Historie

    První škola – škola bratrská – byla založena roku 1580 českými bratry a pravděpodobné sídlo měla na tvrzi. Zrušena byla po roce 1616.
    První zprávy o školství v naší obci pocházejí z dob třicetileté války. Až do roku 1793 chybí o škole záznamy.
    V roce 1804 byla postavena první škola u č. 52, to je v místech dnešní školy. V roce 1879 byla rozšířena na dvojtřídní školu a roku 1897 na trojtřídní. V roce 1898 započalo vyučování 215 žáků.
    V roce 1910 byla škola rozšířena na čtyřtřídní. Chodili sem žáci ze Lhotic.