_____________________________________________________________________
ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022

_____________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                      

Seznam přijatých dětí do MŠ na základě zápisu pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí do MŠ 2022-2023

 

                                                                                                                                                                                       

Druhý termín zápisu do MŠ pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Oznámení zápisu

Žádost o přijetí

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                    

 

Vážení rodiče,

screeningové výstupní vyšetření dětí - Lokomoce 

se uskuteční 25. 5. 2022 od 9:00 hod. v MŠ.

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                         

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ - ZRUŠENO 

 Zítra 26. 4. 2022 se ruší  vyšetření - Lokomoce kvůli větší nemocnosti dětí. Náhradní termín bude včas upřesněn. 

 

                                                                                                                                                                                           

 

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Odkaz zde:

ZÁPIS do MŠ pro šk.rok 2022-23.docx (21567)

 

                                                                                                                                                                                       

 

Děti a kolektiv MŠ Kralice Vám přejí příjemné prožití velikonočních svátků.

                                                                                                                                                                                       

Všem moc děkujeme za vyzdobení našeho Vajíčkovníku krásnými vajíčky.

Velké poděkování patří manželům Chadimovým za velikonoční výzdobu před MŠ.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                        

 

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU

Screeningové vyšetření zraku proběhne dne 5. 1. 2022 v MŠ.

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                     

 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 

 

Vážení rodiče, 

jelikož nebylo možné zpívat při rozsvěcení vánočního stromu, tak si vaše děti pro vás připravily Vánoční příběh o narození Ježíška, doplněný vánočními koledami.  

 

Video ke shlédnutí ZDE

 

                                                                                                                      

 

VÁNOČNÍ JARMARK V MŠ

Vážení rodiče,

kvůli špatné epidemiologické situaci se bohužel nemohlo uskutečnit tradiční rozsvěcení vánočního stromu před MŠ a s ním i spojený vánoční jarmark. Proto jsme si udělali vánoční jarmark u nás ve školce, který si pro Vás připravily vaše děti. Budeme rádi, když si něco malého odnesete a užijete si vánoční atmosféru společně s námi. Děkujeme.

Děti a kolektiv MŠ Kralice

                                                                                                                                                             

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 

Vážení rodiče,

letošní společné rozsvícení vánočního stromu se bohužel konat nebude z důvodu špatné epidemiologické situace. 

Vánoční strom se před MŠ rozsvítí netradičně, a to v neděli 28. 11. 2021 v 17:00 hodin za doprovodu vánočních koled z místního rozhlasu. Věříme, že si první adventní neděli užijete společně se svými nejbližšími v rodinném kruhu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU

V případě zájmu o vyšetření zraku se nahlaste u p. učitelek.
Termín vyšetření bude včas upřesněn.

                                                                                                                                                                                          

 

OTEVŘENÍ MŠ

 

Vážení rodiče,

mateřská škola bude od 8. 11. 2021 otevřena. Prosíme, aby děti byly bez známek respiračního onemocnění (rýma, kašel). 

Dětem, kterým byla nařízena karanténa, mohou nastoupit do MŠ, pokud předloží PCR test s negativním výsledkem nebo musí dodržet 14 ti denní karanténu od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Děkujeme za pochopení.

                                                                                                                                                                                    

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!

 

Vážení rodiče, 

v naší MŠ se prokázala nákaza COVID -19.

MŠ bude z tohoto důvodu ve čtvrtek 4. 11. 2021 a v pátek 5. 11. 2021 uzavřena.

Prosíme, sledujte aktuální informace na webu školy.

 

Děkujeme za pochopení.

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                           

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. 

 • Soutěž je pro soutěžící zdarma.
 • Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:

Kategorie MŠ: mateřské školy 

Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy

Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy

Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída). 

 • Harmonogram soutěže:

 1.září 2021 - 30. září 2021 - registrace soutěžících a škol 

  Základní kolo proběhne pro

 kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2021
 kategorii B
: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. -  14. října 2021
 kategorii MŠ, A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. - 28.  října 2021 

 V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 15 minut pro kategorii MŠ, 20 minut pro kategorii A1 a A2, 30 minut pro kategorie A a B. Nejlepší řešitelé  z kategorií A, B postoupí do krajských kol. Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.

