Informace

Úkoly pro chybějící z 22.5.
 
3. ročník
 
AJ - učebnice - str. 53, přečti a přelož Gregův dopis, v PS na str. 68 mu od
 
 
Úkoly pro chybějící z 11.5.
 
AJ - PS. str. 49 - cv. 3, 4
                      50, cv. 1, 2.   
 
Úkoly pro chybějící z 9.5.
 
AJ - učebnice str. 59 - zelená tabulka can/can't přepiš do sešitu, cv. 4a - utvoř otázky také do sešitu. 
        PS - str. 48 celá           
 
Úkoly pro chybějící z 2.5.:
 
5. ročník
 
M - početníček str. 28 cv. 4 a str. 33 cv. 1
    -  učebnice str. 24 - 26 probíráme nově násobení desetinných čísel 10 a 100
 
AJ - poslech v učebnici, str. 57, případně doděláme ve škole, PS - str. 47 - cv. 4, kontrola cv. 2 a 3, které byly za DÚ.
        Připomínám test na čtvrtek - předložky místa, užití There is/There are + porozumění textu a slovní zásoba částí lekce 5A, 5B, 5C.
 
Úkoly pro chybějící z 25.4:
 
5. ročník
 
AJ - uč. strana 56, cv. 1 - přečti. Opsat slovíčka části C do slovníčku, PS str. 45, cv. 3, str. 46, cv. 1
 
Úkoly pro chybějící z 20.4:
 
5. ročník
 
AJ - učebnice str. 55, cv. 7 - popiš ústně dle textu místnosti v bytě. 
       PS str. 45 - cv. 2, 4.
 
 
 
 
Úkoly pro chybějící z 6.4:
 
5. ročník
 
AJ - PS str. 43, cv. 6, 7
        učebnice - str. 51 - zpěv písně
        zadán projekt k odevzdání 18.4. - nadpis Free time - napiš min 50 slov o tom, co rád děláš ve volném čase + obrázky. Užij slovní spojení z probrané slovní zásoby. 
        test na předložky - dopíšeme ve škole. 
 
Úkoly pro chybějící z 4.4:
 
5. ročník
 
AJ - PS str. 42, cv. 3, str. 43, cv. 5
        učebnice - opakování předložek, poslech str. 53 případně doděláme ve škole   
 
Úkoly pro chybějící z 3.4:
 
5. ročník
 
AJ - opakování předložek
        učebnice str. 53 - cv. 3b - ústně, kde je schovaný medvídek? Opakuj s užitím předložek. Cv. 4a - Utvoř věty (ústně) s užitím předložek dle obrázku na str. 52.
        PS - str. 42, cv. 1, 2
 
Čj - PS - str. 54 cv. 1 dole, str. 55 cv. 1 - nahoře
 
M - Porovnáváme desetinná čísla - učebnice str. 42 - 45
 
 
Úkoly pro chybějící z 28.3:
 
5. ročník
 
Čj - PS str. 52 cv.2 a 3
 
M - pokračujeme v desetinných číslech - zkusit cvičení na str. 36 - 37 - učebnice
 
 
Úkoly pro chybějící z 27.3:
 
5. ročník
 
Vl - PS str. 8 cv 5 a str. 9 - přečíst modrý text a odpovědět na otázky
 
Čj - začínáme brát novou látku - zájmena, pročíst učebnici str. 106 - 107
 
AJ - učebnice str. 47, cv. 4 - doplň slova ve správném pořadí (stačí ústně)
                                    cv. 5a - doplň otázky, opět ústně, s do nebo does        
        PS - str. 40, 41 - pozor ve cv. 2 na tvar otázek! 
 
Úkoly pro chybějící z 23.3:
 
5. ročník
 
AJ - PS - str. 37, cv. 5, 6. 
 
Úkoly pro chybějící z 21.3:
 
5. ročník
 
AJ - učebnice str. 47, tvoření otázek s pomocným slovesem Do/Does, a krátké odpovědi. Zápis do sešitu. Cv. 3a/47 - doplň ústně tabulku. Cv. 3b - přepiš do sešitu  English, doplň do/does do otázky. 
        PS - str. 38, cv. 3.
 
Úkoly pro chybějící z 20.3.:
 
5. ročník
 
AJ - učebnice str. 46, přečti, všímej si otázek. Cv. 1a - odpověz na dvě krátké otázky, cv. 2 do sešitu English, rozliš pravda/lež/nebylo řečeno.
        do sešitu Vocabulary přepiš část 4D, PS str. 76. 
 
Úkoly pro chybějící z 15.3.:
 
5. ročník
 
AJ - PS - str. 35, cv. 1 - doplň předložky do vět, cv. 2 - seřaď obrázky a napiš věty dle činností, pozor na 3. osobu!!!
                 str. 36, cv. 1 - přiřaď slova k obrázkům, cv. 4 zakroužkuj don't a doesn't dle osoby. 
                 DÚ - str. 36, cv. 1, 2. 
        učebnice - str. 45  poslech 8a případně doděláme ve škole, cv. 10 b - výslovnost, řekni, která slova se vyslovují
                            podle vzoru got a která podle vzoru go.
        Pozor - od pondělí zkouším slovíčka, část 4B, 4C, str. 76 v PS nebo ve slovníčku.
 
