4. ročník

Úkoly pro marody
 
 

3. 5. - 7. 5. 2021

 

1. Přímá a nepřímá řeč

 • seznámení s pojmy - uvozovky, uvozovací věta
 • učebnice str. 129-134
 
2. Opiš do sešitu a doplň správně věty - řeč přímá a uvozovací věty
 • pozor na uvozovky, dvojtečky, čárky a velká písmena ve větě

A. Doplň větu uvozovací

„Kdo to byl?“ _____________________________________ .

___________________________________: „Vynes ten koš!“

„Kam jdeš?“_______________________________________.

„Kdo mi loupá perníček ?“ ___________________________ .

„Otevři mi,“___________________ , „povozím tě na ocásku.“

 

B. Doplň přímou řeč:

Maminka řekla: „_________________________________ .“

„________________________________?“  ptá se maminka.

„___________________________________,“ diví se tatínek.

Zlá macech pravila: „_______________________________!“

„__________________________________?“ ptal se Honzík.

 

C. Použij přímou řeč

Maminka řekla, že už jsem dost velká.

________________________________________________

Tatínek chce, abych víc četl.

________________________________________________

Babička nechce, abych tam chodil.

________________________________________________

 

3. Procvičuj psaní i/y

 • vyjmenovaná slova
 • koncovky podstatných jmen
 • shoda podmětu s přísudkem

26. 4. – 30. 4. 2021

 

1. Souvětí

Str. 125 – 127

Opiš do sešitu cvičení a udělej úkoly dle zadání – cv. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

U cvičení 5 – napiš větné vzorce souvětí

 

2. Procvičuj a doplňuj

vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen – školákov, různé pracovní listy, atd.

 

3. Napiš popis osoby – uč. str. 128 –pročti si téma Vodník a podle článku napiš popis Čarodějnice

 

19. 4. - 23. 4. 2021

1. Český jazyk str.123 - 125

 • Procvič větu jednoduchou, souvětí. Piš větné vzorce souvětí.

2. Opakuj - písemně i on-line

 • shoda podmětu s přísudkem
 • koncovky podstatných jmen
 • vyjmenovaná slova
 • koncovky přítomných tvarů sloves

3. Čtení s porozuměním

Přečti si v čítance příběh Létající čítanky - str. 152-153

Odpověz do sešitu čtení na otázky:

 • 1. Jak se jinak říká v příběhu cikánům?
 • 2. Od čeho měl Pišta umouněné ruce?
 • 3. Na jaké straně právě četli?
 • 4. Co bylo v příběhu kouzelného?
 • 5. Jak se jmenoval kluk, který neměl bačkory?
 • 6. Jak nakonec celá třída četla čítanku?

4. Opakuj druhy zájmen – píšeme test

 

 

 

 

12. 4. - 16. 4. 2021

 

Český jazyk

1. Shoda podmětu s přísudkem

 • v učebnici str. 118 – 122
 • procvičuj, opisuj a zdůvodňuj psaní A, I, Y

 

2. Vyhledávej ve větách podmět a přísudek

 

3. Procvičuj na různých on-line stránkách zadávaných při distanční výuce

 

4. Procvičuj i probrané učivo

 • koncovky podstatných jmen – vzory podstatných jmen a psaní i/y
 • vyjmenovaná slova
 • slovní druhy
 • mluvnické kategorie

 

V českém jazyce nechávám zcela na vás, kolik toho uděláte písemně. Důležité je, probíranému učivu rozumět.

 

Člověk a práce

Zítra budeme péct ve škole buchtu. Za úkol napiš do sešitu nějaký recept na tvou oblíbenou buchtu.

Co všechno do ní patří a jaké množství? Co si připravíš, než začneš pracovat? Jak ji připravíš a jak ji upečeš?

 

Všechny vypracované úkoly mi přines v pondělí na konzultační hodiny. Jejich rozpis máš na stránkách u paní učitelky Čechové. Na konzultační hodině tě bude čekat diktát na probrané učivo a krátký opakovací test.

 

 

8. 4. 2021

 

Shoda přísudku s podmětem

 

Budeme dělat na on-line, tak si dnes s úkoly počkej až po hodině.

 

Shoda přísudku s podmětem v rodě středním

 

Jak si ukazujeme na podstatná jména rodu středního?

Číslo jednotné TO – to auto

Číslo množné TA – ta auta

Podmět se shoduje s koncovkou v přísudku.

 

CO JE TA SHODA????

Stejná koncovka v přísudku – řídí se podle ukazovacího zájmena na podmět.

To - Auto jelo. Ta - Auta jela.

To - Stavení se zřítilo. Ta - Stavení se zřítila.

To - Moře šumělo. Ta - Moře šuměla.

To – Kuře spalo. Ta - Kuřata spala.

 

1.Opiš do sešitu z učebnice str. 119 cv. 2

Nejdřív najdi a správně podtrhni podmět a přísudek, pak si ukaž na podmět a doplň koncovku u přísudku.

 

2. Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni1.html

 

 

7. 4. 2021

 

1.Opiš do sešitu z učebnice str. 118, cv. 1a

Podtrhni tužkou podmět (rovně) a přísudek (vlnovkou)

 

2. Opiš a doplň i/y

 

V_dra má b_stré oči. V_lu ob_vá bohatá rodina. Hokejista je vel_ce s_lný. Měl velmi dlouhý jaz_k. V_let na bl_zký hrad. Nový domácí mazl_ček. M_slel to dobře. Byl vel_ce trpěl_vý. M_ši mají rády s_r. Koup_li s_pký p_sek.

 

3. Procvičuj

https://www.liveworksheets.com/xu1667939zh

 

 

6. 4. 2021

 

1.Opiš do sešitu

M__lá bab__čka, p__lná mam__nka, m__t nádob__, m__t hlad, ukaž m__ to, m__ to neum__me, nap__š osm__čku, uvaž sm__čku, m__dlové bubl__ny, um__té um__vadlo, v__soký kom__n, horský průsm__k, hlas__tý sm__ch, v__m__cený les.

 

2. Vypiš z textu jen podmět a přísudek

Veverky skáčou po větvích. Dědeček nese krmení pro králíky. Cesta do školy byla dlouhá. Babička na zápraží sypala slepicím zrní. Pes za plotem dorážel na kolemjdoucí. U lesa se sneslo velké hejno ptáků.

 

3. Procvičuj:

https://www.liveworksheets.com/kt1339470pu

 

 

 

31. 3. 2021

 

1. Procvičuj

https://www.liveworksheets.com/jf1654322nh

 

Dnes pouze vyplň a pošli mi na messenger počet chyb. Užij si velikonoční prázdniny, uvidíme se v úterý 6. 4. 2021

 

30. 3. 2021

 

Podmět a přísudek

Podmět je vždy v 1.pádě – podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovka.

Přísudek je vždy určité sloveso.

Podmět a přísudek jsou základní skladební dvojice. Podmět podtrháváme rovnou čarou, přísudek vlnovkou.

 

 

Podmět, jako různý slovní druh

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Zájmeno

Číslovka

Maminka pracuje.

Mladá pracuje.

Ona pracuje.

První pracuje.

 

1. Napiš do sešitu cv. 5a, stana 116

Podtrhni základní skladební dvojice (podmět a přísudek – správně rovnou čarou a vlnovkou) a nadepiš číslem nad podmět slovní druh.

 

2. Napiš do sešitu a nad slova urči číslem slovní druhy

Naše Jana je chytrá a dokáže to bez pomoci.

Zavolala tatínkovi, který přijel svým novým autem.

 

 

29. 3. 2021

 

1. Opiš a doplň i/y

druh bříz_, české příslov_, hradecké obuvnictv_, s dopravními letadl_, papírové panel_, ostré dráp_, ruce s mozol_, střep_ z váz, otravní datl_, boj s přírodními živl_, znepřátelené dav_, zajímavé výkres_, váz_ s úzkými hrdl_, štíhlé topol_, krmil holub_, u řeky roste býl_, staré vrb_, , školní úkol_, vzlétl k neb_, zářivé perl_, let sov_

 

2. Pětiminutovky str. 12

 

3. Procvičuj

https://www.kaminet.cz/ces/veta/podpris1.php

Vyřeš 5 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

 

 

 

26. 3. 2021

 

1. Napiš do sešitu ve správném tvaru

 

sláva (2.p, č.j)

koza (7.p, č.mn.)

doprava (7.p, č.j)

šťáva (7.p, č.j)

dáma (3.p, č.j)

 

2. Vymysli 5 dvojic (podmět a přísudek)

Např: Petr maluje.