 

REGISTRACE do 30. září 2021

www.logickaolympiada.cz/

 

Test základního kola je přístupný pouze on-line v uživatelském profilu každého soutěžícího. Registrujete se v záložce Vstup do soutěže, kde kliknete na Chci se zaregistrovat a vyplněním osobních údajů - email, jméno, škola, třída, kategorie, případně nepovinně adresa a telefon. Rodiče dětí mladších 15 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže, je potřeba do registračního formuláře zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů bude zaslaná prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí pro účely soutěže. Na e-mailovou adresu bude soutěžícím zasláno jejich heslo a veškeré informace o soutěži. Prosím, vyčkejte na potvrzení Vaší registrace zákonným zástupcem, až poté se budete moci přihlásit do svého účtu.

Pro registraci je nutné, aby měl každý soutěžící unikátní emailovou adresu, kam mu budou zaslány jeho přihlašovací údaje. Samozřejmě, že můžete použít i email obou rodičů.

                                                                                                                                                                                               

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ PRO ŠK. ROK 2021/2022

 

Ve čtvrtek 26. 8. 2021 v 15.30 hod se uskuteční informativní schůzka rodičů v MŠ Kralice.

Prosíme rodiče o účast bez dětí.

Děkujeme, kolektiv MŠ.

                                                                                                                                                                                             

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Seznam přijatých dětí do MŠ na základě zápisu pro školní rok 2021/2022 konaného dne 3. 5. 2021 - 

16. 5. 2021

 Seznam -  ZDE  
_____________________________________________________________________

 

SLAVÍME DEN MATEK 

 

Vážení rodiče, jelikož je stále omezen vstup třetích osob do budovy mateřské školy 

a není možné pořádat besídku, tak vám alespoň prostřednictvím internetových stránek posíláme video s přáním dětí. 

Video - ZDE     

         

                                      _______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informace k provozu MŠ od 10. 5. 2021

 

Vážení rodiče, dle nařízení vlády bude od 10. 5. 2021 mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném režimu, bez povinnosti testování

Stále platí omezení vstupu třetích osob (zákonní zástupci a rodinní příslušníci) do prostor mateřské školy.

Děti si prosím přihlaste ke stravování na mail: obědy.kralice@gmail.com 

A také přihlaste docházku vašeho dítěte na mail: mskralice@seznam.cz

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informace k provozu škol a školských zařízení 

od 3. května 2021

 

Podle novely Ministerstva zdravotnictví dochází od 3. 5. 2021 ke změně frekvence testování dětí, žáků i zaměstnanců škol. Doposud testování probíhalo 2krát týdně, nově se bude provádět pouze 1krát týdně. Preventivní test se bude provádět v pondělí podle zaběhlého harmonogramu. U dětí, žáků nebo zaměstnanců, kteří nebudou v pondělí přítomni, se provede preventivní test bezprostředně po příchodu do školy.

Informace ZDE

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 -  INFORMACE ZDE      

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Návrat dětí do MŠ od 12. 4. 2021

Prezenční výuka bude umožněna pouze dětem, které nevykazují žádné příznaky nemoci např. kašel, zvýšená teplota, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu (ucpaný nos), bolest hlavy.

Testování

Dle nařízení MZ budou děti testovány neinvazivními antigenními testy, a to každé pondělí a každý čtvrtek ráno

 • testování proběhne pod dohledem pedagogického dozoru v budově MŠ
 • pondělní testování: v případě pozitivního testu dítěte si zákonný zástupce odvádí dítě domů, zbytek třídy zůstává ve školce
 • čtvrteční testování: v případě pozitivního testu bude informován zákonný zástupce a celá třída odchází do karantény
 • pokud rodiče nechtějí nechat své dítě testovat ve škole, mohou dodat písemné potvrzení o negativním výsledku vydané oficiálním testovacím centrem ne starší 48 hodin
 • v případě, že rodič nesouhlasí s testovací sadou poskytovanou školou, mohou škole věnovat svůj test schválený MZ, pomocí kterého bude dítě otestováno
 • v případě, že rodiče odmítají testování, zůstává dítě doma, je omluveno a vzděláváno po dohodě s vyučujícími
 •  testování se neprovádí u dětí, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit, jinak se dítě účastní testování dle harmonogramu)
 • dítě i dospělý má nasazenou ochranu dýchacích cest (dospělý respirátor, dítě jednorázovou roušku)
 • před i po testování dodržovat hygienické pokyny (dezinfekce rukou)

