Den tiskařů

26.09.2019 11:45

Dne 21. 9. 2019 proběhlo na naší škole společně se Dnem tiskařů 200leté výročí školy. V kronikách se píše:

"Jisto jest, že staroslavné Kralice již v dobách českobratrských vedle fary i svoji vlastní školu měly. Žel, že nezachovalo se nám o ní bližších zpráv! Škola i fara zašly v bouřích nešťastné války 30leté. Až do r. 1793 schází o škole všeliké záznamy historické. R. 1793 započato bylo zase v Kralicích se školním vyučováním, a sice v domech soukromých čís. 2. a 39.

Teprve r. 1819 byla u kostela na místě čís. 52 první budova školní pro jednotřídní školu postavena. Malá chaloupka ta byla v 1862 rozšířena přístavbou, obsahovala nynější byt nadučitelův. Oba pokoje bytu tvořily tehdy dohromady jednu učírnu.

Pro nedostatek učitelů a bídné jejich příjmy se v Kralicích častěji mnoho měsíců ani nevyučovalo."

 

Foto zde