Úkoly do Čj

1. 6. 2022

4. a 5. ročník

Pracovní list máš ve schránce školy - přímá řeč, uvozovací věta, nepřímá řeč

 

23. 5. - 24. 5. 2022

Úkoly jsou ve schránce školy - opakuj učivo

17. 5. 2022

4. ročník

Učebnice str. 137, cv. 3 - opiš do sešitu

Pětiminutovky str. 10, 11, 12

5. ročník

PS str. 40 - vyplň celou stranu

12. 5. 2022

5. ročník

Pracovní sešit str. 37- 39

Vyplň všechny úkoly

Pětiminutovky str. 26-27

6. 5. 2022

5. ročník

Pracovní list k vypracování je ve schránce školy. Prosím vyzveněte, vyplňte a nalepte do pracovních listů.

3. 5. 2022

5. ročník

Ve schránce školy je pracovní list - vyplň a nalep do pracovních listů

Učebnice str. 157

1) cv. 3 napiš do sešitu, podtrhni přísudek a nad něj napiš S nebo JS podle toho, jestli se jedná o přísudek slovesný nebo jmenný se sponou

2) cv. 4 napiš do sešitu podmět a přísudek jmenný se sponou BÝT

3) cv. 6 napiš do sešitu doplň i/y

25. 4. 2022

5. ročník

Stavba věty jednoduché

Učebnice str. 153, cv. 1 - vypiš do sešitu podmět a přísudek

Učebnice str. 154, cv. 2 - opiš do sešitu věty, podtrhni podmět a přísudek, vyznač graficky trámec podle vzoru

Učebnice str. 153, cv. 3 utvoř dvojice - podle vzoru, napiš do sešitu 

22. 4. 2022

4. i 5. ročník

1. Ve schránce školy máš pracovní list k vyplnění a nalepení do pracovních listů.

 

2. Opiš do sešitu v množném čísle

Lán zhnědl. Zemědělec nakládal zbytek řepy. Traktor obracel těžkou půdu. U lesa se objevil myslivec. Bažant se prudce vznesl. Zazněla rána. Zasažený bažant padl k zemi. Pes ho odnesl myslivci. Výstřel vyplašil zajíce. Uháněl k lesu. Nad polem létal drak. Chlapec si pekl brambory.

 

3.  Opiš větu, udělej rozbor – SD, MK, větný vzorec

Užovka zoufale prchala před ježkem, který ji honil od dubu k vodě, jako když vítr unáší po zemi kus papíru. 

 

19. 4. 2022

5. ročník

1. Rozbor věty ( SD, MK, větný vzorec) - do sešitu

Když zloděj přišel pro poklad, vyběhy z prázdné díry pod vrbou jen dvě malé myšky.

 

2. Pracovní sešit str. 34 - doplň celou stranu

3. Pracovní list ve schránce školy

 

6. 4. 2022

4. ročník

Ve schránce máš pracovní list - vypracuj a nalep do pracovních listů

Učebnice str. 125, cv. 3 - opiš a urči slovní druhy

urči mluvnické kategorie u těchto slov ze cvičení 3

má -

barvy -

na podlahu - 

do bláta -

věcí -

5. ročník

Ve schránce máš pracovní list - vypracuj a nalep do pracovních listů

Učebnice str. 148 - celá strana ústně, cv. 6a napiš do sešitu

 

5. 4. 2021

4. ročník

Přečíst čtvrtou kapitolu v Robinsonovi - na pátek

Učebnice str. 125 cv. 2 - opiš do sešitu, podtrhni podmět, přísudek. Označ za každou větu větný vzorec nebo VJ ( věta jednoduchá)

5. ročník

Přečíst čtvrtou kapitolu v Robinsonovi - na pátek

Učebnice str. 147, cv. 2, 3, 4, - do sešitu

Vyčasuj do sešitu slovesa v podmiňovacím způsobu

Zpívat si, smát se

4. 4. 2022

4. ročník

PS str. 57 - vyplň celou stranu

 • vyhledej si pověst o Blanických rytířích a přečti si ji - zeptám se tě ve škole

Učebnice str. 125 cv. 1

 • vyhledej základní skladební dvojice, rozhodni, zda se jedná o věty jednoduché nebo souvětí - ústně
 • napiš do sešitu vzorce všech souvětí ze cv. 1

Opiš do sešitu druhou větu ze cv. 1, urči slovní druhy a mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen

 

5. ročník

PS str. 33 - vyplň celou stranu

Učebnice str. 144 - 145

 • str. 144 - projdi celou stranu ústně
 • str. 145 - písemně do sešitu cv. 2, 3a, 4a
 • vyčasuj do sešitu v rozkazovacím způsobu slovesa: STÁT, SEDĚT

30. 3. 2022

5. ročník

Ve schránce máš pracovní list!

Učebnice str. 140-141

Str. 140, cv. 1

 • vypiš do sešitu všechna slovesa v minulém čase
 • vypiš všechna vyznačená slova a dopiš k nim synonyma
 • vyčasuj sloveso vidět v čase minulém - v rodě mužském, ženském, středním (tabulka v učebnici)

Str. 141, cv. 2

 • Napiš do sešitu podle zadání - v čase minulém, přítomném i budoucím

23. 3. 2022

4. ročník

PS str. 56 - celou stranu dokonči

Ve schránce máš pracovní list - nalep do pracovních listů a vypracuj

 

5. ročník

PS str. 32 - vypracuj celou stranu

Ve schránce máš pracovní list - nalep do pracovních listů a vypracuj

Informatika

Vytvoř pozvánku na nějakou akci - karneval, oslava, svatba......, vlož do pozvánky i nějaký obrázek, ulož a pošli mi na email zejdiv@email.cz

22. 3. 2022

5. ročník

PS - str 31 - celá

Ve schránce si vyzvedni pracovní list.

 

21. 3. 2022

4. ročník

Udělej rozbor věty:

Kluci se sedli na sedadlo obkročmo jako na koně a hned se vznášeli nad plakátovací plochou, na které byly nejrůznější reklamy na kosmetiku.

