Návrat žáků do škol

08.04.2021 14:24

Návrat dětí do škol od 12. 4. 2021

Prezenční výuka bude umožněna pouze žákům, kteří nevykazují žádné příznaky nemoci např. kašel, zvýšená teplota, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu (ucpaný nos), bolest hlavy.

 

1. Organizační pokyny týkající se testovacích dnů

Stanovené časy příchodů každé pondělí a čtvrtek, které je nutné dodržet z důvodu testovacích skupin:

 

 

1. ročník

6.50 hod.

7.10 hod.

7.30 hod.

Obrová V.

Bergmanová A.

Rojík D.

Nevrtal S.

Čapka R.

Hrušková J.

Elicer J.

Górecki J.

Polehlová Z.

Rašovská T.

Stonáček D.

Harutjunjan M.

Zimolová B.

Peťa M.

Rakusová E.

Nekudová E.

 

 

Vstup do budovy pro žáky prvního ročníku bude z bočního vchodu od muzea!

 

2. a 3. ročník

7.15 hod.

 

Celá třída

 

 

 

4. a 5. ročník

7.30 hod.

 

Celá třída

 

 

Dodržujte prosím určené časy, aby bylo možno žáky bezpečně testovat.

 

 • po celou dobu pobytu ve škole (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití) musí mít žáci zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou; doporučujeme alespoň dvě roušky uložené v sáčku

 • výuka ve škole probíhá dle daného rozvrhu tříd; výuka TV a HV se nahrazuje vycházkami, případně jinými aktivitami

 • z důvodu častého větrání (během vyučovacích hodin i přestávek) a pobytu venku dejte dětem teplejší oblečení

 • při prezenční výuce platí běžná pravidla pro omlouvání absence i školní řád (vč. klasifikace).

 

2. Testování

Dle nařízení MZ budou děti testovány neinvazivními antigenními testy, a to každé pondělí a každý čtvrtek ráno

 • testování proběhne pod dohledem pedagogického dozoru přímo ve třídě

 • pondělní testování: v případě pozitivního testu bude informován zákonný zástupce žáka, kterého si odvádí domů, zbytek třídy zůstává ve škole

 • čtvrteční testování: v případě pozitivního testu bude informován zákonný zástupce a celá třída odchází do karantény - Testovací diagram

 • pokud rodiče nechtějí nechat své dítě testovat ve škole, mohou dodat písemné potvrzení o negativním výsledku vydané oficiálním testovacím centrem ne starší 48 hodin

 • v případě, že rodič nesouhlasí s testovací sadou poskytovanou školou, mohou škole věnovat svůj test schválený MZ, pomocí kterého bude žák otestován

 • v případě, že rodiče odmítají testování, zůstává žák doma, je omluven a vzděláván po dohodě s vyučujícími (ti nemusí zajišťovat online výuku v týdnu, kdy jsou ostatní děti ze třídy ve škole)

 • testování se neprovádí u žáků, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit, jinak se žák účastní testování dle harmonogramu)

   

Naše škola obdržela Singclean testy. Prosíme rodiče, podívejte se s dětmi na testovací video v Aktualitách.

3. Odhlašování/přihlašování obědů

Všem žákům budou obědy automaticky přihlášeny. Kdo o oběd nemá zájem, odhlásí si ho u paní D. Vrbové obvyklým způsobem.

 

4. Omezení provozu školní družiny

Provoz odpolední družiny nebude omezen. Ranní družina je zrušena.

 

5. Pitný režim

Je nutné, aby si žáci nosili vlastní pití, čaj se vařit nebude. Chtěli bychom zamezit potkávání dětí na chodbách, na wc a v čajovně.

 

6. Vytiskněte si prosím SOUHLAS

V pondělí 12. 4. 2021 donese vaše dítě do školy souhlas/nesouhlas s odchodem ze školy domů. Usnadní to komunikaci mezi školou a rodiči. Děkujeme