Přítomnost žáků 1. stupně v ZŠ

06.05.2020 12:44

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 umožní vláda svým usnesením č. 491 opět přítomnost žáků 1. stupně ve škole v tzv. školních skupinách. Přítomnost dětí ve škole není povinná a dálková (distanční výuka) s třídní paní učitelkou bude dál pokračovat. Ve škole se otevřou školní skupiny po 15ti  -  dle přihlášených dětí.

Rodiče si mohou vybrat. Buď nastoupí do práce a dítě dají do školní skupiny, kde proběhne i výuka, nebo přijmou od státu ošetřovné až do konce června a dítě budou vzdělávat formou dálkové výuky s třídním učitelem.

Dítě je nutné přihlásit do 15. 5. 2020 emailem nebo messengerem třídní učitelce k:

  • k obnovení školní docházky
  • k odpolední družině (pouze 1. a 2. ročník)
  • k docházce na obědy (následně přihlaste u paní Vrbové)

Výuka bude probíhat od 7,30h. Ranní družina dle pokynů MŠMT není možná. Ukončení výuky průběžně od 11 – 11,30h z důvodu vystřídání skupin na obědě.

Výuka pouze hlavních předmětů Čj, M, AJ, Vl, Př, ČlaS.

Družina může probíhat pouze dle pokynů MŠMT a to pro 1. a 2. ročník do 15.30h.

Oběd běžným způsobem v DPS, časy rozvrhneme dle přihlášených dětí.

První den přinesou děti podepsané čestné prohlášení od rodičů.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na uložení roušky.

Nikdo s příznaky nachlazení, infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19, nesmí do školy vstoupit.

Pokud do školy dítě nenastoupí, napište do e-mailu stručně jen: “Nenastoupí.“

 

Čestné prohášení