Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - týkající se MŠ

11.03.2020 14:57

Opatření týkající se zákazu přítomnosti žáků se nevztahuje na děti z mateřských škol, tzn., že provoz mateřských škol není prozatím tímto opatřením dotčen!