3. ročník

18. 6. 2020

1. Napiš do sešitu

Učebnice str 121 cv. 14. Na balkoně - opiš do sešitu

 

2. Urči do sešitu mluvnické kategorie u slov

na plovárně-

u dědečka -

potkal babičku - 

na moři - 

k žákyni - 

dopisem - 

učešeš se - 

křičí - 

viděli jsme - 

chtěli - 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

17. 6. 2020

1. Vyzvedni si:

Úkoly máš zase nalepené v pracovních listech ve schránce školy.

2. Do sešitu

Z učebnice na str. 120 cv. 10a) vypiš podstatná jména a urči rod, číslo a pád (pošli mi na messenger).

___________________________________________________________________________________________________________________

16. 6. 2020

Dnes jsme nepsali do sešitu, opakovali jsme pouze ústně:

slovní druhy, skloňování podstatných jmen, časování sloves,….

Tak si opakuj.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

15. 6. 2020

1. Vyzvedni si

Úkoly pro dnešní den máš ve schránce školy – opakujeme vyjmenovaná slova.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

10. 6. 2020

 

1. Vyzvedni si

Ve schránce školy máš nalepený úkol pro dnešní a zítřejší den. Je tam opakování, bude se ti to částečně hodit pro páteční opakování. Dále je tam čtení s porozuměním.

Nemusíš mi vracet zpět ke kontrole, uvidíme se v pátek, přines mi úkol s sebou.

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. 6. 2020

 

1. Vyzvedni si

Ve schránce školy máš nalepený úkol pro dnešní den.

Vhoď mi ho zpět ke kontrole.

 

2. Do sešitu

Z učebnice na str. 119

Cvičení 8a – napiš do sešitu a správně doplň párové souhlásky

Pošli mi na messenger.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

8. 6. 2020

 

1. Vyzvedni si

Ve schránce školy máš nalepený úkol pro dnešní den.

Vhoď mi ho zpět ke kontrole.

 

2. Do sešitu

Z učebnice na str. 119

Cvičení 6 – napiš do sešitu větné vzorce souvětí (neopisuj věty, napiš jen ty vzorce).

Cvičení 7 – napiš do sešitu věty správně tak, jak mají být. Nad každé slovo napiš slovní druh.

Pošli mi na messenger.

 

3. Konzultace

V pátek se ještě jednou setkáme na poslední konzultaci.  Protože s vámi bude mluvit i paní učitelka Čechová, počítejte, že tu budete asi 1h. Napíšu vám rozpis hodin:

M. Severýn – 11. 30h

M. Pražáková -  11. 30h

T. Marténková  - 12. 30h

D. Říha – 12.30h

Těším se na vás, jste šikulky. Připravte se na opakování. Nebude to nic těžkého. Spousta opakování je v učebnici. Komu se čas nehodí, pošle mi čas, který se mu to hodí.

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

4. 6. 2020

 

1. Vyzvedni si

Ve schránce máš opět sešit s úkoly.

 • Syslí vymalovánku a doplňování I, Y
 • sešit mi vrať zpět do schránky do pondělí

 

2. Napiš do sešitu

V učebnici na straně 118 cvičení 3a

 • Napiš tři řádky a vyber správné písmeno ze závorky
 • Nadepiš do vět nad slova číslem slovní druhy
 • pošli mi na messenger

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 6. 2020

 

1. Vyzvedni si

Ve schránce máš opět sešit s úkoly.

 • vyhledávej slovní druhy a pečlivě vybarvi podle vlastního návodu
 • sešit mi vrať zpět do schránky

2. Napiš do sešitu

V učebnici na straně 118 cvičení 2a

 • napiš slova a doplň u, ú, ů
 • podtrhni barevně přídavná jména
 • pošli mi na messenger

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 6. 2020

 

1. Vyzvedni si

Ve schránce máš velký sešit s úkolem – příslovce.

Vyplň ho a vlož zpět.

 

2. Pracovní sešit vyplň a pošli mi na messenger

Chybí ti dokončit poslední stranu. Tak ji dokonči.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 6. 2020

 

1. Odevzdej mi

Kdo nevhodil do schránky velký sešit s pracovními listy, vhodí mi ho tam pro další práci.

 

2. Napiš do sešitu a pošli mi na messenger

Učebnice str. 118, cv. 1a

 

3. Urči mluvnické kategorie

do divadla –

na pohádku –

prohledala -

o Sněhurce –

máme -

na soutoku –

těšili jste se –

k tabuli -

 

4. Vyskloňuj do sešitu ve všech pádech v čísle jednotném slovo STŮL

5. Vyčasuj do sešitu ve všech osobách v čase minulém slovo HLEDAT

6. Poděkování za práci

Děkuji všem rodičům za příkladnou spolupráci na distančním vzdělávání. Na individuální konzultace přišly všechny děti a já jsem moc ráda, že všechny probíranému učivu rozumí. Pracovala sice hodně tréma a tlačil nás trošku čas, ale bylo vidět, že se všichni snaží o maximum.

Ve středu 3. 6. 2020 v 8. 30h (podle počasí) máme domluveno focení tříd (pouze tříd). Byla bych ráda, kdyby i děti, které do školy nechodí, v tento den přišly, aby měly na školní rok 2019/2020 památku.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

29. 5. 2020

Žáci dnes mají individuální konzultace ve škole.

Žádný další úkol už dnes nemají.

Hezký víkend.

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

28. 5. 2020

1. Pracovní sešit

Vypracuj opakování na straně 74 – 75 

 

2. Do sešitu

Urči mluvnické kategorie:

do pátku –

na statku –

vyrábíme –

budete se učit –

ke škole –

pod okny –

na zemi –

naučíš –

učili se –

Tomáši -

Úkoly mi pošli na messenger. 

Kdo si včera nevyzvedl sešit ve schránce, vyzvedne si ho a vloží mi ho tam zpět dnes!

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

27. 5. 2020

1. Vyzvedni si

Úkoly jsou opět vložené ve schránce školy a nalepené ve velkém sešitě.

Vypracuj a vlož zpět ke kontrole. (Ti, kteří včera sešit nevrátili, donesou ho dnes a zítra budou mít více práce.)

 

2. Urči mluvnické kategorie do školního sešitu

do studny –

na střechách –

pod balvanem –

psovi –

kabelku –

rádiem –

zpívali jste –

zatáčíme –

podíváme se –

česal se –

musí mít –

viděla -

Pošli mi na messenger.

 

3. Opakovali jsme probrané učivo

K tomuto posílám rozpis individuálních konzultací ke zhodnocení probraného učiva za období distančního vzdělávání:

M. Severýn – 29. 5 . -  11. 30h

M. Pražáková – 29. 5. – 12h

T. Marténková – 29. 5. – 12. 30h

D. Říha -  29. 5.  - 13h

Pokud se Vám uvedené časy nehodí, napište mi, který termín a čas vám bude vyhovovat. Děkuji.   

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________     

 

26. 5. 2020

1. Pracovní sešit

str. 72 dokonči

str. 73 celá

Pošli mi na messenger.

 

2. Vyzvedni si

Ve schránce školy jsou vloženy pracovní sešity k vyplnění. Je třeba si je dnes vyzvednout, vyplnit a vložit zpět ke kontrole.

PS: Včera mi některé děti neposlaly splněné, úkoly. Posílejte je prosím denně. Děkuji.

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

25. 5. 2020 - úkoly pro domácí vzdělávání

1. Vyprávění

Napiš do sešitu alespoň pět vět o tom, jak ti jde domácí výuka. (Co tě bavilo nebo nebavilo, co ti šlo a co nešlo, co bylo těžké nebo naopak lehké, jak a kdo ti pomáhá……)

 

2. Skloňování

Napiš do sešitu ve všech pádech slovo třída v čísle jednotném i množném.

 

3. Časování

Napiš do sešitu slovo sedět ve všech osobách, čísle jednotném i množném v čase přítomném a minulém.

 

4. Pracovní sešit

Str. 72, cv. 1 a 2

Vypracované úkoly mi pošli na messenger.

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

25. 5. 2020

 

Milí žáci

úkoly z českého jazyka budete dostávat na stránky až po výuce ve škole kolem 11-12h. Pro některé materiály si budete chodit do školní schránky a některé materiály budu po vás chtít do školní schránky zpět přinést ke kontrole.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 5. 2020

 

Infinitiv

 

Slovesa, která končí příponou -T jsou neurčitá = INFINITIV.

