Pokyny k výuce od 25. 5. 2020

22.05.2020 08:33

Čestné prohlášení

Pokyny vydané k zahájení výuky od 25. 5. 2020