Samostatná práce pro týden 15. – 19. 6.  2020

Vážení rodiče, milí třeťáci, kteří nadále pracujete doma

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 3. ročník

 

 1. Z pracovního sešitu strana 62- 63 písemně
 
Matematika , 3. ročník
 
1. Z učebnice strana 52/ cvičení 15, 20 písemně
2. Z učebnice strana 54 - práce s kalkulačkou, praktické úkoly
 
 
Člověk a jeho svět, 3. ročník
 
1. V pracovním sešitě strana 61 - 62 Závěrečné opakování písemně
2. V pracovním sešitě strana 63- 64 Závěrečný test písemně
 
 
Lenka Čechová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce pro týden 8. – 12. 6.  2020

Vážení rodiče, milí třeťáci, kteří nadále pracujete doma

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 3. ročník

 

 1. Z pracovního sešitu strana 59 - 60 písemně

 

Matematika, 3. ročník

 1. Z učebnice strana 47 / cvičení 14, 17 písemně
 2. Z učebnice strana 48/ cvičení 22, 25 písemně
 3. Z učebnice strana 50 ústně

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

 1. V pracovním sešitě strana 55 - 59 písemně

Lenka Čechová

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samostatná práce pro týden 1. – 5. 6.  2020

 

Vážení rodiče, milí čtvrťáci, kteří budete nadále pracovat doma

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 4. ročník

 1. Pokračujeme v lekci 12, Stone soup, Polévka z kamínků

Z pracovního sešitu strana 58-59/ cvičení 2 a strana 60 – písemně

 

 

Matematika, 4. ročník

 1. Z učebnice strana 43/ cvičení 1 a 2 – ústně, 3 a 7 písemně
 2. Z učebnice strana 40/ cvičení 1 ústně a 2 písemně
 3. Z učebnice strana 42/ cvičení 1,2 ústně a cvičení 5 písemně

 

Vlastivěda, 4. ročník

 1. Přečti si v učebnici strana 36- 37 téma Ochrana přírody
 2. V pracovním sešitě strana 24/ cvičení 1,2, 3 písemně a strana 25/ 4,5, 6 7 písemně

 

 Přírodověda, 4. ročník

 1. Přečíst v učebnici strana 64- 65, vypsat do sešitu a naučit:
 • Obiloviny
 • Luskoviny
 • Olejniny
 • Pícniny
 • Plevele

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce pro týden 1. – 5. 6.  2020

 

Vážení rodiče, milí třeťáci, kteří budete nadále pracovat doma

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 3. ročník

 

 1. Z pracovního sešitu strana 56- 57 písemně ( s pomocí učebnice strana 56- 57)
 2. Z pracovního sešitu strana 58 písemně

 

Matematika, 3. ročník

 1. Z učebnice strana 44/ 2 (písemně do geometrického sešitu)
 2. Z učebnice strana 45/ cvičení 1, 2, 6 písemně a strana 46/ cvičení 7,8 písemně

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

 1. V pracovním sešitě strana 53- 54 písemně

Lenka Čechová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce pro týden 25.- 29.5. 2020

 

Vážení rodiče, milí čtvrťáci, kteří budete nadále pracovat doma

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 4. ročník

 1. Začínáme lekci 12, Stone soup, Polévka z kamínků

Napiš a nauč se slovíčka lekce 12

 

a long time ago ( e long taim egou) dávno v minulosti

go away! ( gou ewei) Jdi, jděte pryč!

a fire ( e fair) oheň

a pot ( e pot) hrnec

a stone ( e stoun) kámen

soup ( sup) polévka

carrots ( kerets) mrkve

soon ( sún) brzy

ready( redy) připraven, připravena

Don ´t cry. Neplač, neplačte.

What ´s the problem? Jaký je problém?

 

 1. Přečti si text v učebnici strana 56 - 57
 2. V pracovním sešitě strana 56 - 57 písemně

 

Matematika, 4. ročník

 

 1. Z učebnice strana 34/ cvičení 21,22 a strana 35/ 31 písemně
 2. Z učebnice strana 22 Obsah obdélníku strana 22, zapamatuj si vzorec v červeném rámečku
 3. Z učebnice strana 23/ cvičení 5 a 6 písemně
 4. Z učebnice strana 28 Obsah čtverce, zapamatuj si vzorec v červeném rámečku
 5. Z učebnice strana 28/ cvičení 3 písemně

 

Vlastivěda, 4. ročník

1.Z učebnice strana 33 – 35, přečti téma Nerostné bohatství a průmysl České republiky

2. V pracovním sešitě strana 21- 23 písemně

 

Přírodověda, 4. ročník

 1. Z učebnice strana 61- 63 přečti téma Ekosystém pole
 2. Z učebnice strana 62/ 4, 5 písemně do sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce pro týden 25.- 29.5. 2020

 

Vážení rodiče, milí třeťáci, kteří budete nadále pracovat doma

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

 

 

Angličtina, 3. ročník

 

 1. Pokračujeme v lekci 11,

napiš a nauč se slovíčka

 

a comic ( e komik) komiks, kreslený příběh

a box ( e boks) krabice

Are there……? Jsou tam……?

Yes, there are. Ano, jsou.

No, there aren ´t. Ne, nejsou.

in v

on na

 1. V pracovním sešitě strana 54/ cvičení 4 a 5, strana 55 /cvičení 6 a 7 písemně

 

 

Matematika, 3. ročník

 

 1. Z učebnice strana 34/ cvičení 18, strana 36/ cvičení 23, 26, 27, 28, 30 písemně
 2. Z učebnice strana 37/ cvičení 3, 4, 5, 6, 7 písemně Kruh a kružnice opakování

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

 

 1. V pracovním sešitě strana 52 písemně

 

Prosím, aby ti z Vás, kteří nemáte doma pracovní sešit, jste si ho

vyzvedli ve škole. Budeme v něm od tohoto týdne pracovat.