Znamená to, že u těchto sloves nemůžeme určit osobu, číslo ani čas.

 

Např: mít, spát, dělat si, koukat se, psát, nevědět, zůstat, trpět, ležet, sedět, nosit, prosit, zahodit, dojet, objet, zatroubit.....

 

1. Vytvoř infinitiv z těchto sloves

Určitý tvar

Neurčitek - infinitiv

Určitý tvar

Neurčitek - infinitiv

povídáme si

povídat si

zastavili

 

plavu

 

chlubí se

 

vaříme

 

češe se

 

svítá

 

zpívá si

 

prohlížíte

 

pracuješ

 

 

2. Napiš do sešitu cv 3a, str 113 v učebnici

 

3. V PS udělej str 71 – Infinitiv, cv. 1, 2, 3

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

21. 5. 2020

 

Zvratná slovesa

 

Slovesa, u kterých je zájmeno SE nebo SI jsou zvratná zájmena.

 

Češu se, zpívám si, povídali jsme si, budu si hrát, vidím se, houpal jsem se, budeme se honit, uvařili jsme si, díváme se ….

 

(můžeš si procvičit v učebnic str. 112)

 

1. Vypracuj v PS str. 71 cv. 1, 2 nahoře

 

2. Napiš do sešitu cv 3, str 112 v učebnici – doplň i,y, podtrhni zvratná slovesa

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

20. 5. 2020

 

1. Doplň i, y:

Kd_si b_val svět pln_ jež_bab, vodn_ků a j_n_ch straš_del. Na ž_vot si v_dělávali různě. Straš_li ve svém b_dl_št_ nebo ve star_ch př_b_tc_ch. Ob_čejně b_dl_vali bl_zko l_d_. Měli b_str_ zrak a v_děli úplně všechno. Často na sebe braly podobu s_čka, jedovaté zm_je, lesn_ho v_ra nebo zuř_vého b_čka. Ob_vatelstvo kraje uměli v_straš_t tak, že vš_chn_ v_skali strach_. Pak se p_ř_li, že se nechali napál_t.

 

2. Napiš všech deset slovních druhů, jak jsou za sebou a vymysli ke každému 3 příklady

 

Slovní druhy

Příklady

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

3. Urči číslem slovní druhy ve větách

 

Lesníci loupají kůru z kmenů padlých stromů.

 

V ústní dutině se potrava rozmělňuje.

 

Sekáči kosí louku čerstvě nabroušenými kosami.

 

4. Urči mluvnické kategorie slovesa (osoba, číslo, čas)

 

Přišli

 

 

 

Nezapomeneš

 

 

 

Budete si hrát

 

 

 

Je

 

 

 

Nevyhodím

 

 

 

 

 

5. Urči mluvnické kategorie podstatného jména (pád, číslo, rod)

 

počítadlem

 

 

 

na nebi

 

 

 

po pěšinách

 

 

 

do klobouku

 

 

 

utři prach

 

 

 

 

6. Seřaď podle abecedy tyto slova (stačí očíslovat):

 

robot, rohlík, stavení, dům, automat, drak, brána, leden, sůl, houpačka.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 5. 2020

 

1. Doplň i, y

Rozpl _ vat se chválou, l _ sá hlava, zelené skl _ čko, b _ lá holubice, neob_ čejná krása, Budul _ nek a l _ ška, voňavé m _ dlo, m _ ší díra, skleněná m _ ska, chm _ ří pampel _ šky, dostat sm _ k, p _ tlačit v lese, hezký obl _ čej, nab _ t jmění, třp _ tivé kam _ nky, p _ tlík p _ sku, op _ lovat květiny, odm _ tnout pomoc, světoznámý p _ vovar, zab _ vat se l _ žováním, starý ob _ čej, čep _ řit peří, b _ t b _ strý.

2. Podtrhni podstatná jména ve větách a urči u nich mluvnické kategorie:

 

 

rod

číslo

pád

Prohlížím si knížku.

 

 

 

Rychle utíkal do školy.

 

 

 

Čistil u nás okna.

 

 

 

Máme doma králíky.

 

 

 

Chytila ho u plotu.

 

 

 

Auta se prudce rozjela.

 

 

 

Má pěknou chalupu.

 

 

 

 

3. Urči číslem slovní druhy:

 

Kamil přenášel polínka hlemýždím tempem. Nechtělo se mu pomáhat tatínkovi na dvorku.

Kohoutku, nechoď před našimi vraty. Nekokrhej, nebuď Adámka, když spí.

4. Seřaď slova podle abecedy (stačí očíslovat):

 

píseň, splav, dobrodružství, huňáč, snídaně, kakao, bylinka, dělo, pramice, kouzelník

 

5. Urči mluvnické kategorie u sloves:

 

osoba

číslo

čas

vykouzlíme

 

 

 

češu se

 

 

 

vařili jste

 

 

 

musí

 

 

 

jsem

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 5. 2020

 

1. Nadepiš do vět číslem slovní druhy a urči mluvnické kategorie z těchto vět.

 

a) Iveta utírá v kuchyni nádobí.

 

 

rod

číslo

pád

Iveta

 

 

 

v kuchyni

 

 

 

nádobí

 

 

 

 

osoba

číslo

čas

utírá

 

 

 

 

b) Dnes odpoledne budu hrát vybíjenou.

 

 

rod

číslo

pád

vybíjenou

 

 

 

 

osoba

číslo

čas

budu hrát

 

 

 

 

c) Žáci kreslili zážitky z výletu.

 

 

rod

číslo

pád

žáci

 

 

 

zážitky

 

 

 

z výletu

 

 

 

 

osoba

číslo

čas

kreslili

 

 

 

 

Pamatuj si, že se u sloves v přítomném čase píše v koncovkách měkké i.

Např:

sazí – i ve všech osobách - sázíš, sázím, sázíme, sázíte

prosí – prosím, prosíš, prosíte, prosíme

vozí, nosí, hází, razí, dělí, brousí, koupí, …...........

 

2. Napiš do sešitu cv 8a) na str. 111 v učebnici

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 5. 2020

 

Opakování

 

1. Pracovní sešit strana 70

 

1. cv. Vyčasuj sloveso sedět ve všech osobách

 

2. cv. Ukaž si ukazovacím zájmenem a urči osobu a číslo - (ona) 3.os, č. J obědvá

 

3. cv Časuj slovesa číst, dát, být v přítomném čase.

Pozor na sloveso být (existovat) já existuji – já jsem, ty ….a pokračuj......

 

4. cv Doplň i, y. Zeleně podtrhni slovesa.

 

2. Mluvnické kategorie

 

 

osoba

číslo

čas

Letíte

 

 

 

Vypravovali jsme

 

 

 

Cvičíš

 

 

 

Donese

 

 

 

 

 

 

rod

číslo

pád

V rákosí

 

 

 

Vlakem

 

 

 

Žirafě

 

 

 

Z okna

 

 

 

 

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://skolicka6.sweb.cz/OPAKOVANI%20VYJMENOVANYCH%20SLOV/OPAKOVANI%20VYJMENOVANYCH%20SLOV1.htm

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

14. 5. 2020

 

1. Časuj sloveso

 

LÉTAT – čas minulý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉTAT – čas přítomný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉTAT – čas budoucí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Urči mluvnické kategorie u sloves

 

 

osoba

číslo

čas

jíme

 

 

 

mluvím

 

 

 

budete vystupovat

 

 

 

nalepíš

 

 

 

vysypali

 

 

 

vysypali jste

 

 

 

kupuje

 

 

 

 

3. Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen

 

 

rod

číslo

pád

na stole

 

 

 

na nohy

 

 

 

příborem

 

 

 

ke krbu

 

 

 

do boudy

 

 

 

město

 

 

 

k moři

 

 

 

 

4. Vypracuj stranu 69 v pracovním sešitě.

 

Cvičení 1 a 2 - časování sloves v čase minulém a přítomném.

Cvičení 3 udělej do sešitu – krátké věty v budoucím čase.

Cvičení 4 – rozlišuj jestli jde o složený nebo jednoduchý tvar slovesa a v jakém je čase.

Cvičení 5 – podtrhni v textu vlnovkou slovesa.

Nezapomeň!! , že zvratné zájmeno se a si patří ke slovesu, tak je podtrhni i se slovesem. ( si usmažím, učesu se, povídáme si........)

Nezapomeň!!, že sloveso je i ve složeném tvaru, v minulém a budoucím čase ( budu sedět, nezapomněl jsem, budu mít, chtěl jsem si …...)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

13. 5. 2020

Slovesa

Číslo

U sloves rozlišujeme číslo jednotné a množné.