 • větu opiš do sešitu
 • nadepiš slovní druhy
 • udělej větný vzorec
 • napiš mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen

PS str. 54, cv. 2, str. 55, cv.3

 

5. ročník

Udělej rozbor věty:

Kluci se sedli na sedadlo obkročmo jako na koně a hned se vznášeli nad plakátovací plochou, na které byly nejrůznější reklamy na kosmetiku.

 • větu opiš do sešitu
 • nadepiš slovní druhy
 • udělej větný vzorec
 • napiš mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen
 •  

PS str. 30-31, cv. 1, 2, 3

Do sešitu časuj sloveso ČESAT

Způsob rozkazovací, podmiňovací, oznamovací(čas minulý, přítomný, budoucí)

 

 

17. - 18. 3. 2022

4. ročník

Ve schránce školy máš pracovní list - listy

PS str. 52, 53 - celá, str. 54 cv. 1

 

5. ročník

Ve schránce školy máš pracovní list - listy

PS str. 29 - celá

UČ str. 130 - odpovědi do sešitu

15. 3. 2022

4. ročník

Učebnice str. 118 - 120 - shoda podmětu s přísudkem

Vyhledávej ve cv. 1 podmět a přísudek. Pročti si žluté tabulky i tabulku přehledu, nauč se.

Napiš do sešitu ze str.119 - cv. 2, 3

Napiš do sešitu ze str.120 - cv- 2, 3, 5

Ve schránce školy máš pracovní list k doplnění a procvičení shody podmětu s přísudkem v rodě středním a ženském.

 

5. ročník

Číslovky - opakuj vše o číslovkách. Skloňuj číslovky dva, oba, tři čtyři a dlaší - podle tabulek v učebnici str. 126-128, nauč se psát složené číslovky.

Napiš do sešitu ze str. 128 - cv. 4, 5 (letopočty napiš slovy!)

Napiš do sešitu ze str. 129 - cv. 1, 2, 3

Ve schránce školy máš pracovní list k doplnění a procvičení shody podmětu s přísudkem.

11. 3. 2022

4. ročník

PS str. 51 - doplň celou stranu

PS str. 52 - cv. 1 a 3

 

5. ročník

 

Učebnice str. 126, 127 - nauč se skloňovat základní číslovky dva, oba, tři, čtyři

 • do sešitu vyskloňuj ve všech pádech:
 • dva sešity, dvě města
Ve schránce školy máš pracovní list - opakování zájmen

9. a 10. 3. 2022

4. ročník

PS str. 50 - doplň celou stranu

Učebnice str. 116 - cv. 6, 8 - ústně, cv. 7 písemně

Vyhledávej v různých větách podmět a přísudek. Pracuj i na wordwallu.

 

5. ročník

PS str. 29 - cv. 1, 2

Učebnice str. 123 - cv. 2, 4, 5 - písemně do sešitu, cv. 3 ústně

Učebnice str. 124 - ústně

 

 

8. 3. 2022

4. ročník

Učebnice str. 115

 • přečti si žlutou tabulku
 • cv. 2 - napiš do sešitu a podtrhej podmět a přísudek (řiď se žlutou tabulkou)
 • cv. 3 - napiš do sešitu - vyber správný přísudek ze závorky a podtrhni podmět a přísudek
 • cv. 4 - napiš do sešitu - vyber podmět a přísudek a vytvoř s nimi krátké věty
5. ročník
 
Učebnice str. 119
 • Napiš do sešitu odpovědi. Cvičení 5, 6, 8 - napiš do sešitu celé, ostatní napiš jen např. 1 c, 2 e......
 
Učebice str. 120-121
 • Připrav si dopis, v informatice ho budeme psát na PC.
 • Je nutné znát adresu toho, komu bude dopis určen a promysli si obsah dopisu.

 

7. 3. 2022

4. ročník

Učebnice str. 114 -  podmět a přísudek

 • pročti si žluté tabulky
 • cv. 4 - ústně
 • cv. 1a - písemně do sešitu - podtrhni podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou
 • cv. 2 - písemně do sešitu - podtrhni podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou

Pracovní sešit str. 49 - celou vyplň 

 • cv. 1 - poskládej slova do vět
 • cv. 2 - doplň i/y a podtrhni podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou
5. ročník
Učebnice str. 117
 • cv. 14 - písemně do sešitu
 • cv. 15 - napiš větu do sešitu - napiš SD a MK
Učebnice str. 118
 • cv.1 - ústně
 • cv. 2 do sešitu - D. Ú.

 

3. 3. 2022

4. ročník

Učebnice str. 112 

 • cv. 1 ústně - hledej ve větách slovesa, odpověz na otázky pod textem
 • cv. 2 - opiš do sešitu, podtrhni všechny slovesa

5. ročník

Učebnice 

 • str. 115 - opiš do sešitu cvičení 8
 • str. 116 - opiš do sešitu cvičení 9

 

2. 3. 2022

4. ročník

Ve schránce školy máš pracovní list - vypracuj a nalep do pracovních listů

Pracovní sešit str. 48 - vypracuj celou stranu

 

5. ročník

Ve schránce školy máš pracovní list - vypracuj a nalep do pracovních listů

Pracovní sešit str. 28 - vypracuj celou stranu

 

1. 3. 2022

4. ročník

Pracovní sešit str. 46, 47

Učebnice str. 110

 • zopakuj učivo o slovesech
 • cv. 1, 2c - do sešitu
5. ročník
 
Učebnice str. 114 - napiš do sešitu cv. 5
 
Učebnice str. 115 - projdi si psaní s sebou - sebou
 
Pětiminutovky str. 55 - celá

 

28. 2. 2022

4. ročník

Pracovní list máš ve schránce školy - vyplň celý, nalep do pracovních listů

Pracovní sešit - str. 44, 45 - vyplň obě strany

 

5. ročník

Pracovní list máš ve schránce školy - vyplň celý, nalep do pracovních listů

Učebnice str. 114 - ZÁJMENA

 • nauč se skloňovat zájmena podle tabulky
 • ústně cv. 3
 • písemně do sešitu cv. 4

 

25. 2. 2022

4. ročník

Pracovní sešit str. 43 - vyplň celou stranu

Učebnice str. 180, cv.2a - opiš do sešitu

Vyčasuj do sešitu v podmiňovacím způsobu sloveso:

CVIČIT

ČESAT SE

5. ročník

Vyzvedni si ve schránce pracovní list, vyplň a nalep do pracovních listů.

