Současnost

Základní škola a Mateřská škola Kralice nad Oslavou je příspěvkovou organizací od 1. 1. 2003.
Zřizovatelem je Obec Kralice nad Oslavou. Nový název Základní škola a Mateřská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou nese po Janu Blahoslavovi od 1. 9. 2014.
Základní škola jako příspěvková organizace tvoří - budova základní školy na adrese Martinská 52, Kralice nad Oslavou, budova mateřské školy na adrese V Zahradách 279, Kralice nad Oslavou.
Žáci školy se stravují v budově DPS na adrese Pecenov 310, Kralice nad Oslavou.
Budova ZŠ  je vybavena interaktivními tabulemi ve všech třech třídách, výpočetní technikou v počítačové a jazykové učebně. Pro výuku tělesné výchovy je využívána cvičebna a menší školní hřiště vedle budovy školy. Součástí základní školy je školní družina.
Budova MŠ je vybavena interaktivní tabulí a novým moderním dětským nábytkem. Součástí MŠ je také školní kuchyň, kde se vaří nejen pro žáky MŠ a ZŠ Kralice n. Osl.