Osoba

Slovesa mají tři osoby v čísle jednotném a tři osoby v čísle množném. Stejně tak, jako jsme se museli naučit zpaměti pády, tak jak jdou za sebou, musíme se teď naučit osoby. Je to ale lehké, nic se neboj a podívej se na tabulku :-).

 

Osoby

Číslo jednotné

Číslo množné

1. os JÁ

1. os MY

2. os TY

2. os VY

3. os ON (ona, ono)

3. os ONI (ony, ona)

 

Proč se to učíme?

Běžně mluvíme ve všech osobách a tím se mění tvar slovesa. Kdybychom byli cizinci (třeba vietnamci) tak bychom mluvili takhle:

Já běžet.....ty běžet,................ on běžet

Mluvíme tak?

Ani náhodou.

Mluvit umíme všichni dobře a tak nám to půjde i v češtině :-)

 

BĚŽET – přítomný čas

Číslo jednotné

Číslo množné

1. os JÁ

BĚŽÍM

1. os MY

BĚŽÍME

2. os TY

BĚŽÍŠ

2. os VY

BĚŽÍTE

3. os ON (ona, ono)

BĚŽÍ

3. os ONI (ony, ona)

BĚŽÍ

 

 

BĚŽET – minulý čas

Číslo jednotné

Číslo množné

1. os JÁ

JSEM BĚŽEL

1. os MY

JSME BĚŽELI

2. os TY

JSI BĚŽEL

2. os VY

JSTE BĚŽELI

3. os ON (ona, ono)

BĚŽEL

3. os ONI (ony, ona)

BĚŽELI

 

 

BĚŽET – budoucí čas

Číslo jednotné

Číslo množné

1. os JÁ

POBĚŽÍM

1. os MY

POBĚŽÍME

2. os TY

POBĚŽÍŠ

2. os VY

POBĚŽÍTE

3. os ON (ona, ono)

POBĚŽÍ

3. os ONI (ony, ona)

POBĚŽÍ

 

Úkoly

1. Doplň sloveso SPÁT

SPÁT – přítomný čas

Číslo jednotné

Číslo množné

1. os JÁ

 

1. os MY

 

2. os TY

 

2. os VY

 

3. os ON (ona, ono)

 

3. os ONI (ony, ona)

 

 

 

SPÁT – minulý čas

Číslo jednotné

Číslo množné

1. os JÁ

 

1. os MY

 

2. os TY

 

2. os VY

 

3. os ON (ona, ono)

 

3. os ONI (ony, ona)

 

 

 

SPÁT – budoucí čas

Číslo jednotné

Číslo množné

1. os JÁ

 

1. os MY

 

2. os TY

 

2. os VY

 

3. os ON (ona, ono)

 

3. os ONI (ony, ona)

 

 

U sloves určujeme osobu, číslo a čas

 

2. Zkus doplň mluvnické kategorie u sloves

 

 

osoba

číslo

čas

Budu povídat

(já) 1.os

Jendotné (J)

Budoucí (B)

voláš

 

 

 

zpívali

 

 

 

rostete

 

 

 

Budeme kreslit

 

 

 

 

Procvičuj:https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-osoba-2-uroven?source=explicitKC

Procvičuj:https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/696

Procvičuj:https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

12. 5. 2020

 

SLOVESA

Slovesa jsou slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.

 

Včera jste se dozvěděli, že slovesa mají čas minulý, přítomný, budoucí.

Dnes se dozvíte, že:

Slovesa mají tvar:

JEDNODUCHÝ

SLOŽENÝ

Tvoří ho jen jedno sloveso

Tvoří ho víc sloves

Píšu, hrajeme, pískáme, češe, zlobí, stojí

Bude muset hrát, řekl jsem, bude zpívat

POZOR! U některých sloves stojí zájmeno se, si. Není to další sloveso.

Píšu si, hrajeme si, pískáme si, češe se

Bude si muset hrát, řekl jsem si, bude si zpívat

 

1. Napiš do správného sloupečku jednoduchý a složený tvar slovesa.

Nezapomeň, že se a si jsou zájmena, takže netvoří složené sloveso

 

plaval, budu si číst, řekl jsi, povídáme si, budou spát, budeme uklízet, hádáme se, jdete, hvízdám si, nebudete si hrát, budeš se bavit, šel jsem, lyžujeme, bude kreslit, budou jezdit, nosíme, hraješ si, spí.

 

Jednoduchý tvar slovesa

Složený tvar slovesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vypracuj celou stranu v pracovním sešitě – str. 68 - SLOVESA

 

3. Doplň i,y

tady neb__dleli, ab__ zam__kali, pl__šová m__š, m__le se usm__vá, v__bílené ob__dlí, l__tostivý vzl__k, pl__tvá m__dlem, rozb__tá m__ska, b__valý ml__n, nikoho neb__j, horský průsm__k, nic m__ neslíb__l, sb__rka m__ncí, b__l zam__šlený, m__to je poplatek, nab__je pušku, b__stré sm__sly, hb__té m__šky, dlouhé b__dlo, starob__lé truhly, v__soký kom__n.

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

11. 5. 2020

 

Pokračujeme dnes se slovesy, ale smozřejmě si zopakujeme i mluvnické kategorie jmenné.

 

SLOVESA

Slovesa jsou slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.

 

Slovesa mají tři různé časy:

Minulý – říká, že se to už stalo (seděl...) – (Slova končí na l,la, lo, li, ly)

Přítomný – říká, že to právě probíhá – (sedí...)

Budoucí – říká, že to teprve proběhne – bude probíhat (bude sedět, přinese...)

 

1. Rozděl slovesa do správného sloupečku:

spím, bude číst, viděl, kreslila, vaříme, donesete, zpívali, radíš, seděla, budu vstávat, přinesou nesou, zvonilo, zazvoní

Minulý

Přítomný

Budoucí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Napiš slovesa ve všech třech časech

 

Minulý

Přítomný

Budoucí

číst

četl

čte

bude číst (přečte)

psát

 

 

 

věřit

 

 

 

pískat

 

 

 

slyšet

 

 

 

 

3. Napiš do sešitu z učebnice str. 107 cvičení 3a) - máš napsat věty v čase minulém. Podívej:

V učebnici je: Jakub (čte) …......knihu.Ty napíšeš: Jakub četl knihu.

 

4. Urči mluvnické kategorie

 

 

rod

číslo

pád

U dvora

 

 

 

Na obloze

 

 

 

Mezi židlemi

 

 

 

Za stůl

 

 

 

kuřatům

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

7. 5. 2020

 

SLOVESA

Slovesa jsou slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.

 

1. Přečti si na str. 106 cv. 1 a odpověz na otázky. Zapiš do sešitu co, kdo dělá:

 

Jana -

Lukáš -

Tomáš -

Dominik -

Markéta -

Jakub -

Linda -

David -

 

2. Opiš do sešitu, nebo vytiskni, doplň i,y a urči číslem slovní druhy :

 

V létě rádi jezdíme s rodiči na v__lety.

 

Letos b__chom rádi navštív__li i město L__tom__šl.

 

Mus__me běžet co nejrychleji.

 

Loni b__l s__chravý podz__m.

 

Moje bab__čka pěstuje léčivé b__l__ny.

 

Na m__tině se v__hřívala zm__je.

 

3. Urči rod, číslo a pád :

 

 

Rod (životnost)

Číslo

Pád

V létě

 

 

 

S rodiči

 

 

 

Na v__lety

 

 

 

Na m__tině

 

 

 

Podz__m

 

 

 

Pěstuje b__l__ny

 

 

 

Bab__čka

 

 

 

 

Cvičení mi pošli na messenger.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

6. 5. 2020

 

1. Napiš na linky nebo do sešitu větné vzorce těchto vět (nemusíš věty opisovat, pokud nemáš tiskárnu, piš pod sebe a větné vzorce očísluj)

 

1. Rádi jezdíme vlakem, protože můžeme oknem pozorovat krajinu.

_______________________________________________________

 

2. Večer se umyju a půjdu spát.

_______________________________________________________

 

3. Chci být zdravý, proto každý den cvičím.

_______________________________________________________

 

4. Šel bych rád ven, ale musím ještě dokončit úkoly.