Učebnice str. 110 - celá strana

22. 2. 2022

5. ročník

Pracovní sešit str. 27 - celá

Učebnice str. 107, cv. 5 - opiš do sešitu a nadepiš slovní druhy nad tučně vyznačená slova

Pracovní list - dokonči druhou stranu - D.Ú.

 

21. 2. 2022

5. ročník

Ve schránce školy je pracovní list k vyplnění - prosím udělejete dnes stranu 21.

Učebnice str. 106, 107 - Zájmena

 • zopakuj si všechny druhy zájmen
 • cv. 4b -  vypiš do sešitu všechna zájmena, napiš v jakém jsou pádu a připište tvar v 1. pádu (například vás - 2.p, vy - 1. p)

 

8. 2. 2022

5. ročník

Pracovní list

 • vyzvedni si ve schránce školy, vypracuj a vlep do sešitu pracovních listů

Učebnice

 • str. 103 - vypracuj do sešitu všechny úkoly
Opiš do sešitu

Navštívili jsme Pavlov__ příbuzné. Pavlov__ se výlet nelíbil. Milanov__  děti se dobře učí. Karlov__  rodiče neznám. Dám Jardov__ vypůjčené sešity. Ukaž sousedov__ Martinv__  králíky. Přáli panu prezidentov__ . Dej Petrov__  strýcov__  hodinky. Učili se o Přemyslov___ a ukazovali si na obrázku Přemyslov__ střevíce z lýčí. Pamatuješ si na dědečkov__pohádky o Budulínkov__a Palečkov__?Pro Novákov__chlapce to bude velká novina. Řekni Petrov__ , aby mi podal tátov__ noviny.

 

28. 1. 2022

4. ročník

Učebnice str. 94

 • napiš do sešitu cvičení 2, 3

 

5. ročník

Ve schránce školy máš příručku - Pravopis přídavných jmen - vyzvedni si ji  (David ji má ve své schránce)

 • ze str. 20 (z příručky) opiš do sešitu cv. 1 a 5
 • můžeš si postupně ústně procvičit kterékoliv cvičení

27. 1. 2021

4. ročník

Procvičuj psaní koncovek podstatných jmen - školákov, wordwall

 

5. ročník

Procvičuj psaní koncovek přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací - školákov, wordwall

24. a 25. 1. 2022

4. ročník

Pracovní sešit str. 36, 37 

Učebnice str. 92 - vzor předseda - nauč se skloňovat

 • do sešitu vyskloňuj slovo TÁTA v jednotném i v množném čísle

Pětiminutovky vyplň strany 41  - do školního sešitu nejdřív  opiš všechny názvy měst v 1. a v 2. pádě (např. Chrudim - Chrudimi, Jihlava - Jihlavy), 46

5. ročník

Učebnice str. 98 - 99

Pracovní sešit str. 25 - dokonči, str. 26 - celá

Pětiminutovky str. 48, 49

20. 1. 2022

4. ročník

Pracovní sešit str. 35

 • udělej cv. 4, 5

Učebnice str. 91

 • opiš cv. 6
5. ročník
 
Pětiminutovky str. 45
 
Pětiminutovky str. 46 !
 • dělali jsme jako společnou práci - přídavná jména přivlastňovací
 • udělej sám nebo za pomoci rodičů
 • měkké i píšeš jen v 1. a 5. pádě, čísla množného, rodu mužského životného - můžeš si ukázat 1. pád  TI sousedovi chlapci
 • tvrdé y píšeš v ostatních pádech - 4. pád vidím TY sousedovy chlapce
 • pozor neřiď se koncovkou - ovi, ta platí jen u podstatných jmen!

19. 1. 2021

5. ročník - úkoly rpo chybějící žáky

Učebnice str. 92 - 97

 • projdi si všechna cvičení - pokud chceš, některá cvičení si napiš, důležité je, učivu rozumět

Pracovní seišt str. 34, 35

 • vyplň obě strany

Pětiminutovky

 • máme hotové strany 39, 40, 41, 42, 43 - projdi si a doplň. V mnoha případech jsme připisovali i vzor pro lepší pochopení - nechám to na tobě, jestli si taky dopíšeš, nebo si ho odůvodníš jen ústně

14. 1. 2022

4. ročník

Učebnice str. 85

 • v. 5, 6, 7

5. ročník

Učebnice str. 94

 • cv. 5, 6 - do sešitu
Pětiminutovky 
 • str. 40, (41 - DÚ)

13. 1. 2022

4. ročník

Učebnice str. 83 

 • nauč se skloňovat vzor pán v jednotném i množném čísle
 • skloňuj další slova podle vzoru PÁN - lev, pes, čáp atd. - všímej si kde se píše I/Y
Pětiminutovky str. 38, 40, 43
 
5. ročník 
 
Učebnice str. 90 - 93
 • rozlišuj přídavná jméná - tvrdá, měkká, přivlastňovací
 • str. 91 cv. 2 - napiš do sešitu a rozděl
 • str. 93 cv. 4 - napiš do sešitu 

 

 

11. 1. 2022

4. ročník

V obou hodinách jsme psali test z českého jazyka - opakuj učivo z prvního pololetí.

 

5. ročník

V obou hodinách jsme psali test z českého jazyka - opakuj učivo z prvního pololetí.