Děkuji

 

 

Lenka Čechová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce pro týden 18.- 22.5. 2020

 

Vážení rodiče, milí čtvrťáci,

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Jsem ráda, že se Vám práce daří.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 4. ročník

 1. Pokračujeme v lekci 11, Then and now, Tehdy a nyní

Napiš a nauč se slovíčka lekce 11, třetí část

 

fish eater ( fiš ítr) živící se rybami

It had no tail. (it hed nou teil) Neměl ocas.

It wasn´t (it woznt) Nebyl, nebyla, nebylo….

Hands up! (hends ap) Ruce vzhůru!

Don´t be stupid! ( dónt bí stjupid) Nebuď hloupý!

How do I feel? ( hau du ai fíl) Jak se cítím?

 

 1. V pracovním sešitě strana 54/ cvičení 5 a 6

             a  strana 55/ cvičení 7 písemně

 

 

Matematika, 4. ročník

 

 1. Z učebnice strana 33/ cvičení 9 a 10 ústně
 2. Z učebnice strana 33/ cvičení 11, 12, 13, 14, 15 písemně

 

          Vlastivěda, 4. ročník

 1. Z učebnice strana 31 – 32 si přečti téma Půda a zemědělství  České republiky
 2. Napiš do pracovního sešitu strana 20 do poznámek druhy půd z učebnice strana 31
 3. V pracovním sešitě strana 20/ cvičení 1,2, 3 písemně

 

Přírodověda , 4. ročník

 1. Z učebnice strana 60 si přečti téma Živočichové společenství potoků a řek,

          v červeném rámečku Zapamatuj si se nauč

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samostatná práce pro týden 18.- 22.5. 2020

 

Vážení rodiče, milí třeťáci,

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Jsem ráda, že se Vám práce daří.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

 

 

Angličtina, 3. ročník

 

 1. Pokračujeme v lekci 11, My favourite things, Moje oblíbené věci,

druhá část

Napiš a nauč se slovíčka

 

a computer ( e kompjutr) počítač

a television , TV ( e televižn, tíví) televize

a telephone ( telifeun) telefon

a video recorder (videou rikodr) videorekordér

a video ( videou) videonahrávka,video

a CD player ( sidi pleier) přehrávač

a computer game ( kompjutr geim) počítačová hra

How many computers are there? ( hau meny kompjutrs ár dér) Kolik je tam počítačů?

 

 1. V pracovním sešitě strana 53/ cvičení 3 písemně

 

 

Matematika, 3. ročník

 

 1. Z učebnice strana 34/ cvičení 13, 14, 15, 16, 17 písemně

 

                   Člověk a jeho svět, 3. ročník

Zadej na youtube odkaz a poslouchej na téma Zdravý životní styl

 

www.youtube.com/watch?v=pEMrzyiHiok

 

 www.youtube.com/watch?v=meROoYJC52w

 

Lenka Čechová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, 

 

prosím, aby jste mi do 15.5. napsali na můj email cechova.zskralice@email.cz,

jestli Vaše dítě 

25.5. do školy nastoupí nebo nenastoupí.

Někteří z Vás už mi tuto informaci sdělili.

Bližší informace najdete na úvodní stránce webu školy.

Děkuji

Lenka Čechová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce pro týden 11.- 15.5. 2020

 

Vážení rodiče, milí čtvrťáci,

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Jsem ráda, že se Vám práce daří.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 4. ročník

 1. Pokračujeme v lekci 11, Then and now, Tehdy a nyní

Napiš a nauč se slovíčka lekce 11, druhá část

 

the earth (erf)  Země

bad (bed) špatný

sharp (šáp) ostrý

strong (stróng ) silný

teeth (tíf) zuby

claws( klóz) drápy

jaws( džoz) čelisti

afraid of ( efreid) bát se, obávat se čeho

meat eater ( mít ítr) masožravec

plant eater (plent ítr) býložravec

diplodocus (diplodikes) druh dinosaura

T.Rex ( tý reks) druh dinosaura

Tell me about ………(tel mí ebaut) Vyprávěj/vyprávějte  mi o…………

 

2. V učebnici strana 53 přečti si

 

Vysvětlení spojení

 

They were = oni byli

They had = oni měli

 

 1. V pracovním sešitě strana 53/cvičení 3 a 4 písemně

 

Matematika, 4. ročník

 1. Z učebnice strana 30/ cvičení 7, 9, 12, 13 písemně
 2. Z učebnice strana 32/ cvičení 1, 3 písemně
 3. Z učebnice strana 32/ cvičení 2 ústně

 

Vlastivěda, 4. ročník

 1. Přečti si v učebnici na straně 29 téma Podnebí a počasí
 2. Z učebnice strana 29 Zapamatuj si! napiš do pracovního sešitu strana 18 poznámky a nauč se
 3. V pracovním sešitě strana 18/ cvičení 1, 2, 3, 4 písemně
 4. V pracovním sešitě strana 19/ cvičení 1,2 písemně

 

Přírodověda, 4. ročník

 1. Přečti si v učebnici strana 58 – 59 téma Ekosystém potok a řeka
 2. Z učebnice strana 58/ cvičení 1 písemně do sešitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samostatná práce pro týden 11.- 15.5. 2020

 

Vážení rodiče, milí třeťáci,

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Jsem ráda, že se Vám práce daří.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

 

 

Angličtina, 3. ročník

 

 1. Začínáme lekci 11, My favourite things, Moje oblíbené věci,

první část

Napiš a nauč se slovíčka

 

a ball ( e bol) míč

a aeroplane (en eroplein) letadlo

a radio ( e reidiou) rádio

a poster ( e poustr) plakát

a guitar ( e gitár) kytara

an umbrella ( en ambrela) deštník

a doll ( e dól) panenka

a keyboard ( e kíbord) klávesnice

keyboards (kíbords) klávesy

a room ( e rum) místnost, pokoj

Is there a ball in the room? Je v místnosti míč?