 

3. Napiš do sešitu a doplň správné y/i

 

Um__j nádob__, pečl__vě ho ukl__ď a nic při tom nerozb__j. V__drhni kachl__ky nad vanou a nad oběma um__vadl__. V__fěli jsme broučka s vel__kými kusadl__. Ob__vám pokoj v__soko v podkrov__. Mé nejoblíbenější obdob__ je z__ma. Včel__ se brání žihadl__. V ob__l__ se objev__lo m__mořádně mnoho p__ru. Na neb__ se bl__štěly hvězd__ . Nal__j m__ šálek káv__.

 

4. Procvičuj:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm

 

 

 

25. 3. 2021

 

1. Napiš do sešitu věty, najdi podmět a přísudek

 • Přísudek podtrhni vlnovkou.
 • Podmět podtrhni rovnou čarou.

 

Petra si půjčila další knihu. Naše babička včera pekla koláče. Můj kamarád jel s rodiči na dovolenou. Pes na dvoře celou noc vyl. Udělala to naše Jitka.

 

 

2. Napiš do sešitu a doplň správné y/i

 

V__rostl pobl__ž Čáslav__, malého města, které se p__šní kal__šnickým__ kořeny. Brz__ ráno se posadil na postel__ a pozoroval kos__ a pěnkav__. B__dlel s rodiči v budově škol__, takže k tabul__ chodil v bačkorách. Za zdm__ nedalekého hřb__tova pomáhali kostelníkov__ s úkl__dem.

 

3. Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php – slovní druhy

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php – koncovky podstatných jmen

 

 

 

24. 3. 2021

1. Vtiskni si pracovní list, vlep do pracovních listů a vypracuj

Tabulka Podmět a Přísudek.odt (17330)

Kdo nemá tiskárnu, vezme si list ve schránce školy.

 

23. 3. 2021

 

1. Sestav věty z učebnice str. 112 cv. 2a – napiš do sešitu

 • v každé větě podtrhni vlnovkou sloveso – tužkou
 • v každé větě podtrhni rovnou čarou podstatné jméno v 1.p - tužkou

 

2. Urči mluvnické kategorie

neloudej se -

zpívali -

zavařovali jsme -

podal bys -

díval ses -

podej -

 

3. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

22. 3. 2021

 

1. Urči mluvnické kategorie

měli jste -

měli bychom -

rostete -

podej -

hladím -

bude se smát -

doporučili -

 

2. Opiš a doplň i/y

Pouze pro kutil_, úrodné Polab_, pod břízam_, na jaře poletují pyl_, celer s petržel_, přidej trochu sol_, kolo na hřídel_, střecha pokrytá šindel_, vzrostlé topol_, před zmijem_, k pol_m, přitlučeny k sobě kraml_, chce jet do step_, v Čáslav_, obchod se zavazadl_, pohlaď si naše pudl_.

 

3. Doplň pětiminutovky str. 11

 

 

19. 3. 2021

 

1. Opiš do sešitu a doplň i/y

Potřeb_ pro domácnost, spočítal to s počítadl_, drahé hotel_, bazar s mobil_, viděl tetřev_, dlouhé výstup_, zelené žáb_, uschlé strom_, za skl_ aut, nejezdi za tm_, vzácné drahokam_, učíme se o zeměkoul_ .

 

2. Doplň pětiminutovky str. 10 (velké, malé písmeno)

 

3. Vyčasuj sloveso STÁT v podmiňovacím a rozkazovacím způsobu

 

 

 

18. 3. 2021

 

1. Napiš do sešitu slovesa v podmiňovacím způsobu, v 1.os, č.mn

Vzor: sedět – seděli bychom

Zpívat, kreslit, malovat, česat, psát, tvořit

 

2. Napiš do sešitu slovesa v rozkazovacím způsobu, v 1.os, č.mn

Vzor: sedět - seďme

Zpívat, kreslit, malovat, česat, psát, tvořit

 

3. Napiš do sešitu z učebnice str. 109, cv. 7.

Napiš slovesa v podmiňovacím způsobu. Vzor máš v učebnici.

 

4. Opiš a doplň i/y

pevné provaz_, uvař to bez sol_, dárek od firm_, sleduj stop_, referát na slavné mohyl_, mezi mýdl_, anglické příslov_, pod strom_, mezi slepicem_, napsal spisovatel_, pro tyto účel_, chleba s cibul_, bavil se učitel_ .

 

 

17. 3. 2021

 

1. Vyčasuj slovo MALOVAT

 • v podmiňovacím způsobu
 • v rozkazovacím způsobu
 • v čase minulém MALOVAT SI

 

4. Doplň pětiminutovky str. 30

5. Vymysli větu podle slovních druhů

 

7 1 5 2 1.

 

 

16. 3. 2021

 

1. Opiš do sešitu a doplň

Nad náměstím přeletěli holub_. Neradi píšeme domácí úkol_. Mezi zeměm_ b_ly nepokoje. S bolestm_ bř_cha musel do nemocn_ce. Dobře rozeznává všechny brouk_ s tykadl_. Na větv_ seděla kukačka. Podneb_ je u nás m_rné. Na tabul_ bylo datum i nadp_s. Na břez_ch řek_ roste v_soká tráva. Na neb_ byly b_lé mrak_. Svěřila se nám se svými starostm_. Viděl dva ps_.

 

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 110, cv. 1 a urči mluvnické kategorie

 

 

15. 3. 2021

 

1. Opiš z učebnice str. 109 cv. 3a

Doplň y/i

 

2. Opiš z učebnice str. 109 cv. 4
Doplň pomocné bych, bys, bychom, byste, by

 

 

12. 3. 2021

 

1. Vytiskni si nebo opiš do pomocníčka slovesný způsob

TISK

 

2. Vyčasuj sloveso PSÁT

Způsob:

 • podmiňovací
 • rozkazovací

 

3. Urči gramatické kategorie u sloves – opiš do sešitu, nemusíš tisknout

 

Mluvnické kategorie slovesné

 

osoba

číslo

způsob

čas

Seděli bychom

 

 

 

 

Vraťme se

 

 

 

 

Vysaj

 

 

 

 

Můžeme

 

 

 

 

Zahodili

 

 

 

 

Mám

 

 

 

 

Měl bych

 

 

 

 

Neznič

 

 

 

 

 

 

 

11. 3. 2021

 

1. Přepiš do sešitu z učebnice str. 106, cv 4a

 

2. Pětiminutovky str. 29

 

3. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

10. 3. 2021

 

1. Vyčasuj do sešitu zvratná slovesa v minulém ČASE! Pozor na 2. osobu, č.j.

(Dělali jsme na online hodině, v učebnici je to tabulka str. 105.)

 • hrát si
 • smát se

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 105 cv. 3

 

 

3. Doplň mluvnické kategorie sloves – osobu, číslo, čas

díval ses -

uděláme -

rozsvítili -

bude se dívat -

zahodím -

nesete -

doneseme -

 

 

9. 3. 2021

 

1. Vyčasuj do sešitu slovesa v minulém ČASE!

 • být
 • mít

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 104, cv. 2

 • pište slovesa podle návodu v závorce (minulý čas)

 

3. Doplň mluvnické kategorie

 

v neděli -

do údolí -

nad potokem -

na kámen -

na větev -

hodili jsme si -

nakrmíte -

 

 

8. 3. 2021

 

1. Vyčasuj do sešitu slovesa v BUDOUCÍM ČASE!

kreslit (složený tvar slovesa)

nakreslit (jednoduchý tvar slovesa)

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 103, cv. 4

slova v závorce převeď do budoucího času

 

3. Opiš do sešitu z učebnice str. 103, cv. 6a

 

5. 3. 2021

 

1. Vyčasuj sloveso MÍT v čase

 • minulém
 • přítomném
 • budoucím

Barevnou pastelkou vyznač složené tvary sloves.

 

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 102, cv. 2

jednoduché tvary sloves -

složené tvary sloves -

u všech sloves urči osobu, číslo, čas

 

3. Vytiskni si, doplň a nalep do pracovních listů

Kdo nemá tiskárnu, výtisky jsou ve schránce

Pracovní list

 

4. 3. 2021

 

1. Vyčasuj sloveso BÝT v čase

 • přítomném
 • minulém
 • budoucím

 

2. Napiš 10 sloves v infinitivu (neurčitku)

 

3. Opiš do sešitu

Ml_nář se v_dal k bl_zkému ml_nu. B_l jsem nemocný a pol_kal jsem p_lulky. Bab_čka je nedosl_chavá. Pep_ček se učil, co je sudokop_tník a lichokop_tník. Brz_čko se přibl_ží tuhá z_ma. Ve škole mě baví v_tvarná v_chova. Dostal jsem mal_nové l_zátko. Mam_nka mně vždy říká, um_j si dobře ruce. Špagety si postrouhám s_rem. Ve sklepě jsem se lekl malé m_šky. Květy op_lují p_lné včelky. Mám b_strého s_na. V pohádce b_la bab_čka b_linářka.

