Dění ve třídě

Detektivové pátrají ...
 
 

28. 6. 2019 - Vysvědčení

Školní rok už je u konce, je čas zúčtování, někteří si zaslouží velkou pochvalu za skvělou práci a snaživost, jiní by zase mohli přiložit ruku k dílu a výsledky by byly jistě mnohem lepší. Ale to už všechno víte! Bylo mi s Vámi všemi moc dobře. Užijte si prázdniny, hodně si hrajte, ale také přečtěte nějakou zajímavou knížku. Krásné prázdniny nejenom dětem, ale i rodičům! Děkuji

A. K.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 6. 2019 Chceme se bavit

Během školního roku jsem vymýšlela pro děti zajímavé úkoly a náměty a teď na konci školního roku bych se ráda pobavila i já. Proto měly děti za úkol připravit si zajímavé hudební představení pro ostatní a pro mne. Musím říct, že smekám a jsem velmi ráda, že někteří k tomu přistoupili opravdu zodpovědně, připravili si úžasné představení a zajistili si také kostýmy. Moc děkuji.

A. K.

______________________________________________________________________________________________________________________________

21. 6. 2019 - Kolotoče

 

____________________________________________________________________________________________________________________

31. 5. 2019 Sportovní pětiboj ve Studenci

 

______________________________________________________________________________________________________________________

30. 4. 2019 - Čarodějné dopoledne

___________________________________________________________________________________________________________

Recitační soutěž 12. 4. 2019

Děti si měly za úkol vybrat zajímavou báseň, kdo si troufá, mohl také složit vlastní báseň, a přednést ji, jak nejlépe umí. Porota složená z ostatních dětí a p. učitelky hodnotila a přidělila body. Po sečtení bodů, jsme zjistili, že 3 děti mají nejvíce a stejně, proto jim byly uděleny ceny za 1. místo. Všechny děti se ale naučili básničky velmi dobře, některé básničky byly opravdu vtipné. 

A. K.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Turnaj ve vybíjené


___________________________________________________________________________________

Matematická olympiáda

Úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády pro 4. a 5. ročník postoupili do okresního kola v Třebíči. Vedlo se jim velmi dobře, Nikča D. se umístila na krásném 8. místě a Jirka B. na 13. místě. Velká gratulace a přání mnoha dalších úspěchů!

______________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt - Živočichové u nás

V přírodovědě jsme se učili o rozdělení živočichů, proto jsme se rozhodli vypracovat referát. Ale tentokrát na počítači a úplně sami. Naučili jsme se spoustu užitečných věcí nejen o přírodě, ale také jak a kde vyhledávat informace, jak je na počítači zpracovávat, kopírovat obrázky, pracovat s textem. Všechny tyto dovednosti se nám budou hodin při přípravě dalších referátů. Detektivy tato zajímavá práce velmi bavila a vznikly zajímavé práce.

___________________________________________________________________________________________________

 

7. 2. 2019 - Bongo Brno

Bylo to super!

_________________________________________________________________________________________

Naše historie

V 1. pololetí jsme se ve Vlastivědě seznamovali s nejstaršími dějinami naší země. Všechny nás ta zajímavá místa naší historie velmi zaujala, velmi pozorně jsme poslouchali, v hodinách čtení jsme četli pověsti, a proto jsme si  toho hodně zapamatovali. Když nám zbylo trochu času, podívali jsme se také na Udatné dějiny národa českého a utřídili si tak naše vědomosti. Proto jsme se rozloučili s historií projektem. Děti si vybraly období, které je zaujalo, shromáždily informace a zpracovaly je společně ve skupinách. Na závěr prezentovaly svou práci a dané období před ostatními dětmi. Loučíme se s historií a v druhém pololetí se seznámíme se současností v zeměpisné části.

Na závěr jsme si rozdali vysvědčení za 1. pololetí. Ocenili jsme nejlepší čtenáře a žáky, kteří pracují navíc ve škole i doma. Hodně zdaru v druhém pololetí!

A. K.

 

________________________________________________________________________________________________

Divadelní představení

ve škole, ale také v opravdovém divadle - divadlo Radost v Brně.

Ve škole jsme se vydali Cestou do Betléma formou loutkového představení.

V divadle Radost v Brně jsme navštívili divadelní představení Bylo nás pět, jehož obsah jistě všichni dobře znáte.


_______________________________________________________________________________________________________________________

Vánoce, Vánoce, přicházejí ....


Vánoční besídka - Pověst Dívčí válka - dětem se představení opravdu vydařilo, předvedly neuvěřitelné herecké výkony. Také toho textu, kterému se bravurně naučily! Obrovský potlesk a uznání. Děkuji.

Vánoční atmosféra před prázdninami byla také úžasná!


