Informace

Učivo pro chybějící žáky 17.9. 2021

4. ročník

Matematika

- početník strana 6 a strana 7 písemně

 

Vlastivěda

- v pracovním sešitě strana 4 písemně dokončit

------------------------------------------------------------------------

Učivo pro chybějící žáky 17.9. 2021

5. ročník

Matematika

- početník strana 6/ cvičení 1 a strana 7/ cvičení 1 a 2 písemně

 

Vlastivěda

- v pracovním sešitě strana 8 a 9 písemně kraj Praha a středočeský

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo pro chybějící žáky 16.9. 2021

4. ročník

 

Matematika

- z učebnice strana 6/ cvičení 25 a 27 písemně do sešitu

 

Angličtina

- v učebnici strana 8 - 9 čtení, procvičování slova can

----------------------------------------------------------------------------------

Učivo pro chybějící žáky 16.9. 2021

5. ročník

 

Matematika

- početník strana 4 celá, strana 5 / cvičení 1

 

Angličtina

- v pracovním sešitě strana 10 písemně ověř si své pokroky

------------------------------------------------------------------------------------

Učivo pro chybějící žáky 15.9. 2021

4. ročník

 

Matematika

- z učebnice strana 5, zopakovat jednotky délky ústně,

strana 5 / cvičení 22 písemně

 Přírodověda

- přečíst téma v učebnici strana 4  voda a strana 5 vzduch

---------------------------------------------------------------------------------------

Učivo pro chybějící žáky 15.9. 2021

5. ročník

 

Matematika

-  z učebnice strana 12/ cvičení 5, 6, 7 písemně

 Přírodověda

- z učebnice strana 12 - 13 přečíst téma vzduch, světlo a teplo

----------------------------------------------------------------------------------------

Učivo pro chybějící žáky 14.9. 2021

4. ročník

Matematika

- početník strana 5 písemně, pamětné násobení a dělení

v oboru násobilek

 

Vlastivěda

- v učebnici strana 8 - 9 , Keltové v naší historii,

v pracovním sešitě strana 4/ cvičení 3 písemně

 

Angličtina

- z učebnice strana 7 napsat odpovědi na otázky 1- 6 na zvláštní papír

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo pro chybějící žáky 14.9. 2021

5. ročník

Matematika

- z učebnice strana 11/ cvičení 3 a 6 písemně

 

Vlastivěda

- v pracovním sešitě strana 6 - 7 písemně

 

Angličtina

- v pracovním sešitě strana 6 písemně, Numbers

 

Přírodověda

- pracovní list písemně, neživá příroda

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo pro chybějící žáky 13.9. 2021

5. ročník

Matematika

- pracovní list: počtářské chvilky, písemně

 

Angličtina

- v pracovním sešitě strana 78 Numbers = čísla, 

opakování, ústně

--------------------------------------------------------------------

Doučování

Zájemci o doučování z matematiky a angličtiny,

začínáme v pondělí 13.9.

1. skupina hned po vyučování a návratu z oběda

2. skupina po kroužku Notičky 13.45 hod

----------------------------------------------------------------------------

Návštěva ZŠ Mohelno

V pondělí 20.9. navštívíme ZŠ Mohelno,

prohlédneme si především novou jazykovou

učebnu.

Odjezd autobusem od školy v 7.45 hod.

a návrat zpět do 12 hod. Oběd jako obvykle.

-------------------------------------------------------------------------------

                               Kroužky

Kroužky

Uličníci

pátek

13.00 - 14.30 hod.

Šikula

pátek

13.00 -14.30 hod.,

14.30 – 16.00 hod.

 

 

 

Notičky pondělí  13.00 - 13.45 hod.
Netradiční sporty   středa 14.00 - 14.45 hod.

Kroužky budou probíhat od října do května.

Uličníci a Šikula - první setkání 24. 9. 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo pro chybějící žáky 10.9. 2021

4. ročník

Matematika

- početník strana 3 písemně,

sčítání a odčítání do 1000

Vlastivěda

- v pracovním sešitě strana 3/ cvičení 2:

za dávných časů, pravěk

----------------------------------------------------------------------

5. ročník

Matematika

- početník strana  2 - 3 písemně

Vlastivěda

- pracovní sešit strana 5, opakování ze 4. ročníku,

dokončit

----------------------------------------------------------------------

Učivo pro chybějící žáky 9.9. 2021

4. ročník

Matematika

- z učebnice strana 9/ cvičení 1 a 2 do geometrického sešitu:

úsečky, trojúhelníky ( opakování)

Angličtina

- v pracovním sešitě strana 6/ cvičení 1, 2 Sports time

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ročník

 

Matematika

- z učebnice strana 7/ cvičení 5, strana 8 /  cvičení 3, strana 9/ cvičení 4

procvičování písemného sčítání a odčítání do sešitu

Angličtina

- napsat do slovníčku a naučit slovíčka z pracovního sešitu strana 74/ část 1 B

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kroužky
 
Od října budou probíhat na naší škole zájmové kroužky, ještě hledáme vhodné termíny, 
tedy se o nich dovíte postupně.
V tuto chvíli víme, že:
  • v pátek budou probíhat kroužky z DDM Náměšť - tedy ŠIKULA  a ULIČNÍCI -
  •  na tyto kroužky se prosím přihlaste elektronicky na stránkách DDM Náměšť nad Oslavou.
  •  
  • Sbor Notičky - pod vedením Mgr. I. Zejdové - hledáme vhodný termín
  • Netradiční i tradiční sporty - pod vedením Mgr. D. Elicera - hledáme vhodný termín
  • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olympijský běh

Ve středu 8. 9. 20021 půjdeme na fotbalové hřiště plnit školní olympiádu.

S sebou učení na první a pátou vyučovací hodinu. Sportovní oblečení, obuv, dostatek pití, svačinu - do batůžku.

 

Bongo

23. 9. 2021 pojedeme do Bonga v Brně. Odjezd v 8.15 hod. autobusem od školy, ale do školy přijdou děti normálně. S sebou pouzdro, pití, kapesné, svačinu, tričko s dlouhým rukávem, pevné ponožky. 

Návrat kolem 12 hod.. Oběd – jako obvykle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí čtvrťáci a páťáci,

 

prázdniny nám utekly jako voda a zítra ve středu 1. 9. začínáme v 8h 

nový školní rok.

Doufám , že jste si všichni odpočinuli.

Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. máme čtyři vyučovací hodiny podle rozvrhu.

Já i paní učitelka Ivana Zejdová se na Vás moc těšíme.

 

Přeji Vám i Vašim rodičům pohodový školní rok.

 

Lenka Čechová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------