 

 

3. 3. 2021

 

1. Opiš do sešitu z učebnice str.99 cv 2a

 • vypiš z textu slovesa v infinitivu
 • vypiš z textu zvratná slovesa

 

2. Vytiskni si pracovní list, nalep do sešitu a doplň i/y

Tisk

(kdo nemá tiskárnu, vyzvedne si ve schránce školy)

 

 

2. 3. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 51

 

2. Urči mluvnické kategorie u sloves

přinesli jste -

kýveš -

adresoval -

mával jsem -

dojedete -

nanosím -

rozjeli se -

 

 

1. 3. 2021

 

Úkoly si dnes vyzvedněte ve schránce školy. Čeká vás tam opakování učiva. Pro každý ročník je tam vložen dvojlist, který je označen 4. nebo 5. ročník.  Po vyplnění si ho nalep do sešitu pracovních listů, vyfoť ho a pošli mi ho ke kontrole obvyklým způsobem.

 

 

26. 2. 2021

 

1. Opiš do sešitu

 • urči rod, číslo, pád a vzor

s krotitel__ -

k doktorov__ -

viděli drahokam__ -

dali to žalobci

husitům

nal__l olej –

na nápravu církve –

na nápravu církve –

 

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 96, cv. 2

3. Doplň pětiminutovky str. 50

 

 

25. 2. 2021

 

1. Opiš do sešitu z učebnice str. 94, cv. 2.

 

2. Doplň pětiminutovky str. 49

 

 

 

24. 2. 2021

 

1. Vyskloňuj do sešitu slova OBRÁNCE a LETEC v jednotném čísle podle správného vzoru, pozor na 5. pád

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 93, cv. 3 – nejdřív si urči vzor slova a pak vytvoř 5.pád, pomáhej si žlutou tabulkou (včera jsme dělali na on-line hodině)

 

3. Napiš do sešitu z učebnice str. 93, cv. 4a

 

 

 

 

23. 2 2021

 

1. Opiš do sešitu z učebnice str. 91, cv. 8

2. Pětiminutovky str. 48

 

 

19. 2. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 46 – dosazuj si správný vzor

 

2. Opiš z učebnive str. 91, cv. 5 – doplň i/y

 

3. Procvičuj všechny stránky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni7A.htm

 

 

18. 2. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 45

 

2. Opiš větu

 • urči mluvnické kategorie - rod, číslo, pád, vzor nebo osobu, číslo, čas
 • urči slovní druhy - napiš je číslem nad slova do věty

 

Jeden vědec z Istanbulu napsal na stůl křídou nulu, co tvrdili mudrci, je to kámen na srdci.

 

vědec -

z Istanbulu -

napsal -

na stůl -

křídou -

nulu -

tvrdili -

mudrci -

je -

kámen -

na srdci -

 

3. Vyskloňuj slovo srdce v jednotném i množném čísle

 

 

17. 2. 2021

 

1. Vyskloňuj vzor MUŽ v čísle jednotném i množném

 

2. Vyskloňuj slovo KRÁL v čísle jednotném i množném

 

3. Napiš z učebnice str. 89, cv. 6 – slova v závorce dej do správného tvaru

 

4. Napiš z učebnice str. 89, cv. 7 – sestav správné dvojice a doplň i/y

 

 

16. 2. 2021

 

1. Vyskloňuj podle správného vzoru slovo ZUB v jednotném i množném čísle.

 

2. Vyskloňuj slovo BŘEH v jednotném i množném čísle.

(Pozor na 6.p, č.mn., znovu se podívej do učebnice str.83)

 

2. Opiš do sešitu

diskuze o ptác__ch, těžké voz__, o Milanov__, cvik na kruz__ch, našemu kocourovi, na břez__ch potoka, vidí rys__, dámské oděv__, čteme časopis__, plaší kos__, dlouzí plaz__, vyhrň rukáv__, přání dědečkov__, stoleté dub__, procházka se ps__, jezero s krokodýl__, ps__ štěkali, krokodýl__ jsou nebezpeční, významné objev__, šli jsme k bratrov__.

 

 

12. 2. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 85, cv. 5.

Doplň správné tvary slov. Odůvodni do závorky psaní i/y podle vzoru.

Např: Venku štěkají psi (páni). Viděl jsem psy (pány).

 

2. Opiš do sešitu cv. 6a str. 85

 

3. Pocvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1B.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1C.htm

 

 

11. 2. 2021

 

1. Vyskloňuj slovo PES – podle vzoru pán (pozor na i/y v množném čísle!)

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 84, cv. 2

 

3. Opiš větu, napiš slovní druhy a mluvnické kategorie

 

Moje maminka mi vyprávěla o svém dětství a vzpomínala na zážitky z rodinných výletů.

 

maminka -

vyprávěla -

o dětství -

vzpomínala -

na zážitky -

z výletů -

 

 

10. 2. 2021

 

1. Vyskloňuj slovo VLK (podle vzoru pán)

 

2. Urči životnost a vzor podle tabulky v učebnici

 

 

1. pád

4. pád

Životnost

Vzor

Hrnec

 

 

 

 

Sněhulák

 

 

 

 

Les

 

 

 

 

Papír

 

 

 

 

Brouk

 

 

 

 

Název

 

 

 

 

Jelen

 

 

 

 

Jetel

 

 

 

 

Mravenec

 

 

 

 

 

3. Opiš a doplň

dvě sov_, malé chyb_, ze tm_, na polokoul_, veliké kaps_, na větv_, v košil_, broušené váz_, do České Líp_, lusky fazol_, u chalup_, v Chrudim_, hodně chvál_, do Čáslav_, lesklé perl_, do Bratislav_, voda v láhv_, hlíz_ z brambor, kolo na hřídel_, vyrobeno z mosaz_, voda z Vlatav_, známé postav_, salát s mrkv_, vánoční ozdob_.

 

4. Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-urcovani-vzoru/index.html

 

 

9. 2. 2021

 

1. Opakuj vyjmenovaná slova – opiš a doplň do sešitu

není p_šný, Špndlerův Ml_n, neob_čejný člověk, děti z Nového B_džova, dvojjaz_čný slovník, b_valí spolužáci, nenas_tný jedlík, velké um_vadlo, rozdm_chat oheň, m_slíme to oba stejně, sm_sluplný nápad, ob_vatelé Prahy, velký b_t, přep_chový apartmán, stádo lichokop_tníků, b_ložraví savci, z_momřiví lidé, s_chravý podzim, dom_šlivý člověk, nebezpečný l_kožrout

 

2. Doplň pětiminutovky str. 42

 

 

 

8. 2. 2021

 

Zdravím vás všechny po jarních prázdninách. Doufám, že jste aspoň trošku odpočatí. Věřím, že jste nezapomněli nic z toho, co jsme se společně naučili. Pro začátek týdne si dáme lehký rozjezd a trošku procvičování.

 

1. Napiš do sešitu všechny vzory podstatných jmen:

rodu středního ______________, _______________, ______________, __________________

rodu ženského ______________, ______________, _______________, __________________

 

2. Opiš do sešitu, doplň správně i, y a do závorky napiš vzor

vzor: k poli (moři)

voda v konv__ ( ), pod židl__( ), podkrov__( ), bílé bříz__( ), bez sol__( ), pod větvem__( ), na návs__( ), na zem__( ), do váz__( ), na pol__( ), s věcm__( ), královstv__( ), pod střecham__( ), s cibul__( ), košík broskv__( ), na hráz__( ), bolesti hlav__( ), maso s mrkv__( ), dřív__( ), smažit na pánv__( ), dřevo z bříz__( ), kniha s pověstm__( ).

 

3. Ke každému zadání vymysli slovo rodu středního nebo ženského a doplň vzor – do sešitu:

 

Zadání

Tvoje slovo

Vzor

Ryba:

štika

žena

Roční období:

 

 

Město:

 

 

Řeka:

 

 

Savec:

 

 

Den v týdnu:

 

 

Květina:

 

 

Strom:

 

 

 

 

 

27. 1. 2021

 

1. Vyskloňuj v čísle jednotném i množném – PAST

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str 81, cv. 3 – slova v závorce převeď do správného tvaru

 

3. Dokonči str. 41 v Pětiminutovkách

 

4. Procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

 

26. 1. 2021

 

1. Opiš do sešitu z učebnice str. 80 cv. 4 ( říkej si vzor ve správném tvaru)

2. Pětiminutovky str. 40

3. Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

 

 

25. 1. 2021

 

Vzor kost

Na on-line hodině jsme si říkali, že měkké vzory v rodě ženském jsou vzor růže, píseň a kost.