_______________________________________________________

 

5. Vodník je postava, která vystupuje jen v pohádkách.

_______________________________________________________

 

6. Protože mám rád zimní sporty, přál jsem si pod stromeček lyže.

_______________________________________________________

 

2. Urči mluvnické kategorie (ptej se nahlas, případně si vyskloňuj slovo ve všech pádech)

v ledničce -

květiny -

za kopcem -

do města -

na cestu -

na cestě -

vlakem -

v kufrech -

 

3. Opiš do sešitu a doplň správně i,y ( kontroluj si i čárky, tečky, háčky :-) )

Do naší třídy přib__l nový žák. B__dl__me na s__dlišt__ .Dř__ve jsme ž__li v malé v__sce. Na velké město jsem si musela chv__li zv__kat. Procházím ul__ce a prohl__ž__m si starob__lé památk__ . Ráda v__pravuji, co jsem všechno v__děla.

 

Úkoly mi pošli na messenger.

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

5. 5. 2020

 

1. Do sešitu napiš a doplň i, y:

 

V_soký dům, prav_dla pravopisu, velká v_dra, v_těz dostihu, v_dím dobře, oční v_čko, v_vrácené stromy, žv_kat žv_kačku, záv_dím ti, velký zlozv_k, sourozenci V_tek a Ev_čka, kovářská v_heň, v_chodní v_tr, pov_dáme si, v_barvit obrázek, v_tisknout stránku, v_chod slunce, určitě si zv_kneš.

 

2. V pracovním sešitě str. 67 vyřeš cv. 1, 2, 3, 4

 • cvičení 1 si přečti

 • do cvičení 2 doplň dny v týdnu v 1. p, a urči rod podle ukazovacího zájmena

 • ve cvičení 3 napiš z textu a básničky nahoře 7 podstatných jmen v množném čísle a převeď je do jednotného čísla

 • ve cvičení 4 napiš očíslovaná podstatná jména ze cvičení 1 a urči jejich pád

 •  

3. Urči rod, číslo a pád – napiš do sešitu

na lodi -

u babičky -

vedle stromů -

pod okny -

do hrnce -

za lesem -

pod koly -

 

4. Pocvičuj

https://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20B.htm

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

4. 5. 2020

 

1. Zařaď do tabulky slova podle životnosti

 • životnost určujeme jen u rodu mužského

 • pomůžu si uk. zájmenem v množném čísle TI-životný (ti páni), TY-neživotný (ty hrady)

 • životnost se dá určit podle 1. a 4. pádu

životný

neživotný

1. pád

Pán

Muž

1. pád

Hrad

Stroj

4. pád

Pána

Muže

4. pád

Hrad

Stroj

Kocovky nejsou stejné = životné

Koncovky jsou stejné = neživotné

 

Zázrak, medvěd, případ, chlapec, rytíř, stůl, sněhulák, dvůr, autobus, rybář, kapr, kabát, stojan, rybník, mrak, řidič, pes, drát, jedlík, lékař

 

životný

neživotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Urči mluvnické kategorie – rod, číslo a pád

 

 

rod

číslo

pád

Les

Ten les- rod mužský, 1.p les, 4.p les (neživotný)

Jednotné

1.p

Les

M (N)

J

1. p

Z pohádky

 

 

 

Zvířatům

 

 

 

Rostlinám

 

 

 

V lese

 

 

 

Jahody

 

 

 

U zvířat

 

 

 

Houbami

 

 

 

Slimáci

 

 

 

Houbařům

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Procvičuj

https://www.pravopisne.cz/2013/02/diktat-souhrnna-vyjmenovana-slova-19-20/

https://www.pravopisne.cz/2017/03/urcovani-slovnich-druhu-5-pravoxeso-10/

 

Cvičení mi pošli na messenger, jako vždy. Kdo neposlal čtvrteční úkoly, pošle i ty.

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

30. 4. 2020

1. Přečti si celý příběh o tom, jak vznikl svátek pálení čarodějnic.

 

Čarodějnice

 

Nadchází jedna z nejmagičtějších nocí v roce. Když nebudete opatrní, ovládnou vás zlé síly. Pálení čarodějnic slavili už staří Keltové, kteří se tak loučili se zimou a vítali jaro. Byl to jeden z jejich nejvýznamnějších svátků – Beltine, jímž pro ně začínalo kalendářní léto a s ním festival radosti a života. Beltine znamená jasný, zářivý oheň. Právě oheň byl pro lidi dříve velmi tajemnou silou a v určitých okamžicích měl i magickou moc. Keltové ohněm uctívali slunečního boha Belena. V předvečer tohoto svátku Keltové zhasínali všechny ohně, protože věřili, že v nich má skončit vše špatné. Následně pak zapálili ohně nové, aby vše mohlo začít čisté, neposkvrněné, nanovo.

Ohni lidé dávali oběti bohům, aby si zajistili jejich přízeň. Zřejmě z tohoto svátku pochází výrazně mladší zvyk – pálení čarodějnic, který lidé udržují dodnes. I když v současnosti už má samozřejmě podoby ledajaké a zvláště mládež jej bere jako příležitost k alkoholovým radovánkám.

Ohně se nejčastěji pálily na kopci za vesnicí, zřejmě proto, že dým měl čarodějnice a veškeré zlo zahnat co nejdál od domů. Popel z těchto magických ohňů nebyl jen tak obyčejný. Dodával sílu a zdraví, a tak se sypal na pole, aby byla dobrá úroda. Dobytek, jenž jím prošel, měl být zdravý a plodný. Stejně tak lidé, kteří skočili přes oheň měli být celý rok zdraví.

Lidé také věřili, že se o této noci otevírají jeskyně, v nichž je ukrytý poklad. Aby se hledající před temnými silami ubránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a hostii.

Kdy vznikla první hadrová čarodějnice, která skončila v plamenech, se přesně neví. Symbolizovat však měla zřejmě neblahé čarodějnické procesy, ve kterých už od nepaměti na hranicích končili lidé obvinění z čarodějnictví a paktů s ďáblem. 

Jak se bránit před čarodějnicemi

 • Lidé se před uhranutím a zlými kouzly bránili různě.  Před vrata se dávaly čerstvě vykopnuté drny a pod ně čerstvá vejce, nebo zapichovaly trnové větvičky, aby se čarodějnice zranily a nedosltaly se do domu.

 • Nezapomínalo se ani na tehdejší lék na všechno – svěcenou vodu.

 • Daleko nebezpečnější byl zvyk, při kterém lidé házeli do vzduchu zapálená březová košťata. To mělo zahnat čarodějnice, které se vznášely nad jejich hlavami. Na druhou stranu ale zapálené roztočené koště symbolizovalo slunce, a jeho vyhozením do výšky se měl podpořit růst obilí.

 • Stavení (domy)se před samotným svátkem vykuřovaly, zřejmě proto, aby se v nich neusadily zlé síly.

2. Odpověz na otázky (odpovídej do tabulky nebo do sešitu...)

 

1. Jak se jmenuje zářivý oheň?

 

2. Jak se jmenoval keltský sluneční bůh?

 

3. Proč lidé dávali před vrata drny,vejce a různé nástrahy?

 

4. Sloužil k něčemu popel z ohňů?

 

5. Co musel mít u sebe ten, kdo hledal poklad?

 

6. Ví se přesně, kdy se začaly pálit hadrové čarodějnice?

 

7. Proč vyhazovali zapálená košťata nad hlavu?

 

8. Proč lidé skáčou přes oheň?

 

9. Proč se ohně zapalovaly na kopci?

 

10. Kde byly ukryté poklady?

 

 

3. Napiš do sešitu 10 přídavných jmen, které vystihují čarodějnici. Jaká je...........?

4. Napiš krátce do sešitu, jak jsi letos prožil čarodějnice?

Užijte si prodloužený víkend :-)

____________________________________________________________________________________________________________________

29. 4. 2020

 

1. Urči rod číslo a pád u slov

 

rod

číslo

pád

U lesa

 

 

 

Jirko!

 

 

 

S rodiči

 

 

 

Alenka

 

 

 

O Praze

 

 

 

Do sešitu

 

 

 

Napiš adresu

 

 

 

Piš perem

 

 

 

 

2. Urči číslem slovní druhy

 

1

 

 

 

 

 

 

 

dům

dole

ten

my

druhý

dubový

dva

 

 

 

 

 

 

 

 

vrkú

umývat

protože

zítra

nad

ťapťap

chodit

hříbek

 

3. Doplň I, Y

V rákosí s_dlili ptáci, had s_čí, rozs_paná sůl, s_pej s_korkám zrní, neos_dlené oblasti, studna vys_chá, hlas_tý s_kot, malý s_n je s_náček, mluví - sotva s_pe, s_novec us_ná, podej mi s_tko na čaj, pros_me o radu, rybičky v s_ti, s_lný slon.

