Dění ve třídě

Hurá, dopluli jsme do cíle! Vysvědčení:

Po dlouhé a velmi namáhavé plavbě jsme dopluli do cíle, a protože všichni výborně pracovali, dostali krásné vysvědčení. Odnesli si s sebou také kompas, aby pluli vždy správným směrem.

Děkuji Vám všem za krásnou kytici - je opravdu nádherná! Také všem děkuji za dárečky a sladkosti, udělaly mi opravdu velkou radost. Ale hlavně chci poděkovat za výbornou spolupráci a trpělivost, protože bez vaší podpory a ochoty by děti vše tak dobře nezvládly.

Přes prázdniny odpočívejte, jen podporujte děti ve čtení, vyberte si knížku a ponořte se s nimi do ní.

Přeji všem krásné a pohodové prázdniny plné odpočinku, zábavy a sluníčka.

Budu se na Vás všechny těšit v září, kdy vyplujeme na plavbu 2. třídou. 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

28. 6. 2021 - Minigolf

_________________________________________________________________________

23. 6. 2021 - Slavnost Slabikáře

Děkuji Vám všem za krásně strávené odpoledne. Byli jste skvělí.

_____________________________________________________________________________________

25. 6. 2021 - Otradice

______________________________________________________________________________________________________

24. 6. 2021 - Hrajeme si a spolupracujeme

____________________________________________________________________________________________

4. 6. 2021 -  Kolotoče

_____________________________________________________________________________________________________

1. 6. 2021 - Den dětí

Dnešní den jsme si náramně užili! Navštívil nás pan starosta a ke Dni děti jsme dostali sladkosti. Mňam! Počasí nám přálo, takže jsme se vypravili na hřiště, kde nás čekala spousta zajímavých úkolů a soutěží. Rozdělili jsme se na dvě družstva a nastal souboj Tygrů a Komeťáků. Po každém sportovním výkonu jsme museli také vyluštit sportovní kvíz. Za odměnu jsme získali zlaté medaile. Krásný Den dětí!

_______________________________________________________________________________________________________________________

 28. 5. 2021 - Námořnický den - Pod mořskou hladinou

Nikde ani živáčka, všude kolem jen voda a voda. Nastalo bezvětří, takže asi daleko nedoplujeme. Kapitán ale prohlásil, že by bylo dobré prozkoumat dno oceánu. Co všechno nás pod mořskou hladinou čekalo?

Pod hladinou jsme objevili různé mořské živočichy - museli jsme složit z písmen jejich název. Lovili jsme ryby,  hádali jsme hádanky, četli jsme o velrybě, žralokovi apod. Počítali jsme s chobotnicí Eržikou - asi ve škole nedávala moc pozor, protože v příkladech nadělala spoustu chyb! To my už počítat umíme celkem dobře, proto jsme chyby opravili.

Také se nám velmi dobře daří pracovat ve skupinách, spolupracujeme, domlouváme se, hledáme řešení. Super výkon.

A. K.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Naše jarní výtvory:

______________________________________________________________________________

Korfbal

_______________________________________________________________________________________________________

 

30. 5. 2021 - Čarodějné dopoledne

Přichází den plný kouzel a splněných přání. My jsme se proměnili v čarodějnice, kouzelníky a čaroděje a vypravili jsme se za Malou čarodějnicí do školy plné kouzlení, zaklínadel a spoustou těžkých zkoušek. I čarodějnice musí chodit do školy, a tak jsme Malé čarodějnici trošku pomáhali.  Zkoušeli jsme také odříkávat zaklínadlo splněných přání - uvidíme, jestli se nám naše tajná přání splní. Okolí školy bylo také plné čarodějných úkolů. Byl to skvělý den!

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

23. 4. 2021 - Den Země

Dnes jsme se zamýšleli, co můžeme udělat pro naši planetu, která 22. 4. měla svátek. Děti vymýšlely, co by mohly pro naši Zemi udělat, jak by se měly chovat, aby naší Zemi ulehčily. Výborných nápadů měly mnoho, tak snad se jimi budou také řídit. Při práci rozlišovaly,  jaké chování je správné a jaké naopak naší planetě škodí. Děti musely hodně číst  a ve dvojici se přemýšlet, kam větu zařadí. Byla to výborná práce a všichni zaslouží velkou pochvalu.