 

1. Vyskloňuj do sešitu vzor kost v jednotném i v množném čísle

 

2. Napiš do sešitu z učebnice str. 80 cv. 2

 

3. Vytiskni si a vybarvi

Pracovní list

 

4. Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

 

 

20. 1. 2021

 

1. Opiš věty do sešitu.

 • napiš do vět slovní druhy
 • urči z vět mluvnické kategorie:

 • rod, číslo, pád, vzor (pokud umíme)

 • osoba, číslo, čas

 

Po obloze letí čarodějnice, budou smetat smetí z ulice. Pod břízou se třpytí listí ze zlata.

 

po obloze -

letí -

čarodějnice -

budou smetat -

smetí -

z ulice -

pod břízou -

třpytí se -

listí -

ze zlata -

 

2. Přepiš do sešitu cv. 2, str. 78

 

3. Pětiminutovky str. 38

 

 

19. 1. 2021

 

1. Vyskloňuj do sešitu vzor RŮŽE – v jednotném i v množném čísle

(nápověda str. 76)

 

2. Podle vzoru růže vyskloňuj do sešitu slovo TABULE – v jednotném i v množném čísle

 

3. Opiš do sešitu

Kůň zm_zel v lese. P_lot vyb_ral peníze v bance. Na m_tině hlídkoval mysl_vec. Bolelo mě l_tko. Přem_sl je technik. Můj s_n se chová jako op_ce. Brz_ bude jaro. M_val spoustu nápadu. Kontrolujeme složení v_robků. Rozb_la se nám m_čka. Z domu zm_zely věci. Chodíme do v_řivky. V_plnil dotazník. Venku byla z_ma. Odep_š mi. Sm_šená družstva. Platili jsme m_tné.

 

4. Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni2A.htm

 

 

 

18. 1. 2021

 

 

1. Vytiskni, vypracuj a nalep si do sešitu

Pracovní list

 

2. Vyskloňuj do sešitu ve všech pádech, v čísle jednotném i množném slovo CHYBA

 

3. Napiš slova souznačná (synonyma)

 

jíst -

hodit -

květina -

utíkat -

čarodějnice -

 

4. Napiš slova protikladná (opozita)

 

daleko -

černá -

večer -

mladý -

široký -

 

5. Detektivní práce - přečti si příběh a odpověz na otázky

 

Příběh

 

 1. Chodili Páťa a Gába spolu do stejné třídy?

 2. Kolik párů tkaniček měl v batohu Páťa?

 3. Jakou barvu botasek měl Páťa?

 4. Ve kterém měsíci se příběh odehrával?

 5. Kolik peněz s sebou měla Gába?

 6. Do které třídy chodil Páťa?

 7. Co si objednali dobrého?

 

 

15. 1. 2021

 

1. Opiš do sešitu

Nejdřív si urči rod a pak vzor, abys věděl jaké y/i máš použít

 

Nad hradbam__, broušené váz__, za obil__m, pod lampam__, kniha s říkadl__, sbírá dřív__, slunce na neb__, lidské stop__, dvě dám__, krabice s mýdl__, pluje po Lab__, houkání sov__, mezi truhlam__, zeleným údol__m, kváká v rákos__, to jsou výmluv__, dvorek s kůzlat__, tenkými stébl__.

 

2. Vyskloňuj do sešitu slovo OBILÍ – v jednotném i v množném čísle

 

 

3. Urči do sešitu mluvnické kategorie

 

rod

číslo

pád

vzor

mezi poli

 

 

 

 

za obilím

 

 

 

 

dám to mamince

 

 

 

 

mýdlem

 

 

 

 

dostal křídy

 

 

 

 

viděl slůně

 

 

 

 

stál u spolužačky

 

 

 

 

 

 

4. Vytiskni, nalep a vybarvi

 

Obrázek

 

5. Pětiminutovky - dodělej str. 36

 

6. Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni1A.htm

 

 

 

14. 1. 2021

 

1. Opiš do sešitu z učebnice str. 77, cv. 2

 

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 77, cv. 3

 

3. Vymysli ke každému vzoru 3 slova

město -

moře -

kuře -

stavení -

žena -

 

4. Opiš větu do sešitu

 • urči, zda je to věta jednoduchá nebo souvětí a napiš větný vzorec

 • napiš slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie ( u rodu středního i vzor)

 

Po jídle se jdeme natáhnout na seno a odpoledne se celá naše rodina vydá na výlet přes pole do blízkého městečka.

 

 

po jídle -

jdeme se natáhnout -

na seno -

rodina -

vydá se -

na výlet -

do městečka -

 

 

13. 1. 2021

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str.75, cv. 4a)

 

2. Vyskloňuj do sešitu ve všech pádech, v číslech jednotném a množném slovo TUŽKA

 

3. Pětiminutovky str. 35

 

 

 

12. 1. 2021

 

Opakování – podstatná jména rodu středního

 

1. Vytiskni si, nalep do sešitu a vypracuj pracovní list

Pracovní list

 

2. Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD#selid

 

 

11. 1. 2021

 

Vzory podstatných jmen rodu středního – učebnice strana 74

 

1. Napiš do sešitu cvičení 2 – utvoř ze sloves podstatná jména (podle vzoru stavení)

Např: číst – (to) čtení, pít – (to) pití, česat – (to) česání

 

2. Přečti si a doplň i/y ve cvičení 3 – urči si vzor – nemusíš psát do sešitu

 

3. Napiš do sešitu cvičení 4

 

4. Doplň Pětiminutovky str. 34

 

5. Procvičuj všechna cvičení:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

 

 

8. 1. 2021

 

1. Opiš z učebnice str. 73, cv. 5a (dělali jsme na on-line hodině)

2. Pětiminutovky str. 33 - doplň koncovky podstatných jmen

3.Opiš větu

 • urči slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie (urči i vzor u rodu středního)

 

Za městem u pole stojí malé obydlí, do kterého jezdíme v létě na dovolenou a bereme tam všechna zvířátka.

 

 

rod

číslo

pád

vzor

Za městem

 

 

 

xxxxxxx

U pole

 

 

 

 

Obydlí

 

 

 

 

V létě

 

 

 

 

Na dovolenou

 

 

 

xxxxxxx

Zvířátka

 

 

 

 

 

osoba

číslo

čas

 

stojí

 

 

 

 

jezdíme

 

 

 

 

bereme

 

 

 

 

 

 

 

7. 1. 2021

 

1. Opiš do sešitu – i/y ve vyjmenovaných slovech

V_dra má b_stré oči. Vilu ob_vá bohatá rodina. Hokejista je vel_ce s_lný. Měl velmi dlouhý jaz_k. V_let na bl_zký hrad. Nový domácí mazl_ček. M_slel to dobře. Byl velice trpěl_vý. M_ši mají rády s_r. Koupili s_pký p_sek.

 

2. Opiš do sešitu – i/y v koncovkách rodu středního

loď s vesl_, kuchyňské nádob_, lidská obydl_, příznivé podneb_, sál s leskými zrcadl_, v dětstv_, pod kol_, na Lab_, v neb_, vyjádřit vlastními slov_, pokoj v podkrov_, bít kladiv_, za obydlím_

 

3. Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

Udělej všechna cvičení

 

 

6. 1. 2021

 

1. Pětiminutovky str. 31 – dodělej

2. Opiš do sešitu cv. 3, str. 71 z učebnice (nezapomeň doplnit vzor)

3. Opiš a doplň mluvnické kategorie

 

rod

číslo

pád

vzor

Na hřiště

 

 

 

 

Pod sedadly

 

 

 

 

Na nádraží

 

 

 

 

Nad poli

 

 

 

 

O zvířatech

 

 

 

 

K slunci

 

 

 

 

Bez pádla

 

 

 

 

 

4. Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni1C.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni2A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni3A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni4A.htm

 

 

5. 1. 2021

 

1. Opakování předpon roz-, bez-, vz-

Opiš z učebnice str. 69, cvičení 4a

 

2. Urči podle jakého vzoru rodu středního jsou tato slova (opiš do sešitu)

Pomůže ti tabulka se vzory strana 69

Říkej si 1. a 2. pád a kontroluj koncovky (dělali jsme už ve škole)

např. Tele bez telete jako kuře bez kuřete, těsto bez těsta jako město bez města

 

tele – kuře

těsto - město

světlo -

nádobí -

eso -

okno -

pole -

hříbě -

pouzdro -

pohoří -

nebe -

 

3. Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/narozeninove-darecky/cviceni1.htm

 

 

 

4. 1. 2021

Zdravím vás milí čtvrťáci po vánočních prázdninách. Čeká nás opět on-line výuka, ale věřím, že nás snad co nejdříve pustí zpět do školy. Každé ráno na vás bude čekat pár úkolů, které vypracujte do sešitu a posílejte mi je ke kontrole tak, jak jste zvyklí. Podle rozvrhu distanční výuky se budeme setkávát po skupinách na on-line výuce. Těším se na vás, jste moje šikulky :-)

1. Opakuj opiš a doplň i/y

 

Dnešní nov_ny, žhavá sv_čka, v_žka kostela, hezký v_let, sudokop_tníci, prádlo us_chá, města L_berec, P_sek a Nový B_džov, poslat dop_s, seml_t zrní ve ml_ně, bublinková l_monáda, dát nádobí do m_čky, m_řit p_stolí, voňavý kv_tek, El_ška a Zb_něk, známý sp_sovatel, p_kat za trest.