 

4. Procvičuj

https://www.mojecestina.cz/article/2010031502-velky-test-na-vyjmenovana-slova

https://www.skolasnadhledem.cz/game/635

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. 4. 2020

 

Vyplň PS na str. 66 cv. 1, 2, 3 ( vybarvi obrázek)

 

Úkoly mi pošli na messenger

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

27. 4. 2020

 

1. Zařaď správně slova do tabulky podle rodu

Nezapomeň si říct slova v jednotném čísle a pak si na ně ukázat.

Např:

KOLA – jedno kolo – TO! KOLO – rod střední,

BRATŘI – jeden bratr – TEN! bratr – rod mužský

 

Kamarádi, jablka, kamarádky, Lenka, lesy, psi, adresy, auta, krávy, stromy, domy, kružítka, srdce, letadla, kůže

Mužský (ten)

Ženský (ta)

Střední (to)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vyskloňuj slova ve všech pádech

 

jednotné

množné

jednotné

množné

1.p

Jana

 

Dan

 

2.p

 

 

 

 

3.p

 

 

 

 

4.p

 

 

 

 

5.p

 

 

 

 

6.p

 

 

 

 

7.p

 

 

 

 

 

3. Doplň I, Y a nadepiš číslem slovní druhy

 

M__chal p__luje p__lníkem. L__bor v__myslel novou p__sničku. Ol__na zam__ká

 

na dva západy. Dalim__l žv__ká borůvkovou žv__kačku. S__mona fouká do

 

chm__ří pampel__šek. Hedv__ka si poranila l__tko a teď vzl__ká.

 

4. Urči rod (mužský, ženský, střední), číslo (jednotné, množné) a pád uvedených slov

 

rod

číslo

pád

Radek

M (TEN Radek - mužský)

J (jednotné)

1.p

Do domu

 

 

 

Na střeše

 

 

 

Mezi kuřaty

 

 

 

K babičce

 

 

 

Pro sestru

 

 

 

Kamarádi !

 

 

 

 

Cvičení 1, 2, 3, 4 mi pošli na messenger.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

24. 4. 2020

 

1. Urči pád u slov – opiš nebo vytiskni a nalep do sešitu

 

Slovo

Pádová otázka

Jaký je to pád

Za lesem

Za kým, za čím (za lesem)

7. pád

Bez čepice

 

 

O přestávce

 

 

Vidím hvězdu

 

 

Davidovi

 

 

Martine!

 

 

babičce

 

 

K lesu

 

 

Nad stolem

 

 

 

2. Opiš a doplň I, Y

 

ml_nářský pomocník, l_dové písně, je to bl_zoučko, l_st papíru, pl_šový kabátek, odvar z pel_ňku, ml_nek na kávu, taška z l_ka, noční hl_dka, kněžna L_buše, zabl_sklo se, zemní pl_n, L_bor a L_duška, malý kl_č je kl_ček, l_že med, hvězdy se bl_skaly

 

3. Vyskloňuj slovo HOUSE

 

 

jednotné

množné

1. pád kdo, co

house

 

2. pád bez - koho, čeho

 

 

3. pád ke - komu, čemu

 

 

4. pád vidím - koho, co

 

 

5. pád oslovujeme, voláme

 

 

6. pád o kom, o čem

 

 

7. pád s kým, s čím

 

 

 

4. Procvičuj

Slovní druhy – pexeso, hledej dvojice

https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-1-uroven/227

Určování pádů

https://www.mojecestina.cz/article/2014101501-test-urcovani-padu-6

https://www.mojecestina.cz/article/2014112602-test-urcovani-padu-7

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

23. 4. 2020

 

1. Urči pád u slov – opiš nebo vytiskni a nalep do sešitu

 

Postup určení pádu

Určete pád slovního spojení například - na stole

- při určování využijeme toho, že známe předložku a zkoušíme ji s pádovými otázkami

- (1) s prvním pádem se nepojí předložky

- (2) na koho čeho - nesouhlasí

- (3) na komu čemu - nesouhlasí

- (4) na koho co - může být, vyzkoušíme na koho co? - na stůl ?- nesouhlasí - my máme slovo na stole

- (6) na kom na čem - na stole – souhlasí

- (7) na kým, čím - na stole - nesouhlasí

Určili jsme, že ve slovním spojení Na stole je stůl v 6. pádu

 

Slovo

Pádová otázka

Jaký je to pád

u babičky –

u koho, u čeho (u babičky)

2. pád

nad polem –

nad kým, nad čím (nad polem)

7. pád

do salátu -

 

 

pro strýčka -

 

 

u lavice -

 

 

Libore! -

 

 

s Danou -

 

 

pastelka -

 

 

k tabuli -

 

 

 

2. Opiš a doplň I, Y

 

V_strašený pes, stará v_dlička, můj zlozv_k, v_tat bab_čku, malá v_ska, v_dět v_nohrad, skok do v_šin, pán z V_sočan, vlk v_je, nové prav_tko, v_soká věž, v_rábět hračky, neobv_klý stav, zv_kal si těžko, dobře v_dět, řeka V_dra, zimní v_prodej.

 

Pošli mi cvičení 1 a 2 na messenger.

 

3. Procvičuj

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/-line-testy-z-ceskeho-jazyka/pady-podstatnych-jmen/pad-podstatnych-jmen-1

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/-line-testy-z-ceskeho-jazyka/pady-podstatnych-jmen/pad-podstatnych-jmen-2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

22. 4. 2020

 

1. Doplň známou pohádku - hádanky:

1. p. Šla sama lesem s košíčkem? Kdo, co?____________________________

2. p. Šla lesem bez ….Bez koho, čeho?_____________________________

3. p. Šla přát... komu, čemu? ___________________________________

4. p. V lese uviděla koho, co? ___________________________

5. p. Zavolal na ni! ____________________

6. p. Povídali si spolu o.....o kom, o čem? _____________________

7. p. Nakonec se v chaloupce setkala s kým, s čím? ____________________

 

Pamatuj si 7 pádů

PÁD

PÁDOVÁ OTÁZKA

1. pád

KDO, CO

2. pád

bez KOHO, ČEHO

3. pád

ke KOMU, ČEMU

4. pád

vidím KOHO, CO

5. pád

Oslovujeme, voláme

6. pád

o KOM, o ČEM

7. pád

s KÝM, ČÍM

 

2. Vyskoloňuj slova v jednotném čísle:

Pád

vlk

Karkulka

myslivec

1. pád

 

 

 

2. pád

 

 

 

3. pád

 

 

 

4. pád

 

 

 

5. pád

 

 

 

6. pád

 

 

 

7. pád

 

 

 

 

3. Opiš do sešitu a doplň i,y

 

Ol_na nesl_šela v_ra, l_ska je vodní pták, l_pa je národní strom, v_díme dop_s, zazp_vej mi p_sničku, L_dka je sm_šek, skála v_b_hala do jez_rka, prohl_žel si sb_rku známek, prom_nout trest, roz_nka v l_vanci, vraťte se brz_čko, klop_tal domů, jez_nky a Smol_ček, cizojaz_čný rozhovor.

 

4. Procvičuj pády

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/padove-otazky/kviz.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

21. 4. 2020

 

Už jsme zjistili, že u podstatných jmen určujeme:

ROD - mužský(životný, neživotný), ženský, střední

ČÍSLO – jednotné, množné

a dnes přidáme ještě:

PÁD

Podstatná jména jsou ohebný slovní druh – co to znamená ohebný?

