 – ě,je vyznač předponu

 

6. Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni2.html

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

16. 11. 2020

1. Doplň pětiminutovky

 • str. 10, druhý sloupeček – nezapomeň vyznačit předponu
 • str. 50, druhý sloupeček – nezapomeň vyznačit kořen

2. Vyplň pracovní list

 • nalep do sešitu pracovní listy
 • doplň y/i
 • zhodnoť si sám svoji práci

 

Úkol pro Domču C., který má už hotové pětiminutovky

Vytiskni a vyplň

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

13. 11. 2020

 

1. Opiš do sešitu z učebnice str. 51, cv. 7a

 • nejdřív urči, jestli se ve slově v závorce píše jedno nebo dvě n/nn

 • pak ho dej do správného tvaru do věty

2. Doplň v pětiminutovkách str. 50, první sloupeček, odděl kořen slova

 • Hlubinný vrt - pomůže ti, říct si, z jakého podstatného jména to vzniklo - hlubina

 • Vraní krákání – u zvířete vím, že se píše jenom jedno n, protože přípona je

3. Doplň v pětiminutovkách str. 10, první sloupeček, odděl předponu ob, v, pokud ve slově je

 • obětoval se

 • vjezd do garáže

4. Procvičuj:

Shoda podmětu s přísudkem: https://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133

Vyjmenovaná slova: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/znamkovane-diktaty-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p.html

Předpona roz, bez: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni3.html

Předpony ob, v: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni2.html

 

 

 

12. 11. 2020

 

1. Opiš do sešitu a doplň n/nn

kame__ý most, týde__í výlet, bezpeč__ý přístav, ra__í čaj, oboustra__ý ubrousek, bezdůvod__ý strach, prke__ý plot, ochra__ý krém, ce__é známky, jesky__í muž, nebezpečné zvíře, povi__ý předmět, kloka__í kapsa, postra__í ulička, kole__í kloub, výmě__ý obchod, ra__ý salát, sluneč__í hodiny, slu__ý den, nezáko__ý obchod, beraní rohy, poho__é hmoty, oranguta__í mládě

 

2. Opiš do sešitu a doplň s/z

__kluzavka, __kažený, __tlumit, __pocená, __foukni, __kušební, __bírka, __krývat, __etři, __vázané, __balit, __modral, __krčil, __lupka, __krátil, __bledl, __padnout, __ladit, __razit.

 

3. Opiš větu a udělej rozbor

 • jednoduchá, souvětí

 • druh věty – O, R, T, P

 • mluvnické kategorie

 

Náš Roman se včera napil jahodové limonády z nové sklenice, která měla prasklé sklo.

 

 

4. Procvičuj:

https://www.pravopisne.cz/2011/03/doplnovani-e-a-je-ve-vetach/

https://www.pravopisne.cz/2013/03/doplnovani-be-bje-pe-pje-ve-vje-6-17/

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. 11. 2020

 

1. Nachystej si na on-line hodinu kartičky s N a NN a ještě S a Z.(Tak, jak jak máme ve škole I, Y)

2. Opiš do sešitu z učebnice str 51, cv. 6

3. Opiš do sešitu větu a urči mluvnické kategorie

 • slovní druhy

 • mluvnické kategorie PJ

 • mluvnické kategorie S

 

V naší třídě probíhá výměnný obchod, protože si rádi se spolužáky vyměňujeme svačiny.

 

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.phpv

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

 

10. 11. 2020

 

1. Opiš do sešitu:

 • vyznač kořen slov

 • za pomoci pomocníčka doplň n/nn

 

rodi__ý, dřevě__ý, de__í, průměr__ý, nevýznam__ý, záko__ý, rame__í, základ__í, jele__í, neči__ý, unave__ý, povi__ost, výmě__ý, každode__í, tule__í, žíně__ý, ce__ík, kame__ý, vi__ý, lachta__í, týde__í, oke__í, potka__í, záko__ý, či__ý

 

2. Najděte vhodné podstatné jméno s přídavným jménem a doplňte n/nn.

 • napište správně do sešitu

 

ra__ý

zídka

rodi__é

rozvrh

oblíbený

záko_ík (přípona ík, ice, ina)

kroca__í

rohy

kame__á

salát

týde__í

peří

občanský

předměty

ochra__é

důvody

povi__é

de__ík (přípona ík, ice, ina)

bera__í

pomůcky

 

3. Opakování - Shoda podmětu s přísudkem

 • opiš do sešitu

 • nezapomeň si určit, ve kterém rodě je podmět

 

Kolotoče odjel__. Koruny stromů šuměl__. Strašidla strašil__. Lepidla už nám vyschl__. Povídal__ jsme si spolu. Rána byl__ chladná. Raci lezl__ pozpátku. Stroje se zastavil__. Kocouři škrábal__.

