Beseda se spisovatelem

Na autorské čtení k nám přijel pan Radomír Ráček, který má velmi široké pole působnosti. Vedle psaní knih provozuje cukrárnu, řeznictví a uzenářství a několik stánků s občerstvením. Pro děti však napsal již dvě knížky O čertu Matesovi a v plánu je i třetí díl. S dětmi si povídal o tom, co jej přivedlo ke psaní pohádek, seznámil je s některými postavami z knih, neboť v knížce použil reálné lidi i místa z našeho okolí. Nechyběla ani hlasitá četba ukázek. Dětem se setkání s autorem velmi líbilo a téměř všichni si odnášeli nejen příjemný zážitek, ale i autorův autogram (někteří v knize, většina však na ruce).