 


____________________________________________________________________________________________________________________

14. 4. 2021 - Hrnečku, vař!

Dnes jsme se opravdu pečlivě seznámili s pohádkou Hrnečku, vař! Nejprve jsme si pohádku poslechli, pak jsme pracovali s obrázkovou osnovou a vyprávěli pohádku. Rozdělili jsme se do dvojic a četli rozstříhané části pohádky a přiřazovali text k obrázkům. Obrázkovou osnovu jsme také pečlivě vybarvili. Moc nás práce s pohádkou bavila, ani jsme si nevšimli, že už se blíží konec vyučování. Musím většinu dětí moc pochválit, protože to opravdu byla velká práce. Jen jedna dvojice si stále dělala legrácky, a pak práci nestihla. Doufám, že se poučili pro příští práci.

 

________________________________________________________________________________________________________________

31. 3. 2021 - Probouzení jara a lesních skřítků

Ve středu jste se vypravili do lesa za skřítky, kteří Vám zadávali záludné úkoly, které jste plnili skvěle. Jen první úkol vám dal trošku zabrat, odpovědi byly různé. Co bylo správně? To bude hádanka na úterý.  Na cestu vám krásně svítilo sluníčko a naštěstí nikdo z vás nepřekročil bludný kořen a šťastně jste se vrátili domů. Děkuji moc rodičům a prarodičům, že se s vámi na tuto náročnou procházku vypravili a pořídili krásné fotky. Doufám, že tato cesta plná úkolů byla příjemným zpříjemněním distanční výuky. Můžete se podívat, jak se plnění úkolů dařilo vašim kamarádům.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

26. 2. 2021 - Námořnický den - Hup a Hop na moři

Poslední den v únoru jsme se vydali za dobrodružstvím s knihou Hup a Hop na moři. Nevíte, kdo jsou Hup a Hop? No přece nezbední opičáci, kteří zažívají na moři spoustu dobrodružství a legrace. Jako neohrožení námořníci jsme začali den rozcvičkou. Poté jsme se seznámili s knihou a nezbednými opičáky a vydali jsme se je hledat. Luštili jsme název lodi, která zachránila Hupa a Hopa ze zatopeného ostrova, počítali jsme příklady, abychom zjistili, jak se jmenoval kapitán a další námořníci. Také jsme skládali slova týkající se námořních lodí z barevných písmen. V moři žije mnoho různých ryb a rybiček, a tak jsme vyráběli barevné ryby v moři. Protože jsme pracovali pilně, stihli jsme si pustit také příběh Hupa a Hopa na interaktivní tabuli.

Byla to velmi příjemná plavba, moc jsme si to užili. Doufám, že se zase brzy shledáme a vydáme se na další plavbu.

A. K.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

24. 2. 2021 - Důležitá telefonní čísla

Jak postupovat v nebezpečných situacích? Víme, jak na to? Zkoušeli jsme si různé situace a také jsme si vyrobili plakáty s důležitými telefonními čísly. Dětem se práce velmi dařila a vznikly opravdu krásné plakáty. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Masopust

Seznámili jsme se se zvyky a tradicemi, plnili jsme spoustu zajímavých úkolů a vyrobili jsme si karnevalové masky.  Výborná práce!

__________________________________________________________________________________________________________________________

28. 1. 2021 - Zúčtování - pololetní vysvědčení:

Nastal velký den - vypluli jsme na ostrov Zúčtování, kde každý námořník měl předvést a prokázat znalosti a dovednosti, které získal během naší půlroční plavby. Čímž mohl povýšit z plavčíka na hodnost lodníka. Admirál se rozhodl, že si je vyzkouší ze všech předmětů. 

Také  jsme se zamýšleli nad tím, co všechno jsme se už naučili, jak moc jsme šikovní, ale zároveň jsme si říkali, že máme ještě co zlepšovat. Dohodli jsme se, že musíme zlepšit chování před hodinou, někteří musí zapracovat nad pořádkem na lavici. A také budeme hodně číst, abychom se mohli začíst do krásných knih.

