Jídelna

 

Obědy:

Stravné v ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice n. Osl.

 

Od školního roku 2020 – 2021 je změna úhrady stravného. 

Bude se vybírat předem a to každý první pracovní den v měsíci. Způsob úhrady je možný pouze inkasem z účtu.

Částka bude každý měsíc stejná, 20 stravovacích dnů.

 

Strávníci ZŠ:

 7 – 10 let 440 Kč (20x22,-)      

11 – 14 let 480 Kč (20x24,-)

 

Strávníci MŠ celodenní:

 do 6 let 700 Kč (20x35,-)

 7 - 10 let 760 Kč (20x38,-)

          

Strávníci MŠ polodenní:

 do 6 let 560 KČ (20x28,-)

7 - 10 let 620 Kč ( 20x31,-)

 

Na konci roku budou každému vráceny přeplatky na účet.

 

 

 

Odhlašování a přihlašování ke stravování v MŠ

        

Odhlašovat a přihlašovat děti ke stravování lze předchozí den do 14.00 h, nejlépe emailem na adrese: obedy.kralice@gmail.com, 

případně SMS na mobil: 721 726 395 - Dana Vrbová.

První den nemoci má školní dítě nárok na odebrání oběda do vlastního obědníku v DPS od 11.00 do 11.30 h. Pokud si chce žák ZŠ vyzvednout oběd v MŠ, musí to nahlásit ráno do 8. 00 h.

Rodiče dětí z MŠ si vyzvednou oběd v MŠ od 11.00 do 11.15 h.

Pokud dítě onemocní o víkendu, můžete jej odhlásit do neděle 18.00 h.

 

Placení obědů

         Obědy lze platit pouze inkasem z účtu.

 

Placení stravného z vašeho účtu probíhá takto:

1. Rodiče zadají ve své bance (vyplnit formulář) nebo prostřednictvím internetového bankovnictví svolení k inkasu pro účet ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice n. Osl. číslo 228 612 695 / 0300. Limit zadejte podle výše stravného za Vaše dítě, žáka (doporučuji

o něco vyšší z důvodu případného zdražení obědů, abyste nemuseli zadávat nový příkaz).

2. Do ZŠ a MŠ Kralice n. Osl. dejte číslo vašeho účtu.

3. Začátkem každého měsíce převedu z vašeho účtu peníze na účet školy podle toho, do které skupiny patří.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Ceny stravného:

Strávníci do 6 let

 

Přesnídávka                              9,00 Kč

Oběd                                       19,00 Kč

Svačina                                     7,00 Kč

Celkem:                                  35,00 Kč

 

 

Strávníci 7-10 let

 

Přesnídávka                              9,00 Kč

Oběd                                       22,00 Kč

Svačina                                     7,00 Kč

Celkem:                                  38,00 Kč

 

 

Strávníci 11-14 let

 

Oběd                                       24,00 Kč

 

                                                             

 

Dospělí - cizí strávníci

 

Oběd – potraviny                    35,00 Kč

          - provozní náklady        22,00 Kč

            (z toho mzda 15,-)                    

                          Celkem:       57,00 Kč       

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle jednotlivých kategorií. (např. pokud bude mít  dítě 7 let v lednu 2021, je zařazeno už od září 2020 do věkové kategorie 7 - 10 let)

 

V Kralicích nad Oslavou 1. 9. 2020

 

Vedoucí školní jídelny

Dana Vrbová