Úkoly do Čj

16. 9. 2021

Úkoly pro chybějící žáky - 4. ročník

  • Poskládej podle abecedy slova a napiš do sešitu

hřib, kozák, křemenáč, klouzek, bedla, muchomůrka, babka, žampion, suchohřib, holubinka, pýchavka, liška

  • Urči mluvnické kategorie u slov:

bydlel

v příbytku

sedává

měl nábytek

na zahradu

neseděli

  • Opakuj všechna vyjmenovaná slova !

 

Úkoly pro chybějící žáky - 5. ročník

Pětiminutovky str. 5

Pracovní sešit str. 8

Učebnice str. 12, cv. 1b - do sešitu odpověz na modré otázky

 

15. 9. 2021

Úkoly pro chybějící žáky - 4. ročník

  • Český jazyk - pracovní list (je ve školní schránce)
  • Pravopisné pětiminutovka str. 3, 4
Úkoly pro chybějící žáky - 5. ročník
 
  • Pětiminutovky str. 13
  • Pracovní list je ve schránce školy

13. 9. 2021

5. ročník

1. Do sešitu vyčasuj sloveso BÝT

a) způsob oznamovací

  • minulý čas
  • přítomný čas
  • budoucí čas
b) způsob rozkazovací
c) způsob podmiňovací
 
 
2. Pracovní sešit
vypracuj str. 7 - celou
 
3. Psali jsme diktát - můžeš vyzkoušet

10. 9. 2021

4. ročník

Pracovní sešit str. 2 - celou doplnit

Učebnice str. 12, cv. 2 - opiš do sešitu

 

5. ročník

Pracovní sešit str. 6 - celou doplnit

Učebnice str. 11, cv. 6a

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. 9. a 9. 9. 2021 - Úkoly pro marody

4. ročník

1. Učebnice str. 9

a) napiš do sešitu cv. 2, cv. 4

b) seřaď do sešitu podle abecedy slova: týden, nohy, deštík, hodiny, ložnice, květiny

2. Učebnice str. 10

a) napiš do sešitu cv. 2a

b) seřaď podle abecedy a napiš do sešitu cv. 3

3. Opiš větu:

Mirek nešťastnou náhodou rozbil můj milovaný hrneček.

·         Urči nad každým slovem číslem slovní druhy

·         Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen (rod, číslo a pád) a u sloves (osoba, číslo, čas)

 

5. ročník

1. Učebnice str. 8

a) napiš do sešitu cv. 2

b) vypiš do sešitu všechna slova, kde chybí i/y ze cv. 3a

2. Učebnice str. 9

a) Napiš do sešitu ke každému slovu 3 slova příbuzná a vyznač u nich kořen

Kvetou –

Voda –

Ticho –

Déšť –

b) Opiš do sešitu cv. 6

c) Piš do sešitu větu ze cv. 7a

·         Urči u podstatných jmen a u sloves mluvnické kategorie

___________________________________________________________________________________________________________________________

7. 9. 2021

Úkoly pro marody

Pracovní sešit – str. 1 – celá

Český jazyk učebnice – str. 8, cv 3a - napiš do sešitu

 

__________________________________________________________________________________________________________________________