Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

30.04.2021 08:59

Podle novely Ministerstva zdravotnictví dochází od 3. 5. 2021 ke změně frekvence testování dětí, žáků i zaměstnanců škol. Doposud testování probíhalo 2krát týdně, nově se bude provádět pouze 1krát týdně. Preventivní test se bude provádět v pondělí podle zaběhlého harmonogramu. U dětí, žáků nebo zaměstnanců, kteří nebudou v pondělí přítomni, se preventivní test provede bezprostředně po příchodu do školy.

Informace ZDE