Zahájení prezenční výuky

20.11.2021 18:36

V pondělí 22. 11. 2021 bude zahájena prezenční výuka pro:

1. a 3. ročník

Všichni žáci se po příchodu do budovy budou ve třídě testovat antigenním testem. Test nepodstupují žáci, kteří doloží doklad o tom, že prodělali onemocnění covid-19 (platnost 180dní), případně doloží negativní výsledek provedeného PCR testu (72hodin) nebo antigenního testu (24hodin) v odběrovém místě.

 

2. ročník

Nastupují pouze žáci s negativním PCR testem nebo žáci, kteří nebyli vyzváni k provedení PCR testu v odběrovém místě. Žáci, kteří zůstávají v karanténě nebo jsou nemocní, plní úkoly na stránkách třídy a dbají pokynů třídní učitelky.

 

4. a 5. ročník

Nastupují pouze žáci, kteří nebyli vyzváni k provedení PCR testu v odběrovém místě a žáci, kteří už mají negativní výsledek PCR testu. Žáci, kteří jsou nemocní nebo zůstávají v karanténě, plní úkoly na stránkách třídy a dbají pokynů třídní učitelky.

 

Prosíme rodiče, aby dbali na to, že do školy mohou chodit pouze žáci bez respiračních příznaků.

Děkujeme.

Doufáme, že budeme mít tuto vlnu zdárně za sebou a užijeme si klidné Vánoce.