Yes, there is. Ano, je.

No, there isn´t. Ne , není.

 

 1. V pracovním sešitě strana 52/ cvičení 1, 2 písemně

 

Matematika, 3. ročník

 1. Z učebnice strana 32/cvičení 5 písemně
 2. Z učebnice strana 33/ cvičení 8, 10,12 písemně

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

 

Zadej na youtube a poslouchej informace o pyramidě pohybu

 

www.youtube.com/watch?v=ycckZ_a52x4&t=22s

 

Lenka Čechová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatná práce pro týden 4.- 7.5. 2020

 

Vážení rodiče, milí čtvrťáci,

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Jsem ráda, že se Vám práce daří.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 4. ročník

 1. Začínáme lekci 11, Then and now, Tehdy a nyní

Napiš a nauč se slovíčka lekce 11, první část

 

It was ………( it woz) To bylo……

It had………..( it hed) To mělo…..

a mammoth( e memef) mamut

first (ferst) první

different (difrent) rozdílný

toes ( teuz) prsty na noze

a neck ( nek) krk

front feet ( front fít) přední nohy

back feet ( bek fít) zadní nohy

three metres tall tři metry vysoký

hooves (huvz) kopyta

tusks (tasks) kly

small ( smól) malý

alive ( elaiv) naživu, živý

 

 1. V učebnici strana 52 přečti si a rozhodni, která věta je pravdivá true

a která je nepravdivá false, ústně

 

 1. Z pracovního sešitu strana 52/ cvičení 1, 2

 

had – měl, měla, mělo

was – byl, byla, bylo

 

 1. Zadej na youtube odkaz a zopakuj zvířata

 

www.youtube.com/watch?v=a53DkiJ5HDc

 

Matematika, 4. ročník

 

 1. Z učebnice strana 27/ cvičení 28 a 29 písemně do sešitu

matematiky

 1. Z učebnice strana 29/ cvičení 1, 2 písemně do sešitu matematiky

           Vztahy mezi čísly, pracuj s číselnou osou

 1. Z učebnice strana 29/ cvičení 5 písemně do sešitu matematiky

 

Vlastivěda, 4. ročník

 Téma : Vodstvo České republiky

1.V učebnici strana 28 přečíst

2. V pracovním sešitě strana 17 písemně

 

Přírodověda, 4. ročník

Téma : Ekosystém potok a řeka

 1. V učebnici strana 56-57 přečíst
 2. Ze strany 57 vypiš do sešitu rostliny,

které se nacházejí v blízkosti potoků a řek

A/ dřeviny :

B/ byliny :

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodiče, milí třetáci,

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Jsem ráda, že se Vám práce daří.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

 

Angličtina, 3. ročník

 

 1. Z pracovního sešitu strana 51/ cvičení 7 a 8 písemně
 2. Zadej si na youtube odkaz a poslouchej Safari animals

 

www.youtube.com/watch?v=LHgX-wcjQNY

 

 

              Matematika, 3. ročník

 1. Z učebnice strana 32 Dělení mimo obor násobilky

cvičení 1, 2, 4,6 písemně do sešitu

 

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

Tento týden nás čeká téma: Zdravý životní styl

 

Zadej na youtube odkaz a poslouchej povídání o Pyramidě výživy

 

www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs

Na zvláštní papír si napiš zdravý jídelníček na den.

Můj jídelníček

- snídaně 

- svačina

- oběd

- svačina

- večeře

Můžeš doplnit také obrázky.

 

L. Čechová

_____________________________________________________________________________________________________________

Samostatná práce pro týden 27. – 30. dubna 2020

 

Vážení rodiče, milí čtvrťáci,

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Jsem ráda, že se Vám práce daří.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 4. ročník

 

 1. Pokračujeme v lekci 10, třetí  část,  Amazing animals, Úžasná zvířata

napiš do slovníčku a nauč se

 

grasslands (graslendz) lučiny, grass-tráva

rivers (rivrz) řeky

the sea ( sí) moře

forests ( forists) lesy

plants ( plents) rostliny

Where does the lion live? ( wér das de lajen lív)

Kde žije lev?

What does the monkey eat? ( wot das de mankí ít)

Co opice jí?

 

 1. Z učebnice strana 50 Animals quiz ústně
 2. V pracovním sešitě strana 50/ cvičení 5,6, 7

a strana 51/ cvičení 8

 1. Datum 30.dubna souvisí s pálením čarodějnic.

Letos neproběhne tradičně, ale ty si nakresli

obrázek čarodějnice na papír a napiš si anglická slovíčka co tě

napadnou k obrázku.

 

Hello, I am a witch. My name is Kat.

How are you? I am fine.

Have nice spring days.

 

Matematika, 4. ročník

 

Tento týden nás čekají převody jednotek, opakování

 

1.Jednotky délky

1km- kilometr

1 km = 1000 m

1m- metr

1 m = 10 dm, 100 cm, 1000 mm

1 dm - decimetr

1 dm =10 cm, 100 mm

1cm - centimetr

1 cm = 10mm

1mm - milimetr

 

 

 

Z učebnice strana 26 /cvičení 14,15, 18 písemně do sešitu

 

2. Jednotky hmotnosti

1t- tuna

1 t = 1000 kg

1kg - kilogram

1kg = 1000 g

1g - gram

 

 

Z učebnice strana 27 / cvičení 19, 21 písemně do sešitu

 

 1. Jednotky objemu

1hl - hektolitr

1hl = 100 l

1l - litr

 

 

Z učebnice strana 27 / cvičení 24, 25 písemně do sešitu

 

 

Vlastivěda, 4. ročník

 Téma : Vodstvo České republiky

1.V učebnici strana 26- 27 přečíst

2. V pracovním sešitě strana 16 písemně

 

Přírodověda, 4. ročník

 Dopravní výchova pokračování

Na internetu si zadej https://www.zakruta.cz/

Projdi si

- online test dopravních značek

-online test křižovatek

 

________________________________________________________________________________________

 

Samostatná práce pro týden 27. – 30. dubna 2020

 

Vážení rodiče, milí třeťáci,

 

zdravím Vás, děkuji za zaslání úkolů v minulém týdnu.

