DALŠÍ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

11.10.2020 10:11

Vážení rodiče,

situace ohledně COVID-19 je vážná, všechny děti z MŠ jsou v karanténě. Jejich rodiče budou postupně obvoláváni KHS s instrukcemi, jak se v dané situaci zachovat. Jsme s hygienou domluveni i na infornačním emailu, který následně všem rozešleme.

Po telefonickém hovoru s KHS nespadáme jako škola a školní děti do manuálu pokynů, které by nám něco nařizovaly – zatím.

Moje doporučení je zvážit, zda by nebylo bezpečné, aby žáci, kteří mají své sourozence v MŠ, zůstali s nimi také doma.

Oběd v pondělí bude.

Ostatní žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci budou na doporučení nosit roušky i v učebnách.

Sledujte prosím webové stránky, situace a další doporučení se mohou měnit.

Děkuji za pochopení. Držme se.

Mgr. Ivana Zejdová