Dění ve třídě

Malujeme autoportrét - jsem pirát:

 

Zkuste hádat, kdo je kdo. Jsou to moc krásné obrázky a opravu jsou si podobní.

5. 6. 2020 - Pirátský den - Pod mořskou hladinou

 

Hurá, už jsme zase ve škole!

Piráti vypluli opět na moře a prozkoumávali život pod mořskou hladinou. Tam je spousta zajímavých živočichů, se kterými jsme se seznámili, hádali jsme hádanky, skládali slova z písmen, počítali příklady paní chobotnice apod. Na závěr jsme si jednu krásnou chobotnici vyrobili. Byl to super den. Moc jsme si ho všichni užili!

A. K.

 

_______________________________________________________________________________________________

Stavíme z ROTA

_______________________________________________________________________________________________________________

28. 2. 2020 - Pirátský den - Hup a Hop na moři

Poslední den v únoru jsme se vydali za dobrodružstvím s knihou Hup a Hop na moři. Nevíte, kdo jsou Hup a Hop? No přece nezbední opičáci, kteří zažívají na moři spoustu dobrodružství a legrace. Jako neohrožení piráti jsme začali den rozcvičkou. Poté jsme se seznámili s knihou a nezbednými opičáky a vydali jsme se je hledat. Luštili jsme název lodi, která zachránila Hupa a Hopa ze zatopeného ostrova, počítali jsme příklady, abychom zjistili, jak se jmenoval kapitán a další námořníci. Také jsme skládali jména námořníků z barevných písmen. Zpívali jsme si u toho pirátské písničky a vyráběli barevné ryby v moři. Protože jsme pracovali pilně, stihli jsme si pustit také příběh Hupa a Hopa na interaktivní tabuli.

Byla to velmi příjemná plavba. Škoda, že nás nebylo víc, snad už příště budete všichni zdraví.

A. K.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zimní tvoření

 

______________________________________________________________________________________________________

7. 2. 2020 Pirátský den - Zúčtování

Nastal velký den - vypluli jsme na ostrov Zúčtování, kde každý pirát měl předvést a prokázat znalosti a dovednosti, které získal během naší půlroční plavby. Čímž mohl povýšit z plavčíka na hodnost lodníka. Admirál se rozhodl, že si je vyzkouší ze všech předmětů např.:

ČJ - Námořníci měli vyluštit dvousměrku a najít ukrytá slova, pak některá slova napsat.

M - Pokud vypočítáš všechny příklady v barevném počítání, přemůžeš piráta svým důvtipem a chytrostí, a pak bude poklad tvůj.

Vv a ČlaP - Vzpomněli jsme si na našeho maskota papouška, jak nám našeptává a celý půlrok pomáhá, tak jsme si ho vyrobili.

Tv - Zkouškou zdatnosti jsme prošli!

Hv - píseň Pirátská a další písně umíme skvěle. Zpívání a tancování nás baví.

Na závěr jsme se zamýšleli nad tím, kde a v čem se ještě musíme zlepšit, v čem jsme dobří,  a piráti si vyplnili své Pirátské vysvědčení.

Musím všechny velmi pochválit, za velkou snahu nejen tento den, ale za celé pololetí. Admirál i kapitán byl také velmi spokojen, proto všechny plavčíky povýšil na hodnost lodníka.

No a na závěr si někteří piráti ještě odnesli Pochvalu za úkoly navíc.

Děkuji všem pirátům a jejich rodičům za pilnou práci a nadšení. Jste príma parta.

A. K.

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 12. 2019 - Vánoce

________________________________________________________________________________________

 

5. 12. 2019 - Čertí škola

_____________________________________________________________________________________________________

29. 11. 2019  - Ostrov trpaslíků

Měsíc listopad se chýlí ke konci a to znamená, že vyplouváme na zajímavou plavbu oceánem. Pod hladinou jsme viděli  spoustu zajímavých živočichů, ale také vrak ztroskotané lodi - objevil se před námi, až jsme ho ve skupince složili. Podmořskou hladinu jsme společnými silami vybarvili podle různých slabik, které už umíme přečíst. Zastavili jsme u ostrova a šli jsme ho prozkoumat - na ostrově žili trpaslíci - ti trpaslíci, které známe z pohádky o Sněhurce. Někteří pohádku velmi dobře znají, a tak nebyl problém vyjmenovat všechna jména trpaslíků. Přiřazovali jsme každému trpaslíkovi misku, židličku, postýlku apod. podle příkladů. Potom jsme si každý svého trpaslíka vyrobili a přemýšleli jsme, jak by se mohl jmenovat. Na ostrově jsme také potkali Sněhurku a spoustu zvířátek s dalšími úkoly. Byl to velmi pěkný den, pirátům se velmi dařilo spolupracovat, rozdělovat si úkoly, myslet na všechny členy skupiny a velmi pilně všichni pracovali. Jsou úžasní!