_________________________________________________________________________________________________________________________

17. 11. 2018 - Den boje za svobodu a demokracii - projekt

Je listopad - tedy je načase seznámit se s dalším státním svátkem. Zjišťovali jsme informace, sledovali zprávy a televizi, rozdělili jsme si úkoly, a pak jsme si informace předávali ve škole a tvořili jsme plakát. Zjistili jsme, že historie tohoto svátku sahá až do roku 1939, tedy někteří zmapovali tuto dobu. Jiní hledali informace o událostech roku 1989. Zajímavou osobností roku 1989 byl jistě náš prezident Václav Havel, tedy i o něm jsme se dověděli pár informací. Chválím děti za výbornou přípravu a také provedení plakátů. Super pátrání.

A. K.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. 11. 2018 - Projekt

Den vzniku samostatného československého státu

28. 10.  je státní svátek. Děti nechodí do školy, velká část dospělých nejde do práce a většina obchodů zůstává tento den zavřená. Víme však, proč je tento den vyhlášen státním svátkem?
Protože mnoho žáků neví, proč se den 28. 10. slaví jako státní svátek a co významného se v minulosti tento den odehrálo, rozhodli jsme se pátrat. Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu a doma jsme si podle ní připravili materiály k další práci. Tímto děkuji nejen dětem, které přišly opravdu nabyté informacemi a materiály, ale také rodičům, kteří pomáhali. Diskutovali jsme o tom, co jsme se dověděli z internetu a knih, četli jsme si o našem prvním prezidentovi a vybírali ty nejdůležitější informace a obrázky na plakát. Poté jsme prezentovali svou práci před tabulí. Většina žáků se ve skupině domlouvala, učili se argumentovat a prosadit svůj názor, ale také ustoupit. Myslím, že to byla velmi přínosná práce a vznikly zajímavé práce.

A. K.

__________________________________________________________________________________________________________________

25. a 26. 10. 2018 Halloween ve škole


Před prázdninami jsme se museli pořádně unavit, proto jsme se rozhodli pracovat a učit se ve škole i večer a v noci. Abychom se nebáli, vytvořili jsme si z obinadel a sklenic nádherně strašidelné lampičky. Posilnili jsme se na cestu a vydali se napříč večerními Kralicemi. Ti nejodvážnější zavítali také na místní hřbitov. Po návratu jsme měli ještě hlad a jistě příjemným překvapením byla pizza. Nadešel čas najít v sobě zbytky odvahy a vypravit se na stezku odvahy, která byla letos opravdu strašidelná a plná překvapení. Nejhorší bylo překonat strach před starou stodolou s tajemnou hudbou a ..... Kdo tam byl, tak ví.

Pak už jen vyčistit zuby, umýt se a zachumlat se do spacáku. A spát?!

Druhý den byl taky moc prima, společná snídaně, zajímavé tvoření z přírodních materiálů jsme si užili. Unavení, ale spokojení jsme mohli odejít domů a užít si podzimní prázdniny. Tak zase příští rok!

A. K.

_________________________________________________________________________________________

12. 10 2018 - Drakiáda

Krásné počasí plné větru a sluníčka! Co víc jsme si mohli přát. Většina draků vylétla vzhůru a plápolala ve větru. Některé draky se zamotaly, takže jsme rozšmodrchávali zamotané provázky. Jeden z draků se rozhodl, že poletí dál, přelétl i přes hlavní silnici a velmi obtížně jsme ho hledali v poli. Našli. Plni nadšení a uspokojení ze super dne jsme se vraceli ke škole.

A. K.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

5. 10. 2018 Dopravní výchova - teoretická část

V pátek 5. 10. 2018 jsme se teroreticky seznamovali s pravidly silničního provozu, prokázali jsme znalost dopravních značek a řešili jsme složité dopravní situace, do ktrerých se můžeme jako chodci nebo cyklisti dostat. Doufám, že se těmito poznatky budou děti řídit a dodržovat je. Na jaře nás čeká praktická část na dopravním hřišti.

A. K.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 10. 2018 - Projektový den - Den české státnosti - 28. 9. Sv. Václav:

Dnes jsme zapátrali do dějin našeho národa, potřebovali jsme zjistit, proč slavíme Den české státnosti a kdo byl vlastně sv. Václav. Sestavovali jsme Václavův rodokmen, seznámili jsme se s jeho životem a smrtí. Pátrali jsme a velkým počítáním jsme se také dověděli jména vrahů. Vyhledávali jsme cizí slova ve slovníku, přečetli jsme si pověsti spojené s Václavem a také jsme zjistili, že se s ním setkáváme téměř každý den na jedné české minci, víte na které? Na závěr jsme si vyrobili vitrážové okno, podobné se nachází ve Chrámu sv. Víta v Praze.

Některé skupiny pracovaly velmi usilovně, za což je velmi chválím. Ale někteří jedinci nás celkem hodně obtěžovali svým nevhodným chováním, budou se nad sebou muset zamyslet, protože ruší ostatní děti, které by se rády dověděly něco nového, a také mne při práci. Musím říci, že tím kazili příjemný den!

A. K.

______________________________________________________________________________________________________________________