Volby do školské rady

30.09.2021 13:54

Volby do Školské rady

Ředitelka MŠ a ZŠ Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou vyhlašuje volby do Školské rady.

Termín voleb: 7. 10. 2021

Čas: 15.00 – 16.30 hod.

Místo: učebna ZŠ - III. Třída

Hlasovací lístky budou k dispozici ve zvolené třídě, zároveň je žáci přinesou domů. Do Školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.

 

Seznam kandidátů zákonných zástupců žáků do Školské rady pro školní období

2021/2022 – 2024/2025

 

1.

Radka Čapková

2.

Petra Dvořáková

3.

Barbora Hrušková

4.

Martin Malý

5.

Jana Rakusová

6.

Jitka Vágnerová

7.

Helena Valová

 

V Kralicích n. Osl. dne 30. 9. 2021                                                  Mgr. Ivana Zejdová

                                                                                                              ředitelka školy