4. ročník

Učebnice str. 81

 • cv. 1, 2, 3, - ústně
 • cv. 4 do sešitu
Učebnice str. 82, 83
 • cv. 1, 2, 3 - ústně
Pětiminutovky str. 37
 
5. ročník
 
Učebnice str. 88, 89 - přídavná jména
 • str. 88 celá ustně
 • str. 89, cv. 2 - do sešitu: z podstatných jmen v závorce utvoř přídavná jména, urči u nich rod, číslo a pád
 • str. 89, cv. 3, 4 ústně
Pětiminutovky str. 31

 

21. 12. 2021

4. ročník

Pětiminutovky str. 34

5. ročník

Pětiminutovky str. 37

 

20. 12. 2021 

4. ročník – samostatná práce

Rozbor věty

Uhlí je hořlavá tuhá hmota uložená hluboko v zemi, která vznikla před mnoha miliony lety rozkladem těl pravěkých rostlin.

 • opiš do sešitu
 • urči SD,
 • napiš vzorec – pokud se jedná o souvětí
 • urči MK

Učebnice str. 75

 • cv. 2, 3, - ústně
 • cv. 4 – napiš do sešitu

Pracovní sešit

 • str. 32 – dokonči
 • str. 33 cv. 5

Pětiminutovky str. 33

 

5. ročník – samostatná práce

Rozbor věty

Uhlí je hořlavá tuhá hmota uložená hluboko v zemi, která vznikla před mnoha miliony lety rozkladem těl pravěkých rostlin.

 • opiš do sešitu
 • urči SD,
 • napiš vzorec – pokud se jedná o souvětí
 • urči MK

Učebnice str. 77

cv. 5 - napiš do sešitu

 

 

 

17. 12. 2021

4. ročník - samostatná práce

Učebnice str. 74 – vzor stavení

cv. 1, 2 – ústně

cv. 3, 4 – napiš do sešitu

Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

5. ročník - samostatná práce

Učebnice str. 80 - 81 – rod ženský

(mám starou učebnici, pokud máte pod touto stranou jiný rod než ženský, najdi si rod ženský)

Projdi ústně obě strany – odůvodňuj psaní i/y podle vzorů podstatných jmen rodu ženského

cv. 8 – napiš do sešitu

Procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

 

 

16. 12. 2021

4. ročník – samostatná práce

Učebnice str. 73 – vzor kuře

 • Ústně cv. 1, 2, 3
 • Písemně do sešitu cv. 4, 5

Pětiminutovky str. 32

Procvičuj na školákově

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

 

5. ročník – samostatná práce

Učebnice str. 82 - 83 (rod střední)

 • Ústně všechna cvičení
 • Písemně do sešitu str. 76 cv. 2 (v druhé větě je chyba, oprav ji), a cv. 4

Pětiminutovky str. 38

Procvičuj na školákově

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

 

 

 

15. 12. 2021

4. ročník – samostatně

Učebnice str. 70 – procvičuj vzory podstatných jmen rodu středního

 • cv. 3 – napiš do sešitu
 • cv. 4 – projdi ústně, odůvodni si psaní i/y

Učebnice str. 71

 • cv. 1, 2 – projdi si ústně
 • cv. 3 – napiš do sešitu

 

5. ročník – samostatně

Učebnice str. 74

 • cv. 6, 7, - udělej ústně – zopakuj si slova příbuzná. Zjisti si, co je to zubačka.
 • cv. 8 – napiš do sešitu větu a udělej rozbor

skladební dvojici

slovní druhy

mluvnické kategorie

Učebnice str. 75 – zopakuj si všechny vzory PJ

Pětiminutovky str. 29

 

14. 12. 2021

4. ročník – samostatná práce

Učebnice str. 69

 • Opiš do sešitu cv. 4
 • Skloňuj vzory rodu středního ve všech pádech v čísle jednotném i možném
 • Skloňuj různá podstatná jména rodu středního ve všech pádech podle jejich vzorů

Učebnice str. 70

 • Opiš do sešitu cv. 2

Pracovní sešit str. 32, cv. 1, 2

Pětiminutovky str. 31

 

5. ročník – samostatná práce

Učebnice str. 72

 • Opiš do sešitu cv. 2 podle zadání

1. Tvary jednotného čísla - 

2. Tvary množného čísla - 

3. Tvary jednotného i množného čísla - 

Učebnice str. 73

 • Přečti si text cv.4, urči mluvnické kategorie těchto slov z textu

synem –

panovnice –

z rodu –

své matky –

rozumu –

schopností –

člověka –

obyvatelé –

říše –

výnosů –

život –

zemích –

Pracovní sešit str. 23

13. 12. 2021

4. ročník - samostatná práce

1. Učebnice str. 66, cv. 1

 • opiš do sešitu všechny věty
 • napiš nad každé slovo slovní druh
 • u podtržených slov urči rod, číslo a pád
2. Učebnice str. 68 - nauč se vzory podstatných jmen rodu středního
 
město - bez města
moře - bez moře
kuře - bez kuřete
stavení - bez stavení
 
Opiš do sešitu cv. 1 str. 68 a zařaď je podle vzoru: jaro - město
koncovky se musí shodovat se vzorem v prvním a druhém pádě: říkej si - jaro bez jara - jako město bez města

 

5. ročník - samostatná práce

Učebnice str. 71, cv.3a - napiš do sešitu správné spojení slov

Učebnice str. 71, cv. 4 - slova napiš do sešitu (nepiš věty), za ně napiš ve kterém jsou pádě. Např. za hlavu (4.p)

Učebnice str. 71, cv. 6 - opiš větu - udělej rozbor

 • slovní druhy
 • podmět a přísudek
 • mluvnické kategorie - podstatná jména, slovesa

 

10. 12. 2021

4. ročník - samostatná práce

Pracovní sešit str. 31, cv. 5, 6, 7

Opakuj zájmena a číslovky - připrav se na test

 

5. ročník - samostatná práce

Pracovní sešit str. 22, cv. 6, 7, 8

 

 

9. 12. 2021

4. ročník – samostatná práce

Učebnice str. 63, cv. 5 – opiš do sešitu a doplň i/y

Napiš do sešitu slovo LÁTKA ve všech 7 pádech v čísle jednotné, i množném

LÁTKA

jednotné

množné

1.p

 

2.p

 

3.p

 

4.p

 

5.p

 

6.p

 

7.p

 

 

Pracovní sešit str. 30 cv. 3, 4

 