Čj - pětiminutovky str. 41 - 1. sloup., 42 - 2. sloupeček
     - probíráme přídavná jména přivlastňovací (mají ve škol. seš. nalepený přehled skloňovní vzorů matčin a otcův) -
        pětiminutovky str. 46 celá
 
Úkoly pro chybějící ze 14.3.:
 
5. ročník
 
Čj - PS str. 50 cv. 2, 3
 
M - začínme brát desetinná čísla a desetinné zlomky - pročíst v učebnici str. 32
 
AJ - učebnice - str. 44, cv. 3a - doplň ústně koncovky přítomného času, str. 45, cv. 3b - spoj osoby se slovesy. Cv. 5a - doplň zápory v obou uvedených osobách a srovnej rozdíl don't x doesn't. Cv. 5 b - podle osob doplň zápor do věty - také ústně. Do sešitu - přepiš svůj domácí úkol My day v sešitě Homework do třetí osoby. 
 
Úkoly pro chybějící ze 13.3.:
 
 
5. ročník
 
AJ - opakování a procvičování slovních spojení v daily routine, užij ve větách, zařazení třetí osoby a změna v zápisu, např. He playS, she playS. tvoření záporu ve třetí osobě: he doesn't play. she doesn´t play. Přečti cv. 2, str. 44., všímej si změn ve třetí osobě. PS - str. 34, cv. 1, 2.
 
 
Úkoly pro chybějící ze 10.3.:
 
3. ročník
 
Čj - pětiminutovky - str. 27 - celá
 
 
5. ročník
 
M - početníček - str. 50 cv. 2 - 1. tabulka
 
 Čj - pětiminutovky str. 43 - celá, 44 - 1. sloup., 42 - 1. sloup.
        PS - str- 49 cv. 6 a)
 
Úkoly pro chybějící ze 9.3.:
 
3. ročník
 
AJ - opětovné procvičování čísel 11 - 20, nový prac. list, diktát čísel, učebnice - str. 35, Listen and repeat - přečti dialog, PS - str. 43, cv. 1 .  (poslech - udělejte prosím doma - diktovat čísla a barvy, které chcete)
 
Čj - pětiminutovky str. 33 a 34 celá
 
ČlaS - str. 43 a 44 celá
 
M - str. 23 cv. 3,4
 
 
 
Úkoly pro chybějící ze dne 8.3.:
 
3. ročník
Čj - PS str. 44 cv. 2,3,4
 
Písanka str. 28 - 30
 
AJ - procvičování čísel 11 - 20 - diktát, přepis, pracovní list (ve škole předám)
        slovní zásoba - big, small do sešitu Vocabulary, viz PS str. 102
 
5. ročník
Čj - PS str. 49 cv. 6 b)c) a str. 49 cv. 5
 

Úkoly pro chybějící ze dne 7.3.:

3. ročník

Čj - PS str. 44 cv. 1,2,3,4 - nahoře a cv. 1 dole

M - početníček str. 33 cv. 2,3

 

5. ročník

Čj - PS str. 47 cv. 7,8 a str. 48 cv. 2 ,3 

 

 
Úkoly pro chybějící ze dne 9.2.:
 
5. ročník
 

AJ - What´s the time, please? str. 40, cv. 1 - ukazuj a říkej, zápis do sešitu - dopiš ve škole. DÚ - str. 32, cv. 1 - PS

 
 
Úkoly pro chybějící ze dne 8.2.: 
 
3. ročník
 
AJ - str. 31 v učebnici -  čti, ukazuj a říkej - nová slovní zásoba - apricot, peach, have, plum, lemon, fruit stall - viz PS str. 102
        PS str. 37, cv. 2, str. 36 cv. 2
 
 
Úkoly pro chybějící ze dne 6.2.:
 
5. ročník
 
AJ - opsat slovíčka části English across the curriculum
        PS str. 30, cv. 3, str. 31, cv. 5, sebehodnocení celé
        DÚ: do sešitu Homework cv. 3a, doplň věty slovíčky z cvičení 1 a 2 - části těla
 
 
Úkoly pro chybějící ze dne 2.2.:
 

AJ - opsat slovíčka části Culture, str. 75 v PS, poté v PS str. 29, cv. 3, 4, str. 30, cv. 1

 

Čj - PS - dokončit str. 39 a 40

 

Př - PS - str. 30

 
 
 
Úkoly pro chybějící ze dne 25.1.:
 
3. ročník: 
 
M - početníček str. 28 cv. 1,2, a 3
 
Písanka str. 22 celá, str. 23 6 řádků
 
AJ - strana 28 v učebnici - rozdíl libra/koruna, PS strana 34 - doplnění dle poslechu, doděláme ve škole
 
 
 
Úkoly pro chybějící ze dne 23.1.:
 
 
5. ročník:
 
ČJ - PS str. 34 cv. 8 a str. 35 cv. 12 a 14 a)
 
3. ročník: 
 
ČJ - PS str. 37 cv. 5 a 6 a str. 38 cv. 1,2,3 a 4
 
M - rýsujeme čtverec na čtverečkovaný papír, popisujeme jeho vrcholy, strany a délky stran
 
 
ČJ - PS str. 25 cv. 7 a 9