Ohebný znamená, že se dá nějak tvarovat. Tvar slova se mění podle pádu = skloňuje se

 

Musíš si zapamatovat 7 pádů:

PÁD

PÁDOVÁ OTÁZKA

ČÍSLO JEDNOTNÉ

ČÍSLO MNOŽNÉ

1. pád

KDO, CO

maminka

maminky

2. pád

bez KOHO, ČEHO

bez maminky

bez maminek

3. pád

ke KOMU, ČEMU

k mamince

k maminkám

4. pád

vidím KOHO, CO

vidím maminku

vidím maminky

5. pád

Oslovujeme, voláme

maminko

maminky

6. pád

o KOM, o ČEM

o mamince

o maminkách

7. pád

s KÝM, ČÍM

s maminkou

s maminkami

 

1. Vyskoloňuj slovo babička

Pád

Dopiš pádovou otázku

Číslo jednotné

Číslo množné

1. pád

 

babička

 

2. pád

 

 

 

3. pád

 

 

 

4. pád

 

 

 

5. pád

 

 

 

6. pád

 

 

 

7. pád

 

 

 

 

2. Opiš do sešitu a doplň i,y

 

Někol_krát, spustil se l_ják, slep_ce přespávají na b_dle, p_šná princezna, neb_la k utišení, netop_ří let, malá věž je v_žka, mal_čká holka, vlk v_je na měs_c, zlozv_ky si odv_káme, větrný ml_n, prádlo v_selo na šňůře, nerozžv_kaná potrava, rybářská s_ť, pros_t o pomoc, pošlete pos_ly, kob_la pob_hala, košík z l_ka, pop_navá rostl_na.

 

3. Procvičuj pády

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/padove-otazky/kviz.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

 

4. Pády a všechno kolem nich teď budeme procvičovat hóóódně dlouho. Je to těžké, tak se nelekej :-)

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

 

20. 4. 2020

 

1. Urči slovní druhy ve větách (nadepiš číslem). Opiš do sešitu nebo vytiskni.

 

Děti došly k zadní stěně hangáru.

 

Musely ho obejít, protože vchod byl vpředu.

 

Všichni lidé z letiště odletěli.

 

2. Napiš do sešitu cvičení 3 na straně 101 v učebnici

 • slova převeď do jednotného čísla

 • u každého slova urči rod

 • vzor: ten pruh (M),........

 

3. PS strana 65, cvičení 1 a 2 nahoře

 

4. Procvičuj vyjmenovaná slova

https://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=43&sel=1

Na messenger mi pošli cvičení 1, 2, 3. Děkuji, ať se ti práce daří. _______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

17. 4. 2020

 

1. PS str. 64 – celá

 • Opakuj rod podstatných jmen : mužský (ten), ženský (ta), střední (to)

 • Opakuj životnost podstatných jmen - určujeme POUZE U RODU MUŽSKÉHO!!

 • TI – (muži) životné TY - (hrady) neživotné

 

 

2. Napiš do sešitu cvičení 4 na str. 100. Přečti si zadání

 • Opiš věty a doplň jedno slovo ze závorky – musí být rodu mužského

 

3. Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

 

Cvičení 1, 2 mi pošli na messenger. Nezapomeň psát datum.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

16. 4. 2020

 

Opakování

 

1. Nadepiš slovní druhy.

 

Ptáci ráno hlasitě štěbetají. Holubi letí do polí. Pávi se chlubí svým peřím.

 

V září čápi odlétají na jih. Zajíci pobíhají hbitě po poli.

 

Nová látka

 

Učili jsme se, že u podstatných jmen určujeme ROD a ČÍSLO.

ROD – mužský (ten), ženský(ta), střední(to)

ČÍSLO – jednotné, množné

 

ROD MUŽSKÝ má ještě svoji ŽIVOTNOST neznamená to, že je něco živé nebo neživé.

Ukážu si v množném čísle:

 

Rod mužský životný

 

Rod mužský neživotný

Ti

muži

Ty

hrady

Ti

páni

Ty

stroje

Ti

chlapci

Ty

talíře

Ti

sněhuláci

Ty

hrnky

Ti

ptáci

Ty

ostrovy

Ti

psi

Ty

kabáty

 

Pomůcka je právě zájmeno:

TI – rod mužský životný

TY – rod mužský neživotný

 

2. Vepiš do tabulky správně tato slova:

maminka, kluk, kuře, hrad, pes, dítě, chlapec, stroj, růže, dívka, soused, špunt, umyvadlo, okno, ředitel, hřeben, kytka, plavčík, skok, bota, auto, řidič, strach, psaní, raketa, autobus, police, slůně.

 

Rod mužský TEN

životný (TI)

Rod mužský TEN

neživotný (TY)

Rod ženský TA

Rod střední TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení 1, 2 mi pošli na messenger. Nezapomeň psát datum.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

15. 4. 2020

 

Podstatná jména

Jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

U podstatných jmen rozlišujeme:

ROD – mužský, ženský střední

Mužský

Ukazujeme si na něj TEN

Ženský

Ukazujeme si na něj TA

Střední

Ukazujeme si na něj TO

Ten pařez

Ta babička

To slovo

Ten pes

Ta kytka

To kouzlo

Ten dům

Ta moudrost

To psaní

Ten pán

Ta věta

To pozdro

Ten slib

Ta kniha

To šídlo

Ten věnec

Ta klika

To mýdlo

 

U podstatných jmen dále rozlišujeme:

ČÍSLO – jednotné, množné

Jednotné

Množné

Jednotné

Množné

Jednotné

Množné

Ten pařez

Ty pařezy

Ta babička

Ty babičky

To slovo

Ta slova

Ten pes

Ti psi

Ta kytka

Ty kytky

To kouzlo

Ta kouzla

Ten dům

Ty domy

Ta moudrost

Ty moudrosti

To psaní

Ta psaní

Ten pán

Ti páni

Ta věta

Tyty věty

To pozdro

Ta pouzdra

Ten slib

Ty sliby

Ta kniha

Ty knihy

To šídlo

Ta šídla

Ten věnec

Ty věnce

Ta klika

Ty kliky

To mýdlo

Ta mýdla

 

1.Vyřeš.

 

rod

číslo

Abys poznal, jaký je to rod, vždy si slovo řekni v jednotném čísle:

Houby – jedna houba ta houba

ženský

množné

roleta

 

 

pohádky

 

 

tvaroh

 

 

písek

 

 

vločky

 

 

špagety

 

 

města

   

špendlíky

 

 

koťata

 

 

2. Opiš do sešitu

léčivá b__l__na, maso z b__ka, Zb__něk odb__l svoji práci, nab__l nové zkušenosti, přib__l někol__k hřeb__ků, mysl__vec nab__l pušku, kůň s kob__lou, bl__zký ml__n, uml__t ob__lí, ml__nář ve ml__nici.

 

Pošli mi cvičení 1 a 2 na messenger.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

14. 4. 2020

 

Všechny vás zdravím po velikonočních prázdninách. Tak snad jste si pořádně odpočali od úkolů a nezapomněli nic z toho, co už jsme se naučili. Dnes nás čeká opakování, tak se ničeho nelekejte.

 

1. Opiš do sešitu nebo vytiskni a nalep

Ze sloves utvoř podstatná jména:

Sloveso

Podstatné jm.

Sloveso

Podstatné jm.

Sloveso

Podstatné jm.

skákat

skákání

umývat

 

zpívat

 

číst

 

zlobit

 

spát

 

psát

 

hrát si

 

bouchat

 

Z přídavných jmen utvoř příslovce:

Přídavné jm.

Příslovce

Přídavné jm.

Příslovce

Přídavné jm.

Příslovce

dobrý

dobře

pečlivý

 

pomalý

 

pěkný

 

snadný

 

hezký

 

milý

 

rychlý

 

ustaraný

 

 

2. V pracovním sešitě máš opakování s vílou str. 63 – udělej celou.

3. V pětiminutovkách tě čeká poslední strana opakování vyjmenovaných slov str. 48.

Všechna cvičení mi pošli na messenger.

________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

8. 4. 2020

 

Dnes trošku opakování:

 

1. Vyjmenovaná slova – vytiskni a doplň

 

Čas pl_ne jako voda, přib_la nám práce, vodní v_r, nový pl_noměr, l_ška B_strouška, nevzl_kej, ml_nek na kávu, čaj z pel_ňku, jaz_kověda, jsem v_těz, s_rovátka, had s_čí, nesm_š zapom_nat úkoly, potrav_na, pozor na s_rky, žloutek a b_lek, spěšná zás_lka, V_šehrad, v_soké z_sky, žv_kám žv_kačku, v_tání občánků, mokrý jako m_š, nepl_tvej potrav_nami, pomalý jako hlem_žď, špatně pol_kám, v dáli se bl_ská, lehoučký jako chm_ří, budu m_t narozeniny, kom_ník čistí kom_ny.

 

2. Slovní druhy – vybarvi správně slovní druh

 

Podstatné jméno

skáču

skok

písmo

doma

jako

maminčin

Předložka

mezi

že

se

je

můj

pod

Sloveso

bílá

kreslím

vidět

útěk

byla

zlá

Příslovce

dole

domů

moje

vlídně

rameno

zítra

 

Vyplněné mi pošli na messenger.

