Mimořádné opatření

11.03.2020 14:22

Mimořádní opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření
 

Na základě mimořádného opatření MZ ČR se od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáku v základních školách.
Základní škola bude pro žáky uzavřena.
Doba trvání opatření – do odvolání!
Sledujte webové stránky školy, kde vás budeme informovat.