První pomoc

26.09.2019 11:39

Dne 12. 9. 2019 se děti seznámily s tím, jak poskytnout první pomoc. Tímto děkujeme paní PhDr. Janě Nekudové, která dětem názorně ukázala na pomůckách, jak postupovat při záchraně života. 

Foto zde