 

4. Opakování s/z

 • opiš do sešitu

__balit (směřování dohromady), __lomit (změna stavu), __červenaly (změna stavu), __hromáždili (směřování dohromady), __krátit (dokončení děje), __maž (pryč), __ničit (dokončení děje), __hodit (z povrchu pryč), __chátrala (změna stavu), __kamarádily (směřování dohromady), __kouška (pamatovat si), __pěvu (pamatovat si), __těžovat (pamatovat si), __travu (pamatovat si)

 

5. Procvičuj – 14 různých doplňovacích diktátů

https://www.pravopisne.cz/2011/11/doplnte-nn-n-14/

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. 11. 2020

 

Psaní n /nn

 

Milí páťáci, dnes se uvidíme a uslyšíme na videochatu, takže dnešní látku si společně probereme. Ti pilní z vás už budu mít hotovo a budeme jen opravovat a odůvodňovat.

Čeká nás totiž nová látka – psaní n nebo nn. Znovu budeme opakovat kořen slova – slovní základ, protože je pro nás důležitý.

 

Pročti si:

Vzpomeňte si, ve slovech jsme hledali kořen, předponu a příponovou část (příponu a koncovku).

 

Kořen byl důležitý pro psaní předpon:

Předpona

Kořen

Přípona

Koncovka

roz

zuř

en

á

bez

zub

 

á

vz

lét

nout

 

pod

důst

ojník

 

nad

les

 

před

lož

it

 

ob

jezd

 

 

v

jezd

 

 

 

Kořen je důležitý i pro psaní přípon!

 

 

Pravidla pro psaní n/nn: (vytiskni si do pomocníčka)

 

 

Psaní jednoho n

 

1. U přídavných jmen – názvů zvířat s příponou - í

 

havran – havraní, kuna – kuní, slon – sloní, varan – varaní, klokan - klokaní, lachtan – lachtan, vrána - vraní

 

2. U přídavných jmen vytvořených příponou -ěný

 

hlína – hliněný, vlna – vlněný, žíně – žíněný, dřevo - dřevěný

 

3. Podstatná jména tvořená příponami -ík, -ice, -ina:

 

ceník, deník, kameník, viník, cenina, okenice, vinice

 

4. U přídavných jmen odvozených příponou -í, ý:

dán – daný, chráněn – chráněný, konán – konaný, klán – trojklaný

 

 

 

Psaní dvou nn

 

1. |U přídavných jmen odvozených od podstatných jmen s kořenem končícím na -n, -ň - příponou -ní, -ný :

den – denní; cena – cenný, cennější, cennost; holeň – holenní; jméno – jmenný; kámen – kamenný; koruna – korunní, ochrana – ochranný; ráno – ranní; rostlina – rostlinný; sezóna – sezónní; slina – slinný; slunce – slunný; stehno – stehenní; stín – stinný; telefon – telefonní; temeno – temenní; tepna – tepenní; vina – vinný; výkon – výkonný, výkonnost, výkon

 

Pozor na psaní slov!!