Většina dětí pracuje s velkým nadšením,  učivo zvládáme velmi dobře, moc pěkně píšeme a počítáme téměř bez chyb.  Někteří stihnou v hodinách mnohem více práce než ostatní, berou si aktivně úkoly navíc. Někteří si dokonce berou úkoly i na víkend. Za jejich aktivitu je velmi chválím a oceněni za úkoly navíc byli:

1. místo: Anežka B. a Terezka R.

2. místo: Kuba E. a Sebík N.

3. místo: Kuba G. a Verunka O.

V hodinách matematiky občas zkoušíme počítat na rychlost a Matematickými rychlíky jsou: Kuba E., Terezka R., Sebík N. a Matěj P.

V tento den jsme se vypravili hledat poklad podle šipek, plnili jsme cestou zajímavé úkoly a získávali jsme písmena. Z písmen jsme na závěr složili slovo: Vysvědčení.

Moc všechny děti chválím a přeji všem hodně úspěchů a radosti z učení v příštím pololetí.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zimní tvoření:

 

Vánoční přání od dětí:

photos.app.goo.gl/jXyob5EJmFurr6RHA

 

Vánoce ve škole

Tento den jsme si užili! Vůbec jsme nelenošili, naopak nám to uteklo velmi rychle. Nejprve jsme si přečetli pohádku, protože pohádky patří k Vánocům, a také už umíme číst! Moc jsme se těšili k vánočnímu stromečku, ale nejprve jsme si ho vymalovali podle příkladů a někteří ještě stihli namalovat, co by si moc přáli. Pod stromečkem už na nás čekaly dárky od kamarádů. Děti se moc těšily, byly nadšené a spokojené. Děkuji Vám, že jste dětem pomohli s výběrem krásných dárků. Občerstvili jsme se cukrovíčkem, zákusky a také trochu kofoly a limonády, jednou za rok snad můžeme i nezdravě. 

Pod stromečkem našly děti také puzzle, ale prázdné, což byla velká výzva si je vymalovat. Moc se jim to povedlo, co myslíte.

Děkuji moc dětem, jak jsou úžasné a skvělé!

Nevím, jak Vám všem poděkovat za krásné dárky a milá přání! Děkuji moc, velmi si toho vážím!

A. K.

PS: Pár fotek z dnešního dne, špatně jsem si nastavila mobil a nevšimla jsem si toho, tak alespoň takto:

       Ach ty roušky!

_________________________________________________________________________________________________________

4. 12. 2020 - Čertí škola

Dnes jsme se proměnili v malé pekelné bytosti, dováděli jsme a oči nám jen jiskřily. Ale také jsme pekelně pracovali, zahráli jsme si hru Anděl řekl, malovali jsme ve dvojici čerta, počítali příklady, četli a zatápěli pod kotlem, ale také vybarvovali čertí diktát. Nevěděli jsme, jestli se za námi podívá Mikuláš, však víte, jaká je doba, do školy nikdo cizí nesmí! Pro jistotu jsme si ho vyrobili. No a každý správný čert potřebuje komín - kdo postavil ten nejvyšší? Podívejte se sami. Na závěr jsme procvičili naše čertí těla na velmi obtížné čertí dráze. Byl to prostě čertí den, jak se patří!

_________________________________________________________________________________________________________________

30. 11. 2020 - Ostrov Mrak

Je už opět listopad za námi. Je čas se zamyslet, co vše jsme se naučili a co musíme ještě vylepšit. Námořníci se poslední listopadový den vydali širým mořem na ostrov Mrak. Venku však byla hustá mlha, a tak museli být velmi ostražití a mít velmi dobré pozorovací schopnosti. Ty si vyzkoušeli při hře: Co se změnilo? Co kdyby narazili na skaliska? Pod hladinou moře něco zahlédli, museli prozkoumat dno moře. Složit rozstříhaný obrázek a co objevili? Vrak staré lodi, který ve dvojici vybarvili podle slabik. Mohl by tam být i poklad, ale nebyl. Dopluli jsme ho hledat na ostrov Mrak, na kterém žila různá zvířátka. Nakonec jsme našli i ten hledaný poklad, museli jsme vypočítat pár příkladů, poskládat obrázek a už jsme se před námi objevil. Klíč k pokladu jsme také našli. Byla to skvělá plavba s partou skvělých námořníků!