 

Naše škola obdržela Singclean testy. Prosíme rodiče, aby se podívali s dětmi na testovací video ZDE

                                                                                                                                                                                               

 

OTEVŘENÍ MŠ - 12.4. 2021

 

Vážení rodiče,   na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, bude MŠ otevřena od 12. 4. 2021 a to pro děti,  pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Přítomnost dětí na prezenční výuce v MŠ je podmíněna testováním 2x týdně přímo v budově mateřské školy.

Zákonný zástupce je přítomen při testování dítěte a odchází po vyhodnocení testu s NEGATIVNÍM výsledkem. 

Provoz MŠ bude od 6:30 - 16:00.

Další informace budeme postupně doplňovat. 

 

Instruktážní video k testování dětí v MŠ-  zde  

Instruktážní video k testování dětí v MŠ - zde 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Zápis do prvního ročníku ZŠ 2021/2022

 

Zápis do 1. ročníku 2021/2022 bude probíhat pouze elektronicky ve dnech 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021

 

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku ZŠ -  ZDE

________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

 

Materiály k distanční výuce pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

DUBEN 6. 4. 2021 - 9. 4. 2021

V září hurá do školy 

 

Pátek 9. 4. 2021.pdf (1329507)

Čtvrtek 8. 4. 2021.pdf (967851)

Středa 7. 4. 2021.pdf (605481)

Úterý 6. 4. 2021 .pdf (1159961)


 

 

BŘEZEN/DUBEN 29. 3. - 1. 4. 2021

Velikonoční tradice a svátky

 

Čtvrtek 1. 4. 2021.pdf (826895)

Středa 31. 3. 2021.pdf (1166216)

Úterý 30. 3. 2021.pdf (3347303)

Pondělí 29. 3. 2021.pdf (896104)

 

BŘEZEN: 22. 3. - 26. 3. 2021

Šel zahradník do zahrady - pokračování

 

Pátek 26. 3. 2021.pdf (1294768)

Čtvrtek 25. 3. 2021.pdf (757246)

Středa 24. 3. 2021.pdf (1381864)

Úterý 23. 3. 2021.pdf (540798)

Pondělí 22. 3. 2021.pdf (0)

 

BŘEZEN: 15. 3. - 19. 3. 2021

Šel zahradník do zahrady

 

Pátek 19. 3. 2021.pdf (0)

Čtvrtek 18. 3. 2021.pdf (0)

Středa 17. 3. 2021.pdf (0)

Úterý 16. 3. 2021 (2).pdf (0)

Pondělí 15. 3. 2021.pdf (0)

 

BŘEZEN: 8. 3. - 12. 3. 2021

Co to pípá na dvorečku

 

Pátek 12. 3. 2021 (2).pdf (0)

Čtvrtek 11. 3. 2021.pdf (0)

Středa 10. 3. 2021.pdf (0)

Úterý 9. 3. 2021.pdf (955443)

Pondělí 8. 3. 2021.pdf (842091)

 

BŘEZEN: 1. 3. - 5. 3. 2021

Příroda se probouzí

 

Pátek 5. 3. 2021.pdf (736351)

Čtvrtek 4. 3. 2021.pdf (488960)

Středa 3. 3. 2021.pdf (853614)

Úterý 2. 3. 2021.pdf (1361240)

Pondělí 1. 3. 2021.pdf (718213)

                                                                                                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pro děti, které se chtějí ve volné chvíli zabavit, máme několik tipů a inspirací na zábavné činnosti, tvoření, básničky a písničky. 

