Přijatá hygienická opatření od 10. 9. 2020

10.09.2020 12:48

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci bylo nařízeno vládou nošení roušek  uvnitř budov v celé ČR. Platí to i pro školská zařízení.

Proto tedy budou ráno žáci vstupovat do budovy ZŠ s rouškou. Ve třídě děti roušku nepotřebují, nasadí si je jen ve společných prostorách školy – chodby, šatny, WC.

  • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
  • Docházky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí bez známek respiračního onemocnění.
  • Ve třídě mají žáci roušky uložené v igelitovém sáčku.
  • U vstupu, ve třídách a na toaletách žáci používají dezinfekci na ruce.
  • Ve třídách jsou umístěny jednorázové papírové ručníky, desinfekční gely, mýdla.
  • Společné prostory školy, toalety a třídy jsou zvýšeně desinfikovány.
  • Třídy jsou pravidelně větrány.

 


Děkuji za spolupráci a budeme doufat, že se situace zlepší.