Ranní čaj – ráno + ní

Raný salát, rané brambory – není to salát, který roste ráno, ale znamená to, že roste brzy

vinný – vinen

vonná tyčinka – provoněný

slunný – prosluněný

cenný – ceněný

kamenný – kamení

rovinná – rovina

vinná - vinice

 

Úkoly:

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 50 cv. 2

 • opiš slova

 • najdi a vyznač kořen slova

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str 51, cv. 3

 • opiš slova a k nim utvoř přídavné jméno

 • dávej pozor u slov, u kterých kořen končí písmenem n

 • dávej pozor u názvů zvířat

 • příklad: rodina – rodinný, ochrana – ochran

 

3. Vytiskni si text – doplň n/nn (budeme společně kontrolovat na on-line hodině)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 11. 2020

Opakování

1. Doplň v pětiminutovkách je/ě str. 9

 

2. Opiš do sešitu a doplň z/s

Paní si - těžovala na štěkání psa. Tatínek - měnil názor a svolil, aby šel Lukáš k babičce. Piráti na lodi se vzbouřili. U nehody se - běhl dav lidí. Před odjezdem jsme - měnili peníze. Poslechli jsme nové - právy. Potkali jsme člena lesní - právy. Rozbité hodinky necháme - pravit. Strýc - jednal pořádek. Děvčata se -mazala od bláta.

 

3. Doplň i/y/a – shoda podmětu s přísudkem

Připomeň si, pokud je podmět:

Rod střední – to pouzdro spadlo, ta pouzdra spadla – píšu A

Rod ženský – ta dívka se smála, ty dívky se smály – píšu Y

Rod mužský životný – ten muž hrál, ti muži hráli – píšu I

Rod mužský neživotný – ten hrad stál, ty hrady stály – píšu Y

 

Opiš a doplň:

Lodě plul_. Auta troubil_. Děti zpíval_. Tatínkové se snažil_. Babičky zavařoval_. Dýně se pekl_. My jsme se toulal_. Kolena bolel_. Kluci křičel_. Kola se otáčel_. Stoly se prohýbal_. Ošatky se plnil_. Indiáni poskakoval_. Upíři pil_ krev. Rána byl_ chladná.

 

4. Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni1.html

 

5. 11. 2020

Dnes je pro vás připravený pracovní list k vytištění a nalepení do sešitu pracovní listy.

Vaším úkolem je:

 • doplnit 3 cvičení, ve kterém doplňujete ě/je
 • doplnit 3 cvičení, ve kterém doplňujete z/s
 
 
Pod každým cvičením je pro kontrolu zadaná webová stránka, na které si můžete cvičení sami zkontrolovat, případně opravit.
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 11. 2020

 

1. Opiš do sešitu větu

 

Naše babička má menší domek v údolí řeky Svitavy a její oplocenou zahradou protéká bystřina.

 • urči slovní druhy

 • urči, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí (VJ, S)

 • napiš větný vzorec, pokud je to souvětí (Vzpomeň si, větný vzorec je např.: V1, ale V2. ...)

 • urči základní skladební dvojice (Podmět a přísudek)

 • urči mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen

   

2. Napiš do sešitu z učebnice str 49 cv. 4

 • napiš vždy dvě příbuzná slova

 • Např: Oběd – obědvat, obědník

   

3. Napiš do sešitu z učebnice str 49 cv. 7 – zdůvodňuj si, proč píšeme ě nebo je

 

4. Pětiminutovky str. 6, třetí sloupeček

 

5. Procvičuj: Ě, JE

https://www.pravopisne.cz/2013/03/doplnovani-be-bje-pe-pje-ve-vje-6-17/

https://www.pravopisne.cz/2012/10/doplnovani-eje-15/

https://www.pravopisne.cz/2011/03/doplnovani-e-a-je-ve-vetach/

 

6. Procvičuj: Z, S

https://www.pravopisne.cz/2014/09/procvicovani-sz-7-18/

https://www.pravopisne.cz/2013/03/procvicovani-sz-pro-6-rocnik-zs-2-18/

https://www.pravopisne.cz/2014/11/procvicovani-sz-9-16/

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 11. 2020

 

Opakování skupin bě/bje, vě/vje, pě

 

Vzpomeň si na předpony:

ob: ob-jezd, ob-jem, ob-let, ob-jev

v: v-jezd, v-jet, v-jem

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str 48 cv 2b

Vyhledej a napiš slova příbuzná (není to podle barvy)

 

2. Napiš do sešitu dvojice slov z učebnice str 49 cv. 6

 

3. Procvičuj

 

https://www.pravopisne.cz/2013/02/doplnovani-be-bje-pe-pje-ve-vje-1-36/

 

4. Pětiminutovky str. 6, druhý sloupeček

-pomal(změna stavu)