Jsem ráda, že se Vám práce daří.

Prosím o zaslání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky i pro tento týden na můj email

cechova.zskralice@email.cz

 

Angličtina, 3. ročník

 1. Pokračujeme v lekci 10, třetí část, Animal safari, Zvířecí safari,

napiš do slovníčku a nauč slovíčka

a penguin( e pingwin) tučnák

a parrot ( e peret) papoušek

an eagle ( en ígl) orel

an ostrich ( en ostrič) pštros

wings (wings) křídla

grass (grás) tráva

leaves( lívz) listy

fruit ( frut) ovoce

nuts (nats) oříšky

North America (norf emerika) Severní Amerika

South Amerika ( souf emerika) Jižní Amerika

Africa Afrika

the Antarctic Antarktida

I am from the Czech republic.( ai em from de ček ripablik)

Jsem z České republiky.

 

2.V pracovním sešitě strana 50/ cvičení 5 písemně

Doplňuješ názvy zvířat, před název člen a(e) nebo an (en)

 

 • a-  píšeme před slova začínající souhláskou

       an - píšeme před slova začínající samohláskou

 

 1. V pracovním sešitě strana 50/ cvičení 6 písemně

 

 1. Datum 30.dubna souvisí s pálením čarodějnic.

Letos neproběhne tradičně, ale ty si nakresli

obrázek čarodějnice na zvláštní papír

a napiš si anglická slovíčka co tě napadnou.

Hello, I am a witch. My name is Polly.

How are you? I am fine.

Have nice spring days.

 

 

Matematika, 3. ročník

Z učebnice strana 29 /cvičení 12, 13, 14, 15, 16

písemně do sešitu matematiky

 

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

Zadej si na youtube a sleduj

Michalova doprava

 

 

Ať se Vám úkoly daří a přeji hezké jarní dny.

Lenka Čechová

____________________________________________________________________________________________

 

Samostatná práce pro týden 20. – 24. dubna 2020

Vážení rodiče, milí čtvrťáci,

 prosím o zasílání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky na můj email

cechova.zskralice@email.cz

Těm co již zasíláte, děkuji.

 

 

Angličtina, 4. ročník

 1. Pokračujeme v  lekci 10, druhá část,  Amazing animals, Úžasná zvířata

napiš do slovníčku a nauč se

 

a fruit bat( e frut bet) kaloň , zvíře podobné netopýrovi

a snowy owl(e sneuvi aul) sněžná sova

a polar bear (e poule ber) lední medvěd

it lives (it livz) žije

it swims ( it swimz) plave

it flies ( it flaiz) létá

a hot place ( e hot pleis) horké místo

it doesn´t live……….nežije…….

 

 1. V pracovním sešitě strana 49 cvičení 3,

pomůže ti učebnice strana 49

a ve cvičení 4 procvičuješ otázky

Např.

Does it swim? (das it swim) Plave?

Yes, it does.  Ano.          No, it doesn´t. Ne.

 

 1. Na youtube zadej animal song for children, zopakuj si zvířata,

už umíme řadu zvířat pojmenovat

 

 

Matematika, 4. ročník

 

 1. Z učebnice strana 25 Řešíme slovní úlohy

cvičení 6, 7, 8, 9 (opakování dělení se zbytkem) písemně do sešitu matematiky č.2

 1. Z učebnice strana 25/cvičení 11 procvičování – Zlomky

na zvláštní nelinkovaný papír

 1. Z učebnice strana 26/cvičení 12 písemně do sešitu matematiky č.2

 

Vlastivěda, 4. ročník

 

Téma : Povrch České republiky, pokračování

 

 1. V učebnici strana 24 – 25 přečti
 2. V pracovním sešitě strana 15 písemně
 3. Pracuj s mapou České republiky na úplném konci učebnice

 

 

Přírodověda, 4. ročník

V tomto týdnu budeme procvičovat dopravní výchovu a bezpečné chování

v silničním provozu.

Zadej na internetu výukový program:

https://www.dopravnivychova.cz/

 • Markétina dopravní výchova
 • otevři pracovní listy vyber 1. stupeň, 4. ročník

________________________________________________________________________________________

 

Samostatná práce pro týden 20. – 24. dubna 2020

Vážení rodiče, milí třeťáci,

prosím o zasílání

naskenovaných nebo vyfocených úkolů z pracovního sešitu angličtiny

a vypočítaných příkladů z matematiky na můj email

cechova.zskralice@email.cz

Těm co již zasíláte, děkuji.

 

Angličtina, 3. ročník

 1. Pokračujeme v lekci 10, druhá část , Animal safari, Zvířecí safari,

napiš do slovníčku a nauč se slovíčka

 

a jeep (e džíp) džíp

roar ( ró) řvát

hiss ( his) syčet

snap ( snep) chňapat

but ( bat) ale

 1. V pracovním sešitě strana 49 / cvičení 3 a 4

písemně

 

 

Matematika, 3. ročník

 

 1. Z učebnici strana 28/ cvičení 6 – zaokrouhlování čísel na desítky, opakování

písemně do malého sešitu matematiky

 1. Z učebnice strana 29 cvičení 7,8, 9, 10,11 písemně do malého

sešitu matematiky

 • ve cvičení 9 procvičování jednotek délky m= metr, cm = centimetr

1m = 100 cm,

 • ve cvičení 10 procvičování jednotek objemu hl = hektolitr, l = litr

1hl = 100 l

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

 

V tomto týdnu budeme procvičovat dopravní výchovu a bezpečné chování

v silničním provozu.

