Ředitelské volno 30. dubna a 7. května 2018

10.04.2018 13:36

V souladu s § 24 zákona 561/2000 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, příspěvkové organizace z organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí dne 30. dubna a 7. května 2018 .

V Kralicích nad Oslavou, dne 10. 4. 2018

Mgr. Iva Olšanová, ředitel školy