Dění ve třídě

Z lavic hurá do obory

27.06.2016 13:49

                       

 

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 strávili třeťáci netradiční dopolední vyučování v oboře. Nejprve je čekala příjemná procházka se zajímavým výkladem pana revírníka Josefa Homoly. Dozvěděli se například, proč je obora evropsky významnou lokalitou, které živočichy v ní můžeme pozorovat a dokonce se jim podařilo zahlédnout i stádo daňků. V parném dopoledni bylo pod mohutnými stromy velmi příjemně a exkurzi zakončil pan revírník přímo v historickém letohrádku. Bohaté paroží, chládek, konečně klid od mravenců, prostě pohoda. Dětem se ani nechtělo zpátky ven.

Tímto však pobyt v oboře nekončil. U rybníka se děti nasvačily a rozdělily se do trojic. Čekala je zpáteční cesta s pozorováním zvířat, tentokrát však na obrázcích. Podaří se jim si všechna zvířátka zapamatovat? Dobrý pozorovací talent prokázaly a paměť potrénovaly všechny děti.

A co tu vlastně roste za stromy? Ještě se společně porozhlédnout, vyrobit  otisky kůry a zpátky do školy. Učili jsme se vlastně, nebo ne?

Ve třídě čekal na děti poslední úkol. Výtvarně vyjádřit dobrého ducha – skřítka obory, který děti na procházce zcela jistě provázel, ale nikomu se nepodařilo jej spatřit. Všechny se totiž cítily velmi dobře a dokonce zapomněly i na zlobení. Příští rok se do obory určitě vrátí.

Mgr. Šárka Uhrová

 

Další fotky na: goo.gl/photos/GvwiZeBKMeaDBvwd6

 

 

 

Projektový den Řemesla

17.02.2016 10:57

 

Projektový den Řemesla

Co se vyrábí v zámečnické dílně? Co má na starosti výpravčí železniční stanice a kolik úsilí musí vynaložit například na stažení závor na přejezdu? To se dozvěděli a taky zkusili třeťáci na vlastní kůži v pátek 5. února 2016 v rámci projektového dne Řemesla.

Děti nejprve navštívily zámečnické dílny pana Casky a pana Kašpara, kde byly podrobně seznámeny s vybavením a provozem dílen. Poté se vydaly na nádraží za panem výpravčím Benáčkem, který dětem připomenul zásady chování v železniční dopravě a názorně dětem ukázal provoz železniční stanice. Děti si mohly samy vyzkoušet, že stažení a vytažení závor je práce pro siláky!

Po návratu do školy se holky a kluci proměnili na perníkáře, zeměměřiče, redaktory, ševce a zedníky a otestovali šikovnost vlastních ručiček, týmovou spolupráci a další dovednosti. Změřit třídu, nazdobit perníčky nebo připravit rozhovor s paní ředitelkou nebyl pro děti žádný problém. O jejich šikovnosti svědčí fotografie v naší fotogalerii.

Mgr. Šárka Uhrová

Další fotky na:goo.gl/photos/q1cPJH2AsGc5mN6u9

Halloween 2015

09.11.2015 13:09

 

A je tu podzim a s ním přichází Halloween. V pondělí 26. října v 17 hodin se sešli kluci a holky ve třídě, aby strávili společně strašidelný večer, noc a další den.

Nejprve se děti pustily do výroby lampiček. Poté následovala příprava pochutin k večeři. Třeťáci dostali za úkol přichystat pro ostatní děti tousty a banánky v čokoládě. Děti prokázaly velkou šikovnost a s velkou chutí ochutnávaly nejen svoje kulinářské výtvory, ale i dobroty dětí z jiných tříd. Po večeři čekala děti dlouho očekávaná stezka odvahy - kdo bude nejodvážnější a nakoukne i do tvrze? Velká pochvala patří všem dětem, které se na stezku odvahy vydaly a dokázaly, že strašidel se rozhodně nebojí. Usínání ve třídě bylo náročné, ale před půlnocí už spali i ti nejupovídanější.

O budíček o šesté hodině ranní se postaraly kostelní zvony. V tu chvíli bylo po spánku a všichni hurá ze spacáků. Ranní hygiena, rozcvička s Bobem a Bobkem a Brumíkem a k snídani výborné buchty od čtvrťáků. To už se děti nemohly dočkat, kdy se konečně pustí do dlabání dýní. Výsledek velkého snažení je vidět na fotografiích.

A proč vlastně slavíme Halloween? To se děti dozvěděly ve strašidelné hodině halloweenské angličtiny s paní učitelkou Harestovou. Zazpívaly si, zatančily, zasoutěžily a zbývalo jen poslední – uklidit třídu.

Plni dojmů a společných zážitků jsme se v úterý 27. října v pravé poledne rozcházeli na podzimní prázdniny, které právě začínaly.

Šárka Uhrová

 

Další fotky na: cms.zsamskralice.webnode.cz/tridy/a3-trida/fotogalerie-4-a-5-rocnik/

Na návštěvě u pana starosty

26.10.2015 22:54

Zvídaví třeťáci se v úterý 20. října vydali na obecní úřad na ohlášenou návštěvu k panu starostovi. Pan starosta Emil Dračka dětem ochotně zodpověděl všechny otázky, které si pro něj děti připravily. Otázky se týkaly historie obce: jak to bylo s kralickou tvrzí, bratrskou tiskárnou a Biblí kralickou a dozvěděly se také, proč jsou ve znaku obce králíci. Děti si prohlédly kroniku z roku 1924 a zaujalo je především krásné, úhledné písmo, kterým byly tehdy události zaznamenávány.

Pan starosta pochválil děti za jejich bystrost a zájem o rodnou obec. Hodina utekla jako voda a největší radost měly děti z toho, že se celou tu dobu neučily. Tak co tam vlastně dělaly?

Šárka Uhrová