Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

26.08.2020 11:46

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční v úterý 1. 9. 2020 v 8h v budově základní školy za přítomnosti starosty obce, který slavnostně přivítá prvňáčky i s jejich rodiči.

Předpokládaný konec je v 9h.

Žáci prvního ročníku si přinesou aktovku a námořnické tričko (neoblékat). Odnesou si hned první den učebnice, box do Vv apod. Ostatní žáci učebnice dostávat nebudou, dostanou rozvrh hodin a přihlášky do ŠD a ke stravování.

Pokud máte zájem o školní oběd již od 2. 9. 2020 přihlašujte se u paní Vrbové. obedy.kralice@gmail.com

 

Prozatímní pokyny k výuce

  • žáci nemusí nosit roušky
  • nevyžaduje se potvrzení o bezinfekčnosti
  • pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy nejsou stanovena
  • počet žáků ve třídách ani odděleních školní družiny není závazně omezen
  • nadále budeme dbát na častější hygienu, u vstupu, ve třídách, na toaletách a v jídelně budou k dispozici desinfekční prostředky