A. K.

_________________________________________________________________________________________________________________________

24. 11. 2020 - Těšíme se na Slabikář

Umíme už některá písmenka, skládáme z nich slabiky a slova, a tak nastal čas Slabikáře. Slabikář si ale musely děti zasloužit. Vypravili jsme se na hrad Písmenkov, kde všechny Slabikáře měla schované ve vysoké věži princezna, za pěti zamčenými dveřmi. Děti musely splnit několik obtížných úkolů a prokázat znalost písmen a slabik. Za každý splněný úkol získaly klíč a postupně odemykaly dveře, až se nakonec dostaly k princezně, a tím i ke Slabikáři. Všichni byli za odměnu pasováni na rytíře řádu čtenářského a pronesli slib, že budou pilně číst, a proto mohli získat Slabikář. Opravdu pracovali s velkým nadšením a Slabikář si všichni zasloužili! Přeji všem hodně nových zážitků a dobrodružství se Slabikářem, ale i jinými knížkami. Ať se Vám čtení líbí!

________________________________________________________________________________________________________________________

18. 11. 2020 - Písmenko I - Indiáni

Hurá, už jsme ve škole! Někteří se těšili, ale určitě všichni byli plní očekávání, co nás v té škole po tak dlouhé přestávce čeká. Čekalo nás překvapení v podobě výpravy za indiány. Abychom vypadali jako opravdoví indiáni, vyrobili jsme si indiánské čelenky. Povídali jsme si o indiánech, plnili jsme různé zajímavé úkoly a celé dopoledne jsme si opravdu užili. Zároveň jsme se mnoho zajímavého dověděli a naučili. Moc vám to sluší, indiáni!

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

9. 10. 2020 - Učíme se venku

Venku svítí sluníčko, je krásný podzimní den. Máme se seznámit s podzimem, tak to bude nejlepší, když se vypravíme do přírody. Cestou do lesa jsme si ukázali stromy - lípu, borovici, smrk, modřín, břízu, buk, javor, habr, také keře a jiné rostliny - smetanku lékařskou, jitrocel, jetel, sedmikrásku, muškát, růže apod. Hurá, už jsme v lese, prý v pohádkovém lese. Stromy využíváme k počítání, přírodniny ke skládání písmen a nakonec tvoříme obrázky z přírodních materiálů. Bylo to moc příjemné učení! Vůbec se nám nechce les opouštět, ale musíme se vrátit na oběd. Doufám, že jsme nepřišli moc špinaví, kdo našel tepláky, tak se převlékl.

Chtěla jsem původně napsat, že se těším zase na další slunečný den v přírodě, ale vzhledem k situaci, která není příliš příznivá, uvidíme. Sledujte prosím informace. Děkuji za spolupráci.

Přeji všem pevné zdraví!

A. K.

____________________________________________________________________________________________________________

Modelujeme písmenka

 

______________________________________________________________________________________________________

 

30. 9. 2020 - Námořnický den - SETKÁNÍ S PIRÁTY

Na začátku dnešní plavby jsme potkali na širém moři loď pirátů. Nebyla příliš v mlze vidět - museli jsme ji podle čísel poskládat. Posádky všech námořnických lodí musím moc pochválit za velmi svědomitou práci. Spolu s piráty jsme se rozhodli hledat poklad. Cesta k pokladu je ale protkaná spoustou nebezpečí a nástrah. Na ostrov doplul pouze ten, kdo správně přečetl celou trasu na ostrov pokladů. Každému se to opravdu povedlo. Zahráli jsme si hru ve dvojicích, kdo dopluje na ostrov první. Poklad jsme opravdu našli - truhlice plné peněz, které jsme museli správně naplnit. Chybí už jen klíč k pokladu - velmi těžký úkol - nakreslit úplně stejný. Na závěr jsme se zamysleli nad tím, co všechno jsme se už za celý měsíc stačili naučit (a není toho málo), ale také nad tím, co ještě musíme zlepšit. Doufám, že Vám to námořníci všechno povyprávěli. A poklad jsme všichni našli. Byla to výborná plavba! Už se těším na další. Váš kapitán

A. K.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

23. 9. 2020 - Dračí den

Dopolední hodiny jsme si užili také s draky. Hledali jsme písmena, a pak jsme se mohli pustit do skládání dračích obrázků. Děti pracovaly ve skupinách, všechny se se zaujetím zapojily do práce. Kreslili jsme draka a četli jsme písmenka a slabiky v dračím obrázku.

