Informace

Připomínám:

11. 6. Výlet - Westernové městečko - informace viz. Nástěnka

13. 6. 2019 Dopravní výchova - s sebou kolo, přilbu, sportovní oblečení, pití, učení na první 2 vyučovací hodiny - M a Čj, při nepřízni počasí celou aktovku.

________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 3. 6. - 6. 6. 2019:

 • Čj - str. 120 / 5 do sešitu
 • Čj - str. 121, 122, 123 - cv. 2 do sešitu
 • Čj - PS str. 67, 68 / 7, 9
 • Čj - Procvičování pravopisu str. 38 první část, str.34
 • M - str. 39 - do sešitu cv. 7, 9, cv. 10 - poslední dva řádky
 • M - str. 43 - do sešitu cv. 3, 5, 7
 • Př - opakování ekosystém potok a řeka
 • Př - str. 33, 34
 • Př - ekosystém pole - uč. str.61, 62, 63 + PS str.35
 • Vl - projekt Kraje
_____________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 28. 5. 2019:

 • Čj - str. 119  - do sešitu str. 119/ 2 - podtrhni podmět a přísudek
 • Čj - str. 117 - přirovnání a přísloví
 • M - str. 38 - slovní úlohy do sešitu cv. 1, 2, 3 , str. 39 cv. 10 - první řádek
 • Vl - třídění odpadu
________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 27. 5. 2019:

 • Čj - uč. str. 118, do sešitu vypiš ze cv. 1 základní skladební dvojice, opiš tabulku dole na str. 118
 • Čj - PS - str. 67 cv. 1, 2, 3
 • M - opakování - do sešitu uč. str. 37/10, 35/ 30
 • Příklady: 76248 . 37=  ,  34672 . 28 = ,  800451 - 562076 = ,  631654 - 276762 =  , 43905 : 7 = , 50391 : 8 =
________________________________________________________________________________________________________
 

Informace:

Projekt: Kraje 

- děti vyhledávají informace na počítači podle osnovy

- mohou poslat jako přílohu do školy - já to vytisknu do pátku 31. 5. 2019

skola.kralice@gmail.com

 

Dopravní výchova - přeložena na 13. 6. 2019

- na dopravním hřišti v Kralicích n. Osl.

- s sebou kolo, přilbu, sportovní oblečení, pití, 

 

31. 5. 2019  - Sportovní pětiboj ve Studenci

- odjezd autobusem od ZŠ v 7.30 h

- sportovní oblečení, sportovní obuv, dostatek pití a svačinu

- návrat:  12 - 12.30 h, oběd ve školní jídelně

Disciplíny:

1. Běh na 50 m

2. Skok daleký z místa

3. Hod krikeťákem

4. Přeskok přes švihadlo

5. Střelba

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Úkoly pro chybějící žáky 24. 5. 2019:

 • Čj - str. 114 cv. 1, 2 - ústně
 • Čj 1 - Kopírka celou dokončit - vždy určit přísudek a podmět
 • Čj - PS str. 66 - celá
 • Čj - Procvičování pravopisu - str. 49 
 • M - G - narýsuj obdélník IJKL - kde délka IJ=75 mm a délka JK= 5 cm, načrtni, narýsuj a vypočítej obvod a obsah
 • M - G - narýsu čtrverec ABCD o straně 55 mm, načrtni, narýsuj a vypočítej obvod a obsah
 • M - str.37 / 11 do sešitu M-G
 • Vl - opakování vodstvo ČR - řeky, rybníky, jezera, vodní nádrže - ukazuj na mapě
 • Vl - uč. str. 46, 47
 • Vl - PS str.27
_______________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 9. a 10. 5. 2019:

 • Čj - PS - str. 62
 • Čj - uč. str.108 - tabulku opiš do sešitu, do sešitu  str. 109 cv. 3
 • M - zlomky - str. 32, 33
 • M - str. 33 cv. 9, 11, 14 (2 př.)
 • Př - test
 • Vl - Ochrana přírody - zápis, uč. str. 36, 37
 

Úkoly pro chybějící žáky 6. a 7. 5. 2018:

