Hodnocení žáků v 2. pololetí

12.06.2020 09:24

HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Informace pro rodiče k hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku.

  1. Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.
  2. Základ známky budou tvořit podklady získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020).
  3. Na známku mohou mít podpůrně vliv další podklady:

a) snaha žáků o pravidelnou práci vykonávanou v době vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů

b) podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol dobrovolně účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

c) známka na vysvědčení z 1. pololetí školního roku 2019/2020

  1. V případě, že žák aktivně neplnil práci v období distančního vzdělávání, může být klasifikace na vysvědčení horší než v předchozím pololetí.

                                                                          Mgr. Ivana Zejdová

______________________________________________________________________________________________________________________________