 

2. Opiš větu a doplň slovní druhy

 

Naše Olinka si včera koupila dva losy po deseti korunách a vyhrála na ně zájezd do Vídně.

 

3. Urči mluvnické kategorie

dám bratrovi -

míčem -

babičku -

do dvora -

lahvičkou -

 

 

27. 11. 2020

 

1. Pětiminutovky str. 26

 

2. Opiš větu

 • napiš slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie

 • je to věta jednoduchá nebo souvětí

 • napiš větný vzorec

   

Já nevím, čí je ta kobylka, která se pase v naší zahradě.

 

nevím -

je-

kobylka -

pase se -

v zahradě -

 

3. Opiš do sešitu a doplň i, y

V_dra má b_stré oči. Vilu ob_vá bohatá rodina. Hokejista je vel_ce s_lný. Měl velmi dlouhý jaz_k. V_let na bl_zký hrad. Nový domácí mazl_ček. M_slel to dobře. Byl velice trpěl_vý. M_ši mají rády s_r. Koupili s_pký p_sek.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

26. 11. 2020

 

1. Opakuj si zájmena – druhy zájmen

 

2. Opiš do sešitu z učebnice str. 51, cv 3

 • doplň i/y

 • podtrhni zájmena

3. Opiš věty

 • urči mluvnické kategorie

 • urči slovní druhy

 

Žáci naší školy se dobře učí, učitel je s nimi spokojený. Poslal jsem rodičům dopis z tábora, ale oni ho dostali až za týden.

 

žáci -

školy -

učí se -

učitel -

poslal jsem -

rodičům -

dopis -

z tábora -

dostali -

za týden -

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

25. 11. 2020

 

1. Pětiminutovky str. 25

 

2. Zájmena ( opiš do sešitu a doplň větu)

Zájmena jsou slova, která _________________podstatná jména, přídavná jména nebo na ně _____________.

 

3. Druhy zájmen - vytiskni a nalep do pomocníčka (nauč se zpaměti – vyzkoušíme v pondělí)

 

Druhy zájmen

Příklady

osobní

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se

přivlastňovací

můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

ukazovací

ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám

tázací

kdo, co, jaký, který, čí

vztažná

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

neurčitá

někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen

záporná

nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

 

4. Napiš věty do sešitu a doplň zájmena z nabídky

 

________tam půjdeme také. ________neumíte lyžovat? Přijela__________kamarádka Lenka. Jak se nazývá _________strom. Viděli jste už ______nový dům? ________druh čaje máš rád? _____zná odpověď? ______jsi měl dnes k obědu?

 

Nabídka: moje, tento, my, jeho, co, vy, kdo, jaký

 

 

24. 11. 2020

 

Přídavná jména

1. Napiš a doplň do sešitu větu o přídavných jménech

 

Přídavná jména označují ____________podstatných jmen. Ptáme se na ně ___________,__________,____________ . (Nápověda v učebnici)

 

2. Sestav a napiš do sešitu slova z učebnice str. 50, cv. 2a

 

3. Opiš do sešitu větu

 • urči slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie

 

Naším městem protéká řeka Svratka, která teče po mlčenlivých žulových balvanech, v rozsáhlých zelených údolích, mezi zarostlými a holými vrchy a její břehy lemují košaté a rozložité olše a vrby.

 

městem -

protéká -

řeka -

teče -

po balvanech -

v údolích -

lemují -

vrby -

 

4. Pětiminutovky str. 24

 

Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

23. 11. 2020

Podstatná jména

 

1. Napiš a doplň do sešitu větu, co jsou to podstatná jména:

Podstatná jména jsou názvy ___________, ____________, __________ vlastností a _______ .

Na podstatná jména si ukazujeme TEN, TA, TO, rozlišujeme tím rod podstatných jmen.

 

2. Opiš do sešitu

Dnešní nov_ny, žhavá sv_čka, v_žka kostela, hezký v_let, sudokop_tníci, prádlo us_chá, města L_berec, P_sek a Nový B_džov, poslat dop_s, seml_t zrní ve ml_ně, bublinková l_monáda, dát nádobí do m_čky, m_řit p_stolí, voňavý kv_tek, El_ška a Zb_něk, známý sp_sovatel, p_kat za trest, rozb_tý z_p, vym_slet řešení, z_skat přátele, sova v_r, krm_tko pro s_korky, pl_šový medvídek, sladké p_škoty, p_lný žák, um_něný kluk, v_pít nápoj

 

3. Opiš větu

 • urči slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie

 

Ježek má zavalité tělo. Jeho tělo pokrývají husté bodliny. Venku bývá obyčejně v noci. Špatně vidí, ale výborně slyší.

 

ježek -

má -

tělo -

pokrývají -

bodliny -

bývá -

v noci -

vidí -

 

 

4. Procvičuj!

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

 

 

 

20. 11. 2020

1. Opakování

Vytiskni si pracovní list a doplň cvičení podle zadání

2. Barevná čeština

Vytiskni si a vybarvi správně podle návodu

 

Od pondělí 23. 11. 2020 nadále pokračuje distanční výuka. Sledujte strány s úkoly. Hezký víkend :-)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

19. 11. 2020

 

1. Napiš do sešitu vyjmenovaná slova po Z

Dávej si pozor na psaní slova :

 • brzičko – přípona ičko

 • zívat- otevírat pusu únavou

2. Opiš do sešitu

Mlsný jaz_k, z_tra brz_ ráno, neznámý ciz_nec, z_skat vzdělání, jsme na m_zině, podz_mní den, nízký voz_k, mírná z_ma, dvojjaz_čný slovník, z-vá únavou, přijď poz_tří, brz_ bude z_ma, brz_čko napadne sníh, poz_nkovaný plech, letište Ruz_ně, město se naz_vá, moje viz_tka.

 

3. Napiš vyjmenovaná slova po f

 • vymysli a napiš co nejvíc slov příbuzných – vyhledávej na internetu

4. Opiš do sešitu

velké f_nále, je to f_flena, zajímavá f_gurka, f_latelie, f_stule, teoretická f_zika, srážkový def_cit, naše f_rma, f_ltrační papír, f_lharmonie, f_zická příprava, nudný f_lm, nepřesná def_nice, f_alová barva, f_zikální zákony, f_ngované přepadení, f_zioterapeut, byla to f_kce, raf_novaný kostým, rybí f_lé, bude f_t

 

5. Procvičuj

https://www.pravopisne.cz/2018/12/diktat-na-vyjmenovana-slova-po-f/

https://www.pravopisne.cz/2018/12/diktat-na-vyjmenovana-slova-po-f-2/

 

 

 

18. 11. 2020

 

1. Opiš do sešitu z učebnice str 45, cv. 27 – doplň i, y

2. Vyplň v pětiminutovkách stranu 23 – doplň i, y po V

3. Urči mluvnické kategorie

 

k snídani -

měl jsem -

měl jsem kus -

sýra -

na zahradě -

v síti -

houpe se -

u syna -

byli -

na návštěvě -

 

Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

 

16. 11. 2020

Vytiskni si pracovní list 

 • nalep do sešitu - pracovní listy
 • doplň, vybarvi a vypracuj podle uvedených zadání

Vyjmenovaná slova - opakování

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

13. 11. 2020

 

1. Napiš řadu vyjmenovaných slov po V do sešitu

2. Zopakuj si řady všech vyjmenovaných slov. Na online hodině je vyzkoušíme

3. Napiš do sešitu z učebnice str. 45, cv. 26. Podtržená slova nahraď jinými slovy, ve kterých se vyskytuje slabika vy, vý, vi, ví

4. Napiš do sešitu 10 slov s předponou vy

5. Vyplň pětiminutovky str. 22

 

Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni1A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni2A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni3A.htm

 

 

 

12. 11. 2020

 

1. Sestav věty podle větného vzorce

 

V1, ale V2.

