Třídní schůzky - konzultační hodiny ve třech

14.11.2019 11:19

Dne 21. 11. 2019 proběhnou konzultační hodiny v době od 14h v podobě žák - rodič - učitel. Termín schůzky si domluví rodič podle svých možností s třídní učitelkou.