 

Drakiáda

Pak jsme se vypravili pouštět draky! Spíš jsme s draky zápasili, ale počasí nám opravdu přálo, krásně svítilo sluníčko a občas foukal i vítr. Myslím, že se nám to velmi vydařilo, i když došlo i ke ztrátám tyček a tedy i ke smutnění. Ale to vše k takové akci patří. Někteří draci orali již zorané pole, ale většina jich vzlétla!

_____________________________________________________________________________________________________________________

22. 9. 2020 První podzimní den - Jak se učíme?:

Učíme se s nadšením a jde nám to skvěle!

_______________________________________________________________________

Naše výtvory ve Vv a ČlaP

_________________________________________________________________________________________________________

5. 9. 2020 - Námořníci, vyplouváme

Závěrem prvního týdne ve škole jsme vypluli na naši první plavbu. Každý námořník musel prokázat svou fyzickou zdatnost, proto jsme si trošku zacvičili. Před vyplutím bylo také nutné zkontrolovat a opravit loď, tak jsme upevnili každou škvíru – sestavili jsme loď podle čísel. Správný námořník si zapisuje své zážitky z cest do lodního deníku, a proto jsme si připravili a vybarvili první stranu našeho deníku. Na palubě lodi je nutné dodržovat přísná pravidla, proto jsme přísahali a otiskem prstu přislíbili dodržování Námořnického zákonu. Kolem lodi s námi pluje žralok. Je to náš kamarád a maskot třídy, neměl však jméno, proto jsme mu vybírali jméno. Pamatuješ si, jaké jméno vyhrálo hlasování? Ploutvička. Plnili jsme i další úkoly, všichni námořníci se velmi ochotně zapojili do práce a plnění úkolů se jim dařilo, proto si zaslouží velkou pochvalu. Jen tak dále. Těším se na příští plavbu.

 

Protože ještě psát neumíme, poprosím rodiče, zda by do Námořnického deníku zapsali postřehy námořníků z prvních dnů ve škole. Děkuji za spolupráci.

 

Váš kapitán A. K.           

1. 9. 2020 - První den ve škole

Nastal velký okamžik, už jste školáci! Prokázali jste velkou odvahu tím, že jste předstoupili před tabuli a nebáli se. Dopluli jste do 1. třídy, kde na Vás čekaly obtížné úkoly, které jste velmi úspěšně splnili. Všichni vstoupili na palubu naší lodi, oblékli si námořnická trička a stali se námořníky. Přeji Vám všem úspěšnou plavbu plnou dobrodružství, nových zážitků a legrace. Ale nebude to snadná cesta, proto také velkou dávku odvahy a trpělivosti.

Váš kapitán A. K.

ak jste se stali prvňáčky! V tento slavný den Vás přivítali všichni žáci, paní ředitelka a také strarosta obce Ing. Emil Dračka. Prokázali jste velkou odvahu tím, že jste předstoupili před tabuli a nebáli se. Poté jste dopluli do 1. třídy, kde na Vás čekaly obtížné úkoly, které jste velmi úspěšně splnili. Všichni vstoupili na palubu naší lodi, oblékli si námořnická trička a stali se námořníky. Přeji Vám všem úspěšnou plavbu plnou dobrodružství a také velkou dávku odvahy a trpělivosti.

Váš kapitán A. K.Více zde: https://www.zsamskralicenosl.cz/tridy/a1-trida/deni-ve-tride/

Tak jste se stali prvňáčky! V tento slavný den Vás přivítali všichni žáci, paní ředitelka a také strarosta obce Ing. Emil Dračka. Prokázali jste velkou odvahu tím, že jste předstoupili před tabuli a nebáli se. Poté jste dopluli do 1. třídy, kde na Vás čekaly obtížné úkoly, které jste velmi úspěšně splnili. Všichni vstoupili na palubu naší lodi, oblékli si námořnická trička a stali se námořníky. Přeji Vám všem úspěšnou plavbu plnou dobrodružství a také velkou dávku odvahy a trpělivosti.

Váš kapitán A. K.Více zde: https://www.zsamskralicenosl.cz/tridy/a1-trida/deni-ve-tride/

_____________________________________________________________________________________________________________________________