Na návštěvě u pana starosty

26.10.2015 22:54

Zvídaví třeťáci se v úterý 20. října vydali na obecní úřad na ohlášenou návštěvu k panu starostovi. Pan starosta Emil Dračka dětem ochotně zodpověděl všechny otázky, které si pro něj děti připravily. Otázky se týkaly historie obce: jak to bylo s kralickou tvrzí, bratrskou tiskárnou a Biblí kralickou a dozvěděly se také, proč jsou ve znaku obce králíci. Děti si prohlédly kroniku z roku 1924 a zaujalo je především krásné, úhledné písmo, kterým byly tehdy události zaznamenávány.

Pan starosta pochválil děti za jejich bystrost a zájem o rodnou obec. Hodina utekla jako voda a největší radost měly děti z toho, že se celou tu dobu neučily. Tak co tam vlastně dělaly?

Šárka Uhrová