 

Krásné prázdniny, užijte si Velikonoce, další úkoly budou až v úterý. Hurááááá :-)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

7. 4. 2020

 

Opakování - Slovní druhy

Pokračujeme v procvičování

 

1.Vytiskni, nalep do sešitu a vybarvi stejnou barvou tak, jak k sobě patří.

 

1

Podstatná jména

Nechť, ať, kéž, což

2

Přídavná jména

Tvůj, jeho, my, ten, já

3

Zájmena

Au, haf, fuj, mňam, bú

4

Číslovky

Ale, když, protože, jestliže

5

Slovesa

Skok, psaní, auto, dům

6

Příslovce

Pod, nad, u , o, za, k

7

Předložky

Modrý, maminčin, dlouhý, tmavý

8

Spojky

První, třikrát, sedm, mnoho, málo

9

Částice

Dole, doma, hezky, moderně, brzy

10

Citoslovce

Psát, čtu, byl, mít, mýt

 

2. Vytiskni nebo opiš do sešitu a nad každé slovo napiš číslem slovní druh.

 

Pije, sůl, solit, slaný, za, dům, domovní, doma, čtvery, ať,

 

skok, hop, dobrý, dobrota, mňam, čtyři, čtvrtý, my, ale,

 

před, zítra, brrr, zdobit, vrkú

 

3. Procvičuj

https://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy-urcovani/

https://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=50&sel=1

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. 4. 2020

 

Opakování - Slovní druhy

 

1.Vytiskni, nalep do sešitu a vybarvi stejnou barvou tak, jak k sobě patří.

 

1

Podstatná jména

Vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají.

2

Přídavná jména

Určují místo, čas a způsob.

3

Zájmena

Spojují slova nebo věty.

4

Číslovky

Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

5

Slovesa

Vyjadřují nálady, city, hlasy, zvuky.

6

Příslovce

Vyjadřují přání nebo výzvu. Stojí na začátku věty.

7

Předložky

Vyjadřují počet, pořadí, množství.

8

Spojky

Stojí před podstatným jménem, mohou být i neslabičká.

9

Částice

Zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují.

10

Citoslovce

Vyjadřují vlastnosti osob zvířat nebo věcí.

 

2. Vytiskni nebo opiš do sešitu a nad každé slovo napiš číslem slovní druh.

 

Sedmá, auto, ouvej, dobře, černý, jezdí, ťap, voda, napsala,

 

hop, otevřený, fuj, pro, a, kéž, mňam, ach, třikrát,

 

troubí, vzadu, ouha, rozumně, ham

 

Vyplněné práce 1., 2. mi pošli na messenger

 

3. Procvičuj slovní druhy

https://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy-urcovani/

4. Procvičuj vyjmenovaná slova

https://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=43&sel=1

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3. 4. 2020

 

Citoslovce

Hurá! :-) Citoslovce jsou posledním slovním druhem.

 

Vyjadřují různé pocity, nálady, zvuky

Např: cink, jú, kvak, vrr, prr, haf, blik, bú, hurá

 

Citoslovce

Sloveso

cink

cinkat

kvák

kvákat

vrrr

vrčet

cvak

cvakat

blik

blikat

hop

hopsat

Pamatuj: nad ú píšu čárku, i když to není na začátku slova

bú, vrkú, cukrú, hú

bučet

 

1. Udělej v PS str.60 Citoslovce

 

2. Do školního sešitu napiš (vymysli nebo vyhledej ) 15 různých citoslovcí – pošli mi :-)

 

3. Napiš do sešitu cv. 1. stana 95 – pošli mi :-)

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

2. 4. 2020

 

Částice

 

Částice stojí většinou na začátku věty. Naznačují - přání, výzvu, zvolání, rozkaz.

 

Opiš do sešitu

Nejčastější částice jsou:

ano, ne, ať kéž, nechť, což, pak, jen

Ano, byl jsem venku. Ne, to mi nemusíš vysvětlovat. Kéž by bylo jaro. už jdeme do školy.

Mohou to být i slova (která vypadají jako spojky, ale nic nespojují)

ale, a, že, aby

Ale, to je překvapení! Že to nemyslíš vážně? Aby se jí tak něco stalo! A to je mi pěkné nadělení!

 

 

1. Opiš z učebnice cvičení 2 na str. 94 do sešitu. Napiš nad každé slovo číslo slovního druhu a částici podtrhni barevně.

Pošli mi na messenger

 

2. PS str. 60,  Částice

 

3. Pětiminutovky str. 47 – vyplň a pošli na messenger

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. 4. 2020

 

Spojky

 

Spojky spojují slova - máma a táta, máma nebo táta, máma i táta

Spojky spojují věty - věty jednoduché spojují do souvětí.

Připomeň si:

Lenka chce cvičit, ale nemá cvičky. V1, ale V2.

Přišel pozdě, protože zaspal. V1, protože V2.

Říkal, že nemá hlad. V1, že V2.

 

1. Opiš do sešitu:

Nejčastější spojky

a, i, ani, nebo, ale, aby, že, protože, když, než, ačkoli, anebo, avšak, kdyby, proto, přestože, či, jakmile

 

2. Vyplň v PS str 59, 8. Spojky

 

3. Vytiskni, vyplň, vyfoť chytrým telefonem nebo naskenuj a pošli mi opakování emailem nebo na messenger k hodnocení

 

4. Procvičuj

https://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20B.htm

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

31. 3. 2020

 

Předložky

 

Předložka patří k podstatnému jménu. U ŽIDLE

Někdy mezi podstatným jménem a předložkou stojí přídavné jméno U staré ŽIDLE

Někdy mezi nimi stojí zájmeno U vaší ŽIDLE

Někdy mezi nimi stojí číslovka U třetí ŽIDLE

1. Nakresli si do sešitu krásnou, velkou, barevnou židli a kolem napiš všechny předložky ze spodní tabulky.

2. Vytiskni si tabulku a napiš slovní spojení se slovem židle. Např. U židle, na židli, nad židlí....

Předložka

Spojení ŽIDLE s předložkou

u

 

na

 

nad

 

pod

 

okolo

 

mezi

 

k

 

z

 

v

 

do

 

před

 

od

 

vedle

 

o

 

přes

 

kromě

 

 

Řešení

 

3. Pamatuj si:

Všechna slova umíš rozdělit na slabiky, dokonce i některé předložky mají své slabiky.

Předložky jsou jednoslabičné – na, pod, u, o, od, do před – mají jednu slabiku - vytleskej

Předložky jsou víceslabičné – o-ko-lo, me-zi, kro-mě, ved-le – rozdělí se na více slabik - vytleskej

Předložky jsou neslabičné - nemají svoji slabiku, čteme je dohromady se slovem

vytleskej

k lesu: kle - su

v lese: vle – se

z lesa: zle-sa

s Lenkou: sLen – kou

 

4. Vyplň PS strana 59 - 7. Předložky

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

30. 3. 2020

 

 

Příslovce

 

Zapamatuj si:

Příslovce určují místo, čas a způsob. Ptáme se na ně:

 

místo

kde, kam

Např. dole, dolů, doma, domů, vlevo, daleko, nahoře, nahoru

čas

kdy

Např. včera, dnes, zítra, ráno, večer, potom, hned

způsob

jak

Např. pečlivě, starostlivě, mile, dobře, špatně

 

Některá příslovce vznikají z přídavných jmen: jaký? hezký jak? hezky, jaký? rovný – jak? rovně

 

1. Vytiskni, vystřihni, nalep a vyplň tabulku nebo přepiš do sešitu:

Přídavné jméno

Příslovce

Přídavné jméno

Příslovce

pilný

 

líný

 

barevný

 

správný

 

černobílý

 

tichý

 

rychlý

 

pečlivý

 

hlasitý

 

mírný

 

smutný

 

zlý

 

veselý

 

plynulý

 

 

Řešení:

 

2. PS strana 58 celá, doplň příslovce

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

27. 3. 2020

Dnes nebudete plnit úkoly z webu, z učebnice ani z internetu.

Dnes budete psát slohovou práci na téma Hurá! Není škola!

Napište ji na počítači nebo na papír a pošlete mi ji emailem na adresu zejdiv@email.cz nebo ji vhoďte do schránky školy (dejte mi o tom vědět smskou, ať si ji tam vyzvednu – mob.737346058)......A NA PRÁCI SE PODEPIŠTE!!