-tráví tu (pamatuj)

-ořel (pamatuj)

-pěvu(pamatuj)

-tráví(pamatuj)

-trhl (netrháš nic dolů)

-těžuje (změna stavu)

-těžuje (pamatuj)

-hodil (dolů)

-kazila (dokončení děje)

-hltal (dokončení děje)

-hromáždili se (dohormady)

-kratkou (změna stavu)

-měny (směna = výměna, změna = proměna)

-trhl (dolů)

-hlédl ( shlédl = koukáme směrem dolů, zhlédl = koukáme na něco)

-hlédl -hora (dolů)

-chodil (změna stavu)

-hodil (dolů)

-měna (směna = výměna, změna = proměna)

 

5. Procvičuj:

https://www.pravopisne.cz/2015/02/procvicovani-sz-v-predlozkach-14/

 

2. 11. 2020

 

Změny při odvozování slov

Psaní velkých a malých písmen u zeměpisných názvů

 

Zeměpisné názvy

Podstatná jména

Přídavná jména

(TO) Rakousko

(TEN) Rakušan

(JAKÝ) rakouský

Všimli jste si, jak píšeme počáteční písmeno v přídavných jménech.

 

1. Napiš do sešitu správně:

- ratislava, - ratislavan, - ratislavský

- aršava, - aršavan, - aršavský

- ídeň, - ídeňan, - ídeňský

- erlín, - erlíňan, - erlínský

- lovensko, - lovák, - lovenský

- ěmecko, - ěmec, - ěmecký

 

2. K každému slovu napiš odvozené slovo tak, aby došlo ke změně samohlásky v kořeni slova:

Např: dům – domek, měřit – míra, věž – vížka, list – lístek

 

stůl -_______________, kus-________________, dub- ______________, mráz- _______________

kniha-______________, sbírat-_______________, budka-____________, klec- _______________

(Pokud si nebudeš vědět rady, přečti si v učebnici str 46, žlutou tabulku.)

 

3. Opiš do sešitu str. 47 cv. 4

 

4. Doplň pětiminutovky str. 6 (jeden sloupec)

 

-koprnělý (dokončení)

-patřit (dolů)

-hrabala (dohormady)

-prava ( vzniklo z předložky - z koho z čeho z pravé strany)

-bít(dohoromady)

-plašil (pryč)

-hlíží se (kouká sama na sebe)

-lezl (dolů)

-hluky(dohormady)

-klamal (pamatuj)

-pravil (opravil)

-jednali (domluvili si dohromady dohodu)

-působil (pamatuj)

-klopila(dolů)

-jednali (zajistili klid)

-hlíží(dolů)

-leva ( vzniklo z předložky - z koho z čeho z levé strany)

-hledali se(dohoromady – pamatuj)

-leva (dolů)

-bít (ne k sobě!)

 

23. 10. 2020

Dnes vám, milí páťáci, posílám poslední úkoly před podzimními prázdninami. Užijte si je a snad se brzy uvidíme.

1. Vyplň si pracovní list

2. V učebnici na str. 44 vyplň test

Piš například

 • 1. a
 • 2. b
 • 3. c
 • a tak dál.............

22. 10. 2020

 

1. Přečti si, co víme o předponách a předložkách

Učebnice str 43, růžová tabulka. Pomocí této tabulky doplň věty ve cv. 1. Cvičení nemusíš opisovat, stačí do sešitu napsat odpověď. Věty si očísluj a piš na řádky pod sebe.

1.

2.

3.

4.

5.

 

2. Opiš do sešitu a doplň chybějící předpony

Učebnice str 43. cv 2

 

3. Spoj dvojice slov se správnou předložkou z/ze, s/se

Učebnice str. 43, cv. 2

 

4. Doplň v pětiminutovkách třetí sloupec str. 7

(píšu jen jedno slovo, ale čtěte si nápovědu a použijte pomocníčka)

 

-přetrhal (dokončení děje)

-bít něco (dohromady)

-sborovna (dohromady)

-kamenělina (změna stavu)

-krotil (dokončení děje)

-tlouct (dohromady)

-křížil (pamatuj!)