Zadej na internetu výukový program:

https://www.dopravnivychova.cz/

 • Markétina dopravní výchova
 • otevři pracovní listy vyber 1. stupeň, 3. ročník

Lenka Čechová

__________________________________________________________________________________________________________

Samostatná práce pro týden 14. – 17. dubna 2020

Zdravím Vás milí čtvrťáci po prodlouženém velikonočním víkendu.

Doufám, že jste si svátky jara užili příjemně se svými blízkými a nyní učivo.

 

Angličtina, 4. ročník

 1. Začínáme lekci 10, první část,  Amazing animals, Úžasná zvířata

             napiš do slovníčku a nauč se

 

a whale( e weil) velryba

a gorilla (e gorila) gorila

a frog ( e frog) žába

it eats (it  íts) jí, žere

meat ( mít) maso

insects (insekts) hmyz

amazing ( emeizing) úžasný

 

 1. V pracovním sešitě strana 48 písemně cvičení 1 a 2
 2. Na youtube zadej animal song for children, zopakuj si zvířata,

              už umíme řadu zvířat pojmenovat

 

Matematika, 4. ročník

 

 1. Z učebnice strana 18/ cvičení 18,19, 20, 23, 25 do sešitu matematiky č.2
 2. Z učebnice strana 19 Jak dlouho žili?:

Vypočítej jak dlouho žili Josef Mánes, Mikoláš Aleš,

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová

také písemně do sešitu matematiky č. 2

 

Pokud nevíš, kdo byly tyto osobnosti, vyhledej si s pomocí internetu.

 

Přírodověda, 4. ročník

 

 1. Přečti si v učebnici strana 54 – 55
 2. Vytvoř na nelinkovaný papír projekt na téma Ekosystém park,

nakresli a popiš názvy rostlin a živočichů, které zde můžeme najít.

 

Projekty už jsme v přírodovědě spolu dělali a práce se vám dařila.

Budu se těšit, že až se potkáme budete ve třídě prezentovat.

 

Vlastivěda , 4. ročník

 

Téma : Povrch České republiky

 

 1. V učebnici strana 23 přečti a snaž se naučit typy krajiny podle výškového rozdílu
 2. V pracovním sešitě strana 14 písemně
 3. Pracuj s mapou České republiky na úplném konci učebnice

________________________________________________________________________________________________

Samostatná práce pro týden 14. – 17. dubna 2020

 

Zdravím Vás milí třeťáci po prodlouženém velikonočním víkendu.

Doufám, že jste si svátky jara příjemně užili se svými blízkými a nyní učivo.

 

Angličtina, 3. ročník

 1. Začínáme lekci 10, první část , Animal safari, Zvířecí safari,

napiš do slovníčku a nauč slovíčka

 

a hippo (e hipou) hroch

a lion ( e laien) lev

a giraffe ( e džiraf)žirafa

a monkey ( e manki) opice

an elephant ( en elifent) slon

a snake( e sneik) had

a crocodile( e krokodail) krokodýl

There is (der iz) Tam je….

There are (der ár)Tam jsou……..

Vazba , která říká, že někdo něco je/ existuje.

         There is a lion. Tam je lev. – pro číslo jednotné.

         There are five lions. Tam je pět lvů. – pro číslo množné

 1. V pracovním sešitě strana 48/ cvičení 1 a 2 písemně
 2. Na youtube zadej animal song for children, zopakuj si zvířata,

už umíme řadu zvířat pojmenovat

 

 

Matematika, 3. ročník

 1. Opakování násobilky
 2. Nová látka : Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

 

 1. 156 = 4 . 100 + 4 . 50 + 4 . 6 = 400 + 200 + 24= 624

Pamatuj,

že obvykle nejprve násobíme stovky, pak desítky, nakonec jednotky a součiny sečteme.

Z učebnice strana 28/ cvičení 2,3, 4 písemně do sešitu matematiky

Ověř si správnost výsledků výpočtem na kalkulačce.

 

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

Zadej si na youtube a poslouchej Byl jednou jeden život

- Kosti a kostra

- Srdce

- Mozek

 

Lenka Čechová

__________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáčci

 

také bych Vám všem chtěla popřát

pohodové svátky jara a pevné zdraví.

 

Lenka Čechová

 

_____________________________________________________________________

 

I wish you HAPPY EASTER.    Lenny

_______________________________________________________________________

 Milí třeťáci a čtvrťáci,

 

doufám, že jste si užili pohodový 

slunečný víkend.

Připravila jsem učivo 

pro další týden 6.- 10. dubna 2020.

Držte se a ať se Vám práce daří.

 

Vážení rodiče,

Vám bych ráda poděkovala za spolupráci.

 

Lenka Čechová

________________________________________________

 

Samostatná práce pro týden 6. dubna – 10. dubna 2020

 

Angličtina, 3. ročník

 1. v pracovním sešitě strana 46 - 47 opakování písemně
 2. zadej si na youtube a poslouchej : easter song for children , velikonoční písně
 3. vyrob si přáníčko Velikonoce - Happy Easter

 

 

Matematika, 3. ročník

 

Z učebnice strana 27/ cvičení 15, 16, 17, 18, 19, 20 písemně

do sešitu matematiky

 

Člověk a jeho svět

Přečíst v učebnici strana 67 téma Stavba těla.

Podle obrázků popisuj a ukazuj.

 

Snaž se naučit a zapamatovat:

Kostra je oporou lidského těla, chrání vnitřní orgány.

Tvoří ji páteř složená z jednotlivých kostí - obratlů.

Páteř je pružná a ohebná.