Kamarádi zvířátka.pdf (679692)

Velikonoční týden.pdf (625298)

ŠEL-ZAHRADNÍK.docx.pdf (0)

Aktivity pro malé školkáčky.pdf (0)

Březnové aktivity pro děti.docx (1179700)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dobrodružná výprava za skřítky do lesa 
 
ZŠ připravila dobrodružnou hru pro děti do lesa,  do které se mohou zapojit i děti z MŠ se svými rodiči.  INFO ZDE. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________
 
                                            
________________________________________________________________________________________________________

Děkujeme za vaše fotky - FOTO ZDE 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

od pondělí 1. 3. 2021 budeme poskytovat distanční výuku dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání. Všechny úkoly budou mít děti na webových stránkách mateřské školy v sekci: "Informace pro rodiče". Po znovuotevření mateřské školy předáte vypracované úkoly paní učitelce.

 

Sledujte prosím další informace na webových stránkách. Děkujeme za pochopení a vaši spolupráci.

Kolektiv MŠ Kralice

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Informace k provozu mateřské školy

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření a zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole od 1. 3. 2021.

Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

OŠETŘOVNÉ:

Informace o ošetřovném: www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Předem děkujeme za pochopení a o dalším postupu vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek. Prosím sledujte aktuální informace.

Bc. Radka Zigmundová

                                                                                                     

 

ŠKOLNÍ ZRALOST

Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a uzavření MŠ, se vyšetření školní zralosti dne 3. 3. 2021 odkládá.

                                                                                                                                                                                               

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

BŘEZEN: 15. 3. - 19. 3. 2021

 

INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ

Od pondělí 15. 2. 2021 bude mateřská škola otevřena pro děti, které nemají nařízenou karanténu a nevykazují známky nachlazení (rýma, kašel, teplota).

Děti si prosím přihlašte ke stravování na mail: obedy.kralice@gmail.com

A také nahlašte docházku vašeho dítěte na mail: mskralice@seznam.cz

 

Děkuji za spolupráci Bc. Radka Zigmundová

 

                                                                                                                                                                                             

 

INFORMACE K VÝSKYTU COVIDU V MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k pozitivnímu výsledku u dítěte a pedagogického pracovníka je zítra 12. 2. 2021 MŠ uzavřena.

Předem děkujeme za pochopení a o dalším postupu vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek. Prosím sledujte aktuální informace. 

Kolektiv MŠ

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2021 přeje kolektiv MŠ.

                                                                                               

 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 

Vážení rodiče, jelikož není možné pořádat vánoční besídku u stromečku, tak si vaše děti pro vás připravily krátké vánoční zpívání.  Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků.

 Video ke shlédnutí ZDE

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vážení rodiče,

blíží se nám první adventní neděle, se kterou je spojené rozsvěcení vánočního stromu před mateřskou školou a již tradiční jarmark, zpívání koled a pohoštění. Letošní společné rozsvěcení vánočního stromu bohužel pořádat nebudeme z důvodu epidemické situace v celé republice.  

 

Vánoční strom se před mateřskou školou rozsvítí netradičně, a to v neděli 29. 11. 2020 v 17:00 hodin za doprovodu vánočních koled z místního rozhlasu. Věříme, že si první adventní neděli užijete společně se svými nejbližšími v rodinném kruhu.

Děkujeme za pochopení, přejeme všem klidné adventní svátky a budeme se opět těšit na rok 2021, až společně rozsvítíme náš vánoční strom před mateřskou školou.

                                                                                                                                                                                         

 

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ

Screeningové vyšetření zraku je prozatím odloženo kvůli epidemické situaci v ČR. O náhradním termínu Vás budeme informovat.

                                                                                                            

 

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude opět zahájen v pondělí 2. 11. 2020 od 6:30 hodin

Prosíme, nahlašte docházku dětí na: mskralice@seznam.cz a ke stravování na: obedy.kralice@gmail.com

Děkujeme a těšíme se na Vás.

                                                                                                                                                                                         

 

Typy na vyrábění a omalovánky pro děti z mladší třídy.

 Milé děti, své výrobky nám můžete po znovuotevření přinést ukázat. Budeme se na Vás těšit. :-)

 

Omalovánky:

znaky-podzimu.pdf (1093889)

 

Typy na vyrábění:

Ježek z listí (1).jpg (69114)

Strom z listí.jpg (48706)
Kaštanový šneci.jpg (44722)
Mami, co budeme dělat na podzim 15x podzimní aktivity pro děti - Kuncicka_cz.png (69976)
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání:

Pátek 30. 10. 2020.docx (191457)

Čtvrtek 29. 10. 2020.docx (296095)

Úterý 27. 10. 2020.docx (408109)

Pondělí 26. 10. 2020.docx (632896)

                                                                                                                                                                                         

Vážení rodiče,

v následujícím týdnu bude pokračovat distanční výuka pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Mohou se zapojit i mladší děti.

