Změna placení stravného

30.08.2019 08:12

Stravné v ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice n. Osl.

 

Od školního roku 2019 – 2020 je změna úhrady stravného. Bude se vybírat předem a to každý první pracovní den v měsíci. Způsob úhrady zůstává stejný, hotově u vedoucí ŠJ nebo inkasem z účtu.

Částka bude každý měsíc stejná, 20 stravovacích dnů.

Strávníci ZŠ:

 

 7 – 10 let 420 Kč (20x21,-)      

11 – 14 let 460 Kč (20x23,-)

 

 

Na konci roku budou každému vráceny přeplatky na účet nebo hotově, podle toho jaký způsob úhrady si zvolil.

 

 

 

Odhlašování a přihlašování ke stravování v MŠ

        

         Odhlašovat a přihlašovat děti ke stravování lze předchozí den do 14.00 hodin nejlépe

emailem na adrese: obedy.kralice@gmail.com nebo napsat na lísteček a vložit do krabičky k tomu určené v šatně MŠ, případně SMS na mobil: 721 726 395 – Dana Vrbová

            První den nemoci má dítě nárok na odebrání oběda a svačinky do vlastního jídlonosiče před výdejem v MŠ to je od 11.00 do 11.15 hod. nebo žáci ZŠ v DPS od 11.00 do 11.30 hod.

Pokud si chce žák ZŠ vyzvednout oběd v MŠ, musí to ráno do 8.00 nahlásit.

            Když dítě onemocní o víkendu, můžete je odhlásit do neděle 18.00 hodin.

 

Placení obědů

         Obědy lze platit hotově u vedoucí školní jídelny nebo z účtu.

 

            Placení stravného hotově u vedoucí ŠJ:

Každý první pracovní den v měsíci od 6.30 -14.30 hodin

 

Placení stravného z vašeho účtu probíhá takto:

1. Rodiče zadají ve své bance (vyplnit formulář) nebo prostřednictvím internetového bankovnictví svolení k inkasu pro účet ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice n. Osl. číslo 228 612 695 / 0300. Limit zadejte podle výše stravného za Vaše dítě, žáka (doporučuji

o něco vyšší z důvodu případného zdražení obědů, abyste nemuseli zadávat nový příkaz).

2. Do ZŠ a MŠ Kralice n. Osl. dejte číslo vašeho účtu.

3. Začátkem každého měsíce převedu z vašeho účtu peníze na účet školy podle toho, do které skupiny patří.