K páteři je připojena lebka, kostra hrudníku, pánev a kostra horních

a dolních končetin.

V obličejové části lebky se nacházejí zuby, které tvoří chrup.

__________________________________________________________

Samostatná práce pro týden 6. dubna – 10. dubna 2020

 

Angličtina, 4. ročník

 1. opakování lekce 9 v pracovním sešitě strana 46 – 47
 2. v učebnici strana 47 Zahrej si hru – Play the game
 3. zadej si na youtube a poslouchej : easter song for children
 4. vyrob si velikonoční přání HAPPY EASTER Veselé Velikonoce

 

Matematika, 4. ročník

Zlomky pokračování z učebnice strana 17/ cvičení 12, 13

a  ze strany 17/ cvičení 14, 15, 16, 17 vše písemně

do sešitu matematiky č.2

 

! Uprostřed učebnice najdeš názorné Zlomkové počítadlo!

 

 

Přírodověda, 4. ročník

 

V učebnici strana 52 – 53 Příroda na jaře, ekosystém park :

prohlédni si a prostuduj dvojstránku

úkol 1, 2, 3 zpracuj písemně do sešitu

 

Vlastivěda, 4. ročník

 

 1. v učebnici strana 22 ústně Opakování II.

Mapy a orientace v krajině 

 1. v pracovním sešitě strana 13 písemně

______________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí třeťáci a čtvrťáci,

 

zdravím Vás všechny.

Doufám, že jste si příjemně užili slunečné

víkendové dny na zahradě.

Připravila jsem Vám učivo a úkoly pro samostatnou práci 

pro týden 30.března - 3. dubna.

Přeji Vám  milí žáčci, ať se Vám v pohodě a ve zdraví daří.

Pokud by jste si nevěděli rady s některým cvičením,

kontaktujte mne, anebo si označte cvičení v sešitě barevným

puntíkem nebo vykřičníkem.

Až se setkáme ve třídě, vrátíme se společně

ke cvičením, která byla pro vás náročnější.

Držte se, protože jste šikulky, zvládneme to.

 

Lenka Čechová

 

__________________________________________________________________________________________________

Samostatná práce pro týden 30. března -  3. dubna 2020

 

Angličtina, 4. ročník

 

napsat  do slovníčku a naučit slovíčka

Lekce 9, třetí část, my free time

I go walking. / ai gou wokin (g)/ Chodím na procházky.

a singer /singr/ zpěvák, zpěvačka

a penfriend /penfrend/ přítel/přítelkyně k dopisování

hobbies / hobíz/ koníčky

Best wishes /best wišíz/ Mnoho pozdravů

Write to me soon.  Napiš mi brzy.

Now we wait. Teď počkáme.

What does…….mean? Co znamená....?

 

v učebnici strana 44- 45, přečti si texty a snaž se porozumět

pokračování příběhu The dragon crown vám pustím, až se potkáme

některá slovíčka k textu :

Bangor název města

I am from Bangor. Jsem z Bangoru.

a fishing rod  rybářský prut

a whale velryba

Where can we hide? Kde se můžeme schovat?

v pracovním sešitě strana 44/ cvičení 5 a 6, strana 45/ cvičení 7

 

Matematika, 4.ročník

Zlomky procvičování

z učebnice  strana 15/ cvičení 1,2, 3 ústně a cvičení 4 a 7 písemně do sešitu matematiky č.2

z učebnice strana 16 / cvičení 8 a 9 ústně a cvičení 11 písemně

do sešitu matematiky č.2

 

Přírodověda, 4. ročník

v učebnici strana 48 – 51 si přečti text Neživá příroda, vlastnosti látek

( s jednotkami délky, hmotnosti, času už jsme se seznámili v matematice)

Snaž se zapamatovat, čím měříme délku, hmotnost, teplotu , čas.

 

Vlastivěda, 4. ročník

 1. v učebnici strana  20- 21 přečíst text Orientace v krajině
 2. napiš do malého sešitu ze strany 21 v učebnici červený rámeček Zapamatuj si
 3. v pracovním sešitě strana 11/ cvičení 1, 2, 3 a strana 12/ 4, 5, 6

 

 

Samostatná práce pro týden 30. března – 3. dubna 2020

 

Angličtina, 3. ročník

 

napsat do slovníčku a naučit

Lekce 9, třetí část, Bug café – Kavárna broučků

 

breakfast /brekfest/ snídaně

lunch /lanč/ oběd

dinner /din(r)/ večeře

cereal / siriel/ vločky

eggs /egz/ vajíčka

What do you like for breakfast?/ wot du ju laik for brekfest/

Co máš rád/ráda k snídani?

Sports Star /sports star/ sportovní hvězda

Do you like this? /du ju laik dis/ Líbí se ti toto?

 

v učebnici strana 44 přečíst text, snaž se porozumět a ústně doplnit tabulku pod textem

 

v pracovním sešitě strana 44/ cvičení 5 a 6 (zeptej se místo kamarádů členů rodiny) písemně

v pracovním sešitě strana 45/ cvičení 7 a cvičení 8 písemně

 

na youtube poslouchej písničky food song for children

 

 

Matematika, 3. ročník

z učebnice strana 26/ cvičení 9 a 12 písemně do malého sešitu matematiky

z učebnice strana 26/ cvičení 6, 7, 8,13,14 písemně do malého sešitu matematiky

při řešení slovních úloh nezapomeň : zápis, výpočet, odpověď

! Bonusový úkol : z učebnice strana 26/ cvičení 11

Není povinný, je to úkol navíc!

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

v učebnici  strana 66 přečíst téma Stavba těla : svaly, kůže, smysly

 

na youtube se podívej  na Byl jednou jeden život :

 1. Svaly
 2. Kůže
 3. Oko
 4. Ucho

 

 

V angličtině jsme se již naučili pojmenovat části

těla, zopakuj si a procvič s pomocí

youtube body song for children

_____________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče, milí třeťáci a čtvrťáci,

 

určitě jste zvládli úkoly z minulého týdne.

