Vyhlášení zvláštního zápisu

18.05.2022 09:08

Tento zvláštní zápis je určen pouze žákům,

kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Oznámení konání zápisu

Žádost o přijetí 

Žádost o oklad