Dotazníkové šetření

25.05.2022 08:54

Pro rodiče žáků 4. ročníku byl vytvořen dotazník týkající se podpory digitálního vzdělávání a distanční výuky ze strany MŠMT.  Pokud byste měli zájem dotazník vyplnit, klikněte na odkaz níže. Dotazník bude aktivní do 31. 5. 2022.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BGLT5gr620ubYID4S7CQzz17fQcsgsJIiR2gzlpeb6xUMkw4NlA1RzJaNVNGTlRSTjNCTVA5RzBVQS4u