Sběr papíru

08.04.2022 09:24

V týdnu od 2. 5. 2022 se ve škole uskuteční sběr papíru. 

Jedná se o papír:

  • noviny, časopisy a letáky
  • ostatní - kancelářský papír, apod.
  • kartony

Jednotlivé druhy papíru musí být svázány do balíků nebo uloženy do krabic.

Papír nesmí být mokrý nebo jinak znečištěný.

Děkujeme