Současnost

      Základní škola a mateřská škola Kralice nad Oslavou je příspěvkovou organizací od 1.1.2003.
    Zřizovatelem je obec Kralice nad Oslavou. Nový název Základní škola a mateřská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou nese po Janu Blahoslavovi od 1.9.2014.
    Základní škola jako příspěvková organizace tvoří odloučená pracoviště - školní jídelnu v domě s pečovatelskou službou  a mateřskou školu se svou jídelnou na ulici V zahradách 279.
   Žáci školy se stravují v budově DPS Kralice nad Oslavou.
   Vyučování probíhá jak v kmenových třídách vybavených interaktivními tabulemi, tak i v počítačové a jazykové učebně. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična školy a menší školní hřiště vedle budovy školy. Součástí základní školy je školní družina, výše uvedená mateřská škola a školní jídelna.