Sledujte informace na webu školy a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na školní mail: mskralice@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

                                                                                                                                                                                           

PRO DĚTI, KTERÉ PLNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

    Odkaz níže:

 

 

Pátek 23.10.2020.docx (2148424)

Čtvrtek 22.10.2020.docx (469356)

Středa 21.10.2020.docx (466220)

Úterý 20.10.2020.docx (221378)

Pondělí 19.10.2020.docx (423655)

..............................................................................................................................................................................................................................

 

Vážení rodiče, 

od pondělí 19. 10. 2020 budeme poskytovat distanční výuku dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání. Všechny úkoly budou mít děti na webových stránkách mateřské školy v sekci: "Informace pro rodiče." Po znovuotevření mateřské školy předáte vypracované úkoly paní učitelce. 

Sledujte prosím další informace na webových stránkách. Děkujeme za pochopení a vaši spolupráci. Držme se. 

Radka Zigmundová

                                                                                                                                                                                       

 

Vážení rodiče,

byli jsme kontaktováni hygienickou stanicí a mateřská škola bude od pondělí 12. 10. 2020 uzavřena nejméně po dobu 14 dní. Prosíme, sledujte informace na webu školy.

Rodiče dětí, které byly v kontaktu s p. učitelkama, budou kontaktováni hygienickou stanicí. 

Děkujeme

 

                                                                                     

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!

Vážení rodiče, 

v naší MŠ se prokázala nákaza COVID -19 u pedagogických pracovnic. 

Po telefonickém hovoru s hygienickou stanicí v Jihlavě stále ještě nevíme podrobnější informace. 

Provoz MŠ bude od pondělí 12. 10. 2020 uzavřen. 

Prosíme, sledujte aktuální informace na webu školy.

 

Děkujeme za pochopení.

 

                                                                                                                                                                                          

 

Dýňování

 

V pátek 9. 10. 2020 proběhne v MŠ podzimní dýňování. Vaše děti si vydlabou ozdobnou dýni a zažijí spoustu zábavy a legrace.

Zahradnictví Matúšů z Horních Lhotic věnuje dětem dýně jako sponzorský dar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 7. 10. 2020 v 8:40 hod proběhne v MŠ divadlo. Vybíráme 55 Kč.

_________________________________________________________________________

V případě zájmu o vyšetření se hlaste u paní učitelky. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ -  PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/ 2021

 

V pondělí 31. 8. 2020 v 15:00 hod se uskuteční informativní schůzka rodičů v MŠ Kralice.

Prosíme rodiče o účast bez dětí. Děkujeme, kolektiv MŠ. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Všem dětem přejeme krásné prožití prázdnin, spoustu sluníčka a nezapomenutelných zážitků. 

Po prázdninách se na vás budeme opět těšit v úterý 1.9.2020.

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Milé děti,

tento týden Vám přinášíme aktivity na téma ,,Zvířátka na dvorku". Připomeňte si, jak se nazývají mláďátka od domácích zvířat. Můžete si takové zvířátko namalovat či vyrobit a fotku nám zaslat na náš školkový e-mail mskralice@seznam.cz. Na všechny obrázky se moc těšíme :-)

Kreslene pohadky.jpeg (156897)

Básnička.jpg (111284)

písnička.jpeg (450599)

hádanky.jpeg (84350)

grafomotorika.jpg (55929)

grafomotorika 1.jpeg (71376)

grafomotorika2.jpeg (43152)

Grafomotorika 3.jpeg (24833)

jak vyrobit kočičku.jpeg (68021)

jak vyrobit kravičku 1.jpeg (52755)

Jak vyrobit kravičku.jpeg (104067)

jak vyrobit pejska.jpeg (40085)

slepička s kuřátky.jpeg (39442)

najdi zvířátka.jpg (25153)