 • Čj - Uč. str. 106, 107
 • M - str. 29, 30 - do sešitu str. 29/5, 30/ 12 (4 příklady), 30/13 (4 příklady)
 • M - Početníček str. 40/ 1, 3,  str. 42/1,2,3
 • Vl - PS - str. 21, 22, 23
 • Příště z Vl test na zemědělství a průmysl
_____________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 8. 2. 2018:

 • Čj - vzory podstatných jmen rodu středního - určování - uč. str. 68, 69
 • Čj - PS - str. 44 - cv. 1, 2, 3
 • M - geometrie - str. 33 celá  - cv. 2 do sešitu - napiš nerovnost a narýsuj
 • Vl - Uč. str. 2, 3 - práce s mapou ČR a Evropy - zápis
______________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 6. 2. 2018:

 • Čj str. 66 - tabulku do sešitu
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova str. 21 - b
 • Pracovní sešit str. 43 - cv. 2 - v básničce urči slovní druhy, cv. 3
 • M - násobení dvojciferným činitelem str. 36 cv. 8, 9 do sešitu
 • M - Početníček str. 16 cv. 1
 • Př - ekosystém les - bezobratlí živočichové, jehličnaté stromy
____________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 4. a 5. 2. 2018:

 • Čj - uč. str. 64, 65 - do sešitu pádové otázky  + příklad - určování pádů
 • do sešitu str. 65 cv. 5
 • Čj - PS - str. 43 cv. 1
 • Procvičování pravopisu str. 28
 • M - rovnice: 390 + a = 640,   a + 940 = 2000, b - 810 = 1000,  470 + 360 = y,  c - 222 = 333
 • M - uč. str. 32 cv. 15, 19, 20 (2 poslední příklady)
 • M - uč. str. 35 cv. 1 a 2
 • M - Početníček str. 29
 • Vl - dokončit pracovní sešit
___________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 14. a 15. 1. 2019:

 • Čj - uč. str. 50, str. 51
 • Čj - PS - str. 36, 37 - Zájmena
 • Naučit se zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací.
 • M str. 20, 21 - násobení a dělení 10, 100, 1 000, apod.
 • M - Početníček str. 25, 26
 • Vl - Husitství + zápis do sešitu - příští hodinu píšeme test
_______________________________________________________________

Moc děkuji dětem za krásné vystoupení a přímo profesionální herecké výkony. Zkoušky nebyly vůbec lehké, ale výsledek byl perfektní! Všem rodičům děkuji za přípravu rekvizit a  krásných kostýmů.  Velké díky.

Vám všem přeji krásné Vánoce,

splnění těch nejtajnějších snů,

rozzářené oči vašich dětí,

ale především pohodu a klid

a radost ze společně strávených chvil.

Do nového roku hlavně hodně spokojenosti, radosti a zdraví.

Adriana Kašparová

______________________________________________________________________________________________________

Úkoly přes vánoční prázdniny:

1. Odpočívat a lenošit!

2. Číst si a zapisovat do čtenářského deníku přečtené knížky!

3. Vyjmenovaná slova - kopírky - vypsat si slova, ve kterých jsem chyboval, ze sešitů a Procvičujeme vyjmenovaná slova!

____________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 17. a 18. 12. 2018:

 • Čj - vyjmenovaná slova po S 
 • Čj - uč. str. 44 - do sešitu cv. 22
 • Procvičování pravopisu str. 22
 • M str. 8 - do sešitu cv. 2, 3, 9
 • M str. 9- do sešitu cv. 11 - 4 sloupečky a cv. 15 - 2 příklady
 • Vl - str. 36
 • Vl - Ps str. 17,19 cv. 5
___________________________________________________________________________________________

Koncert ZUŠ Náměšť nad Oslavou

Zítra 13. 12. jedeme autobusem do Náměště nad Oslavou na koncert ZUŠ. Děti si do školy přinesou aktovku dle rozvrhu hodin, batůžek nepotřebují. Vstupné je zdarma, autobus bude hrazen až po vyúčtování. Loni měli krásně připravený program jako od profesionálů, takže se moc těšíme.

