Informace k přijetí do prvního ročníku

27.04.2020 10:58

Oznámení o přijetí do 1. ročníku

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

  • na webových stránkách školy

  • na vstupních dveřích školy

Registrační čísla vám budou doručena emailem.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů od 6. 5. 2020.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.