5. ročník – samostatná práce

Učebnice str. 70 – napiš do sešitu cv. 2

Napiš do sešitu slovo LÁTKA ve všech 7 pádech v čísle jednotné, i množném

ŠTĚNĚ

jednotné

množné

1.p

 

2.p

 

3.p

 

4.p

 

5.p

 

6.p

 

7.p

 

 

Pracovní sešit str. 21, cv. 3, 4, 5

 

 

8. 12. 2021

 

4. ročník – samostatná práce

Učebnice str. 62 – přečti si učivo o podstatných jménech (zopakuj si)

Pracovní sešit str. 29, cv. 1, 2

Pětiminutovky str. 30

 

5. ročník – samostatná práce

Učebnice str. 69 – přečti si učivo o podstatných jménech (zopakuj si)

Pracovní sešit str. 20, cv 1, 2

Pětiminutovky str. 28

 

 

7. 12. 2021

Dnes není ČJ - Teams

 

Úkoly pro 4. i 5. ročník

 

Těšíme se na Vánoce

Přečti si v učebnici příběh na straně 61 - pro páťáky vkládám

1. Napiš dopis Ježíškovi – podle cvičení 1

 • dopis napiš na papír
 • vyzdob ho obrázkem
 • pošli mi na messenger

 

2. Napiš do sešitu jaké máte vánoční zvyky

 • Vánoční zvyky
 • Vymysli nějaký nový vánoční zvyk

 

3. Slož krátkou básničku

Použij slova ze cv. 4, slova mohou být různě přeházená. 

Básnička musí obsahovat rýmy. Básnička je psaná do veršů (verš je řádek)

stromeček, hvězda, sníh, kapr, betlém, děti

 

6. 12. 2021

4. ročník - 9h Teams

Učebnice str. 59 - citoslovce

Společně projdeme všechna cvičení

do sešitu napíšeš cv. 2

Pětiminutovky str. 29 - samostatně

5. ročník - 10 Teams

Učebnice str. 67 - slovní druhy shrnutí

Napiš do sešitu cv. 2a), b)

Pětiminutovky str. 34

3. 12. 2021

4.ročník - 9h online - na chvíli se spojíme

učebnice str 58 - Částice - přečti si žlutou tabulku

cv. 2 - ústně

cv. 3 - ústně - vyhledej v textu částice

Pracovní sešit - str. 27, 28

 

5. ročník - 10h online - na chvíli se spojíme

Učebnice str. 66

cv 10 - ústně

cv. 11 - do sešitu

pracovní sešit str. 19

 

2. 12. 2021

4. ročník - spojíme se krátce v 9. 10h

Samostatně udělej:

Učebnice str. 57, cv 2 - opiš slova do sešitu a urči slovní druhy

Učebnice str. 57, cv 3 - vytvoř souvětí - použij správnou spojku. Souvětí napiš do sešitu.

 

5. ročník - spojíme se krátce v 10h

Učebnice str. 66, cv. 9 - napiš do sešitu

PS str. 18 - doplň cv. 1, 2

 

 

 

1. 12. 2021

 

4. ročník – 9h Teams

Učebnice str. 56 – Předložky

Přečti si žlutou tabulku - PŘEDLOŽKY

cv. 1 – urči slovní druhy (cvičení neopisuj)

cv. 2 – doplň věty (cvičení neopisuj)

cv. 3 – opiš do sešitu – nezapomeň předložky jsou samostatný slovní druh, předpony se píší dohromady s kořenem slova

Opakuj si druhy ZÁJMEN a ČÍSLOVEK

 

5. ročník – 10h Teams

Učebnice str. 65

opiš do sešitu cv. 5 – Zájmena nahraď podstatnými nebo přídavnými jmény

opiš cv. 6 – urči slovní druhy

opiš cv. 7 – vytvoř z přídavných jmen příslovce

 

 

30. 11. 2021

 

4. ročník – 9h Teams

1. Učebnice str. 55 cv. 2a

Napiš si do sešitu otázky kam, kdy, kde, jak (na obrázku to mají kluci na tričkách) a připiš k nim příslovce

Kam -

Kdy -

Kde -

Jak -

2. Učebnice str. 55 cv 3a

Napiš do sešitu přídavná jména a utvoř z nich příslovce

Vzor: Nadměrný – nadměrně

3. Pětiminutovky str. 28

4. Procvičuj příslovce na wordwall

např: https://wordwall.net/cs/resource/9400656/p%C5%99%C3%ADslovce

 

5. ročník – 10h Teams

1. Učebnice str. 64 – přečti si žlutou tabulku - Přehled slovních druhů

Zopakuj si, co už umíš o slovních druzích a jak je poznáš

2. Opiš věty a urči slovní druhy

 

Ráno se nám krásně vydařilo. Z dovolené jsme přijeli ráno. Chraňte si své zdraví. Žáci zdraví učitele vzpřímeným postojem. Zdraví lidé si své štěstí neuvědomují.

 

3. Napiš do sešitu cv. 3, učebnice str. 65 – utvoř věty

 

4. Pětiminutovky str. 32 – rod ženský

 

5. Procvičuj na na tabletech wordwall – slovní druhy

 

29. 11. 2021

4. ročník – 9h Teams

 

1. Opiš do sešitu větu a urči slovní druhy a mluvnické kategorie

 

U našeho domu je veliká zahrada plná kouzelných bylinek, které dovedou mluvit a některé dokonce i běhají po dvoře.

 • slovní druhy
 • VJ nebo S
 • mluvnické kategorie u podstatných jmen a u sloves

 

2. Slovesa

Časuj do sešitu sloveso SLOUŽIT

 

Čas minulý

Čas přítomný

Čas budoucí

č. jednotné

č. množné

č. jednotné

č. množné

č. jednotné

č. množné

1.os

1.os

1.os

1.os

1.os

1.os

2.os

2.os

2.os

2.os

2.os

2.os

3.os

3.os

3.os

3.os

3.os

3.os

 

3. Pětiminutovky str. 27

 

5. ročník – Teams

 

1. Opiš do sešitu větu a urči slovní druhy a mluvnické kategorie

 

U našeho domu je veliká zahrada plná kouzelných bylinek, které dovedou mluvit a některé dokonce i běhají po dvoře.

