Vyhlášení ředitelského volna 29. 9. 2017

15.09.2017 13:45

V souladu s § 24 zákona 561/2000 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, příspěvkové organizace z organizačních důvodů ředitelské volno na pátek dne 29. září 2017.

V Kralicích nad Oslavou, dne 18. 9. 2017

Mgr. Iva Olšanová, ředitel školy