Protože V1, V2.

Když V1, V2.

 

2. Zapiš větu podle slovních druhů

Např: 3 1 5 6 4 1. - (3) Naše (1) babička (5) měla (6) doma (4) tři (1) kočky.

 

2 1 5 7 1. -

 

1 8 1 5 7 1. -

 

3. Opiš do sešitu

Velká s__la, husa s__čela, s__slí nora, mokrá s__lnice, listí us__chá, chlapec os__řel, dnes je s__chravý den, světlá s__ň, s__ťka na motýly, mám rád s__rečky, otec se s__nem, nedal se pros__t, přes__cený žaludek, měs__c svítil, vys__p odpadky, vítr s__lí.

 

4. Opiš větu

 • urči slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie

 

Naše hospodyně musí ráno sypat slepicím zrní a večer chodí sbírat snesená vejce.

Hospodyně -

musí sypat -

slepicím -

zrní -

chodí sbírat -

vejce -

 

5. Procvičuj

https://www.skolasnadhledem.cz/game/635

https://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy-urcovani/

https://www.naucsepsat.cz/vyjmenovana-slova/

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. 11. 2020

 

1. Opiš z učebnice str. 44 cv. 23 a)

 

2. Opiš větu a udělej větný rozbor

 • urči slovní druhy ve větě

 • urči mluvnické kategorie u podstatných slov

 • urči mluvnické kategorie u sloves

 

V zimě musíme na zamrzlý chodník sypat písek, aby si někdo nezlomil nohu.

 

3. Doplň I, Y v pětiminutovkách str. 21

 

4. Procvičuj:

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 10. 11. 2020

 

1. Napiš do sešitu řadu vyjmenovaných slov po S

 

 

Připomeň si záludné dvojice (neopisuj si je)

 

ze sýra (sýr) – ze síry (síra=chemický prvek)

sypat (něco) – sípat (chraptět)

sirý(osiřelý = sám) – syrý (syrý podzim = sychravý)

sirup = sladká šťáva

sivý = šedivý

 

2. Opiš z učebnice str. 44, cv. 22

 

3. Opiš větu do sešitu

 • urči slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie

L__stí us__chalo a padalo do trávy, s__ček si v__hrabával ž__žaly, s__sel si dělal zásoby potravy.

 

l__stí -

us__chalo-

padalo -

do trávy -

s__ček -

v__hrabával si -

ž__žaly -

s__sel -

dělal si -

zásoby -

potravy -

 

4. Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/vyber.htm

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

9. 11. 2020

 

Milí čtvrťáci, tento týden budeme ještě stále opakovat vyjmenovaná slova.

Zopakujte si řadu vyjmenovaných slov po P a připomeňte si záludné dvojice slov, ve kterých se objevuje měkké nebo tvrdé i podle významu slova. Takové dvojice jsou v učebnici na straně 42 ve žlutém rámečku. Přečti si je, pomůžou ti udělat bez chyby následující cvičení.

 

1. Napiš do sešitu z učebnice str. 43, cv. 14

Doplň do vět slova z lístečků – pozor jsou to záludné dvojice.

 

2. Přečti si cv. 16 a pokus se vysvětlit uvedená přísloví

Nemusíš je psát, ale připrav se, budeme si o tom povídat na on-line hodině

 

3. Opiš větu a urči, co už umíme

 

Slepýše považujeme často za hada, ale dnes už víme, že je to beznohá ještěrka se špičatou hlavou.

 

a) Jaká je to věta? (oznamovací O, rozkazovací R, tázací T, přací P)

b) Jaká je to věta? (jednoduchá J, souvětí S)

c) Napiš větný vzorec věty

d) Napiš číslem slovní druhy

e) Napiš mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen

(Pozor!! Pádové otázky pokládej pomocí té věty)

 

Slepýše -

považujeme -

za hada -

víme -

je -

ještěrka -

s hlavou-

 

4. Napiš slova protikladná (opozita ) - když nevíš, koukni se do pomocníčka

tma -

dole -

kyselé -

mladý -

smutný -

táta -

 

5. Napiš slova souznačná (synonyma) – když nevíš, koukni se do pomocníčka

chlapec -

otec -

kráčet -

blýskat se -

brečet -

smát se -

6. Procvičuj - zkopíruj si odkaz, je tam sposta cvičení:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=04.+Slova+po+P#selid

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. 11. 2020

 

Milí čtvrťáci, konečně je pátek, před námi jsou poslední úkoly a pak už hurá víkend. Tak pojďme na to.

 

1. Otevři si učebnici na straně 42, a přečti si cvičení 12a. Je to nějaký pomotaný příběh.

 • poskládej slova ve větách tak, jak patří – ústně poskládej všechny věty

 • napiš do sešitu 5 vět se správně poskládanými slovy

 

2. Opiš větu

Netopýr patří mezi savce, umí létat a podobá se okřídlené myši.

 • urči slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie

 

 

 

 

netopýr

 

 

 

patří

 

 

 

savce

 

 

 

umí létat

 

 

 

podobá se

 

 

 

myši

 

 

 

 

3. Vylušti testík str. 42, cv. 13

 • neopisuj otázky, odpovídej jen např. 1.C, 2. D atd…

 

4. Vylušti hádanky str. 43, cv. 17

 • neopisuj otázky, odpovídej jedním slovem

 

5. Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/vyber.htm

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

5. 11. 2020

Milí čtvrťáci, včera jste měli v českém jazyce hodně práce. Musím pochválit všechny ty, kteří mi kromě dopisu z vysněné planety nakreslili také její obrázek. Dnes budete mít práce daleko méně. Budeme opakovat vyjmenovaná slova po P. Vytiskněte si prosím pracovní list, doplňte a nalepte do sešitů. A potom vypracujte jednu stranu v pětiminutovkách.

1. Pracovní list

2. Pětiminutovky str. 20

__________________________________________________________________________________________________________________________________

4. 11. 2020

 

1. Opiš do sešitu větu

 

Odpoledne hodila Lucinka kapsičku s papírem do takové plechové bedny s malou škvírou nahoře.

 • urči slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen

   

hodila -

Lucinka -

kapsičku -

s papírem -

do bedny -

se škvírou -

 

2. Přečti si v učebnici příběh na str. 41 nahoře a odpověz na otázky:

a) co je to ta kapsička

b) co byl obrázek, který tam nalepila

c) co byla plechová bedna

 

3. Přečti si v učebnici na str. 41 cv. 3, co psala Lucinka babičce a všimni si:

Píše:

 • datum kdy a místo odkud dopis posílá

 • oslovila toho, komu píše- babičce

 • něco babičce sděluje

 • rozloučení

 • podpis

4. Odpověz na otázky:

a) co se myslí tím, že přijede Martin na bílém koni?

b) co se myslím tím, že se změní čas?

 

5. Dopis (napiš ho do sešitu čtení)

Tvým hlavním úkolem je, napsat dnes dopis nějakému kamarádovi. Představ si, že jsi na vzdálené, zvláštní, třeba i kouzelné planetě a chceš svému kamarádovi popsat, jak to na té planetě vypadá, kdo tam žije a jak s tam máš.

 

A teď si vzpomeň, jak takový dopis vypadá:

 1. datum a místo odkud píšeš

 2. oslovení kamaráda

 3. sdělení – jak se planeta jmenuje, jak je daleko od Země, jak ses tam dostal, kdo tam žije, jak ten tvor vypadá, jak se chová, jaká je tam příroda, co se tam jí....atd. podle své fantazie

 4. rozloučení – můžeš dopsat, jestli se vrátíš na Zemi nebo zůstaneš na své planetě

 5. podpis

 6. obrázek planety

 

Zapojte co nejvíc svoji fantazii. Nebudu hodnotit pravopisné chyby, chci, abyste vymýšleli ty nejbláznivější nápady a aby vás to bavilo.Třeba si tu planetu nejdřív nakreslete, aby se vám lépe popisovala. Budu se moc těšit na vaše dopisy.

______________________________________________________________________________________________________________________________

3. 11. 2020

 

1. Opiš do sešitu větu:

 

Odpoledne šla babička s Marečkem nakupovat nové pastelky do školky.