Slovní druhy

VJ nebo S

mluvnické kategorie u podstatných jmen a u sloves

 

2. Opakuj vyjmenovaná slova str. 61

Do sešitu odpověz na otázky cv. 1

 

3. Vyřeš test str. 62 – odpovídej do sešitu ( např. 1A, 2C …..)

4. Pětiminutovky str. 36

 

 

26. 11. 2021

 

4. ročník – 9h Teams

 

Učebnice str 52 – opiš do sešitu cv. 4 – urči slovní druhy u prvních tří vět

Pětiminutovky str. 26 – doplň i, y

Opakujeme: zájmena a číslovky

 

5. ročník – 10h Teams

 

Učebnice str. 60 – opiš do seštiu cv. 12 a 14 (splň úkoly ke cvičení)

Pětiminutovky str. 20 – doplň i, y

Procvičuj na wordwall - český jazyk n/nn, i,/y

 

 

25. 11. 2021

 

Obě třídy:

 • Opiš větu a udělej rozbor
 • slovní druhy, VJ nebo S, mluvnické kategorie u podstatných jmen a u sloves

 

Lukášův vyrobený větrník se otáčí na tyči, když fouká silnější vítr.

 

4. ročník

 • pracovní sešit str. 26 – cv. 4
 • učebnice str. 52 – číslovky
 • opiš do sešitu cv. 2 – urči slovní druhy, cv. 3 – vyřeš hádanku

Opakuj druhy zájmen a číslovek.

 

5. ročník

 

Opakuj vyjmenovaná slova

učebnice str. 59 – cv. 9, 10 - opiš

 

24. 11. 2021

4. ročník

Teams 9h

Učebnice str. 52

Následující tabulku opiš do pomocníčka

ČÍSLOVKY

Druhy

Ptáme se na ně

Příklady

Základní

Počet

Kolik?

jeden, oba, sto jedna,

Řadové

Pořadí

 

Kolikátý?

(za číslem píšu tečku)

Pátý, několikátý, první

 1., 2. 5.,

Druhové

Množství druhů

Kolikero? Kolikerý?

paterý, patero, 

několikerý, 

Násobné

Kolikrát se to stalo

Kolikrát? Kolikanásobně? Kolikanásobný?

pětkrát, pětinásobný, 

několikanásobný

Pracovní sešit - velký - str. 25 - ve cvičení 1 nadepiš do vět všechny slovní druhy, cv. 2 a 3 doplň

Pětiminutovky - doplň str. 25

 

5. ročník

Teams - 10h

Učebnice str. 58 - 59

 • opiš do sešitu str. 58, cv. 3
 • dokonči pracovní sešit str. 17

 

23. 11. 2021

Úterý - Teams – zkouška spojení

4. ročník – 9h

Úkoly pro ty, kteří nebyli na online hodině:

 • naučit se druhy zájmen
 • pětiminutovky str. 24
 • učebnicestr. 51 - projdi si všechna cvičení

5. ročník - 10h

 • učebnice str. 58 - projdi si cv. 2, 3, 4 - ústně
 • pracovní sešit str. 17 - doplň cvičení a, b, c
 • procvičuj vyjmenovaná slova na wodwall

 

Zdravím vás, čtvrťáci a páťáci,

nějakou dobu se teď spolu neuvidíme. I já jsem bohužel musela zůstat v karanténě. Přesto se budu snažit, abychom spolu učivo probírali dál a nic nezameškali.

Dnes, v pondělí jede spousta z vás ještě na testy a pak budete čekat na výsledky. Moc vám držím pěsti, abyste byli všichni zdraví.

Dnes vám dám tedy na web jen pár úkolů, které určitě hravě zvládnete a poprosím vás, abyste mi je poslali na messenger nebo třeba emailem, stejně tak jako loni.

Zítra bychom se pokusili spojit na teams – určitě si pamatujete své přístupové údaje. Pokud to bude pro někoho problém, zkusíme to společně vyřešit a kdyby to přesto nešlo, nic se neděje. Zvládneme to jinak.

Ti z vás, kteří budou chodit do školy, budou plnit Čj ve škole – dám úkoly paní učitelce, aby vám je předala.

 

22. 11 .2021

4. ročník

Učebnice str. 51 – opiš do sešitu cvičení 1 a nadepiš nad všechna slova slovní druhy

Přečti si žlutou tabulku druhy zájmen a vytiskni nebo opiš do Pomocníčka všechny druhy zájmen z následující tabulky a začni se je učit.

 

Druhy zájmen

Příklady

osobní

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se

přivlastňovací

můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

ukazovací

ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám

tázací

kdo, co, jaký, který, čí

vztažná

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

neurčitá

někdo, něco, nějaký, některý, něčí, 

kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, čísi

cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, 

ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý,

lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, 

každý, všechen

záporná

nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

 

5. ročník

Učebnice str. 57 – opiš do sešitu ze cv. 1 první čtyři věty a nad každé slovo napiš slovní druh

Zopakuj si všechna vyjmenovaná slova.

Pracovní sešit – velký, str. 14 – vyřeš všechna cvičení. Nemusíš cvičení 3 opisovat do sešitu.