A. K.

______________________________________________________________________________________________________________________

6. 11. 2019 Výprava za Indiány

Hádejte, jaké písmenko jsme se učili? Ano, bylo to I, i, a tak jsme se vypravili za indiány do Ameriky. Vyrobili  jsme si indiánské čelenky, abychom se stali opravdovými indiány. Povídali jsme si o indiánech, plnili jsme různé zajímavé úkoly, točili jsme lasem (také na papíře), tančili jsme tanec šamana apod. Celé dopoledne jsme si užili, ale zároveň jsme se mnoho zajímavého dověděli a naučili. Moc vám to sluší, indiáni!

A. K.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Naše podzimní tvoření ve Vv a ČlaP:

 

________________________________________________________________________

24. a 25. 10. Halloween ve škole

Ve čtvrtek jsme se jako strašidla ocitli ve strašidelné škole. Plnili jsme spoustu strašidelných úkolů, četli jsme s pavouky, hledali jsme duchům strašidelný hrad, vyráběli duchy apod. Ale toho strašení bylo ještě málo, proto jsme se do školy vrátili ještě navečer.

Abychom se nebáli jít po tmě na procházku strašidelnými Kralicemi až ke hřbitovu, tak jsme si vyrobili lucerničky, které nám krásně svítily na cestu. Pak jsme se také posilnili bohatou večeří. Úplně na závěr jsme museli prokázat statečnost a projít stezku odvahy, na jejímž konci nás čekala sladká odměna. Někteří si ji strachem zapomněli vytáhnout ze strašidelné krabice. Byl to obrovský zážitek! No a pak už jen umýt, vyčistit si zuby a spát. Ještě pohádka na dobrou noc, někteří usnuli už u pohádky, jiní až po ní, ale spali všichni velmi dlouho a vyspali se do růžova.

Ráno jsme si zatančili rozcvičku, nasnídali se a zase nás čekala práce. Vyrobili jsme si ježka z přírodnin, dlabali jsme dýně  a plnili jsme další halloweenské úkoly.  Na závěr jsme si zazpívali a zatleskali s Dudáky, kteří si pro nás připravili velmi poutavé představení s různými hudebními nástroji a zahráli na dudy z různých koutů světa.

Byl to velký zážitek spát ve škole! Tak zase příští rok.

A. K.

___________________________________________________________________________________________________________________________

30. 9. 2019 - Pirátský den - Vyplouváme na ostrov pokladů

Před každou novou výpravou musí piráti řádně opravit a překontrolovat loď, naši malí piráti také sestavili rozbitou loď podle čísel a obrázků, poté loď vybarvili, protože musí být před plavbou zářící barvami. Každá pirátská loď má jméno, i naše posádky vymýšlely jména, a poté se domlouvaly, jak se právě jejich loď bude jmenovat. A už vzhůru strastiplnou cestou plnou nástrah za pokladem. Pokud správně piráti přečetli všechna písmenka a slabiky, zakotvili u ostrova. Museli prokázat, že zvládnou cestu po ostrově - tužkou po papíře, nakreslit správně klíč a nakonec do truhlic s pokladem pěkně naskládat peníze podle písmen a obrázků. Jsou to velmi pilní a vytrvalí piráti, byla to velmi úspěšná plavba. Mne velmi bavila, tak doufám, že i ostatní piráty. Těším se na další plavbu.

A. K.

___________________________________________________________________________________________________________________________

6. 9. 2019 - Pirátský den - Vyplouváme!

Dnes jsme poprvé vypluli na dlouhou plavbu oceánem. Nejprve jsme si ale museli postavit pirátskou loď - skládání podle čísel. Seznámili jsme se také se životem na lodi, ale také v moři. Každý pirát musí dodržovat pirátský kodex, který jsme otiskem palce a svým podpisem odsouhlasili. Na své plavbě 1. třídou si budeme psát Pirátský deník. Vymýšleli jsme společně jméno pro našeho maskota - papouška. Pamatujete si, jaké jméno jste mu odhlasovali?

Také jsme se seznámili s písmenem P - pirát, papoušek ..... Plavba byla velmi dlouhá, ale piráti se pouštěli do všech úkolů s nadšením. Dopluli jsme tedy na ostrov pokladů, kde každý pirát našel poklad.

Protože ještě psát neumíme, poprosím rodiče, zda by do Pirátského deníku zapsali postřehy pirátů z prvních dnů ve škole. Také mají malí piráti popřemýšlet nad pirátským jménem, které potom prosím zapište na první stranu Pirátského deníku.

Byl to velmi příjemně prožitý den s bandou úžasných pirátů! Těším se na příští výpravu.

A. K.

___________________________________________________________________________________________________________________________

2. 9. 2019 - Slavnostní zahájení školního roku - Pasování na piráty

Už je čas vyplout! Každý správný pirát má spoustu odvahy, a tu prokázali i prvňáčci hned první den. Vystoupili před mnoha cizími lidmi a statečně plnili obtížné úkoly, proto mohli vstoupit na pirátskou loď a získat pirátský šátek. Na jejich plavbě 1. třídou jim přeji mnoho zajímavých zážitků, kamarádů a mnoho úspěchů!

A. K.

______________________________________________________________________________________________________________________________