A. K.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 7. -  12. 12. 2018:

 • Čj- vyjmenovaná slova po P
 • Čj - uč. str. 42, 43 - cv. 14 do sešitu
 • Čj - Procvičování pravopisu str. 20
 • Čj - PS str. 31 cv. 10, 11
 • M - str. 5 - číst čísla, zapisovat čísla, cv. 14 - 8 př. do sešitu, cv. 16 - 4 př. do sešitu
 • Psali jsme Matematickou olympiádu - Tom bude psát náhradní kolo
 • Př - opakování učiva o rostlinách, PS str.6, 7
 • Vl - opakování Přemyslovci
Zápis: 
Václav III.
- vládl pouze 1 rok
- zavražděn r. 1306 v Olomouci - neměl syna (následníka) - Přemyslovci vymřeli po meči
 
Vl - str. 34, 35
 
Zápis:
LUCEMBURKOVÉ
- po smrti Václava III. vypukly spory o korunu
- o českou korunu se ucházeli manželé českých princezen
- šlechta vybrala - Jana Lucembuského - vzal si Elišku Přemyslovnu (sestra Václava III.)
 
Jan Lucemburský
- syn římskoněmeckého císaře
- neuměl dobře česky, doma příliš nepobýval - válečník, rytíř (král cizinec)
- království upadalo
- padl r. 1346 v bitvě u Kresčaku ve Francii
 
Karel IV.
- jmenoval se Václav - od 7 let vyrůstal ve Francii, kde přijal jméno svého kmotra Karel
- velmi vzdělaný - uměl několik cizích jazyků
- stal se římskoněmeckým císařem
- po smrti Jana Lucemburského českým králem
- rozkvět země:
 
_________________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

Úkoly pro chybějící žáky 3. -  6. 12. 2018:

 • Čj - str. 32, 33 - nové, důležité učivo, - cv. 33/ 6, 9 do sešitu - vybarvi předponu v doplňovaných slovech
 • Procvičování pravopisu str. 11 - barevně vybarvi předponu ob-, v-, Pozor skupina PĚ - Pje neexistuje! - jinou barvou vybarvi skupiny PĚ
 • Čj - uč. str 34, 35 - cv- 34/4 opiš do sešitu s předponou vy-, vybarvi předponu vy-
 • Čj - PS str. 26, 27, 28
 • M - druhý díl str. 3, 4 
 • Početníček str. 22
 • Vl - str. 31, 32
 • Vl - PS - str. 14, 15, 16
 • Př - str. 14 - 17
 • Př - PS str. 5, 6 
Zápis do Př:
Dělení rostlin:
1. výtrusné
a) mechy
b) kapradiny
c) přesličky
d) plavuně
2. semenné 
 
Stavba těla rostlin:
Kořen 
- upevňuje rostlinu v půdě
- přijímá z půdy vodu a živiny
 
¨Stonek
- vede vodu s živinami z kořene do listů
- umožňuje růst rostliny
 
Podle stavby stonku:
1. byliny - dužnatý stonek
2. dřeviny - dřevnatý stonek 
a) stromy
b) keře
 
LIST
 - zelené barvivo = chlorofyl
- probíhá fotosyntéza¨
 
Květ
- slouží k rozmnožování rostlin
- obr. z učebnice
- tyčinky - pylová zrna - samčí
- pestík - samičí - v semeníku ukrytá vajíčka
 
PLOD
 - vzniká po oplození ze semeníku
1. plody dužnaté:
a) peckovice - př. .....
b) malvice - př....
c) bobule - př. .......
2. suché 
a) lusk - hrách
b) oříšek - ořešák
c) obilka - pšenice
 
____________________________________________________________________________________________
 
 
 

Úkoly pro chybějící žáky 28. a 29. a 30. 11. 2018:

 • M -  uč. str. 55 celá, str.50 - cv. 1, 2 do sešitu - růžový rámeček do sešitu
 • Čj - uč. str. 30, 31 žlutý rámeček do sešitu - podtrhnout zz, do sešitu str. 31/8 barevně vyznačit předponu
 • Čj - PS str. 24, 25
 • Procvičování pravopisu str.8, 9, 10
 • Vl - str. 28 -30
Zápis do Vl:
VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ
 
Přemysl Otakar I.
- 1. český král s dědičným titulem
- v roce 1212 získal od něm. krále za pomoc v boji Zlatou bulu sicilskou = listina, která potvrzovala nezávislost Českého království a zaručovala, že se královský titul dědí z otce na syna
- měl syna Václava a Anežku
 
syn Václav I.
- upevnilo se postavení Českého království
 
dcera Anežka Česká
- v Praze založila Anežský klášter
- stala se abatyší (představenou) kláštera
- starala se o chudé a nemocné
- 1989 prohlášena za svatou
 