 

 

23. 11. 2021

Úterý - Teams – zkouška spojení

4. ročník – 9h

5. ročník - 10h

 

16. 11. 2021

Úkoly pro marody - 4. ročník

Pracovní sešit – velký

 • Vyplň stranu 23, 24

Pracovní sešit malý

 • Vyplň stranu 23

Učebnice str. 49, 50 – podstatná jména, přídavná jména

 • Nauč se, co jsou podstatná jména a co přídavná jména
 • Opiš do sešitu větu ze str. 50 cv 3a
 • Urči ve větě slovní druhy 
 • Urči z věty mluvnické kategorie u podstatných jmen a u sloves

 

Úkoly pro marody - 5. ročník

Učebnice str. 53

 • Opiš do sešitu cvičení 4, 5 – řiď se žlutou tabulkou

Pětiminutovky str. 51

Učebnice str. 54

 • Opiš do sešitu cv. 1
 • Ústně si projdi cv. 2 – pamatuj, kde se píše malé písmeno v přídavných jménech

Učebnice str. 55

Napiš do sešitu správné odpovědi z testu

 

 

9. 11. 2021

Úkoly pro marody - 5. ročník

Pracovní sešit - růžový

str. 12 - vyplň všechna cvičení

Procvičuj:

https://wordwall.net/cs-cz/community/n-nn

 

8. 11. 2021

Úkoly pro marody - 5. ročník

PSANÍ N/NN

Učebnice str. 50 - 51 - prostuduj a zapamatuj si žlutou tabulku

1. Napiš do sešitu str. 50 cv. 2 podle vzoru:

rodinný = rodina + ný

dřevěný = dřevo + ný

......a tak dál pokračuj.

2. Napiš do sešitu str. 51 cv. 3

3. Pětiminutovky str. 50

4. 11. 2021

Úkoly pro marody - 4. ročník

Opakuj vyjmenovaná slova

Učebnice str. 45 - vyjmenovaná slova po V, opakuj si slova s předponou, procvičuj na školákově

Pětiminutovky - vyplň strany str. 18, 19

 

Úkoly pro marody - 5. ročník

Skupiny bje/bě, vje/vě

Učebnice str. 48, 49 - cv. 2, 6, 7 - napiš do sešitu

Pětiminutovky str. 9, (16, 17 - pokud nemáš) a 18 

 

21. 10. 2021

Úkoly pro marody – 4. ročník

Učebnice

 • Vyjmenovaná slova po M
 • Projdi si celou stranu 40 v učebnici
 • Napiš do sešitu cv. 11

Pětiminutovky str. 15

 

Úkoly pro marody – 5. ročník

Učebnice

 • Předložky s a z – projdi si stranu v učebnici str. 41
 • Už jsme si říkali:
 • 7.p – s
 • 2.p – z
 • Str. 42, cv 4 – opiš do sešitu

Pětiminutovky str. 8

 

20. 10. 2021

Úkoly pro marody – 4. ročník

Učebnice str. 39

 • Opiš cv. 8
 • Procvičuj vyjmenovaná slova

Vyzvedni si ve schránce pracovní list a doplň

 

Úkoly pro marody – 5. ročník

Pracovní sešit str. 16 – celou vyplň

Pětiminutovky str. 7 dokonči

Učebnice str. 40, cv. 10 – opiš do sešitu

Výjimky psaní s, z v předponách – naučit zpaměti (jsou ve schránce školy)

Informatika

Pracovní sešit s pracovním listem jsou ve schránce školy - vypracuj

 

19. 10. 2021

Úkoly pro marody – 4. ročník

Učebnice str. 38

 • cv. 4 – napiš do sešitu
 • cv. 5 – vyhledej zašifrovaná vyjmenovaná slova a napiš do sešitu
 • cv. 3 – udělej a vysvětli ústně

 

Žlutá tabulka – přečti a zapamatuj si dvojice slov a psaní i/y

Procvičuj vyjmenovaná slova na školákově

 

Úkoly pro marody – 5. ročník

Učebnice str. 39

Opiš žlutou tabulku – Pamatuj, kde se píše Z

 • cv. 8 – opiš do sešitu

Procvičuj pravopis s a z v předponách i předložkách – je to složité a spoustu slov si musíš pamatovat!!!

Pětiminutovky

 • Str. 6 – vyřeš celou stranu a zdůvodňuj si
 • Str. 7 – první sloupeček (domácí úkol)
Ve školní schránce máš nevyzvednuté úkoly!

 

18. 11. 2021

Úkoly pro marody

1. Opiš do sešitu větu:

Tažní ptáci dávno odletěli do teplých krajin, protože se blíží zima a ptákům by chyběla potrava.

Úkoly:

 • Napiš slovní druhy
 • Věta jednoduchá – souvětí (větný vzorec)
 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen a u sloves

2. Ve schránce školy máš pracovní list

3. V sešitě pracovních listů dodělej poslední cvičení (měli jste tam v pátek úkol a jedno cvičení jsme vynechali)  – předložky s a z

 

15. 10. 2021

Úkoly pro marody

Učebnice str. 37, 38, 39

 • procvičuj a zapamatuj si psaní předpon s a z
 • nauč se žluté tabulky
 • pracovní listy posílám po Butym

8. 10. 2021

Úkoly pro marody - 4. ročník

Učebnice 

str. 31, cv. 7 - napiš do sešitu správně věty (odděl jednotlivá slova)

str. 31, cv. 8 - uděleje ústně, rozlišuj předponu a předložku - jak píšeš slovo s předponou, jak píšeš slovo s předložkou

str. 31, cv. 9 - správně si odůvodni, doplň a cvičení opiš do sešitu

Za D.Ú. mají děti pracovní list na vyjmenovaná slova - neposílám ti je, ale procvičuj třeba na školákově - je důležité stále procvičovat.

7. 10. 2021

Úkoly pro marody - 4. ročník

Předpony roz, bez, vz - vždy píšeme Z

Pracovní sešit str. 9, cv. 10 a 13

Učebnice str.30, cv 3, str. 31 cv 5 - napiš do sešitu

 

Úkoly pro marody - 5. ročník

Učebnice 

 • str. 30, cv. 6 - napiš a rozděl podle vzoru do sešitu
 • str. 30, cv. 8a - opiš větu,vyznač podmět a přísudek, urči slovní druhy a mluvnické kategorie, 
 • 8d, 8e, 8f - napiš do sešitu

Ve schránce školy máš pracovní list - vyplň označená cvičení

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

6. 10. 2021

Úkoly pro marody - 4. ročník

Pracovní sešit - velký, str. 9, cv. 9 - přepiš správně do sešitu

Učebnice str. 29, cv. 2a - napiš do sešitu

Pamatuj předpony i předložky od, nad, pod, před - píšeme na konci s D.