Omalovánka.jpg (95158)

omalovánka 1.jpeg (43918)

Pracovní list 1.jpeg (35438)

Pracovní list.png (307853)

stíny.jpg (148839)

Vytleskávání slabik.jpg (186723)

najdi mláďata.jpeg (52516)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte toto prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do mateřské školy nebo si je s táhnout zde : příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206) 

___________________________________________________________________________________

 

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude probíhat pouze elektronicky ve dnech 2. 5. 2020 - 16. 5. 2020 

 

Dokumenty nutné k předškolnímu vzdělávání:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškol. vzdělávání do MŠ (k vytisknutí zde)
 2. Osobnostní dotazník (k vytisknutí zde)
 3. Kopie rodného listu
 4. Kopie očkovacího průkazu
 5. Čestné prohlášení k očkování (k vytisknutí zde)

Žádost o přijetí, osobnostní dotazník a čestné prohlášení si stáhněte, vytiskněte a vyplněné zašlete dle možností uvedené níže.

Možnosti doručení:

 1. Datovou schránkou – 4gct7uv
 2. E-mailem – s uznávaným elektronickým podpisem - mskralice@seznam.cz (nelze poslat prostý email)
 3. Poštou na adresu: ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, Martinská 52, Kralice nad Oslavou 675 73

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně podmínek stanovuje ředitelka školy s ohledem na konkrétní podmínky školy a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění.

Kritéria pro přijímání dětí:

1) dítě podle data narození (přednost má dítě předškolního věku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě s odkladem školní docházky)

2) trvalý pobyt dítěte (přednost má dítě s trvalým pobytem v Kralicích n. O.) 

3) dítě, které dovrší věku 3 let

 

V případě potřeby volejte na 736135656, Bc. Radka Zigmundová učitelka pověřená vedením  MŠ.

 

                                                                                                                                                                             

Vážení rodiče a milé děti,

protože v neděli budou mít všechny maminky svátek, poproste, aby Vám pomohl tatínek, babička, dědeček, strejda, teta nebo sourozenci a vyrobte pro maminku nějaký obrázek. A opět máme pro Vás připravené nějaké úkoly, aby jste si zkrátili dlouhou chvílí :-)
 

                                                                                                                                                                                       

 

Jelikož se nám blíží 1. máj a vše kolem nás kvete, přikládáme inspirace na výtvarné, pracovní  a hudební činnosti plné barev a květů:

 

 • Malování rozkvetlých stromů ( otisk bublinkové fólie, lepení popcornu a květů, malování vodovými barvami)

 

 • Výroba hmyzu ( využití roliček, práce s temperou, dolepování barevného papíru)

 • Výroba jarní kytice (využití plata od vajec, práce s temperou, dolepování knoflíčků)

 

 • Skládání tulipánů z barevných papírů ( z papíru vystřihneme čtverec, který přeložíme na polovinu, aby nám vznikl trojúhelník, dva protější rohy přehneme )

 

 • POZNÁVÁME JARNÍ KYTIČKY

Sběrem jarních květin si vyrobte pestrobarevnou paletku a společně poznávejte květy.

 

 

Kdo bude chtít, může nám svoje výtvory vyfotit a poslat na náš školkový email: mskralice@seznam.cz.

Rádi uvidíme vaše výrobky :)

________________________________________________________________________________

Pro nejmenší:

Jak namalovat sluníčko.jpg (207478)

Jak nakreslit berušku.jpg (283866)

________________________________________________________________________________

jarní květy výtvarka.jpeg (137541) 

písničky a básničky:

Vozilo se na jaře.mp3 (1529311) -  HUDEBNÍ DOBROVOD MP3 

 

uvíjíme věneček.jpg (28581)

písnička co schází jaru2.jpg (51448)

sluníčkové pozdravení písnička.jpg (51926)

 

___________________________________________________________________________

Pracovní listy:

grafomotorika .jpg (44935)
Počítání.png (677343)
vybarvi podle fantazie .jpg (64621)
vystřihni a seřaď podle velikosti.png (320176)

počítání květinek .png (583044)

spoj stíny s obrázky 0.png (121310)

domalovanka-tulipan.jpg (68895

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

  

Vážení rodiče,

opět vkládáme nějaké hry a aktivity na dlouhé chvíle pro děti. Tentokrát s čarodějnickou tématikou. Kdo bude z dětí chtít, může nám takovou čarodějnici namalovat či vyrobit. A obrázek poslat na náš školkový email: mskralice@seznam.cz. Na všechny výrobky se moc těšíme.