Zadala jsem učivo a úkoly pro samostatnou práci pro týden 

23. - 27. března. Protože jste šikovní, věřím, že práci

zvládnete. Pokud  máte možnost

zpestřete si učivo na youtube, hlavně v angličtině

vám pomůže pro procvičování výslovnosti 

poslech písniček.

I program na ČT2 UčíTelka je fajn.

Ať se Vám daří a hlavně hodně zdraví.

 

Lenka Čechová

____________________________________________________

Samostatná práce pro týden 23. - 27. března 2020

 

Angličtina 3. ročník

-        napsat do slovníčku a naučit

Lekce 9, druhá část, Bug café – Kavárna broučků

apple /epl/ jablko

orange / orindž/ pomeranč

banana / benana/ banán

ice cream / ais krím/ zmrzlina

yoghurt /jogrt/ jogurt

chocolate / čoklet/ čokoláda

 

Do you like…………….?Máš rád/a…………?

Yes, I do.   Ano, mám.    No, I don ´t.Ne, nemám.

 

What is your favourite food?

Jaké je tvoje oblíbené jídlo? My favourite food is………..

 

-         v pracovním sešitě str. 43/ cvičení 4

-         na youtube poslouchej písničky food song for children

Matematika, 3. ročník

-         opakování násobilky

-         Nová látka : Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

-         z učebnice str. 25/ cvičení 1 a 2 do sešitu

Počítej podle vzoru :

 

11.5= (10+1) .5 = (10.5) +(1.5)=55

 

13.7= (10.7) + (3.7) = 70 +21=91

 

- z učebnice str. 25/ cvičení 3 a 4 do sešitu

- opakování geometrického učiva porovnávání

   úseček, střed úsečky

-         v učebnici str. 24/ cvičení 5 a 6, cvičení 7 na zvláštní nelinkovaný papír

 

Člověk a jeho svět, 3. ročník

-         Nová látka : Člověk , lidské tělo

-         Přečíst v učebnici str. 63 – 65

 

 

-         na youtube se podívej  na Byl jednou jeden život, zrození

__________________________________________________ 

 

 

 

 

Samostatná práce pro týden 23. - 27. března 2020

 

Angličtina 4. ročník

 

- napsat  do slovníčku a naučit slovíčka

Lekce 9,  druhá část, my free time

I go shopping. / ai gou šoping/ Chodím nakupovat.

I go swimming. / ai gou swiming/ Chodím plavat.

I go fishing. / ai gou fišing/ Chodím na ryby.

I go running. /ai gou raning/ Chodím běhat.

I go skating. / ai gou skeiting/ Chodím bruslit.

I sleep. /ai slíp/ Já spím.

listen to music / lisn tu mjuzik/ poslouchat hudbu

Do you go shopping on Mondays ?

Chodíváš v pondělí nakupovat?

Yes, I do.  Ano .  No, I don´t.  Ne.

What do you do on Wednesdays?

Co děláváš ve středu?

I play tennis. Hraji tenis.

I stay in bed. Zůstávám v posteli.

 • v učebnici str. 42 – 43 přečíst
 • v pracovním sešitě str. 42/ cvičení 2, str. 43/ cvičení 3 a 4

Matematika, 4. ročník

 • v učebnici str. 12/ cvičení 1 ústně, cvičení 2 písemně na papír
 • v učebnici str. 13/ cvičení 5 ústně, 6 písemně na papír
 • v učebnici str. 13 / cvičení 9 trénuj čtení zlomků
 • z učebnice str. 13/ cvičení 7 a 8 písemně do sešitu matematiky 1

Přírodověda, 4. ročník

 • v učebnici str. 46 – 47 přečíst téma Neživá příroda :

Nerosty a horniny, vlastnosti látek

 • do sešitu zapsat z učebnice str. 46 červený rámeček zapamatuj si a naučit

 

         Vlastivěda, 4. ročník

 • v učebnici str. 18 – 19 přečíst téma Nad mapou ČR
 • do sešitu zapsat z učebnice str. 19 červený rámeček zapamatuj si a naučit
 • v pracovním sešitě str. 9 / cvičení 1, 2, 3 a str. 10/cvičení 4,5, 6
 • __________________________________________________________________

 

Vážení rodiče, milí třeťáci a čtvrťáci

všechny Vás zdravím. Chtěla bych Vás informovat, že na webových stránkách školy,

pod naší třídou ve složce informace budete nacházet učivo a zadání pro samostatnou

práci.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na email cechova.zskralice@email.cz

anebo tel. 603100531.

Přeji Vám všem hodně zdraví a ať se Vám daří plnit zadané úkoly.

 

Lenka Čechová

_________________________________________________________________

Samostatná práce pro týden 16. - 20. března 2020

Angličtina 4. ročník

- napsat  do slovníčku a naučit slovíčka

Lekce 9, první část, my free time

free time /frí taim/ volný čas

I watch Tv. / ai woč Tv/ Dívám se na televizi.

I read. / ai  ríd/  Čtu si.

I play volleyball.  / ai pley volibol/ Hraji volejbal.

table tennis / teibl tenis/ stolní tenis

ice hockey / ais haki/ lední hokej

I ride my horse . /ai raid mai hors/ Jezdím na koni.

What do you do in your free time?

Co děláš ve volném čase?

