Realizace programu školské prevence

26.10.2018 10:05

V termínech 24.9. a 22.10. byl na naší základní škole realizován program školské prevence Střediska výchovné péče STŘED. Program pomáhá podporovat bezpečné klima ve třídě a soudržnost kolektivu. Důraz je kladen  na rozvoj spolupráce, tolerance a emparie. Program byl realizován ve dvou modulech 3x45 minut. Byly užity seznamovací a uvolňovací techniky, diskuze, prvky zážitkové pedagogiky, psychosociální hry, modelové situace. Program proběhl zdárně a škola bude nadále pracovat s doporučeními, které byly stanoveny pro další návaznou práci. Další program, který bude zaměřen na školní prevenci a rizikové chování, proběhne formou přednášek 31.10. ve spolupráci s krajským ředitelstvím Policie kraje Vysočina.