 

pohádka.jpg (1203516)

Omalovánky k vytisknutí _ Strana 20 z 58 _ i-creative_cz - Inspirace, návody a nápady pro rodiče, učitele a pro všechny, kteří rádi tvoří.jpeg (89559)

básnička.jpeg (55487)

zaklínadlo.jpeg (72384)

Pět ježibab _ Petr Skoumal, Pavel Šrut - MUZIKA VE ŠKOLE.png (768214)

bludiště-.jpeg (99816)

bludiště.png (172590)

Čarodějnice - omalovánka.png (536006)

Čarodějnice - pracovní list.png (388945)

Čarodějnická škola.png (197281)

omalovánka.png (871886)

počítání -.png (95247)

počítání.jpg (737274)

pracovní list - hledání rozdílů.png (113123)

Pracovní listy _ Nápady pro Aničku_cz.jpeg (66708)

Pracovní listy čarodějnice Zmokalíny.jpeg (38381)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážení rodiče,

opět vkládáme nějaké hry a aktivity na dlouhé chvíle pro děti a celou rodinu.

Hody, hody - básnička.jpg (31019)
hra-vytiskni-si.jpg (2346340)
JARNÍ křížovka.pdf (595466)
Jarní procházka s úkoly.jpg (76361)
Jaro na zahradě.jpg (437216)
Jaro.pdf (1201028)
Kde zvířátka bydlí.jpg (47989)
Omalovánka.jpg (78208)
Pod naším okýnkem - písnička.jpg (90152)
POHADKA_OkohoutkoviAslepicce.jpg (231534)
Prostorové vnímání.jpg (63063)
Určování počtu.jpg (270056)
Určování velikosti.jpg (32400)
Velikonoce.pdf (1619831)
Velikonoční vajíčka - básnička.jpg (39515)
Zaječí bludiště.jpg (55239)
 

                                                                                                                                                                                      

 

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude probíhat pouze elektronicky ve dnech 2. 5. 2020 - 16. 5. 2020 

 

Dokumenty nutné k předškolnímu vzdělávání:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškol. vzdělávání do MŠ (k vytisknutí zde)
 2. Osobnostní dotazník (k vytisknutí zde)
   
 3. Kopie rodného listu
 4. Kopie očkovacího průkazu
 5. Čestné prohlášení k očkování (k vytisknutí zde)

Žádost o přijetí, osobnostní dotazník a čestné prohlášení si stáhněte, vytiskněte a vyplněné zašlete dle možností uvedené níže.

Možnosti doručení:

 1. Datovou schránkou – 4gct7uv
 2. E-mailem – s uznávaným elektronickým podpisem - mskralice@seznam.cz (nelze poslat prostý email)
 3. Poštou na adresu: ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, Martinská 52, Kralice nad Oslavou 675 73

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně podmínek stanovuje ředitelka školy s ohledem na konkrétní podmínky školy a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění.

Kritéria pro přijímání dětí:

1) dítě podle data narození (přednost má dítě předškolního věku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě s odkladem školní docházky)

2) trvalý pobyt dítěte (přednost má dítě s trvalým pobytem v Kralicích n. O.) 

3) dítě, které dovrší věku 3 let

 

V případě potřeby volejte na 736135656, Bc. Radka Zigmundová učitelka pověřená vedením  MŠ.

 

                                                                                                                                                                                          

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku 2020/2021 bude probíhat pouze elektronicky ve dnech 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020. 

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku: 1) Zápisní list 2) Žádost o přijetí dcery/syna k základnímu vzdělávání 3) Kopie Rodného listu dítěte 4) Žádost o odklad školní docházky. Dokumenty si stáhněte, vytiskněte a vyplněné zašlete dle možnosti uvedené níže. 

