Zahájení školního roku 2016/2017

30.08.2016 07:07

Ve čtvrtek 1.září 2016 začíná škola v 8.00 hod. Proběhne slavnostní zahájení školního roku a poté půjdou děti domů. Oběd a družina ještě nejsou k dispozici.

V pátek 2. září již bude škola od 7.30 hod. Proběhnou třídnické hodiny, v nichž dostanou děti učebnice a sešity. Všechny třídy budou končit v 11.10 hod. s vyjímkou 1. ročníku, který bude mít pouze 2 vyučovací hodiny. Pokud mají děti zájem jít v pátek na oběd, prosíme, abyste je sami přihlásili, a to nejpozději ve čtvrtek 1. 9. do 14.00 hod. u paní Vrbové. 

Prosíme, aby si děti donesly do školy přezůvky, výtvarné potřeby a věci do tělocviku (podle seznamu na internetu).