 

2. Urči slovní druhy v této větě:

 

3. Urči mluvnické kategorie u slov:

šla nakupovat -

babička -

s Marečkem -

pastelky -

do školky -

 

4. Opiš do sešitu z učebnice str. 40, cv. 11 – vyber slovo se správným i,y:

 

5. Vyluši tajenku:

 

6. Procvičuj

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

2. 11. 2020

Ahoj čtvrťáci, máme po prázdninách a já doufám, že jste si je užili tak, jak to jen bylo možné. Dnes vám posílám první úkoly. Musíte si text nejdříve vytisknout a nalepit do pracovních listů. Je to opakování vyjmenovaných slov po M. Pokud někdo tiskárnu nemá, zajde si do školní schránky, text je tam už pro vás připravený. Hodně zdaru při plnění úkolů.

Pracovní list

23. 10. 2020

 

Milí čtvrťáci, posílám vám poslední úkoly před podzimními prázdninami. Užijte si je a snad se brzy uvidíme.

1. Přepiš do sešitu a doplň i, y

nesl-chaná, bl-skat se, ml-nek, l-heň, pol-kají, nabl-skaný, l-ska, pol-kat, l-žuje, l-čko, pl-ny, pl-nárna, L-bor, pl-novod, pl-š, bl-ští se, ml-t, l-ný, pel-něk, l-sý, l-dový, l-tka, vzl-kat, l-sá, upl-nout, pl-tváme, l-že, pel-ňkem, ml-nské kolo, sl-šitelný zvuk, chytrá l-ška, nesl-šně se pl-žil, L-sá nad Labem, l-bezná píseň, pl-šový l-mec, skl-zeň jahod, lesklé skl-čko, l-dové tance, vl-s na tapetě.

 

2. Seřaď podle abecedy slova

 

Límec, stavba, zahrada, dům, plot, strom, zedník, koule, bábovka, les.

 

3. Opiš do sešitu větu:

 

K naší babičce přiběhl zatoulaný pes, který neměl obojek ani psí známku.

 • urči slovní druhy

 • urči mluvnické kategorie u sloves

 • urči mluvnické kategorie u podstatných jmen

_________________________________________________________________________________________________________________

22. 10. 2020

 

Vyjmenovaná slova po L

 

1. Napiš do sešitu řadu vyjmenovaných slov po L

Pozor na chytáky (nepiš, jen si je přečti)

mlít - pamatuj, není to slovo příbuzné se slovem mlýn - řekni si mlít = dřít a tam je měkké i vidět :-) (často zapomínáte)

líska - to je keř, není to ten pták lyska, která má bílou lysinu na hlavě

blízká - je to nedaleko – nic se tam neblýská

ližiny - na střeše auta, na vrtulníku, na sáňkách, na sněžném skútru – nejsou příbuzná se slovem lyže!

líčený - vyprávěný (líčený příběh) na rozdíl od slova lýčený střevíc (střevíc z lýka)

           - namalovaný – žena si líčí - maluje obličej

lišaj - noční motýl

lišej - kožní onemocnění

Pamatuj!

slynout - být známý

vlys - nějaká ozdoba – na stěně, na tapetě

 

2. Opiš do sešitu cv. 8a – nezapomeň na chytáky

 

3. Vylušti pacovní list

 

Procvičuj:

https://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_004

___________________________________________________________________________________________________________________________

21. 10. 2020

1. Opiš do sešitu a doplň I, Y

Sb__ral ovoce, chov dob__tka, odb__lo poledne, odb__l míček, b__lá křída, zlob__vý pes, zb__tek bábovky, ob__vatelstvo, starob__lé město, žab__nec, holub__nky, hb__tý chlapec, b__střina, b__tva u Přib__slavi, b__lý kůň, b__lá čtvrtka, lehce nab__l, lehce pozb__l, b__valé b__dliště, sb__rka krab__ček, nejb__střejší žák, ab__s neb__l b__t, ob__vací pokoj, zralé ob__lí, b__valé roky, b__lá kab__na, hrát vyb__jenou, nab__l znalosti.

 

2. Napiš do sešitu souvětí podle větných vzorců

V1, ale V2.

Kdyby V1, V2.

V1, protože V2.

 

3. Vytiskni si, nalep do pracovních listů a vyplň podle zadání

Nezapomeň, že věta začíná velkým písmenem.

 

Procvičuj stále vyjmenovaná slova:

https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-b-2-uroven/104

 

Nezapomínej zapisovat čtení. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

20. 10. 2020

 

Vzpomínáš si na záludné dvojice slov ve vyjmenovaných slovech?

 

bít/být, pobít/pobýt, nabít/nabýt, přibít/přibýt, odbít/odbýt, dobít/dobít

 

Záludné jsou proto, že si musíš uvědomit, co ta slova znamenají ve větě a pak můžeš doplnit i,y.

Říkali jsme si, že si můžeš pomoct slůvky budu/biju.

Pokud můžeš vložit slůvko budu, píšu Y, pokud můžeš vložit slovo biju, píšu i.

 

Sleduj věty:

B-l jsem doma. Budu doma? nebo Biju doma?

Pob-l jsem u babičky celý víkend. PoBudu u babičky celý víkend? nebo PoBiju u babičky celý víkend?

Táta přib-l hřebík. PřiBude hřebík? nebo PřiBije hřebík?

Vojáci dob_li území. Vojáci dobudou území?(budou je vlastnit?) nebo Vojáci dobijou území? (to území zmlátí?)

Přečti si žlutou tabulku v učebnici str. 38 (všechny záludné dvojice) a pak vyřeš následující cvičení.

 

Vytiskni si, nalep do sešitu a vyznač správné slovo:

 

Chtěl bych už být/bít hodný.

Snaž se být/bít na ty bicí nástroje lépe do rytmu.

Přemyslovci dobili/dobyli hradiště Libici.

Právě jsem si dobyla/dobila svůj mobil.

V Anglii jsem pobila/pobyla týden.

Vojsko Přemyslovců pobilo/pobylo členy rodu Slavníkovců.

Závodník si nabyl/nabil pistoli a vystřelil na terč.

 

Opiš do sešitu str 38 cv. 4

Vylušti hádanky str. 38 cv. 5

https://www.mojecestina.cz/article/2014070501-test-vyjmenovana-slova-po-b-1

___________________________________________________________________________________________________________________________

19. 10. 2020

 

Milí čtvrťáci, čeká nás opakování vyjmenovaných slov. Vzpomínáte si, proč se vyjmenovaná slova učíme? Protože b, f, l,m, p, s, v, z jsou pravopisně obojetné souhlásky, většinou po nich píšeme měkké I, ale někoho kdysi napadlo, že v některých případech budeme psát tvrdé Y a díky tomuto vynálezci se teď učíme vyjmenovaná slova.

 

1. Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B – napiš je do sešitu

Vyjmenovat vyjmenovaná slova není nic těžkého, zvládne to každý, kdo se zvládne naučit básničku. Horší je vzpomenout si na všechna slova příbuzná a správně je zařadit.

Připomememe si dnes slova příbuzná se slovesem:

 

BÝT – existovat – vytiskni a nalep do sešitu (kdo nemá tiskárnu – neopisuje, napíše mi a já mu to vložím do schránky školy)

 

bývat, bývalý, nebývalý, nebývale, starobylý

bytí, živobytí, blahobyt, bytost, bytostný, bytostně

aby, abych, abys, abychom, abyste, kdyby, kdybych, kdybys, kdybychom, kdybyste, by, bych, bys, bychom, byste

ubýt, ubývat, úbytek

odbýt, odbyt, neodbytný, ledabylý, ledabyle

nabýt, nabytý, přibýt, pozbýt, zbýt, zbytek, zbylý, zbytečný, nezbytný, vybýt

dobýt, dobývat, dobyvatel, nedobytný, dobyvačný

pobýt, pobývat, pobyt, přebývat, zabývat se

 

2. Napiš do sešitu – učebnice cv. 2, str. 37

(využij slova příbuzná se slovem být, která sis nalepil do sešitu)

 

3. Urči mluvnické kategorie

v nádobě -

na poušti -

ze zbytků -

k sousedům -

odsunu židli -

 

smáli se -

zapojíte -

dokončil -

usínám -

chtěl jsi -

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/cviceni1A.htm

___________________________________________________________________________________________________________________________

16. 10. 2020

 

Na začátek trošku opakování.

 

Opiš do sešitu:

 

Bje, vje, bě, vě

Sváteční v_nec. Dev_tkrát ob_l hřiště. V_zd je zachován. Teta v_la do příkopu. Oni nev_dí odpov_ď. Ob_dnám si ob_dy. Sv_tlená ulice. Chv_t se strachem. Karel b_ží nakoupit. Ob_vit zajímavou v_c. V_šet obraz. Zrakové v_my. Špatné sv_domí. Pov_sit záclony. Rána na hlav_.