-roluj (dohromady)

-družili se (dohromady)

-tvořit (pamatuj!)

-kouším to (pamatuj!)

-tmívá se (pamatuj! - včera jsem to posílala)

-tlouct někoho (dokončení děje)

-trava (pamatuj!)

-mazal si(dokončení děje)

-mazal tabuli ( pryč)

-působ (pamatuj!)

-volal ( dokončení děje)

 

 

 

Nezapomínej procvičovat:

https://www.pravopisne.cz/2015/02/procvicovani-sz-v-predlozkach-14/

https://www.pravopisne.cz/2014/11/procvicovani-sz-9-16/

https://www.pravopisne.cz/2014/10/procvicovani-sz-8-15/

 

Nezapomínej zapisovat čtení.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

21. 10. 2020

 

1. Opiš do sešitu a doplň chybějící písmena. V závorce máš nápovědu pro předpony z, s

Přem-sl hraje v-borně šachy.

Děti v-stupoval- - vlaku.

Potok -téká – kopce. (dolů)

Kluci hb-tě -hrabl- všechno seno. (dohromady)

Soused -padl - hrušně a zlom-l si nohu. (dolů)

Voda v řece se při povodni -kalila. (změna stavu)

Zámek -rezivěl, takže nešlo otočit kl-čem. (změna stavu)

-foukni svíčku a ro-svit lampu. (dolů)

Hanka upekla koláš – jablky.

Mravenci v pohádce po-bíral- všechny perl-. (dohormady)

 

2. Opiš větu

 • nad slova napiš slovní druhy

 • urči podmět a přísudek

 • podstatných jmen a u sloves urči muvnické kategorie

 

Významní vědci minulého století vytvořili pravděpodobnou teorii o vzniku Měsíce.

 

3. Doplň v pětiminutovkách druhý sloupec str. 7

(píšu jen jedno slovo, ale čtěte si nápovědu a použijte pomocníčka)

 

-fialovět (dokončení děje)

-křehotá (piš jak slyšíš)

-káza (dokončení děje)

-tlum(dokonční děje)

-krčil se (dolů)

-lézali (zdolat lezením - tady to neznamená, že lezli dolů – naopak lezli nahoru) dokončili děj, vylezli

-křípá (piš jak slyšíš)

-lézali(dolů)

-pracuj (dokončení děje)

-trhl (dolů)

-trápená (změna stavu)

-bít (zmlátit) netluču něco k sobě

-chrupnul si ( píšeš, jak slyšíš – některá slova si prostě musíš pamatovat)

-hrnula (pryč)

-volil k tomu (souhlasil)

-volil (vybral)

-bírka (dohoromady)

-pravodaj (informace)

-hodnout se (pamatuj)

-koulujeme (dokončení děje)

-chátral (dokončení)

Je sposta slov, která se nedají odůvodnit, je třeba si je pamatovat, pokud na ně narazíme. Jsou to taková vyjmenovaná slova po s a po z.

Do přílohy vám vložím další slova k zapamatování. Budu ráda, když je uvidím nalepená v pomocníčkovi.

 

Nezapomínej procvičovat:

https://www.kaminet.cz/ces/pravopis/predpony5.php 

Nezapomínej zapisovat čtení.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

20. 10. 2020

 

1. Opakuj psaní předložek s,se, z, ze

https://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/CVICENI5.htm

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str 42 cv. 5a

3. Opakuj psaní předpon s, z

https://www.kaminet.cz/ces/pravopis/predpony1.php

 

4. Udělej cvičení v pětiminutovkách str. 7 – první sloupeček, používej pomocníčka! Jsou tam tahle slovní spojení, budu se je snažit vysvětlit tak, jak bychom to dělali ve škole.

 

První sloupeček v pětiminutovkách str. 7

Zápas - končil (pamatuj!)

- přísnil výběr (byl přísný a teď je ještě víc)

zvuk -bíječky (základem slova je sbíjet – něco dohromady)

-kusil plavat (pamatuj si!)