Přemysl Otakar II. - král železný a zlatý
- tvrdý válečník - železný 
- doly na stříbro u Jihlavy - bohatý - zlatý
- pokusil se získat titul císař - zvolili však Rudolfa Habsburského - nepřáteství - 1278 bitva na Moravském poli (u Vídně) - Přemysl Otakar II. zahynul
 
Václav II.
- měl jen 7 let, když Přemysl Otakar II. zahynul - poručníkem se stal Ota Braniborský - chtěl se zmocnit vlády - Václava uvrhl do vězení
- zavedel měnu pražský groš - stříbro
- stal se i polským králem a uherským 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 26.  a 27. 11. 2018:

 • Aj - uč. a PS - str. 20 - opiš si slovíčka
 • Čj - učebnice str. 29 - druhý žlutý rámeček je důležitý - opiš do sešitu a vybarvi předponu, podtrhni dd
 • Čj - PS str. 24
 • Procvičování pravopisu str. 18, 19 (1. sloupec)
 • M - uč. str.48 cv. 9 do sešitu
 • M - uč. str. 52 - do sešitu cv. 1 a cv. 8 (4 příklady)
 • Vl - PS str. 13
 • Vl - Uč. str. 28, 29
________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 21.  a 22. 11. 2018:

 • ČJ - Vyjmenovaná slova po M - učebniceš str. 40 - cv. 11 do sešitu
 • ČJ - PS str. 30 cv. 8, 9
 • Procvičování pravopisu str. 18 cv. 1, 2
 • M str. 48 cv. 2 do sešitu, cv. 8
 • M - písemné dělení str. 49 - cv. 12 do sešitu
 • M - Početníček str. 15, str. 20
 • Vl PS str. 12, 13
 • Aj j- uč. str. 18, 19
_______________________________________________________________________________________________
 

Úkoly pro chybějící žáky 19.  a 20. 11. 2018:

 • Čj str. 28
 • Čj - PS str. 23
 • Čj - Procvičování pravopisu str. 8 - 1. sloupec
 • M - str. 46 - do sešitu cv. 11, 15
 • Aj - PS  - str. 18, 19
 • Vl - PS str. 11
Zápis Vl.:
- kníže Oldřich a Božena
- kníže Břetislav a Jitka
 
Vratislav II. - první český král
- za pomoc v bojích od německého císaře získal královský titul (pouze pro svou osobu)
 
Život za vlády prvních přemyslovců:
- život byl drsný, násilí, boje o moc
- lidé žili hlavně v nížinách kolem řek
- bydleli v chatrčích (chudáci), kamenných domech (bohatí), na hradech (panovníci, šlechta)
- sídla vzdělanosti - církev - v klášterech a kostelech - mniši a kněží
- knihy ručně psané v písařských dílnách
 
KOSMAS
- kněz, napsal Kroniku českou - psaná latinsky
 
Románský sloh
- tlusté zdi bez omítky z kamene
- malá okna s půlkruhovým obloukem
- vnitřní prostory byly malé a tmavé
- rotundy a baziliky
 
___________________________________________________________________________________________________

POZOR!  Připomínám!

 • Každý pátek máme M - Geometrii  a děti nemají pomůcky nutné k rýsování: tužku č. 3, pravítko dlouhé, pravítko s ryskou, kružítko!
 • Ve Vv některým chybí černá fixa - střední permanentní - velmí částo ji používáme!
 • Učte se Vlastivědu - napíšeme se testík!
 • Úkol navíc: referát - hrad, zřícenina v okolí.
______________________________________________________________________________________________________
 
 

Plánované akce školy na druhé čtvrtletí:

 • 29. 11. - Přednáška - pitná voda
 • 4. 12. - Divadlo ŠUS zámek Rosice - vybíráme 155,- Kč
 • 5. 12.  Mikuláš v sokolovně 15.30 h
 • 20. 12. – Vánoční besídka v 16 h
 • 22. 12. – 2. 1. – Vánoční prázdniny
 • 15. 1. a 29. 1. – Bruslení
 • 1. 2. – Pololetní prázdniny
 • 7. 2. – Bongo Brno
 • 23. 2. – Karneval
________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 15.  a 16. 11. 2018:

 • Český jazyk str. 27 - cv. 9 do sešitu, str. 28
 • Čj - PS - str. 23 cv. 1
 • M str. 45 - cv. 4 do sešitu
 • M str. 44 - cv. 1, 2 do sešitu
 • Početníček str. 14, str. 44 cv. 1, 2
 • Vl - str. 24, 25, 26
_________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 14. 11. 2018:

 • M - uč. str. 42 cv. 8 do sešitu, str. 43
 • M - Početníček str. 13/ cv. 2
 • Čj - PS - str. 22, ve cv. 7a) urči slovní druhy v první větě, u slov lety, hru, názvem - urič pád, číslo a rod
 • Př - PS str. 4
Zápis do sešitu:
 
Rostliny
 
1. Vyživují se
- samy si vytvářejí svoji "potravu" = fotosyntéza - probíhá v zelených částech  (listech)
(obrázek rostliny a průběh fotosyntézy)
 
2. Dýchají 
- přijímají kyslík
- vylučují oxiduhličitý
- dýchají všemi částmi svého těla ve dne i v noci
 
3. Reagují na změny v přírodě
- např. na teplotu, na nedostatek vody, na světlo 
 
4. Pohybují se
- např. otáčí za sluncem, rozevírají a zavírají květy
 
5. Rostou, vyvíjejí se a rozmnožují se
 
________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 12. 11. a 13. 11. 2018:

 • Čj str. 26, 27 - str. 27 cv. 6 do sešitu
 • Čj PS - str. 21, 22 cv. 4
 • M - str. 41 cv. 5 do sešitu, str. 42 cv. 2 do sešitu
 • M - Početníček str. 11, str. 13 cv. 1
 • Vl - uč. str. 22, 23´
 •  Zápis:
BRATROVRAŽDA
- bratr Boleslav pozval Václava do svého sídla ve Staré Boleslavi a tam ho nechal zavraždit 28. září 935
 
Další Knížata, kteří vládli:
Boleslav I. (bratr Václav)
- nechal razit první stříbrné mince = denáry
 
Boleslav II. (zvaný Pobožný)
- syn Boleslava I.
- nechal vyvraždit příslušníky mocného rodu Slavníkovců
- na živu zůstal jen biskup Vojtěch - prohlášen za svatého
 
Boleslav III. - (Ryšavý
 
_________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 8. 11. a 9. 11. 2018:

 • Český jazyk str. 23, 24, 25
 • Čj - PS - str. 20
 • psali jsme diktát na vyjmenovaná slova po L - procvičuj
 • M - str. 39 - rýsujeme do sešitu geometrie
 • M  - str. 40, 41 cv. 1, 2
 • Početníček str. 9
 • Vlastivěda str. 21, 22
 • Vlastivěda PS - str. 11 cv. 1
_________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 5. 11. a 6. 11. 2018:

 • M - str. 38 - cv. 23 a 29 do sešitu
 • M - dnes jsme psali čtvrtletní práci
 • Čj - uč. str. 22
 • Čj - PS str. 18 cv. 3 a str. 19 cv. 1, 3
 • Do sešitu napiš větu: Ve škole jsem dnes dostal špatnou známku.
 •  - urči druhy slov, vyhledej sloveso, u podstatných jmen urči pád, číslo a rod.
 • Procvičování pravopisu str. 16, 17 - 1 sloupeček
 • Vl- psali jsme testík na Velkou Moravu
 • Vl str. 21
_______________________________________________________________________________________--

Úkoly pro nemocné žáky 23. a 24. 10. 2018:

 • M - str. 30, 31 - cv. 10 a 13 do sešitu M1,
 • M - str. 32, 33 - cv. 3 a 5 do sešitu M1
 • M - Početník str. 8
 • Čj - uč. str. 20, 21
 • ČJ - PS str. 18 cv. 1, 2
 • ČJ - Procvičování pravopisu str. 5 - 1. sloupec
 • Aj - uč. str. 11 přečti a procvičuj předložky, opiš slovíčka od spolužáka
 • Vl - Velká Morava - zápis do sešitu 
 • Vl - Ps str. 9
 • Př - uč. str. 11 - zápis do sešitu
________________________________________________________________________________