Procvičuj: vyjmenovaná slova!!

5. 10. 2021

Úkoly pro marody - 4. ročník

Učebnice - STAVBA SLOVA

str. 26 cv. 4a - napiš do sešitu

str. 27 cv. 6a,b - napiš do sešitu

str. 28 - předložky a předpony - naučit 

str. 28 cv. 2a napiš do sešitu

str. 28 cv 3 - napiš do sešitu

str. 28 cv. 4 - napiš do sešitu

Pracovní sešit velký - 6, 7, 8 - celá strana

Pracovní sešit - malý Pětiminutovky str. 14

 

 

1. 10. 2021

Úkoly pro chybějídí žáky - 5. ročník

Pracovní sešit 

 • str. 10, cv. 11
 • str. 11, cv. 12, 13

 

 

27. 9. 2021

Úkoly pro chybějící žáky - 4. ročník

1. Úkol z ČJ máš ve schránce školy

 •  pracovní list (vyjmenovaná slova) - celý vypracuj

22. 9. 2021

Úkoly pro marody – 4. ročník

 

1. Učebnice str. 19 – zopakuj si slova souznačná a protikladná

 • projdi všechna cvičení ústně, ve škole je budeme psát

 

2. Pracovní sešit – zelený

 • str. 13 doplň celou stranu, všechna cvičení

 

3. Pracovní list ve schránce školy

 • vypracuj a nalep do pracovních listů

 

Nezapomínej číst. Za první pololetí je třeba přečíst a zapsat do čtenářského deníku 2 knihy.

 

Úkoly pro marody – 5. ročník

1. Vyčasuj do sešitu sloveso 

 • CHTÍT v podmiňovacím způsobu

2. Učebnice str. 14 – 15

 • ústně udělej cv. 6, 7a, cv1. Na str. 15

3. Do sešitu napiš cv. 1a, str. 17

Nezapomínej číst. Za první pololetí je třeba přečíst a zapsat do čtenářského deníku 2 knihy.

21. 9. 2021

Úkoly pro marody - 4. ročník

 

1. Napiš do sešitu:

 • Učebnice str. 18, cv. 2 do sešitu

2. Opiš větu do sešitu a udělej rozbor:

 

Dnes ráno zpívali ptáci o sto šest, křičeli z plných plic.

 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen

 

3. Ve schránce školy máš podepsaný pracovní list. Celý ho vypracuj a nalep do sešitu – Pracovní listy

 

Úkoly pro marody - 5. ročník

 

1. Napiš do sešitu:

 • Učebnice str. 14, cv. 5 do sešitu – opiš 5 vět, doplň sloveso ve správném tvaru

2. Opiš větu do sešitu a udělej rozbor:

 

Dnes ráno zpívali ptáci o sto šest, křičeli z plných plic.

 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen

 

3. Ve schránce školy máš podepsaný pracovní list. Celý ho vypracuj a nalep do sešitu – Pracovní listy

 

16. 9. 2021

Úkoly pro chybějící žáky - 4. ročník

 • Poskládej podle abecedy slova a napiš do sešitu

hřib, kozák, křemenáč, klouzek, bedla, muchomůrka, babka, žampion, suchohřib, holubinka, pýchavka, liška

 • Urči mluvnické kategorie u slov:

bydlel

v příbytku

sedává

měl nábytek

na zahradu

neseděli

 • Opakuj všechna vyjmenovaná slova !

 

Úkoly pro chybějící žáky - 5. ročník

Pětiminutovky str. 5

Pracovní sešit str. 8

Učebnice str. 12, cv. 1b - do sešitu odpověz na modré otázky

 

15. 9. 2021

Úkoly pro chybějící žáky - 4. ročník

 • Český jazyk - pracovní list (je ve školní schránce)
 • Pravopisné pětiminutovka str. 3, 4
Úkoly pro chybějící žáky - 5. ročník
 
 • Pětiminutovky str. 13
 • Pracovní list je ve schránce školy

13. 9. 2021

5. ročník

1. Do sešitu vyčasuj sloveso BÝT

a) způsob oznamovací

 • minulý čas
 • přítomný čas
 • budoucí čas
b) způsob rozkazovací
c) způsob podmiňovací
 
 
2. Pracovní sešit
vypracuj str. 7 - celou
 
3. Psali jsme diktát - můžeš vyzkoušet

10. 9. 2021

4. ročník

Pracovní sešit str. 2 - celou doplnit

Učebnice str. 12, cv. 2 - opiš do sešitu

 

5. ročník

Pracovní sešit str. 6 - celou doplnit

Učebnice str. 11, cv. 6a

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. 9. a 9. 9. 2021 - Úkoly pro marody

4. ročník

1. Učebnice str. 9

a) napiš do sešitu cv. 2, cv. 4

b) seřaď do sešitu podle abecedy slova: týden, nohy, deštík, hodiny, ložnice, květiny

2. Učebnice str. 10

a) napiš do sešitu cv. 2a

b) seřaď podle abecedy a napiš do sešitu cv. 3

3. Opiš větu:

Mirek nešťastnou náhodou rozbil můj milovaný hrneček.

·         Urči nad každým slovem číslem slovní druhy

·         Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen (rod, číslo a pád) a u sloves (osoba, číslo, čas)

 

5. ročník

1. Učebnice str. 8

a) napiš do sešitu cv. 2

b) vypiš do sešitu všechna slova, kde chybí i/y ze cv. 3a

2. Učebnice str. 9

a) Napiš do sešitu ke každému slovu 3 slova příbuzná a vyznač u nich kořen

Kvetou –

Voda –

Ticho –

Déšť –

b) Opiš do sešitu cv. 6

c) Piš do sešitu větu ze cv. 7a

·         Urči u podstatných jmen a u sloves mluvnické kategorie

___________________________________________________________________________________________________________________________

7. 9. 2021

Úkoly pro marody

Pracovní sešit – str. 1 – celá

Český jazyk učebnice – str. 8, cv 3a - napiš do sešitu

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Fotogalerie: Úkoly do Čj

Tato fotogalerie je prázdná.