Práce za měsíce říjen a listopad + čertí dopoledne

V obou podzimních měsících jsme se začali připravovat na adventní čas - pilně cvičíme obě představení na besídku, která proběhne 21.12. - nezapomeňte, prosím, na převleky pro své herce! V obou ročnících panuje dobrá nálada a velké těšení na Vánoce. Poslední den školy, 22.12., proběhne ve škole nadílka - domluvte se s dětmi, komu chtějí dávat dárek a napište mi jména do deníčků. 

Dnešní den byl ve znamení Mikuláše - jako každý rok se páťáci převlékli a vyrazili strašit jak do školky, tak do školy. Foto níže.

Přeji všem krásný advent a pohodové prožití vánočních svátků.       

Naše práce za září

4. a 5. třída úspěšně dokončila první měsíc školního roku 2017/2018. Musím všechny velice pochválit, jelikož přechod do nového spojení tříd zvládají všichni velmi dobře - jen tak dál! Ve výtvarné výchově a ČlaPu musím zase jen chválit - děti se snaží a výrobky jsou velice pěkné - posuďte sami, odkaz níže. V rámci ČlaPu jsme také učinili výlet do minulosti - 4. třída si zkusila vymodelovat zvíře či předmět z pravěku (převládali mamuti) a 5. třída modelovala už z doby novověké - a to všechny 4 stavy obyvatelstva. (šlechtic, obchodník či řemeslník, rolník a zástupce chudiny.)