Ředitelské volno ve dnech 18. a 19. 11. 2021

16.11.2021 12:17

Ředitelka ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice n. Osl. vyhlašuje, podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve dnech čtvrtek 18. 11. a pátek 19. 11. 2021 pro základní školu ředitelské volno. Důvodem je současný negativní vývoj epidemické situace ve škole a zvyšující se riziko přenosu viru mezi dětmi.

Tímto bude přerušena i činnost školní družiny.