Pokud vám to nebude vadit, nejlepší práce uveřejním na stránkách školy.

 

 

Hurá! Není škola!

Osnova:

 1. Úvod – napiš proč nechodíš do školy?

 2. Jak využíváš volný čas, jak a s kým plníš zadané domácí úkoly, jak se cítíš.....?

 3. Je to lepší nebo horší, než když se musí chodit do školy, máš víc nebo míň povinností...?

 4. Závěr – Co bych změnil nebo naopak ponechal.

   

Nemusíš se držet zadané osnovy. Je to jen vodítko, pro případ, že tě nenapadá, co napsat. Stačí mi pár vět. Zamysli se nad tím. Budu se těšit na vaše práce :-)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

26. 3. 2020

Slovesa

Zapamatuj si:

Slovesa vyjadřují co osoby, zvířata, věci dělají nebo co se s nimi děje.

1. Napiš do sešitu

Učebnice str. 91 cv. 1 – napiš, co kdo dělá

PS – slovesa str. 57 – celá

 

Procvičuj: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova&topic=05.+Vyjmenovan%C3%A1+slova+%E2%80%93+souhrn#selid
 

Důležitá informace – komu došel nebo dochází sešit, může si ho vyzvednout ve schránce školy.

Dám tam sešitů dost i do matematiky, vezměte si podle potřeby.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

25. 3. 2020

Dnes tě čeká jednoduché opakování, pokud máš doma tiskárnu, máš vyhráno :-). Pokud ne, tak musíš psát. Vytiskni si tabulky, nalep do sešitu a vyplň nebo vybarvi podle pokynů.


1. Vybarvi:

Podstatná jména - červeně

Přídavná jména - modře

Zájmena - zeleně

Číslovky - žlutě

Vytiskni

deset

balík

se

druhá

pětkrát

podnos

krátký

dvoje

maminka

modrý

si

pátý

ty

slunečný

můj

bratrův

Praha

kos

tahle

hrnek

náš

stůl

jeho

hůl

mnoho

hezký

my

malý

slunce

 

Nepodváděj a do řešení (klikni)se podívej až po vyplnění :-), není to na známky, hlavní je, aby sis to trošku procvičil.

 

2. Vymysli sám 8 slov do tabulky: Vytiskni

Podstatná jména

Přídavná jména

Zájmena

Číslovky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3. Doplň: Tisk

Podstatná jména jsou názvy __________, ____________, _____________, _______________,


 

_______________ . Ptáme se na ně __________, ________, ________.


 

Přídavná jména jsou vlastnosti ___________, _____________, ______________. Ptáme se na ně


 

____________, ___________, ___________.

 

Zájmena zastupují _______________________ nebo na ně ukazují.


 

Číslovky vyjadřují _______________. Ptáme se na ně _____________, ______________,

 

______________, _______________.


 

No tak jsi šikulka, snad se ti dnes dařilo. Koukni na řešení (klikni). Hezký den :-)

PS

V pátek dostanete zadání slohové práce na téma: Hurá! Není škola! Bude to práce přes víkend, kterou mi pošlete na email.Napíšu vám body osnovy, ale do té doby můžete popřemýšlet o tom, co se děje kolem nás a jak si užíváte nebo naopak neužíváte volna. Moc dobře si vzpomínám, jak jste si přáli, aby škola vyletěla do povětří :-). Skoro se vám to splnilo, tak chci vědět, co si o tom myslíte. :-)

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

 

Český jazyk - úkoly pro třeťáky 23. 3. - 27. 3. 2020

 

Tak co, jak se vám chtělo plnit doma úkoly? A jak vám to šlo bez pomoci? Věřím, že jste to zvládli, jste šikulky.

23. 3. 2020

Dnes nás čekají zájmena. Je to další slovní druh, ale to vy víte.

Zájmena zatupují podstatná jména. Je to i v názvu ZA podstatná JMÉNA.

Nauč se zpaměti druhy zájmen:

Osobní – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, se, si

Ukazovací – ten (ta, to, ti, ty), tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám

Přivlastňovací – můj, tvůj, jeho, její, náš váš, jejich, svůj

Pokud se letos sejdeme ve škole, tak si to vyzkoušíme jako básničku – bude se ti to hodit až do 9.tř. Příští rok k nim přidáme ještě další čtyři druhy zájmen :-)

 

Ústně

V učebnici na str. 90 cv.1.

Přečti si ho a vyhledej ve větách zájmena. Nemusíš to nikam psát. Není to těžké, vyzkoušej to sám. Já ti napíšu řešení, ale zkus nepodvádět a nekoukat na ně dřív, je to hra :-)

Na str. 90 cv 2

To už je těžší, ale neboj, zase to zkus sám a pak koukni dolů na řešení. Místo podstatných jmen použij zájmena např. Ona, to, on....

 

Řešení cv. 1

 s tebou rád půjdu. Ta kniha je velmi zajímavá. Kam jsi to položil? Vidíš toho kluka? Já jsem to nevěděl. My se v tom nevyznáme. Ať už je tento den za námi. Koupíme tato jablka. Oni se neptali. Nedávej sem ty boty.

Řešení cv. 2

On kreslí parník. Chceš to? Pomůžeš mi s Ona přinesla čerstvé jahody. Půjdeš odpoledne k nim? Odnes ho do skříně. Ukazuj jen na Oni se dali do klusu. Jí je dne devět.

 

Písemně

PS – strana 57 – řešení najdeš na konci v klíči, tak si to překontroluj a případné chyby si oprav a přemýšlej, proč jsi chybu udělal.

Do sešitu

Uč str. 89 cv 5a – zopakuj si vyjmenovaná slova a přídavná jména :-)

Z webu: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

Projdi si cvičení na těchto stránkách. Bude se ti hodit následující tabulka, ve ketré jsou všechna zájmena.

 

Druhy zájmen

Příklady

osobní

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se

přivlastňovací

můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

ukazovací

ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám

tázací

kdo, co, jaký, který, čí

vztažná

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

neurčitá

někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen

záporná

nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný


 

 

 

24. 3. 2020

Dnes nás čeká další slovní druh - číslovky. Jsou to slova která určují počet (ptám se kolik), pořadí(ptám se kolikátý), kolikrát se něco stalo(ptám se kolikrát), množství druhů (ptám se kolikatery).

Ústně

V učebnici na str. 90 cv. 1 dole vyhledej číslovky, ptej se - kolik, kolikátý, kolikrát, kolikatery a porovnej s řešením.

Řešení cv.1

(kolik sýrů)dva sýry, (kolikatery kalhoty)troje kalhoty, (kolikátý úkol)druhý úkol, (kolikatery rukavice) čtvery rukavice, (kolik sešitů)jeden sešit, (kolikáté poschodí)sedmé poschodí, (kolikrát zapískal)dvakrát zapískal, (kolikátý návštěvník) stý návštěvník, (kolikrát týdně) pětkrát týdně, (kolik dárků) šest dárků

Písemně

PS strana 58 – barevně podtrhej číslovky, zkus vyluštit hádanky (řešení je v klíči) a doplň poslední cvčení

Z webu: https://skolicka6.sweb.cz/OPAKOVANI%20VYJMENOVANYCH%20SLOV/OPAKOVANI%20VYJMENOVANYCH%20SLOV1.htm

Projdi si cvičení, opakuj vyjmenovaná slova.

Další úkoly na tento týden sem budu přidávat postupně.

______________________________

Samostatná práce pro týden 16.- 20. března

Český jazyk - 3. ročník - Mgr. Ivana Zejdová

Čj - opakuj podstatná jména  

      - připomeň si jak je poznáme, jak si na ně ukazujeme, jaký je rozdíl mezi podstatným jménem obecným a vlastním

     - připomeň si, že podstatná jména jsou i názvy vlastností a dějů 

Udělej do sešitu cvičení z učebnice str 87, cv. 5

Pracovní sešit - str. 55

Pětiminutovky str. 46 - opakuj vyjmenovaná slova

 

Přídavná jména - učebnice strana 89

    - opiš si žlutou tabulku Zapamatuj si do sešitu Čj

    - napiš do sešitu cvičení 2 a 3, str. 89, barevně podtrhni přídavná jména

    - Pracovní sešit -  strana 56

Procvičuj i elektronicky na adrese: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm

Nazapomeň psát do sešitu datum :-) . Ať se ti práce daří.

Nebudeš-li si vědět rady, volej 737346058 nebo piš zejdiv@emil.cz

 

_________________________________________________________________________