Informace

Úkoly pro chybějící z 6.4.
 
4. ročník
 
M - 17/14, 15, 16
       16/11 - 2 sloupečky
 
5. ročník
 
Geometrie:
 
11/1, 4 ústně
11/3 narýsuj
spočítej povrch krychle,1) kde a=4cm; 
                                       2) kde a=18 mm
 
Úkoly pro chybějící z 5.4.
 
M - 13/10
 
3. a 4. hodina - prohlídka u zubaře
 
Úkoly pro chybějící z 4.4.
 
M - 12/10
       13/2, 3, 4
 
Vl - PS str. 9
Zápis v sešitě opiš od spolužáka
Pozor - 11.4. píšeme test z Vl (zaměřený zejména na mapu + informace z PL a sešitu o krajích Vysočina, Jihomoravském + Středočeském)
Úkoly pro chybějící z 3.10.