Možnosti doručení: 1) datovou schránkou – 4gct7uv 2) e-mailem – s uznávaným elektronickým podpisem – skola.kralice@gmail.com– (nelze poslat prostý email) 3) poštou na adresu: ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou Martinská 52 Kralice na Olavou 67573. 

V případě potřeby voleje na 737346058, Mgr. Ivana Zejdová ředitelka školy.
Více zde: https://www.zsamskralicenosl.cz/

                                                                                                                                    

 

Vážení rodiče,

můžete zde využít pár tipů na aktivity a zabavení se s dětmi.

7e4a90c2cc6404a1387ccb5d99689288.jpg (32572)
8f24692c179319db67c7d01d147d66f8.jpg (53405)
71b000badf54a732f1e3cf344c153568.jpg (75362)
74f0c64970735cfb3a6e9fd333c168c2.jpg (60142)
87f6a9778ed2b1603ca76021d6803e49.jpg (51191)
96e89dbff6a451152fdb7e5621387110.jpg (99112)
333dd6fec672220db34e4aaad56b04de.jpg (58088)
2501e86c82dad30622aa7d450273c797.jpg (58925)
9194272a2745dc0be42b0ab4834a85b8.jpg (61032)
b00c4941edce1504fd49ca4ce46c8186.jpg (71983)
bc74dd6a2b15d9333e913a9ec33234c8.jpg (53031)
e79954ee7ab78d5b931a4ef8d8aa429f.jpg (30285)
ee55b39e01a3e465d5e732e9e62c883f.jpg (37611)
fb9c767f0307b214749143fec8387296.jpg (26642)
SCN_0019.jpg (1429934)

                                                                                                                                                                                            

 

 ! UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY !

 

Vážení rodiče, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem a na základě vyhlášení nouzového stavu a doporučení 

o omezení nebo přerušení mateřských škol BUDE PO DOHODĚ 

SE ZŘIZOVATELEM PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V KRALICÍCH NAD OSLAVOU OD 18. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN. 

 Sledujte prosím aktuální informace na webu školy.

 

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET 

 

Rodiče, kteří mají zájem o potvrzení žádosti 

o ošetřovné budou kontaktovat paní vedoucí učitelku 

Bc. Radku Zigmundovou na  tel. +420736135656 nebo na email radkazigmundova@seznam.cz 

Po dohodě se budou formuláře potvrzovat v mateřské škole.

__________________________________________________________________________

 

PROJEKT ZDRAVÍ DĚTEM 

Do odvolání je zrušeno cvičení se Zdravíkem - Projekt zdraví dětem. O náhradních termínech budete včas informování a potvrzení 

o proběhlém cvičení pro vaši pojišťovnu bude vydáno při ukončení projektu. 

__________________________________________________________________________

Kroužek angličtiny

Do odvolání se nebude konat kroužek angličtiny. Děkujeme

 

                                                                                                                                                                                            

 

! INFORMACE PRO RODIČE !

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - týkající se MŠ

Opatření týkající se zákazu přítomnosti žáků se nevztahuje na děti z mateřských škol, tzn., že provoz mateřských škol není prozatím tímto opatřením dotčen!

                                                                                                                                                                                             

 

INFORMACE PRO RODIČE - Změna termínů PROJEKTU ZDRAVÍ DĚTEM

17.3., 26.3., 9.4., 14.4., 28.4., 5.5., 15.5. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Cvičení se zdravíkem bude kvůli vysoké nemocnosti dětí začínat od 20. února 2020. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

!!SCHŮZKA RODIČŮ!!
 
V pondělí 6. 1. 2020 v 16:00 hodin, se v MŠ uskuteční schůzka rodičů.
 
                                                                                                                                                                                             

Provoz MŠ před Vánocemi bude do 20.12.2019. V Novém roce se budeme opět těšit 6.1.2020.

Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Změna vánočního focení - proběhne  10.12.2019 po 9 hodině.


____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dne 2. 10. 2019 proběhlo v ZŠ divadelní představení - ,,Princezna 

na hrášku ". Vybíráme 40 Kč. 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

V případě zájmu o vyšetření se hlaste u paní učitelky. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ -  PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020

 

Dne 29. 8. 2019 v 15:00 hod se uskuteční informativní schůzka v MŠ Kralice.

____________________________________________________________________________________________________________________________