Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

12.11.2020 09:50

1. Provoz mateřských škol

 • je zachován jako doposud
 • děti ani pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky
 • ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se v budově MŠ mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v budově

2. Provoz základních škol

 • povoluje se osobní přítomnost žáků

- 1. a 2. ročníku

- 3. ročníku, který je v naší škole zařazen do třídy společně s 2. ročníkem

 • žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (dvě roušky uložené v sáčku)
 • je zakázán zpěv
 • jsou zakázány sportovní činnosti
 • doporučuje se zařadit pobyt na čerstvém vzduchu
 • je umožněn provoz školní družiny při dodržení skupiny žáků jedné třídy

- pro žáky 4. a 5. pokračuje povinné distanční vzdělávání

 

3. Školní stravování

 • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci a zaměstnanci školy, kteří jsou přítomni ve škole
 • ostatní žáci a zaměstnanci mohou oběd odebírat u výdejního okénka v MŠ jako doposud od 11 - 11. 30h
 • oběd je nutné si předem přihlásit
 • v prostorách budovy DPS je nutné nosit roušku