 

- v pracovním sešitě str.42 cvičení 1

 

Matematika 4. ročník

- z učebnice str. 24, cvičení 4 a 5, str. 25 cvičení  9 písemně do sešitu matematiky 1

Vlastivěda 4. ročník

- v učebnici str. 15 přečíst Opakování I. ČR

- v učebnici str .17 přečíst Nad mapou České republiky,

do malého sešitu zapsat informace z červeného rámečku Co to je

 

 

 

__________________________________________________________________

 

Samostatná práce pro týden 16.- 20. března 2020

 3. roč. Angličtina

Lekce 9, část první, Bug cafe

- napsat do slovníčku a naučit

pizza /pitsa/ pizza

chips /čips/ hranolky

salad /salad/ salát

vegetables /vedžiteiblz/ zelenina

potatoes /poteiteuz/ brambory

fish /fiš/ ryba

sausages / sosidžis / párky

chicken / čikn/ kuře

What do you like? Co máš/máte rád?

I like………Mám rád……….

- v pracovním sešitě str. 42

 

Samostatná práce pro týden 16.- 20. března

3. ročník

M - opakování násobilky

   - z učebnice str. 38 téma jednotky času, cvičení 1 ústně a cvičení 2 písemně

   - z učebnice str. 33 cv. 11 písemně, dělení se zbytkem

 

Člas - opakování podle uč. str. 78 téma Živočichové

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Jarní prázdniny 9. - 15. března 2020

Přeji všem školákům příjemné prožití jarních prázdnin.

Lenka Čechová

________________________________________________

Učivo pro chybějící žáky 4. - 5. 3.

3. roč.

M - z učebnice str. 24   střed úsečky, str. 25 / cv. 5

Aj - procvičuje přivlastňování oblečení Whose ........... is this?, opakuje lekci  8

_______________________________________________________

 

 

     

Učivo pro chybějící žáky 3.3.

3. roč.

M - z učebnice str. 22/cv 1, 4  a str. 23/ cv 8

Aj - opakování tématu Clothes, procvičování 

odpovědi na otázku What are you wearing?

4. roč.

M - opakování písemného dělení na pracovním listu

Aj - opakování lekce 8

_____________________________________________

Učivo pro chybějící žáky 26. - 28. 2.

3. roč.

M - z učebnice str. 20 / cv. 7 a 10, 

    - opakování : porovnávání úseček

AJ - v pracovním sešitu str. 38 - 41, téma Clothes- oblečení

Člas - samostatná práce : živočichové a rostliny v různých prostředích - les, rybník, hory, louka

____________________________________________________________________________

Učivo pro chybějící žáky 24. - 25. 2.

3. roč.

M - z  učebnice str. 6, opakování učiva z geometrie

   - z učebnice str. 18 , porovnávání úseček

  -  z učebnice str.19 / cvičení 1 a 4

 

Učivo pro chybějící žáky 14.2.

3. roč.

Člas - v pracovním sešitě str. 46 - živočichové, části těla

M - opakování násobilka, písemné sčítání a odčítání

_____________________________________________

 

 

Učivo pro chybějící žáky 12. - 13. 2.

3. roč.

M - z učebnice str. 56 , opakování učiva geometrie

Aj - skládání vět s pomocí karet -  He has got..........She has got..........

opakování téma rodina

________________________________________________________

Učivo pro chybějící žáky 11.2.

3. roč.

Aj - opakování slovní zásoby téma rodina, skládání vět s pomocí kartiček

M- z učebnice učivo str. 53, opakování geometrického učiva str. 56

__________________________________________________________

Učivo pro chybějící žáky 10.2.

3. roč.

Člas - učebnice str.48-49, téma Obratlovci a bezobratlí

Aj - opakování částí těla a popisu osoby

M - násobilka a počítání příkladů se závorkami , opakování

__________________________________________________

Učivo pro chybějící žáky 6.2. - 7. 2.

3. roč.

M - z učebnice str. 52/ cv 27, 28, 30 a opakování násobilky

Člas - téma živočichové z uč. str. 51

Aj - opakování slovní zásoby rodina, části těla, popis postavy

 

4. roč.

M - z učebnice str. 53 / cv. 8,9  a str. 54/ cv. 21,str. 55/  cv.23

Vl - z uč. str.51 - 53, téma Habsburkové ,  renezance

Aj - v pracovním sešitu po str.37, L 7

______________________________________________

 

 

 

Učivo pro chybějící žáky 4.2. - 5. 2.

4. roč.

Př : str. 40 - 41, nové učivo horniny a nerosty

Vl : opakování vlády Habsburků

Aj : lekce 7, v pracovním sešitě str. 35 - 37

M :  v početníku str. 34/ cv. 4 a str. 40 - 42

________________________________________

Učivo pro chybějící žáky 4.2.- 5.2.

3. roč.

M : z učebnice str. 46/ cv. 24, 25, 28, 30 a str. 53 / cv.33

Člas:  str. 48- 49

_____________________________________________

Učivo, úkoly pro chybějící žáky , pondělí 3.2.

3. roč.

Aj  - popis částí těla a odpovědi na otázku Has he(she) got..........?

V pracovním sešitě str. 34 a 35

Člas- téma Houby, v pracovním sešitě str. 42/ cv. 14 a 1

M - procvičování písemného sčítání a odčítání na pracovním listu

_____________________________________________________

 

 

 

Pátek 31.1. 2020

V pátek 31.1. 2020 mají žáci pololetní prázdniny.

_______________________________________

Čtvrtek 30.1. 2020

Ve čtvrtek 30.1.se  v 9h uskuteční beseda s policistou.

Poslední vyučovací hodinu bude předán žákům výpis z vysvědčení.

 

_________________________________________________

Bruslení v měsíci lednu

V pátek 10.1. a 24.1. nás čeká bruslení od 9.30 do 11.00 hodin.

__________________________________________________

Matematická olympiáda pro 4. ročník

Anetka Ondráčková a Lukáš Břenek se stali úspěšnými řešiteli matematické olympiády, 

postupují do okresního kola.

 

Blahopřejeme!

________________________________________________________________________

Dopravní výchova pro 4. ročník

22. 10. 2019 proběhne pro žáky 4. ročníku přednáška a školení dopravní výchovy.