-chudlý král (původně byl bohatý)

-dělíme ti to (musíš si pamatovat - píšeme sdělit – dopiš do pomocníčka)

-právce sítě (něco řídí nebo opravuje)

-chladila se (původně jí bylo teplo)

-krať si cestu(původně byla dlouhá)

-píchla si sukni(sešila dohomady)

-tupil nůž(původně byl ostrý)

-kosili louky(podsekali trávu, ta padla)

Jitka -pychla (původně byla skromná)

-kryl si tvář (není vidět – můžu říct, že je pryč)

ve -kušebně(pamatuj!)

-bírá známky (má je teď pohromadě)

-pívá (pamatuj)ve -boru (pár lidí pohromadě)

plná -běračka (nalitá v jedné nádobce)

-užovala ji bolest (trápit se, soužit)

-blížili se (dali se dohromady)

šťáva -kvasila (původně byla dobrá)

-užovala si šaty (zhubla, je užší)

 

Předpony s, z jsou hodně těžké. Spoustu si jich musíme pamatovat, spousta nemá vysvětlení nebo je vysvětlení kdesi v původu slova. Nezbývá nám nic jiného než procvičovat.

 

https://www.kaminet.cz/ces/pravopis/predpony1.php

https://www.kaminet.cz/ces/pravopis/predpony2.php

 

 

19. 10. 2020

Opakuj psaní předložek

Předložka z/ze se pojí s 2. pádem (z vlny, ze dřeva)

Předložka s/se se pojí se 7.pádem (s námi, se psem)

 

1. Opiš z učebnice str. 42 cv. 4 – doplň správnou předložku

2. Udělej ze str. 42, cv 7

 • a) opiš větu do sešitu

 • b) ve větě vyznač podmět a přísudek – Po – podstatné jm. 1.pádě

  Př – sloveso (co dělá podmět)

 • c) urči ve větě slovní druhy

 • d) u sloves a podstatných jmen urči mluvnické kategorie

 • e) napiš slova příbuzná se slovem cesta (připomeň si - slova příbuzná mají společný kořen, např.: les – lesník, nadlesní, lesík...).

 

3. Vypiš z vět podmět a přísudek. Rozděl si stránku v sešitě na poloviny podle vzoru.

 

Podmět

Přísudek

babička

pletla

zajíc

utíkal

 

Kolem misky chodil mlsný kocour. Plesu se zúčastnila také jedna známá zpěvačka. Do krabičky se čtyři pastelky nevejdou. On to tak nemyslel. Do nočního ticha zaburácel hrom. V hlase mu zazněla bolest. Vyžehlené prádlo přinesla děvčatům babička až do pokoje. Nejdřív musíme vybrat téma. K večeři upečeme povidlové koláče. Náš pes je docela poslušný.

 

4. Doplň v pětiminutovkách str. 8 – předložky s, z

__________________________________________________________________________________________________________________

 

16. 10. 2020

 

 

1. Opiš do sešitu z učebnice strana 40 cv. 10 zopakuj si psaní z a s v předponách (použij pomocníčka)

 

2. Rozřaď do sešitu slova se správnou předložkou (přehni si stránku na poloviny) a dělej podle vzoru:

 

Vzor: marmeládou, marmelády, babičky, babičkou

S, SE (7. pád)

Z, ZE (2.pád)

(S čím) s marmeládou

(Z čeho) z marmelády

(S kým) s babičkou

(Z koho) z babičky

 

A teď ty: (pořád si říkej pády !!)

 

vodou, vody, skla, sklem, zelí, zelím, Olomoucí, Olomouce, stavení, stavením, těsta, těstem, bramborami, brambor, papíru, papírem.

 

3. Odkazy k procvičení:

Předpony:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-s-z-na-zacatku-slova

https://www.pravopisne.cz/2016/03/psani-sz-5-pravokviz-10/

https://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/CVICENI5.htm

 

Předložky:

https://www.pravopisne.cz/2016/03/psani-predlozek-sz-pravokviz-15/

https://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/CVICENI1A.htm

_____________________________________________________________________________________

15. 10. 2020

 

1. Opiš do sešitu a doplň (použij pomocníčka)

 

-bírka známek, -hromáždili se, -padla ze stromu, najednou -modral, oba se -krčili, -hlížíme z kopce, -bírali brambory, -kušební výtisk, -kluzavka na plovárně, -spojenci, je to -tráta času, -krátila si sukni, -pravodajství, lesní -práva, -práva místního rozhlasu, -pravil mi boty, -srolujeme koberec, -tratit iluze, -tmavte pozadí, -tížnost.