Úkoly pro nemocné žáky 18. a 19. 10. 2018:

 • Čj - uč. str. 19
 • Čj - PS str.17
 • Do sešitu ČJ 1 - opiš 1. větu ze cv. 4 na str. 19 - napiš vzorec souvětí, urči slovní druhy, a ve slovech - třídy, žákům, přírodopisu  - urči pád, číslo a rod.
 • Procvičování pravopisu str. 15
 • Matematika str. 28 - do sešitu cv. 54 a 48, dále procvičuj příklady na dělení např.: 836 : 9 = , 658 : 4 = , 966 : 7 =, 764 : 8 =
 • M - Geometrie - str. 29, 35 - do sešitu cv.  2
 • Vl - uč.  str. 18, 19 - zápis do sešitu
_________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 15. - 17. 10. 2018:

·         Čj - učebnice str. 38 - do sešitu Čj1 cv. 4

·         Čj   - učebnice str. 18 

·         Čj - PS - str. 16

·         Procvičujeme vyjmenovaná slova str. 2 cv. 1d)

·         M - geometrie - uč. str. 22, str. 29 - cv. 2 do sešitu

·         M - uč. str. 28  - cv. 45 a 52 do sešitu

·         M - Početníček str. 19 - cv. 2, str.20 cv. 1 a cv. 2 (2 příklady)

·         Aj - PS str. 10

·         Vl - PS str. 7, 8

·         Př - psali jsme opakování na neživou přírodu - uč se, 

·         Př - uč. str. 10, 11 + zápis do sešitu

_________________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 12. 9.2018:

 • M - str. 7 - cv. 28, 29 - do sešitu a 32 do sešitu
 • Početník str. 2
 • ČJ - psali jsme diktát z učebnice
 • Čj - zápis do sešitu - Pravopis ú/ů - podle toho najít a vybarvit slova  v procvičovacím sešitě 
 • Př - str. 3 - zápis do sešitu, PS str. 2 cv. 1, 2
 • Zítra do čtení donést vlastní knížku.
______________________________________________________________________________________________________________________

 

Úkoly pro chybějící žáky 7. 9.2018:

 • M str. 4 - cv. 7, 8, 9, cv. 13 do sešitu, do sešitu napsat násobky č. 7, 8, 4
 • M procvičovat násobení a dělení (zapomněli přes prázdniny)
 • Čj - str. 7 cv. 1, 2 - cv. 2 (3 věty opsat do sešitu)
 • Čj - pracovní sešit str. 4 cv. 1a), b)
 • Vl - Lidé a čas - zápis do sešitu - od kamaráda
__________________________________________________________________________

 

Úkoly pro chybějící žáky 7. 9.2018:

 • M str. 4 - cv. 7, 8, 9, cv. 13 do sešitu, do sešitu napsat násobky č. 7, 8, 4
 • M procvičovat násobení a dělení (zapomněli přes prázdniny)
 • Čj - str. 7 cv. 1, 2 - cv. 2 (3 věty opsat do sešitu)
 • Čj - pracovní sešit str. 4 cv. 1a), b)
 • Vl - Lidé a čas - zápis do sešitu - od kamaráda
__________________________________________________________________________

Úkoly pro chybějící žáky 12. 9.2018:

 • M - str. 7 - cv. 28, 29 - do sešitu a 32 do sešitu
 • Početník str. 2
 • ČJ - psali jsme diktát z učebnice
 • Čj - zápis do sešitu - Pravopis ú/ů - podle toho najít a vybarvit slova  v procvičovacím sešitě 
 • Př - str. 3 - zápis do sešitu, PS str. 2 cv. 1, 2
 • Zítra do čtení donést vlastní knížku.
______________________________________________________________________________________________________________________

 

Úkoly pro chybějící žáky 7. 9.2018:

 • M str. 4 - cv. 7, 8, 9, cv. 13 do sešitu, do sešitu napsat násobky č. 7, 8, 4
 • M procvičovat násobení a dělení (zapomněli přes prázdniny)
 • Čj - str. 7 cv. 1, 2 - cv. 2 (3 věty opsat do sešitu)
 • Čj - pracovní sešit str. 4 cv. 1a), b)
 • Vl - Lidé a čas - zápis do sešitu - od kamaráda
__________________________________________________________________________