 

Teď se chvíli přesuneme do pravěku. Vzpomeňte si z valstivědy na dobu kamennou a na život v té době. Proč se jí vůbec říkalo kamenná? Měli to v té době pravěcí lidé jednoduché? Máme to v dnešní době jednodušší? To asi neposoudíme.

 

Učebnice str. 36

Přečti si legrační pravěkou básničku cv.1 a odpověz na otázky ( do sešitu)

1. Jaké dva významy může mít slovo: PRALINKY? Jestli nevíš, zkus se s někým poradit.

2. Vymysli, jaké předměty by mohli mít pravěcí lidé ve škole (co by se jim v pravěku hodilo naučit)? Můžeš sestavit i rozvrh hodin, máš na to celý víken :-)

 

Prohlédni si obrázek ve cvičení 5 a napiš odpovědi na:

1. Jak pravěcí lidé vypadali?

2. Jak se oblékali?

3. Kde žili?

4. Čím se živili?

5. Jaké nástroje používali?

6. Chtěli byste žít v té době a proč?

Stačí krátká věta ke každému, můžeš nakreslit i obrázek. Úkol mi pošli do neděle, moc se těším.

 

Na závěr ti posílám odkaz na stránky, kde si procvičíš předložky a předpony.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/515

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-predpona-vy-2-uroven/955

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozky-a-predpony-od-nad-pod-pred/stavba-slov-4.html

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-be-bje-1-uroven/6554

 

15. 10. 2020

Včera jste měli za úkol v pětiminutovkách vyplnit i, y v předponách, někdo tam měl chyby. Myslím si, že je to tím, když jen doplňujete i,y, často o tom slově ani nepřemýšlíte.

 

1. Opiš do sešitu slova (netiskni!) a doplň správné i, y

 

v-tězný zápas, v-soký strom, vodní v-r, v-borný oběd, v-la Amálka, nová v-hláška, nouzový v-chod, cesta se v-ne, v-šívaný ubrus, červené v-šně, v-sutá hrazda, hezká v-zdoba, v-ndej vařečku, prach v-ří, v-stupte z řady, v-rábět dárky, v-malovat byt, v-dět ve tmě, v-sunout zásuvku, nová v-loha, skleněná v-trína, jsme ve v-řivce, v-běrčí daní, v-klá se mi zub, v-hoď to do koše, nestůj u v-tahu,

v-c náplně, v-m všechno, v-řídit vzkaz, v-tržený zub, v-hoď to do koše, v-plašený zajíc.

 

2. Urči mluvnické kategorie – opiš do sešitu (netiskni)

 

 

Podstatná jména – rod, číslo, pád

 

na oknech -

pod rohožkou -

k dědečkovi -

u nádraží -

na stoly -

 

Slovesa – osoba, číslo, čas

 

měli -

zazpíváme -

sedím -

poradíš -

měli jste -

 

3. Vymysli a napiš do sešitu 10 sloves v infinitivu (neurčitku)

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

14. 10. 2020

A je to tady milí čtvrťáci. Budeme se teď, až do 2. 11. potkávat zatím jen tady přes tyto stránky, stejně jako tomu bylo na jaře. Zvládali jste to bezvadně, takže se o vás nebojím. Navíc je teď rozhodnuto zatím jenom o osmi dnech výuky, tak to spolu zvládneme. Hlavně nás teď v češtině nečeká nic nového. Budeme opakovat vyjmenovaná slova.

 

Dnes si otevři:

Učebnice str. 34 (předpony vy, vý)

Do sešitu napiš slova ze cv. 2 a), cv. 3

 

Opiš si do sešitu 2 věty:

 

Tažní ptáci už dávno odletěli do teplých krajin.

Mnoho zvířat se na podzim vykrmí a nabere na sebe tuk.

 

U vět urči slovní druhy, u podstatných jmen a u sloves urči mluvnické kategorie.

 

Pětiminutovky str. 8, doplň správně předpony

 

Úkoly mi vyfoť a pošli na messenger, tak jak jsme se spolu domlouvali do 12h

Ulož si do telefonu číslo mého mobilu, ať si mě můžeš najít na messengeru a zvládneš mi to posílat sám/sama. 737346058

Hezký den a hodně zdaru. Ivana Z.

_______________________________________________________________________________________________________________________

13. 10. 2020

1. Opiš do sešitu větu:

Náš Petr namaloval vodovými barvami mnoho hezkých obrázků okolní přírody.

2. U věty urči:

Slovní druhy, mluvnické kategorie, a druh věty (jednoduchá nebo souvětí).

3. Z učebnice str. 33 napiš do sešitu cv. 7

4. Učebnice str. 34 předpony vy, vý – přečti si cv.1, všímej si tučně vyznačených slov

Napiš si do pomocníčku

PŘEDPONY VY, VÝ

vyrábět, vysvědčení, vyvýšený, běrový,loha, lov, vyslovit, vynadat, vystrčit, nevystrčit..

SLOVA S MĚKKÝM I

vitrína, vidle, vidlička, víko, víčko, vidět, visí, višně, vítěz, vítr, vichřice, viklat, vikýř, visutá

 

12. 10. 2020

Do sešitu

Vyčasuj sloveso objevit se v minulém čase.

 

Opiš do sešitu větu:

Na obloze se objevila první hvězda nazývaná Večernice.

1. Urči slovní druhy

2. Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen a u sloves

 

Pětiminutovky

str. 7 – doplň celou stranu

 

Ústně procvičuj

bě, bje, vě – ze strany 33 v učebnici

 

Vytiskni a doplň

Pracovní list – nutné nalepit do pracovních listů

 

5. 10. 2020

1. Opiš do sešitu a urči slovní druhy ve větě:

Ulovili soba a jeho bezvládné tělo vlekli z posledních sil k jeskyni.

2. U podstatných jmen a u sloves z předchozí věty napiš mluvnické kategorie.

3. Učebnice str 30. cv.2, 3, 4a - do sešitu

29. 9. 2020

Opiš do sešitu pomocníček

Slova spisovná - nespisovná - z učebnice str. 22 (žlutý rámeček)

Slova citově zabarvená - str. 23 ( žlutý rámeček)

 

Všechna cvičení v učebnici ze str. 23 udělej ústně

Do sešitu Čj - str. 23 cv. 3

Pětiminutovky str. 18

Udělej všechny opravy v pětiminutovkách i pracovních listech! Opravu odůvodňuj např. starobýlý = být (tak jak jsme dělali minulý rok)

 

25. 9. 2020

Slova spisovná a nespisovná

Učebnice -  str. 22 - přečti si žlutou tabulku

ústně cv. 1. 2. 4

Pětiminutovky - str. 17

24. 9. 2020

Slova souznačná a protikladná (připomenout si a naučit)

Učebnice str. 19

Celá strana ústně

cv 3a - napsat správně do sešitu

Slova jednoznačná, mnohoznačná(připomenout si a naučit)

Učebnice str. 21

Celá strana ústně

 

 

Urči slovní druhy ve větě (číslem nad slovo) a urči mluvnické kategorie u podtržených slov.

 

Lucinka dnes už od rána špatnou náladu, protože když vstávala, byla ještě tma.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

21. 9. 2020

Učebnice str. 17 - udělej písemně do sešitu

cv. 3a) - utvoř slovesa

cv. 4 - opiš slova na řádek a vyškrtni slova, která do řady nepatří

Napiš do sešitu a urči mluvnické kategorie u slov:

do plic - 

v oknech - 

na stromě - 

babičkou - 

Radce - 

v televizi - 

do tabulky - 

nástěnky - 

Pětiminutovky str 16 celá

 

Čítanka: přečti si příběh na straně 23 - 25 - Chůvy

Odpověz na otázky do sešitu:

1. Jak se jmenují pejsci?

2. Co musí psi udělat, aby mohla vrána letět na hrad?

3. Kolik bylo vráňátek?

4. Co jim vařili k jídlu?

5. Co udělali se starým havranem?

 

Pokud nemáš čítanku doma, musíš si ji vyzvednout ve škole!

 

 

17. 9. 2020

Prvopisné pětiminutovky -     str. 4, 5, 15

Čj -                                            str 17, cv 5 do sešitu

 

Opakuj slovní druhy

Určuj mluvniské kategorie u sloves (osoba, číslo, čas)a podstatných jmen (rod, číslo, pád) - procvičuj

14. 9. 2020

Učebnice -         str. 15, cv. 3., 4., 5 - ústně

                          str. 15, cv. 8 a), b), c) - do sešitu  

Pětiminutovky    str. 13 celá