 

2. Urči slovní druhy ve větě (opiš věty do sešitu)

 

Na vysokém komíně se uhnízdili čápi. I na zemi, vedle svého stolu si udržuj pořádek.

 

3. U slov urči mluvnické kategorie

na komíně -

uhnízdili se -

čápi -

na zemi -

(vedle)stolu -

udržuj si -

pořádek -

___________________________________________________________________________________________________________________________

14. 10. 2020

1. Předložky S, Z

Psaní předložek je mnohem jednodušší, než psaní a odůvodnění předpon.

Zopakujme si:

Předložka s/se se pojí se 7.pádem (se zelím, s máslem, s mámou, se třídou)

Předložka z/ze se pojí s 2. pádem (z lesa, ze dřeva, z masa, ze třídy).

Vytiskni si pracovní list, nalep ho do pracovních listů a vyřeš.

 

Všechny úkoly mi posílej na messenger do 12h. Hodně zdaru

 

13. 10. 2020

Pokračujeme v odůvodňování psaní předpon s, z

Stáhni si pracovní list nalep do pracovních listů a doplňuj

12. 10. 2020

Do pomocníčku nalep nebo opiš

PŘEDPONY S

shora dolů

sletět, sjíždět, spadnout, dívat se shora, sjet, shodit, sklouznout, shýbnout se, sklonit se, sklopit, skutálet, skácet, strhnout, sfouknout

z povrchu pryč

setřít, smést, shodit, smazat, smýt,

směřovat dohromady

seběhnout se, shromáždit se, sbírat,

slétnout se, shluknout se, shluk, shrabat, smotat, slepit, svolat, spojit, sbalit, shromáždění, sbírka

 

Pamatuj si !!!

shořet, skončit, stvořit, shnít, spotřebovat, stěžovat si, strávit, spropitné, shoda, shledání

 

 

PŘEDLOŽKY S

se používají v 7. pádě

s Lenkou, s aktovkou, s kyticí

nebo

se psem, se dvěma, se sluncem

 

Pamatuj!!!

slevit, sleva – cena dolů

zlevnit, zlevněný – změna stavu, dokončení

PŘEDPONY Z

změna stavu

zčervenat, zčernat, zblednout, zhubnout, 

zprostit, zocelit, zkrátit, zpomalit, 

zrychlení, zpochybnit, zdokonalit, 

zkapalnit, zledovatělý

dokončení děje

zkrátit, zkřivit, zradit, zřítit se,

zkazit, zmoklý, zrozený, zlomenina, 

zorat, zbořit, zfilmovat, zkritizovat, 

zničit, zkomplikovat, zrušit, ztrestat, 

zlikvidovat, zděsit, zlákat

odloučení

zběhnout, zříct se

Pamatuj si !!!

ztratit, zpívat, zklamat, způsobit, zpracovat, zkoumat, zkoušet, zpozorovat, zkřížit, zpověď, zrození

 

PŘEDLOŽKY Z

se používají ve 2. pádě

z domu, z vlaku, z výšky

nebo

ze školy, ze stromu, ze židle

 

Napiš do sešitu:

str. 38, cv. 3, str. 38 cv. 5a,b

Ústně procvičuj:

str. 38, cv. 4

 

Vytiskni a doplň

Pracovní list – nutné nalepit do pracovních listů

_____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 9. 2020

Slova příbuzná

1. Učebnice str. 24, 25

 • ústně udělej str. 24, cv. 1a,b, str. 25, cv 3
 • písemně do sešitu str 24. cv 2a - napiš ke každému slovu v barevném rámečku 3slova příbuzná
 • písemně do sešitu str. 25, cv. 4 - rozděl slova na:

 

předpona

kořen

přípona

-

let

adlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pracovní listy - dokonči i druhou polovinu (první polovinu jsi měl za D.Ú.

______________________________________________________________________________________________________________________

14. 9. 2020

Pracovní listy         dokonči nalepený list ( všechna cvičení)

Učebnice                str. 12, cv. 2a - opiš do sešitu 4 řádky.