Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

27.02.2021 11:39

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • žákům základní školy
  • dětem ve družinách

Základní škola poskytuje těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

 

OŠETŘOVNÉ:

Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Informace ke stravování

Všechny děti na distanční výuce si mohou vyzvednout do jídlonosiče předem objednaný oběd na výdejním místě v MŠ od 11. 30 - 12.00h.

Oběd přihlašujte den předem obvyklým způsobem. Z organizačních důvodů objednávejte obědy až od úterý 2. 3. 2021. Jídelníček bude vyvěšen v pondělí 1. 3. 2021 na webových stránkách školy.